Nálezy podle období
Atypidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Atypus affinis (Eichwald, 1830) Téměř ohrožený 6x 259x 34x 299x
Atypus muralis (Bertkau, 1890) Silně ohrožený 2x 10x 88x 23x 123x
Atypus piceus (Sulzer, 1776) Ohrožený 7x 155x 31x 193x

Literatura

© Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

© Ota Zimmermann
V letech 2008 a 2010 bylo sledováno společenstvo pavouků (Araneae) sprašové stráně za hřbitovem v katastru obce Brozany nad Ohří (číslo faunistického čtverce 5550, 50°27´43˝N, 14°07´48˝E, 170 m n. m., Obr. 2). Tato lokalita je charakterizovaná jako v rámci Čech unikátní kavylová step na černozemní půdě na sprašové návěji (Řezáč 2009) s typickými xerotermo- filními rostlinnými druhy (Astragalus exscapus, Adonis vernalis, Verbascum phoeniceum, Stipa capillata aj.). Již po několik let je známá výskytem sklípkánků (Atypus sp.). Jejich nory s charakteristickými trubicovitými pavučinovými vyústěními (punčoškami, Obr. 3) zde objevil při botanickém průzkumu lokality Jan Novák a později pravidelně pozoroval Pavel Moravec (in verb.). Dosud nebyl k dispozici žádný dokladový vzorek, avšak Řezáč (2009) předpokládal podle charakteru lokality výskyt sklípkánka pontického, Atypus muralis Bertkau, 1890 (Obr. 4).

© Ota Zimmermann

Aim Three species of primitive spiders of the genus Atypus occur in European xerothermic habitats, where they live in burrows. The aim of this study is to explain their distribution by investigating environmental variables at sites where they occur in central Europe.

Location Over 50 sites in central Europe, Czech Republic.

Methods Data on climatic, edaphic and vegetational parameters were collected from more than 50 sites. Phytocenological data were processed using Ellenberg’s indicator values.

Results Atypus muralis was found to occur almost exclusively in dry grassland (Festucion valesiacae), exposed to a continental microclimate. Atypus affinis usually occurred in dry sparse forests (Genisto germanicae–Quercion) that provide an Atlantic microclimate. Atypus piceus occurred in dry grassland (Bromion erecti) or forest fringes (Geranion sanguinei) characterized by an intermediate microclimate. Atypus piceus and Atypus muralis were restricted to agglutinate calcareous soils.

Main conclusions Our results show that Atypus species colonized sites with different continentality in central Europe. These differences correspond to differences among their probable glacial refugia. Atypus muralis and Atypus piceus occur in habitats with a markedly continental climate, and are restricted to calcareous agglutinate soils that more efficiently buffer temperature and humidity extremes. Habitats of Atypus muralis and Atypus piceus are threatened by overgrowth of vegetation after a recent decline in grazing and by the decalcification of the landscape. However, habitats of Atypus affinis are stable in the present central European climate.© Ota Zimmermann

Compared with araneomorph spiders, karyotypes of the spider infraorder Mygalomorphae are nearly unknown. In this study we investigated karyotypes of European species of the genus Atypus (Atypidae). The male karyotype of Atypus muralis and Atypus piceus comprises 41 chromosomes, whereas female complements contain 42 chromosomes. On the other hand, both sexes of Atypus affinis possess 14 chromosomes only. It is the lowest diploid number found in mygalomorph spiders so far. Furthermore, obtained data suggest X0 sex chromosome system in Atypus piceus, Atypus muralis and neo-XY system in Atypus affinis. Karyotypes of all three Atypus species are composed of biarmed chromosomes only. Thus they differ significantly from the karyotype of A. karschi , the only other species of this genus studied so far. Its karyotype was reported to be composed of acrocentric chromosomes and possesses X1X20 sex chromosome system. All this shows that unlike in most genera of araneomorph spiders, mygalomorphs of the genus Atypus exhibit unusual diversity in the number, morphology of chromosomes, and the sex chromosome system. Considering high number of chromosomes being plesiomorphic character in spiders, then karyotypes of Atypus muralis and Atypus piceus represent ancestral situation and that of Atypus affinis being derived by multiple fusions. Karyotype differences in Atypus correspond with morphological differences, namely the number of segments of the posterior lateral spinnerets. Thus in contrast to published hypothesis, the 3-segmented posterior lateral spinnerets of Atypus affinis should present a derived state.Fotografie

Atypus affinis


Atypus muralis

Atypus piceusStatistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (225 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 148 2 1 71
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 26 1 3 22
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 103 1 1 28
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 11 17 39
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 3 6 0 16
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 9 28 9 45
FotografieSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 0 2 0 2
PozorováníSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 4 0 1
?SamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (142 použitých nálezů)
lesostepní doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 45 3 0 15
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 4 0 0 4
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 54 4 1 13
skalní stepi na vápenciSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 3 0 0 3
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 16 3 0 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 18 1 0 3
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 18 0 0 8
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 4 12 3 8
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 3 1 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 10 1 0 11
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 8 2 0 5
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 22 2 1 13
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 2 0 0 1
reliktní bory na skaláchSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 29 2 0 10
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 3 0 0 3
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 1 0 3
horská vřesovištěSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 4 1 5 4
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 6 0 0 3
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 0 0 1
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 6 0 2
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 2
pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 2 0 2
suché doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 5 0 2
suché lesní lemySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 8 0 0 2
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 1 0 1
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 1 0 0 1
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 1 0 0 1
suché loukySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 0 2 1
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 2 0 0 1
Skalní lesostepi, šípákové a teplomilné doubravySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus piceus (Sulzer, 1776) 0 1 0 1
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Atypus affinis (Eichwald, 1830) 0 1 0 1
Louky a pastvinySamciSamiceMláďataNálezy
Atypus muralis (Bertkau, 1890) 1 0 0 1
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019