Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Not endangered 25x 19x 486x 17x 547x

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

Czech nameplachetnatka nákorní
Threat levelNot endangered
Records548 nálezů, 107 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-700-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (224 used records)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1101
Zemní past108751887
Individuální sběr2465839
Eklektor1616817
Sklepávání1519415
Smyk95111
Prosev0101
sf11164189353
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (214 used records)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky7301
výsadby listnáčů1202
dubohabřiny6506
suťové a roklinové lesy2125
Lesní okraje2997
výsadby jehličnanů2221628
kosodřevina0101
horské bučiny2418
bažinné olšiny6215
osluněné skály nižších poloh1633211
rašelinné bory0112
bučiny nižších poloh5506
Lesy vyšších poloh a strmých svahů11854569572
rašeliniště5706
Lesy1413
suché křoviny0212
údolní jasanoolšové luhy4547
Močály0101
reliktní bory na skalách0202
Břehy tekoucích vod3205
Skalní a suťové biotopy1702
kamenité suti nižších poloh0112
horské smrčiny2103
podmáčené smrčiny2103
Kultury listnáčů51206
kamenolomy0101
Acidofilní bory0123
Lesní cesta0011
lužní lesy nížin0102
paseky1101
Přirozené lesy0102
travnaté stepi1102
21211107404
mokré louky0001
jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019