Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) Not endangered 13x 10x 261x 18x 302x

Drapetisca socialis (Sundevall, 1833)

Czech nameplachetnatka nákorní
Threat levelNot endangered
Records302 nálezů, 107 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2016 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic areaMeso, (Oreo)
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-700-1000

Bibliography

Gallery

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (179 used records)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Fotografie1101
Zemní past43922321100
Individuální sběr2359835
Eklektor1616817
Prosev2103
Smyk6619
Sklepávání1423414
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (215 used records)
Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky7301
výsadby listnáčů1202
Suťové lesy2001
Suťové a roklinové lesy1001
Lesní okraje2997
Kultury jehličnanů2604
Kosodřevina0101
Horské buko-jedlové lesy2418
Bažinné olšiny6215
Pískovcová skalní města162919
Rašelinné březiny a bory0112
Acidofilní bukové bučiny5506
Lesy vyšších poloh a strmých svahů11854569572
Rašeliniště a slatiniště0101
Smrkové monokultury2518324
Lesy1413
Křoviny a skupiny stromů mimo les0212
Borové monokultury0011
Lužní lesy4547
Močály0101
Reliktní bory na skalních podkladech0202
Vrchoviště5304
Kulturní lesy2224
Břehy tekoucích vod3205
Skalní a suťové biotopy1702
Kamenité sutě0112
Horské smrčiny2103
Přechodová rašeliniště0301
Skály nižších a středních výšek0412
Podmáčené smrčiny1001
Kultury listnáčů51206
Kamenolom0101
Suťové a roklinové lesy1124
Acidofilní bory0123
Lesní cesta0011
Skupiny stromů, remízky < 1 ha3503
Přirozené smrčiny (bory a březiny)1102
Vrbové křoviny, vrbo-topolové (měkké) luhy0101
Lesní paseky1101
Přirozené lesy0102
Xerotermy na jiných podkladech1102
Dubo-habrové háje a acidofilní doubravy1002
Vrbo-jilmo-jasanové (tvrdé) luhy0001
Vlhké louky0001
Jeskyně0001
 MalesFemalesJuvenilesRecords