Nálezy podle období
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) Není ohrožený 16x 9x 282x 35x 342x

Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775)

České jménoskákavka okenní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy342 nálezů, 88 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2019 , Radek Šich
Areál rozšířeníEuropean (Amur-Maritime area
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery abundant
Nadm. výška200-400-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (122 použitých nálezů)
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6940778
Zemní past2616435
Prosev2102
Smyk2301
Sklepávání0101
?2305
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (93 použitých nálezů)
Hypositticus pubescens (Fabricius, 1775) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov15609
osluněné skály nižších poloh11209
horská vřesoviště2102
travnaté stepi7805
interiéry budov4408
lesostepní doubravy1102
Louky4003
skalní stepi na vápenci1001
haldy a výsypky0102
kamenité suti nižších poloh2517229
obilná pole5425
Lesní okraje4154
kamenolomy1001
ruderály0303
Obhospodařované pozemky1001
suťové a roklinové lesy0101
dubohabřiny2002
suché lesní lemy0101
údolní jasanoolšové luhy0101
Skalní a suťové biotopy0101
horské bučiny1001
městské parky0101
rašeliniště1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2020