Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Endangered 2x 117x 38x 157x

Drassyllus villicus (Thorell, 1875)

Czech nameskálovka vidlicová
Threat levelEndangered
Records157 nálezů, 37 kvadrátů
First record 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record 2020 , Petr Veselý, M. Linhart
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Bibliography

© Oto Zimmermann
Data on the spider fauna from the forest ecosystems of the Děvín National Nature Reserve (South Moravia, Czech Republic) are presented. The research was carried out on 15 randomly chosen research plots in oak-hornbeam forest stands within different management regimes. Spider sampling was done by pitfall trapping from May to October 2016. Overall, 3683 adult spiders belonging to 22 families, 70 genera and 116 species were collected. The families Linyphiidae, Lycosidae, Gnaphosidae and Thomisidae exhibited high species richness. The most abundant species were Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) and Trochosa terricola Thorell, 1856. Faunistically remarkable species were Atypus piceus (Sulzer, 1776), Drassyllus villicus (Thorell, 1875), Gnaphosa montana (L. Koch, 1866), Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 and Walckenaeria monoceros (Wider, 1834). The record of Gnaphosa montana is one of the first accounts of this psychrophilic spider from European lowlands. Of the identified species, 23 are listed in the Red List of Threatened Species in the Czech Republic (EN – 1 species, VU – 12 species, LC – 10 species).

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (110 used records)
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past379100093
Individuální sběr1011011
Smyk6104
Prosev3002
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (109 used records)
Drassyllus villicus (Thorell, 1875) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermy na jiných podkladech3713020
Acidofilní teplomilné doubravy7001
Suťové lesy2402
Xerotermní travinobylinná společenstva26304
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy2917016
Lesy0101
Květnaté bučiny4003
Reliktní bory na skalních podkladech1403
Skalní stepi na vápencových podkladech78011
Skály nižších a středních výšek1102
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravy10243019
Vlhké louky0101
Kamenité sutě233010
Lesní okraje3306
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou0101
Lesní paseky1001
Trnkové křoviny1102
Suťové a roklinové lesy6003
Acidofilní bory8003
 MalesFemalesJuvenilesRecords