Records by time
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2021
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Not endangered 7x 1x 130x 54x 192x

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)

Czech nametemnomil sklepní
Threat levelNot endangered
Records192 nálezů, 86 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2021 , Viktor Střeštík
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityhumid, very humid
StratumUnderground, Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťshaded, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800

Bibliography

 © Oto Zimmermann

While the majority of the Central European landscape would be covered by forests without human influence, rocky areas form isolated, islet-like, natural, non-forest habitats. The surface of some of these non-forested areas is composed of bare bedrock or products of its erosional breakdown (without a soil layer) such as gravel, sand banks, sand dunes, scree slopes and rock outcrop habitats. These habitats harbour specialized  spider species that depend on their specific substratum and microclimate (Růžička 2000). Out of these habitats, rock walls (and scree slopes) form one of the most distinct ecological gradients of any terrestrial ecosystem (Larson et al. 1989, Růžička et al. 1995). They provide habitats with extremely warm and cold microclimatic conditions in close proximity. They also belong to habitats almost unknown until now due to the technical and practical problems of sampling.

Sandstones can form extensive systems of rocks, sometimes with a broad spectrum of meso- and microhabitats due to their very dynamic relief. Sandstone rocks are characterised by a marked contrast between forested plateau and bare vertical rock walls (Balatka and Sládek 1984). Upper margins of rocks are dry, vertical rock walls can be sun-exposed, dry and bare, or shady and humid and hence covered by mosses. Spaces with an extremely cold climate can occur in deep gorges. The aim of this study is to evaluate available data on the species composition of spider assemblages in sandstone rocks, including new data about spiders on rock walls in the Bohemian Switzerland (České Švýcarsko) National Park.Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (192 used records)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr16463657
Zemní past38617275
Prosev15129
Neurčeno1133045
Nárazová past1001
Smyk0302
Sklepávání1243
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (192 used records)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Jeskyně1247
Skalní a suťové biotopy1502
Bylinné porosty břehů1001
Neurčeno25332577
Luční ostřicové mokřady0031
Smrkové monokultury1113
Vřesoviště nižších poloh0101
Jeskyně0011
Stinné skály nižších poloh1001
Okraje silnic0101
Interiéry budov0101
Skály nižších a středních výšek14124
Kamenité sutě15364034
Sklepy21729
Vlhké louky0342
Rašeliniště a slatiniště0201
Suťové a roklinové lesy611813
Lužní lesy0101
Květnaté bučiny0101
Horské buko-jedlové lesy1303
Lesy2224
Břehy tekoucích vod21124
Urbánní biotopy1101
Pískovcová skalní města3687
Bylinné porosty na březích potoků a řek1222
Kulturní lesy1001
Vegetace obnažených den0101
Rašelinné březiny a bory0001
Lesní okraje1001
Xerotermy na jiných podkladech0101
Ovocné sady0101
Doly, štoly1101
Interiéry budov11203
 MalesFemalesJuvenilesRecords