Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Synema globosum (Fabricius, 1775) Almost threatened 6x 4x 77x 21x 108x

Synema globosum (Fabricius, 1775)

Czech nameběžník skvostný
Threat levelAlmost threatened
Records108 nálezů, 39 kvadrátů
First record 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record 2018
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (34 used records)
Synema globosum (Fabricius, 1775) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování2103
Sklepávání2135
Smyk47211
Fotografie0101
Individuální sběr36410
Nárazová past1001
Eklektor0022
Potrava rákosníků0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (32 used records)
Synema globosum (Fabricius, 1775) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Křoviny a skupiny stromů mimo les1101
Bylinný lem lesa1101
okraje silnic0001
městské parky0011
dubohabřiny0201
mokré louky2002
mezofilní louky1001
suché louky0201
výsadby jehličnanů0011
luční ostřicové mokřady0112
Lesní okraje1202
suché křoviny0011
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
údolní jasanoolšové luhy1324
Lesy1001
00000000101
travnaté stepi0112
lesostepní doubravy1102
osluněné skály nižších poloh0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
Kultury listnáčů1023
skalní stepi na vápenci1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019