Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Almost threatened 6x 9x 521x 48x 584x

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837)

Czech nameběžník stepní
Threat levelAlmost threatened
Records584 nálezů, 61 kvadrátů
First record 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2015 , Tomáš Hamřík
Distribution areaEuropean (U
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (289 used records)
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past36113119245
Individuální sběr1419024
Smyk5003
Prosev1014016
?0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (236 used records)
Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
pastviny0702
kamenolomy4104
travnaté stepi12468167
Xerotermní travinobylinná společenstva172014
okraje silnic2001
mokré louky0102
lesostepní doubravy4516025
Louky4102
osluněné skály nižších poloh3003
pískovny0101
skalní stepi na vápenci80441875
horská vřesoviště4002
ovocné sady bez bylinné vegetace2002
suché křoviny8007
Lesní okraje3004
kamenité suti nižších poloh1001
štěrkové břehy řek0001
Přirozené lesy2103
suché lesní lemy1001
dubohabřiny6003
Lesy4404
výsadby jehličnanů5406
reliktní bory na skalách2001
úhory1102
Louky a pastviny5103
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019