Records by time
Clubionidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 Not endangered 2x 219x 12x 233x

Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897

Czech namezápředník vlhkomilný
Threat levelNot endangered
Records233 nálezů, 93 kvadrátů
First record 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record 2017 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityhumid, very humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-700

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (193 used records)
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr20143958
Zemní past527122
Prosev1739025
Sklepávání921019
Smyk53123169
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (184 used records)
Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Porosty vysokých ostřic729015
Slaniska2002
výsadby jehličnanů0101
Bylinné porosty na březích potoků a řek2630017
Vlhké louky1667147
Horské vyskokobylinné a kapradinové smrčiny1001
Břehy tekoucích vod0403
Vřesoviště se smilkou, vřesem, borůvkou1503
Přechodová rašeliniště51307
Močály33131150
Vrchoviště0403
Rákosiny, orobincové porosty4505
Stojaté a pomalu tekoucí vody1102
Bažinné olšiny0202
Lesní okraje0202
Slatiniště338010
Rašeliniště a slatiniště21108
Mezofilní louky0101
Lesní paseky1502
Smrkové monokultury5411
Kultury listnáčů1101
Louky1501
 MalesFemalesJuvenilesRecords