Records by time
Hahniidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) Not endangered 16x 31x 544x 22x 613x

Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834)

Czech namepastínomil lesní
Threat levelNot endangered
Records613 nálezů, 116 kvadrátů
First record 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-S
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer, Shrub layer, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude300-1100-1600

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (261 used records)
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr21841364
Prosev26671234
Zemní past2798524132
Sklepávání0814
Eklektor519116
sf7269
?1302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (236 used records)
Cryphoeca silvicola (C. L. Koch, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské bučiny2721926
výsadby jehličnanů62371442
skály a sutě v horách3414
horské smrčiny127012
Lesy1512112
bučiny nižších poloh1018211
rašeliniště8429122
kamenité suti nižších poloh3714019
Lesy vyšších poloh a strmých svahů3319631
mokré louky1502
travnaté stepi0102
Louky a pastviny0201
Lesní okraje0101
osluněné skály nižších poloh7308
Kultury listnáčů0021
Skalní a suťové biotopy1311
jeskyně4302
suťové a roklinové lesy4305
podmáčené smrčiny610149
Acidofilní bory1001
Přirozené lesy2334
Břehy tekoucích vod0212
paseky7907
Polní biotopy1001
horská vřesoviště1102
21211103806
bažinné olšiny0101
údolní jasanoolšové luhy4701
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2020