Records by time
Nesticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Not endangered 14x 2x 244x 46x 306x

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757)

Czech nametemnomil sklepní
Threat levelNot endangered
Records306 nálezů, 84 kvadrátů
First record 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humidityhumid, very humid
StratumUnderground, Ground layer, Vertical surfaces
Osvětlení stanovišťshaded, dark
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (142 used records)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past38586071
Individuální sběr13474858
Prosev1486
Nárazová past1001
Sklepávání2445
?0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (109 used records)
Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
jeskyně1358
stinné skály nižších poloh1001
okraje silnic0101
interiéry budov330213
osluněné skály nižších poloh4102011
kamenité suti nižších poloh15364034
mokré louky0342
rašeliniště0201
suťové a roklinové lesy611813
údolní jasanoolšové luhy0101
horské bučiny1303
bučiny nižších poloh0101
Lesy2224
Břehy tekoucích vod21124
výsadby jehličnanů2013
ruderály1101
bylinné porosty břehů1222
bahnité břehy0101
rašelinné bory0001
Lesní okraje1001
travnaté stepi0101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
Skalní a suťové biotopy0301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019