Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

A

Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Absolon K. (1899): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz.22: 315–317, 321–325.
Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna. Zool. Anz. 23: 1–6, 57–60, 181–195.
Absolon K. (1900a): Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna. Zool. Anz.23: 1–6, 57–60, 181–195.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských. Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 2 [1899]: 60–68 (in Czech).
Absolon K. (1900b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově2 [1899]: 60–68 (in Czech).
Führer durch den Mährischen Karst . Carl Winiker, Brno, 271 pp.
Absolon K. (1912a): Führer durch den Mährischen Karst. Carl Winiker, Brno, 271 pp.
Průvodce Moravským krasem [ A guide to Moravian Karst ]. Barvič & Novotný, Brno, 210 pp. (in Czech).
Absolon K. (1912b): Průvodce Moravským krasem [A guide to Moravian Karst]. Barvič & Novotný, Brno, 210 pp. (in Czech).
Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské [Two new arachnids from the Bosnian-Hercegovian caves and a report on Balkan arachnofauna].
Absolon K. (1913): Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské [Two new arachnids from the Bosnian-Hercegovian caves and a report on Balkan arachnofauna]. Čas. mor. zem. musea13: 1–17 (in Czech and Latin).
Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek [An analysis of the arachnofauna of the Peliny and Zámělský Borek State Nature Reserves].
Absolon K. (1980): Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek [An analysis of the arachnofauna of the Peliny and Zámělský Borek State Nature Reserves]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 128 pp. (in Czech).
Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek
Absolon K. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna der Lokalität Hrádníky bei Choceň, Peliny und Zámělský Borek (Ostböhmen)]. Práce a studie – Příroda13–14: 99–110 (in Czech, German summary).
Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen-und Karstforschung 1932 (3): 73–81.
Absolon K. & Kratochvíl J. (1932): Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen-und Karstforschung1932 (3): 73–81.
Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea 28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Absolon K. & Kratochvíl J. (1933): Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)].
Absolon K., Král D. & Scholz T. (1988): Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 51–60 (in Czech, German summary).
Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape].
Adamus R. (1991): Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 59 pp. (in Czech).
Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Alaverdyan A. (2016): Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Příspěvěk k poznání arachnofauny Krkonoš [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna von Krkonoše (Riesengebirge)]. Opera corcontica 19: 207–214 (in Czech, German summary).
Antuš M. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny Krkonoš [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna von Krkonoše (Riesengebirge)]. Opera corcontica19: 207–214 (in Czech, German summary).
Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 176–177.
Antuš M. (1988): Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 176–177.
Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex.
Arnedo M. A., Opatová V., Řezáč M. & Král J. (2010): Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 67–68.

B

Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens.
Bárta E. (1869): Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Praha, pp. 209–212, 133–140.
Seznam pavouků severní části země české. In Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení . Praha, pp. 135–144 (in Czech).
Bárta E. (1870): Seznam pavouků severní části země české. In Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha, pp. 135–144 (in Czech).
Pavoučí fauna Slovenska [The spider fauna of Slovakia]. Příroda 26: 86–87 (in Czech).
Bartoš E. (1933): Pavoučí fauna Slovenska [The spider fauna of Slovakia]. Příroda26: 86–87 (in Czech).
Pavouci žilinského okolí [Spiders in the Žilina area]. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 16: 97–107 (in Czech).
Bartoš E. (1938): Pavouci žilinského okolí [Spiders in the Žilina area]. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze16: 97–107 (in Czech).
K nedožitým pětaosmdesátinám prof. PhDr. Karla Absolona [In memory of the late Prof. PhDr. Karel Absolon on his 85thbirthday]. Věst. čs. Společ. zool. 26: 287–291 (in Czech).
Bartoš E. (1962): K nedožitým pětaosmdesátinám prof. PhDr. Karla Absolona [In memory of the late Prof. PhDr. Karel Absolon on his 85thbirthday]. Věst. čs. Společ. zool.26: 287–291 (in Czech).
Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech [ Current results of zoological research in South Bohemia ].Vlastivědná společnost jihočeská, České Budějovice, 67 pp. (in Czech).
Baťa L. (1933): Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech [Current results of zoological research in South Bohemia].Vlastivědná společnost jihočeská, České Budějovice, 67 pp. (in Czech).
Seznam pavouků Čech a Moravy [List of spiders of Bohemia and Moravia]. Čas. Nár. Muz. 103: 76–97 (in Czech).
Baum J. (1929): Seznam pavouků Čech a Moravy [List of spiders of Bohemia and Moravia]. Čas. Nár. Muz.103: 76–97 (in Czech).
Doplněk seznamu pavouků [A supplement to the list of spiders]. Čas. Čs. Spol. ent. 27: 131–133 (in Czech).
Baum J. (1930a): Doplněk seznamu pavouků [A supplement to the list of spiders]. Čas. Čs. Spol. ent.27: 131–133 (in Czech).
Seznam pavouků nasbíraných panem Dr. Černosvitovem v Jugoslavii [Sur les Araignées trouvées par Mr. Černosvitov en Yougoslavie (1929)]. Čas. Čs. Spol. ent. 26 [1929]: 101 (in Czech).
Baum J. (1930b): Seznam pavouků nasbíraných panem Dr. Černosvitovem v Jugoslavii [Sur les Araignées trouvées par Mr. Černosvitov en Yougoslavie (1929)]. Čas. Čs. Spol. ent.26 [1929]: 101 (in Czech).
O sběru pavouků z Terchové [Verzeichnis der Spinnen von Terchová (Slowakei)].
Baum J. (1931): O sběru pavouků z Terchové [Verzeichnis der Spinnen von Terchová (Slowakei)]. In Sborník Prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave 1924–1931. Slovenské vlastivedné muzeum, Bratislava, pp. 15–16 (in Czech).
Mimikry a podobné zjevy u pavouků [Some interesting cases of mimicry in spiders]. Věda přír. 14: 229–234 (in Czech,English summary).
Baum J. (1933): Mimikry a podobné zjevy u pavouků [Some interesting cases of mimicry in spiders]. Věda přír.14: 229–234 (in Czech,English summary).
A list of spiders collected by Dr. Obenberger near Nouzov in Middle Bohemia. Seznam pavouků sebraných Dr. Obenbergerem blíže Nouzova ve středních Čechách (Kladensko). Sborník zoolog. odd. Nár. Musea v Praze 1: 50–51 (in English).
Baum J. (1934a): A list of spiders collected by Dr. Obenberger near Nouzov in Middle Bohemia. Seznam pavouků sebraných Dr. Obenbergerem blíže Nouzova ve středních Čechách (Kladensko). Sborník zoolog. odd. Nár. Musea v Praze1: 50–51 (in English).
Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků [List of rare or interesting spiders found recently in Czechoslovakia]. Čas.Čs. Spol. ent. 31: 82–84 (in Czech).
Baum J. (1934b): Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků [List of rare or interesting spiders found recently in Czechoslovakia]. Čas.Čs. Spol. ent.31: 82–84 (in Czech).
Péče o potomstvo u pavouků [The care of offspring in spiders]. Věda přír. 15: 189–195 (in Czech).
Baum J. (1934c): Péče o potomstvo u pavouků [The care of offspring in spiders]. Věda přír.15: 189–195 (in Czech).
Jedovatí pavouci a pavoučí jed [Venomous spiders and the venom of spiders]. Folia medici 4(3): 74–77 (in Czech).
Baum J. (1938a): Jedovatí pavouci a pavoučí jed [Venomous spiders and the venom of spiders]. Folia medici4(3): 74–77 (in Czech).
O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé [On some interesting spider speciesoccurring in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 112: 60–70 (in Czech, English summary).
Baum J. (1938b): O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé [On some interesting spider speciesoccurring in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.112: 60–70 (in Czech, English summary).
O výskytu některých našich pavouků [A list of spiders collected in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 112:302–307 (in Czech).
Baum J. (1938c): O výskytu některých našich pavouků [A list of spiders collected in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.112:302–307 (in Czech).
On the habits of the Australian spider Dinopis subrufus L. Koch. Věst. Čsl. zool. společ. 5 [1937]: 28–33.
Baum J. (1938c): On the habits of the Australian spider Dinopis subrufusL. Koch. Věst. Čsl. zool. společ.5 [1937]: 28–33.
V říši pavouků [ In the realm of spiders ]. Vesmír, Praha, 176 pp. (in Czech).
Baum J. (1938d): V říši pavouků [In the realm of spiders]. Vesmír, Praha, 176 pp. (in Czech).
Notes on some spiders collected in Australia for the National Museum, Prague. (With remarks on their occurrence and habits.). Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 39–51.
Baum J. (1939): Notes on some spiders collected in Australia for the National Museum, Prague. (With remarks on their occurrence and habits.). Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 39–51.
V říši pavouků [ In the realm of spiders ]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
Baum J. & Buchar J. (1973): V říši pavouků [In the realm of spiders]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Bednářová J. (2016): Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice.
Bělohubek J. (2016): Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice (Araneofauna cavities of fruit trees around the village Želetice). BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 46 pp. (in Czech, English abstract).
Pavoučí fauna Rakovnicka s ohledem na pole síťového mapování 5947 [ The spider fauna of the district of Rakovník, especially in the field 5947 of the grid map ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Benedová E. (1985): Pavoučí fauna Rakovnicka s ohledem na pole síťového mapování 5947 [The spider fauna of the district of Rakovník, especially in the field 5947 of the grid map]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Mapování křižáka pruhovaného.
Beranová V. (2014): Mapování křižáka pruhovaného (Mapping occurrence of a wasp spider). Seminar thesis, Secondary school Rokycany, 34 pp. (in Czech, English abstract).
Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice.
Bezděčka P. (2013): Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborus plumipes in the Czech Republic. Acta rer. nat. 15: 105–106.
Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Bezděk J. (2011): Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation?
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2001): Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation? Animal Behaviour 73: 267–273.
Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2006): Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
Arachnofauna Novobydžovska [ Arachnofauna of the Nový Bydžov surroundings ]. RNDr thesis, Charles University, Praha,113 pp. (in Czech).
Bílek P. (1973): Arachnofauna Novobydžovska [Arachnofauna of the Nový Bydžov surroundings]. RNDr thesis, Charles University, Praha,113 pp. (in Czech).
Arachnofauna východní části Polabské nížiny a dva nové druhy pavouků pro ČSSR [Arachnofauna in the eastern part of the Labe lowlands and two new species of spiders in the ČSSR].
Bílek P. (1975): Arachnofauna východní části Polabské nížiny a dva nové druhy pavouků pro ČSSR [Arachnofauna in the eastern part of theLabe lowlands and two new species of spiders in the ČSSR]. Z minulosti a prítomnosti Turca3: 111–118 (in Czech, English, German and French summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách [On the arachnofauna of the statenature reserve Lichnice]. Práce a studie – Příroda 9: 121–125 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1977): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách [On the arachnofauna of the statenature reserve Lichnice]. Práce a studie – Příroda9: 121–125 (in Czech, English summary).
Arachnofauna východní části Polabské nížiny [The spider fauna of the eastern part of the Labe lowlands (East Bohemia,Czechoslovakia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 15 [1974]: 71–91 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1978): Arachnofauna východní části Polabské nížiny [The spider fauna of the eastern part of the Labe lowlands (East Bohemia,Czechoslovakia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A15 [1974]: 71–91 (in Czech, English summary).
Arachnofauna dubových lesů Bydžovské tabule [The oak forests arachnofauna of the Bydžovská tabule (East Bohemia)]. Actamus. Reginaehradecensis S. A 16: 195–210 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1981): Arachnofauna dubových lesů Bydžovské tabule [The oak forests arachnofauna of the Bydžovská tabule (East Bohemia)]. Actamus. Reginaehradecensis S. A16: 195–210 (in Czech, English summary).
Pavouci Rýchor [The spiders of the Rýchory Mt.]. Opera corcontica 22: 199–203 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1985): Pavouci Rýchor [The spiders of the Rýchory Mt.]. Opera corcontica22: 199–203 (in Czech, English summary).
The spinning apparatus of spider – the model of a protein producing tissue. External morphology of the spinnerets in SEM. Verh. Anat. Ges. 80: 491–492.
Bílek P. (1986): The spinning apparatus of spider – the model of a protein producing tissue. External morphology of the spinnerets in SEM. Verh. Anat. Ges.80: 491–492.
Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J. 19: 616.
Bílek P. (1987): Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J.19: 616.
Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [ The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons].
Bílek P. (1989): Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons]. PhD thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (I), 41 pp. (II), 45 pp. (III) (in Czech).
Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové 32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1990): Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové 35 [1992]: 353–370.
Bílek P. (1993): Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové35 [1992]: 353–370.
Arachnofauna břehů vod Bydžovské tabule [The watersides arachnofauna of the Bydžovská tabule (EastBohemia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 18 [1983]: 75–82 (in Czech, English summary).
Bílek P. & Bílková V. (1984): Arachnofauna břehů vod Bydžovské tabule [The watersides arachnofauna of the Bydžovská tabule (EastBohemia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A18 [1983]: 75–82 (in Czech, English summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [ Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk ]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Bilíková I. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Blažek J. (2016): Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodivers. Conserv. 25 (5): 827–863. DOI: 10.1007/s10531-016-1070-5.
Bogusch P., Macek M., Janšta P., Kubík Š., Řezáč M., Holý K., Malenovský I., Baňař P., Mikát M., Astapenková A. & Heneberg P. (2016): Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodivers. Conserv. 25 (5): 827–863. DOI: 10.1007/s10531-016-1070-5.
In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole 20: 187–188 (inCzech).
Boháč D. & Buchar J. (1969): In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole20: 187–188 (inCzech).
Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Brünner Bezirk.
Böhm L. (1925): Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Brünner Bezirk. In Bayer E. & Jaroš Z. (eds), Osmá výroční zpráva Komisena přírodovědecký výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924 [Eighth annual report of a Commission for research of Moravia and Silesia in Brno for 1914–1924]. Brno, pp. 30–31.
Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
Boutry C., Řezáč M. & Blackledge T. A. (2011): Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. & Tuf I. H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zool. bulg. 65 (2): 197–206.
Dr. Jiří Baum. Vesmír 24: 77 (in Czech).
Breindl V. (1945): Dr. Jiří Baum. Vesmír24: 77 (in Czech).
East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49. DOI: 10.5431/aramit5208.
Breitling R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., Van Keer J., Pfliegler W. P., Jantscher E. & Dolanský J. (2016): East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49. DOI: 10.5431/aramit5208.
Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu.
Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. (2009): Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 101: 107–109.
Bryja V. (1999a): Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia101: 107–109.
Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [ Current results of research in the Poo
Bryja V. (1999b): Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [Current results of research in the Poodří Protected Landscape Area]. Společnost přátel Poodří, Ostrava, pp. 59–64 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Bryja V. (2002): Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders].
Bryja V. (2003): Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 26–27 (in Czech).
Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Bryja V. (2004): Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998.
Bryja V. & Kula E. (2002): Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998. In Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil Fauna in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 13–18.
Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area ofPoodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A) 48: 73–82 (in Czech, English summary).
Bryja V. & Majkus Z. (1999): Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area ofPoodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A)48: 73–82 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Bryja V., Řezáč M., Kubcová L. & Kůrka A. (2005): Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 8.
Buchar J . (1989c): Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 8.
Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa (C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1959: 159–164 (in German).
Buchar J. (1959): Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa(C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica1959: 159–164 (in German).
Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1961: 87–101 (in German).
Buchar J. (1961): Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica1961: 87–101 (in German).
Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1962: 1–7 (in German).
Buchar J. (1962a): Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica1962: 1–7 (in German).
Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV 72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1962b): Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Luční společenstva pavouků [ The meadow spider communities ]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Buchar J. (1963a): Luční společenstva pavouků [The meadow spider communities]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica (Thorell) und Acantholycosa sudetica (L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1963: 191–201 (in German).
Buchar J. (1963b): Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica(Thorell) und Acantholycosa sudetica(L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1963: 191–201 (in German).
Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata -Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 30: 210–218.
Buchar J. (1966a): Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.30: 210–218.
Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1966: 1–8.
Buchar J. (1966b): Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica(Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1966: 1–8.
Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool. 31: 116–120.
Buchar J. (1967a): Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool.31: 116–120.
Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica 4: 79–93 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1967b): Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica4: 79–93 (in Czech, German summary).
Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1967: 289–318.
Buchar J. (1968a): Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica1967: 289–318.
Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa 16: 24–25 (in Czech).
Buchar J. (1968b): Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa16: 24–25 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool. 32: 116–130.
Buchar J. (1968c): Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool.32: 116–130.
Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [ Fauna of South Bohemia ]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.1
Buchar J. (1969a): Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [Fauna of South Bohemia]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.11–31 (in Czech).
Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica 6: 123–125, 158 (in Czech, German summary
Buchar J. (1969b): Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica6: 123–125, 158 (in Czech, German summary).
Chov pavouků
Buchar J. (1969): Chov pavouků. Akvárium a terárium 12 (5): 145-149.
Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 41 [1969], Suppl. n o 1: 217–225.
Buchar J. (1970a): Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris41 [1969], Suppl. n o1: 217–225.
Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent. 2: 43–58 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1970b): Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent.2: 43–58 (in Czech, German summary).
Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír 49: 372 (in Czech).
Buchar J. (1970c): Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír49: 372 (in Czech).
Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa 19: 142–143 (in Czech).
Buchar J. (1971a): Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa19: 142–143 (in Czech).
Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta (Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica 1970: 121–129.
Buchar J. (1971b): Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta(Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica1970: 121–129.
Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology . Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.
Buchar J. (1971c): Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.
Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa 20: 182 (in Czech).
Buchar J. (1972a): Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa20: 182 (in Czech).
Rozbor pavoučí zvířeny Čech [ An analysis of the Bohemian spider fauna ]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
Buchar J. (1972b): Rozbor pavoučí zvířeny Čech [An analysis of the Bohemian spider fauna]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy 1973: 55–56 (in Czech).
Buchar J. (1973): V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy1973: 55–56 (in Czech).
Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa 22: 26–29 (in Czech).
Buchar J. (1974): Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa22: 26–29 (in Czech).
Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool. 39: 241–250.
Buchar J. (1975a): Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool.39: 241–250.
Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca 3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).
Buchar J. (1975b): Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).
K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent. 5: 161–165 (in Czech).
Buchar J. (1976a): K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent.5: 161–165 (in Czech).
Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5 . Universitätsverlag Wagner
Buchar J. (1976b): Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, pp. 201–227.
Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa 25: 23–25 (in Czech).
Buchar J. (1977a): Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa25: 23–25 (in Czech).
Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [ Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area ]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Buchar J. (1977b): Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung Acantholycosa Dahl 1908 und die Pardosa sutherlandi -Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 59: 253–265.
Buchar J. (1978a): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung AcantholycosaDahl 1908 und die Pardosa sutherlandi-Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.59: 253–265.
Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond. 42: 505.
Buchar J. (1978b): Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond.42: 505.
Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr. 4: 77–92 (in Czech, German summary).
Buchar J. (ed.) (1979): Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr.4: 77–92 (in Czech, German summary).
Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology . Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Buchar J. (1980a): Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa - und P. venatrix -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 61: 77–91.
Buchar J. (1980b): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa- und P. venatrix-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.61: 77–91.
Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 21: 1–12 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1981a): Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy21: 1–12 (in Czech, German summary).
Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 45: 4–13.
Buchar J. (1981b): Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.45: 4–13.
K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek. Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Buchar J. (1982a): K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek.Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms].
Buchar J. (1982b): Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms]. Živa30: 182–184 (in Czech).
Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool. 46: 317–318 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1982c): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool.46: 317–318 (in Czech, English summary).
Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika 4(3): 11–14 (in Czech).
Buchar J. (1983a): Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika4(3): 11–14 (in Czech).
Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr. 8: 119–135 (in Czech, German s
Buchar J. (1983b): Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr.8: 119–135 (in Czech, German summary).
Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec
Buchar J. (1983c): Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec K. (eds), Sborník referátů z konference Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR [Proceedings of the Conference on Actual Problems of Fauna Protection in Czechoslovakia]. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, pp. 60–66 (in Czech).
Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)].
Buchar J. (ed.) (1983d): Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)]. Opera corcontica20: 99–114 (in Czech, English summary).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta - und P. lapponica -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 64: 381–391.
Buchar J. (1984): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta- und P. lapponica-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.64: 381–391.
In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov. 82: 157–158.
Buchar J. (1985a): In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.82: 157–158.
Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinus and similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa 33: 104–105 (in Cze
Buchar J. (1985b): Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Czech).
Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1 . Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona),
Buchar J. (1986a): Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), p. 414.
Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ. 19–20: 11–12 (in Czech).
Buchar J. (1986b): Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 11–12 (in Czech).
First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia 4: 5.
Buchar J. (1987a): First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia4: 5.
Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 198
Buchar J. (1987b): Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 5–10 (in Czech).
Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 37–44 (in Czech).
Buchar J. (1987c): Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 37–44 (in Czech).
Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology 38: 11.
Buchar J. (1988a): Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology38: 11.
Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 170.
Buchar J. (1988b): Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 170.
Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, p. 132.
Buchar J. (1988c): Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, p. 132.
Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB 1989: 51–52 (in Czech).
Buchar J. (1989a): Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB1989: 51–52 (in Czech).
Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [ The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions ]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp.
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).
Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov. 86[1989]: 476.
Buchar J. (1990): Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov.86[1989]: 476.
Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [ Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists
Buchar J. (1991): Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, p. 25 (in Czech).
Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [ Czechoslovak Red Data Book ]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Buchar J. (1992a): Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [Czechoslovak Red Data Book]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area].
Buchar J. (1992b): Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area]. In Bárta F. (ed.), Sborník referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory [Proceedings of the Conference Organised on the 1st Anniversary of the Establishment of Železné Hory Protected Landscape Area]. Železné Hory Protected Landscape Area administration, Nasavrky, pp. 28–34 (in Czech, English summary).
Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica 36 [1992]: 383–428.
Buchar J. (1993a): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica36 [1992]: 383–428.
The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 49–57.
Buchar J. (1993b): The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 49–57.
Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 27–34.
Buchar J. (1994): Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 27–34.
Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 39: 3–28.
Buchar J. (1995a): Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica39: 3–28.
Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa 43: 185–187 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1995b): Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa43: 185–187 (in Czech, English summary).
Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [ Key to the determination of invertebrates ]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Buchar J. (1995c): Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [Key to the determination of invertebrates]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Buchar J. (1995d): Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Buchar J. (1995e): Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica 8: 52–55 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1996): Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica8: 52–55 (in Czech, English summary).
In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 275–278.
Buchar J. (1997a): In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 275–278.
Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia 20: 5–32.
Buchar J. (1997b): Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia20: 5–32.
Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Buchar J. (1997c): Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Buchar J. (1997d): Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 28: 1–28 (in Czech, E
Buchar J. (1997e): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč28: 1–28 (in Czech, English summary).
K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium ]. Živa 45: 36 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1997f): K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium]. Živa45: 36 (in Czech, English summary).
Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 7: 30–35 (in Czech).
Buchar J. (1998): Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD7: 30–35 (in Czech).
Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica 11: 33–42 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1999a): Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica11: 33–42 (in Czech, English summary).
Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 135–154.
Buchar J. (1999b): Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 135–154.
Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe.
Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae –Biologica 45: 257–266.
Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
Buchar J. (2005): Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Buchar J. (2007): In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Buchar J. (2009): Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Slíďáci a česká arachnologie I.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie I (Wolf spiders and Czech arachnology I). Živa 61 (4): 184–188 (in Czech, English summary).
Slíďáci a česká arachnologie II.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie II (Wolf spiders and Czech arachnology II). Živa 61 (5): 240–243 (in Czech, English summary).
Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze.
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století?
Buchar J. (2015): Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století? [How long will we be finding spider species that were described by Europen arachnologists before 20th century?] Živa 63 (5): CIV–CV (in Czech).
New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Buchar J. & Dolanský J. (2011): New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)].
Buchar J. & Hajer J. (2000): Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 19–27 (in Czech, English summary).
Naši pavouci.
Buchar J. & Kůrka A. (2001): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 2nd edition, 163 pp. (in Czech).
Eine zweite Diaea -Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis (Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool. 48:1–8.
Buchar J. & Thaler K. (1984): Eine zweite Diaea-Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis(Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool.48:1–8.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2001): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 81: 55–59.
Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). In Thaler K. (ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica 1960: 87–102 (in German).
Buchar J. & Žďárek J. (1960): Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica1960: 87–102 (in German).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická 1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Buchar J. & Hajer J. (1990): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English sum
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1).
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2).
Buchar J. & Hajer J. (2011b): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2). Živa 97 (6): 281–284 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003a): Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003b): Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003c): Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003d): Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija 1994 (6): 44–51.
Buchar J. & Koroleva E. G. (1994): The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija1994 (6): 44–51.
Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Kubcová L. (2002): Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Naši pavouci [ Our spiders ]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Buchar J. & Kůrka A. (1998): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Buchar J. & Merrett P. (2008): Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 38: 81–85.
Buchar J. & Polenec A. (1974): Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.38: 81–85.
Catalogue of spiders of the Czech Republic . Peres, Praha, 351 pp.
Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa 32: 60 (in Czech).
Buchar J. & Skuhravý V. (1984): Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa32: 60 (in Czech).
Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie 100: 327–341.
Buchar J. & Thaler K. (1993): Die Arten der Gattung Acantholycosain Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie100: 327–341.
Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa , Tricca , Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185/105: 481–498.
Buchar J. & Thaler K. (1995a): Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II185/105: 481–498.
Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27: 653–663.
Buchar J. & Thaler K. (1995b): Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus(Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr.27: 653–663.
Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 187/107: 515–539.
Buchar J. & Thaler K. (1997): Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosamax. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II187/107: 515–539.
Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr. 30 (2): 705–717.
Buchar J. & Thaler K. (1998): Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr.30 (2): 705–717.
Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa -Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Buchar J. & Thaler K. (2002): Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ. 4–6: 49–53 (in Czech).
Buchar J. & Žitňanská O. (1974): Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ.4–6: 49–53 (in Czech).
Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis (Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 414–418.
Buchar J., Babrakzai H. & Hodek I. (1990): Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis(Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 414–418.
On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. (2006): On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se popovrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Ins
Buchar J., Laštovková E. & Macháček O. (1983): Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se popovrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Insect pests of forest stands in the Krkonoše (Giant Mountains)]. Opera corcontica20: 130 (in Czech, English summary).
Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Buchar J., Růžička V. & Kůrka A. (1995): Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Pavoučí společenstva stepních stanovišť Pavlovských vrchů [ Spider communities of steppe habitats of the Pavlovské VrchyMts. ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 100 pp. (in Czech).
Bukva V. (1969): Pavoučí společenstva stepních stanovišť Pavlovských vrchů [Spider communities of steppe habitats of the Pavlovské VrchyMts.]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 100 pp. (in Czech).
Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English ab
Bureš V. (2016): Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English abstract).

C

Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
Cárdenas M., Jiroš P. & Pekár S. (2012): Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
The spider assemblage of olive groves under three management systems.
Cárdenas M., Pascual F., Campos M. & Pekár S. (2015): The spider assemblage of olive groves under three management systems. Environ. Entomol. 2015 (3): 1–10. DOI: 10.1093/ee/nvv030.
Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider?
Cárdenas M., Šedo O. & Pekár S. (2014): Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider? J. Zool. 293 (4): 234–242. DOI: 10.1111/jzo.12139.
Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J. A. (2011): Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko.
Cikánová I. (2013): Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko [Arachnofauna of the Kozčínský rybník Pond by Pačejov, Klatovy District]. BSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 69 + V pp. (in Czech, English summary).
Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Cizek O., Zamecnik J., Tropek R., Kocarek P. & Konvicka M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia 12: 5–6.
Cokendolpher J. & Buchar J. (1995): Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia12: 5–6.
The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.
Corcobado G., Herberstein M. E. & Pekár S. (2016): The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.

Č

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory. Analysis of araneocenoses of peat bogs of protected landscape area Orlické hory. Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. 35: 35–51 (in Czech, English abstract).
Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory [Araneological researches in the area of Orlické hory PLA]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 23: 3–30 (in Czech).
Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Čapek M. (2016): Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Čapek M. & Dolanský J. (2016): Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Jedovatá zbraň pavouků [Poison weapon of spiders]. Živa 1: 60–61 (in Czech).
Čermák J. (1853): Jedovatá zbraň pavouků [Poison weapon of spiders]. Živa1: 60–61 (in Czech).
Hmyz pohledem češtináře.
Černá A. (2014): Hmyz pohledem češtináře [Insect in a perspective of etymologist]. Živa 62 (5): CXVI (in Czech).
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [ Ecology of scree slopes in North Bohemia ]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Čeřovský V. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 18: 21–25 (in Czech, German summary).
Čeřovský V. & Holec M. (1996): Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná18: 21–25 (in Czech, German summary).

D

Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny.
Dobroruka I. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + VIII + VII pp. (in Czech, English abstract).
Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus (Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 59: 141–144.
Dobroruka L. J. (1995): Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus(Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem.59: 141–144.
Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem. 61: 279–285.
Dobroruka L. J. (1997): Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha(Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem.61: 279–285.
Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Dobroruka L. J. (2001a): Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Pseudicius epiblemoides (Araneae: Salticidae) in Central Europe.
Dobroruka L. J. (2001b): Pseudicius epiblemoides(Araneae: Salticidae) in Central Europe. Arachnol. Mitt. 22: 50–54.
Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Dobroruka L. J. (2002a): Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Dobroruka L. J. (2002b): Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
Dobroruka L. J. (2004a): Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Dobroruka L. J. (2004b): One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.].
Dolanský J. (1997a): Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 185 (in Czech, English summary).
Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 5: 121–126 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (1997b): Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 121–126 (in Czech, English summary).
Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (1999): Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (2003): Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English su
Dolanský J. (2006): Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English summary).
Pavouci rodu Cheiracanthium v České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthium in the Czech Republic and Central Europe].
Dolanský J. (2007): Pavouci rodu Cheiracanthiumv České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthiumin the Czech Republic and Central Europe]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).
Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium ].
Dolanský J. (2008): Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 45–46 (in Czech).
Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku.
Dolanský J. (2009a): Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a  Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology
Dolanský J. (2009b): Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a Cheiracanthium campestreLohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology and environmental factors of the yellow sac spiders Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) and Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 137–141, 189 (in Czech, English summary).
Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp
Dolanský J. (2010): Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 56–57 (in Czech).
Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia.
Dolanský J. (2011): Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia. Vč. sb. přír. – Práce a studie 18: 125–140 (in Czech, English summary).
Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran].
Dolanský J. (2012): Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 48 (in Czech).
Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice
Dolanský J. & Macek R. (2007): Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice [Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) newly recorded in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 14: 217–218 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contributionto knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contributionto knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka.
Dolanský J., Kasal P., Řezáč M. & Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka [Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 247–254 (in Czech, English summary).
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [ Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic].
Dolanský J., Řezáč M. & Kůrka A. (2009): Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [Mermessus trilobatus(Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 143–144 (in Czech, English summary).
Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (
Dolejš P. (2006): Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (in Czech, English summary).
Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P. (2008): Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti(Araneae: Lycosidae)]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 109 pp. (in Czech, English summary).
Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata.
Dolejš P. (2013): Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). Arachnol. Mitt. 45: 30–35. DOI: 10.5431/aramit4507.
Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu.
Dolejš P. (2013): Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, 42 pp. (in Czech, English abstract).
Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného?
Dolejš P. (2014): Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (From a life of Arctosa lutetiana – a rare or rarely observed spider?). Živa 62 (3): 127–129 (in Czech, English summary).
Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky.
Dolejš P. (2015): Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky [Book review – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Spiders of the Czech Republic]. Živa 63 (4): LXXIV (in Czech).
Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia.
Dolejš P. & Kůrka A. (2013): Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 182 (1): 1–27.
Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae).
Dolejš P. & Růžička V. (2015): Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 50: 19–21. DOI: 10.5431/aramit5003.
Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. &
Dolejš P. & Kůrka A. (2011): Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. & Solský M. (eds), Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.–24. 11. 2011, FŽP ČZU Praha, p. 29 (in Czech).
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa , Tricca , and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana].
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Dolný A. & Ďuriš Z. (2015): Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity [Research on Invertebrates at the Department of Biology and Ecology of the Faculty of Science of the University of Ostrava]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Drbalová K. (2011): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata . Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Drbalová K. R. (2011a): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
Drbalová K. R. (2011): Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus (Clerck) and D. plantarius (Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, Česk
Duffey E. (1995): The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus(Clerck) and D. plantarius(Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 54–65.
The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Duffey E. & Holec M. (2003): The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders].
Dulíková L. & Král J. (2008): Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 50 (in Czech).
Lessertiella dobrogica n. gen. n. sp. Araignée endémique de la grotte « Peştera Liliecilor della GuraDobrogei » (Aranea). Čas. Čs. Spol. ent. 59: 165–173.
Dumitrescu M. & Miller F. (1962): Lessertiella dobrogican. gen. n. sp. Araignée endémique de la grotte « Peştera Liliecilor della GuraDobrogei » (Aranea). Čas. Čs. Spol. ent.59: 165–173.
Die dritte paläarktische Aulonia -Art, Aulonia kratochvili sp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 50: 28–32.
Dunin P. M., Buchar J. & Absolon K. (1986): Die dritte paläarktische Aulonia-Art, Aulonia kratochvilisp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.50: 28–32.
Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).
Dvořák L. (2002): Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).

E

Pavoučí společenstva okolí Milešova [ The spiders of Milešov area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 96 pp. (in Czech).
Effenbergerová I. (1983): Pavoučí společenstva okolí Milešova [The spiders of Milešov area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 96 pp. (in Czech).
Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider ( Cheiracanthium erraticum ) in the Czech Republic]. In Bryja&nbs
Erhart J. (2008): Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider (Cheiracanthium erraticum) in the Czech Republic]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 247 (in Czech).

F

Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi , n. sp. Bull. Soc. ent. Fr. 38: 171–173.
Fage L. & Kratochvíl J. (1933): Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi, n. sp. Bull. Soc. ent. Fr.38: 171–173.
Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Felix J. (2004): Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica 8: 141–148(in Czech, English summary).
Fenclová I. (ed.) (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica8: 141–148(in Czech, English summary).
Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [ Český Les Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Fenclová I. (2005): Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [Český Les Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
Fenclová I. (2007): Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb.
Fišáková A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb [Arachnofauna of trunks and canopies in a surrounding of line buildings]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 58 pp. (in Czech).
Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [ A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime ]. MSc. the
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime]. MSc. thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 92 pp. (in Czech).
Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Forman M. & Král J. (2010a): Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa 58: 128–130 (in Czech, English summary).
Forman M. & Král J. (2010b): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa58: 128–130 (in Czech, English summary).
Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
Forman M., Horová L., Bureš P. & Král J. (2009): Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–1
Forman M., Král J. & Haddad C. R. (2010): The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18thInternational Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–147.
Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011 . Ben-Gurion University of the Neg
Forman M., Král J. & Nguen P. (2011): Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 36.
Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., S
Forman M., Král J., Musilová J. & Lubin Y. (2008): Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus(Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae).
Forman M., Nguyen P., Hula V. & Král J. (2013): Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae). Cytogenet. Genome. Res. 141: 43–49. DOI: 10.1159/000351041.
Pozorování křižáka rudohnědého ( Larinioides ixobolus ) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus ]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fořt S (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fořt S. (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
František Prach. Vesmír 21: 145–146 (in Czech).
Frič A. (1892): František Prach. Vesmír21: 145–146 (in Czech).
Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 47–50 (in Czech, English summary).
Frouz J. (1991): Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 47–50 (in Czech, English summary).

G

Dictyna szaboi Chyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 3–5.
Gajdoš P. & Pekár S. (1999): Dictyna szaboiChyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 3–5.
The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 115–133.
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994a): The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 115–133.
Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity .
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994b): Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity. Bratislava, pp. 111–116 (in Slovak, English summary).
Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft).
Gajdoš P., Moscaliuc A., Rozwałka R., Hirina A., Majkus Z., Gubányi A., Gábor M. H. & Svatoň J. (2014): Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft). The State nature conservancy of the Slovak Republic, pp. 118–171.
New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae,Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). Biológia 39: 223–225.
Gajdoš P., Svatoň J. & Krumpál M. (1984a): New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae,Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). Biológia39: 223–225.
New and unusual records of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae). Biológia 39: 633–635.
Gajdoš P., Svatoň J. & Krumpál M. (1984b): New and unusual records of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae). Biológia39: 633–635.
Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV 29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Gajdoš P., Svatoň J. & Majkus Z. (1989): Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders . Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Gajdoš P., Svatoň J. & Sloboda K. (1999): Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl. 23: 39–60.
Gajdoš P., Svatoň J., Žitňanská O. & Krumpálová Z. (1992): Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl.23: 39–60.
Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughingand previous crop. Anz. Schädlingskunde 72: 31–36.
Gallo J. & Pekár S. (1999): Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughingand previous crop. Anz. Schädlingskunde72: 31–36.
Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve].
Gogolka R., Veselý M. & Majkus Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 60 (in Czech).
Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus ) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus ) [The influence of a nestling of Cuculus canorus on the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus ]. BSc th
Grim T. (1997): Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus) [The influence of a nestling of Cuculus canoruson the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus]. BSc thesis, Masaryk University, Brno, 115 pp. (in Czech).
Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.
Guerrero M. C. & Pekár S. (2011): Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.

H

Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hábová L. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 + X + VI pp. (in Czech, English abstract).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území Hlučínska [ Eco-faunistic characterization of spidercommunities of selected territories in Hlučín-region ]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Habura J. (1999): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území Hlučínska [Eco-faunistic characterization of spidercommunities of selected territories in Hlučín-region]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Habuštová O., Turanli F., Doležal P., Růžička V., Spitzer L. & Hussein H. M. (2006): Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005): Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Haddad C. R., Brabec M., Pekár S., Fourie R. & Otto S. (2016): Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Haddad C. R., Dippenaar-Schoeman A. S. & Pekár S. (2005): Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků [ A contribution to the ontogeny of the cribellum and calamistrum in some cribellate spiders ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 68 pp. (in Czec
Hajer J. (1968): Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků [A contribution to the ontogeny of the cribellum and calamistrum in some cribellate spiders]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 68 pp. (in Czech).
Stavba a charakter redukčních změn kribela a kalamistra u kribelátních pavouků [ The form of the cribellum and calamistrum and the character of their reduction in cribellate spiders ]. RNDr thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Cz
Hajer J. (1977): Stavba a charakter redukčních změn kribela a kalamistra u kribelátních pavouků [The form of the cribellum and calamistrum and the character of their reduction in cribellate spiders]. RNDr thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).
Stavba cribella u některých zástupců pavouků čeledi Dictynidae [The construction of the cribellum at some specimens offamily Dictynidae]. Fauna Bohem. septentr. 4: 53–76 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1979): Stavba cribella u některých zástupců pavouků čeledi Dictynidae [The construction of the cribellum at some specimens offamily Dictynidae]. Fauna Bohem. septentr.4: 53–76 (in Czech, English summary).
Some findings concerning the ontogenesis of the cribellum of the Cribellatae. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8thInternational Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, pp. 361–366.
Hajer J. (1980): Some findings concerning the ontogenesis of the cribellum of the Cribellatae. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8thInternational Congress of Arachnology.Verlag H. Egermann, Wien, pp. 361–366.
Ontogenese cribella u pavouků Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834 [The ontogenesis of cribellum at spiders Hyptiotesparadoxus C. L. K., 1834]. Fauna Bohem. septentr. 5–6: 113–119 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1981a): Ontogenese cribella u pavouků Hyptiotes paradoxusC. L. K., 1834 [The ontogenesis of cribellum at spiders HyptiotesparadoxusC. L. K., 1834]. Fauna Bohem. septentr.5–6: 113–119 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání ontogenese calamistra u některých cribellátních pavouků [Some findings concerning the ontogenesisof the calamistrum of the Cribellatae]. Fauna Bohem. septentr. 5–6: 121–181 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1981b): Příspěvek k poznání ontogenese calamistra u některých cribellátních pavouků [Some findings concerning the ontogenesisof the calamistrum of the Cribellatae]. Fauna Bohem. septentr.5–6: 121–181 (in Czech, English summary).
Některé poznatky o biologii pavouků druhu Titanoeca obscura (Walck., 1802) [Notes on the biology of Titanoeca obscura (Walck., 1802)]. Fauna Bohem. septentr. 7: 151–165 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1982): Některé poznatky o biologii pavouků druhu Titanoeca obscura(Walck., 1802) [Notes on the biology of Titanoeca obscura(Walck., 1802)]. Fauna Bohem. septentr.7: 151–165 (in Czech, English summary).
Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků. Notes on the pseudocalamistrum of the cribellatespiders. Fauna Bohem. septentr. 8: 137–144 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1983): Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků. Notes on the pseudocalamistrum of the cribellatespiders. Fauna Bohem. septentr.8: 137–144 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických [ Spinning apparatus of cribellate spiders, its construction, postembryonic development and the possib
Hajer J. (1986): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických [Spinning apparatus of cribellate spiders, its construction, postembryonic development and the possibilities of utilizing the results in the study of taxonomic and phylogenetic problems]. PhD thesis, Charles University, Praha, 143 pp. (I), 110 pp. (II) (in Czech).
Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens (Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool. 52: 96–97.
Hajer J. (1988a): Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens(Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool.52: 96–97.
Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylog
Hajer J. (1988b): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylogenetic and taxonomic problems]. Fauna Bohem. septentr.13: 109–126 (in Czech, English summary).
The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Hajer J. (1988c): The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Snovací aparát pavouků rodu Amaurobius C. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung Amaurobius C. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr. 14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Hajer J. (1990a): Snovací aparát pavouků rodu AmaurobiusC. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung AmaurobiusC. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr.14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix (Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 401–413.
Hajer J. (1990b): Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix(Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 401–413.
Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr. l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1992a): Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa 40: 265–269 (in Czech).
Hajer J. (1992b): Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa40: 265–269 (in Czech).
Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834, and Uloborus walckenaerius Latr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 99–103.
Hajer J. (1993a): Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxusC. L. K., 1834, and Uloborus walckenaeriusLatr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 99–103.
Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír 72: 318–325 (in Czech).
Hajer J. (1993b): Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír72: 318–325 (in Czech).
Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr. 18: 119–133 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1993c): Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.18: 119–133 (in Czech, English summary).
Calamistrum of the spider Titanoeca obscura (Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 1 [1993]: 1–8.
Hajer J. (1994a): Calamistrum of the spider Titanoeca obscura(Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica1 [1993]: 1–8.
On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345)[1993]: 165–173.
Hajer J. (1994b): On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus(Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345)[1993]: 165–173.
Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa 42: 121–123 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1994c): Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa42: 121–123 (in Czech, English summary).
Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola , Argyrodes gibbosus and Holocnemuspluchei . In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of
Hajer J. (1995): Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola, Argyrodes gibbosusand Holocnemuspluchei. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 84–88.
Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa 44: 176–178 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1996): Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa44: 176–178 (in Czech, English summary).
Glandular hairs of spiders of the genus Atypus (Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 287–296.
Hajer J. (1997a): Glandular hairs of spiders of the genus Atypus(Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 287–296.
Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr. 22: 107–116 (in English).
Hajer J. (1997b): Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr.22: 107–116 (in English).
Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr. 23: 117–120 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1998): Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr.23: 117–120 (in Czech, English summary).
Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica 3: 13–24.
Hajer J. (1999): Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica3: 13–24.
The web of Trogloneta granulum Simon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 334–338.
Hajer J. (2000): The web of Trogloneta granulumSimon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 334–338.
Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae).
Hajer J. (2001a): Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 5: 5–21.
Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí.
Hajer J. (2001b): Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí [Spider cocoons – a silky protection of eggs and embryos]. Živa 49:220–223 (in Czech, English summary).
Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum . Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Hajer J. (2004): Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum. Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Hedvábný noční rituál osminohého tkalce.
Hajer J. & Erhart J. (2001): Hedvábný noční rituál osminohého tkalce [Silk night ritual of eight-legged weaver]. Vesmír 80: 282–287 (inCzech).
Pavouci (Araneida). In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století.
Hajer J. & Růžička V. (2001): Pavouci (Araneida) [Spiders]. In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století [Labe. Nature of the lower Czech section of a river at the end of the 20th century]. AOS Publishing, Ústí nad Labem, pp. 89–90 (in Czech).
Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum ]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
Hajer J. & Hrubá L. (2006): Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Br
Hajer J. & Hrubá L. (2007a): The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 35.
Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Hajer J. & Hrubá L. (2007b): Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Hajer J. & Řeháková D. (2003a): Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Hajer J. & Řeháková D. (2003b): Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Hajer J. & Řeháková D. (2006): Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference
Hajer J. & Řeháková D. (2010): Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum(Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modification. Praha, pp. 88–89.
Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae). North-West. J. Zool. 10 (1): 133–137.
Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae). Trends Entomol. 10: 29–38.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011a): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Hajer J., Hajer J. & Řeháková E. (2011b): Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Hajer J., Karschová S. & Řeháková D. (2016): Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae.
Hajer J., Malý J. & Horejsková M. (2009): Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 72–73 (in Czech).
Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae).
Hajer J., Malý J. & Řeháková D. (2013): Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae). Microsc. Res. Tech. 76 (1): 28–35. DOI: 10.1002/jemt.22131.
Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Hajer J., Malý J., Hrubá L. & Řeháková D. (2009): Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 2: 11–17.
Hajer J., Polívková M. & Řeháková M. (1998): Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides(Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica2: 11–17.
Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 19: 19–28 (in Czech, English sum
Hajer J., Růžička V. & Bartoš J. (1997): Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná19: 19–28 (in Czech, English summary).
Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Hajer J., Růžička V. & Střížek P. (2002): Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic.
Hamřík T. (2016): Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic (Agrarian terraces as a refuge for xerothermic species of organisms – example from the surroundings of Veverské Knínice). BSc. thesis, Mendel University in Brno, 74 pp. (in Czech, English abstract).
Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Hanousek M. (2005): Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Populace pavouků skupiny Pardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [ Spiders of the Pardosa lugubris -group in the Závist area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Hanušová M. (1993): Populace pavouků skupinyPardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [Spiders of thePardosa lugubris -group in the Závist area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Pavoučí zvířena SPR Zábělá [ Spiders of the Zábělá State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 86 pp. (in Czech).
Hasch F. (1984): Pavoučí zvířena SPR Zábělá [Spiders of the Zábělá State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 86 pp. (in Czech).
Studium arachnofauny Vacovska s využitím síťového mapování [ The use of grid mapping for the study of arachnofaunain the territory of Vacov ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 99 pp. (in Czech).
Havel L. (1984): Studium arachnofauny Vacovska s využitím síťového mapování [The use of grid mapping for the study of arachnofaunain the territory of Vacov]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 99 pp. (in Czech).
Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants
Havlová, Lucie & Hula, Vladimír & Niedobová, Jana & Michalko, Radek. (2017). Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants. BioControl. 62. 10.1007/s10526-017-9840-x.
Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky.
Havlová L. (2013): Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky. [Synanthropic spiders of villages and towns in the Czech Republic]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 52 pp. (in Czech)
Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management.
Havlova L., Hula V., Niedobova J. & Michalko R. 2014: Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management. MendelNet 2014: 255–259.
Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica , a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58 : 172–173 (in Czech, English summary).
Havlová V. & Hula V. (2010): Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica, a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58: 172–173 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae.
Hendrychová T. (2014): Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae [Spinning apparatus of spiders of the family Theraphosidae]. BSc. thesis, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, 36 pp. (in Czech, English abstract).
Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Heneberg P. & Řezáč M. (2013): Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Antonie van Leeuwenhoek 103 (4): 713–721. DOI: 10.1007/s10482-012-9853-5.
Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands.
Heneberg P. & Řezáč M. (2014): Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands. Ecol. Eng. 73: 659–670. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.101.
Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obr
Henriques S. & Pekár S. (2007): Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 37.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [ Ecology of scree slopes in North Bohemia ]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Holec M. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Pavouci litorálních porostů [ Spiders of littoral stands ]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
Holec M. (1998): Pavouci litorálních porostů [Spiders of littoral stands]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe . Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Holec M. (1999): Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava) 19, Supplement 4/2000: 51–54.
Holec M. (2000): Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava)19, Supplement 4/2000: 51–54.
Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy).
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.
Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English sum
Holec M. & Pokorný R. (2009): Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English summary).
První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia.
Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., Mohamed Hussein H. & Sehnal F. (2012): První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia. Studia Oecol. 6 (1): 15–18.
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika).
Holec M., Šlachta M. & Boháč J. (2001): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika) [Contribution to the knowledge of spiders (Araneae), ground beetles (Carabidae) and staphylinid beetles (Staphylinidae) of littoral vegetation of the Nesyt fishpond in South Moravia (Czech Republic)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 69–77 (in Czech, English summary).
On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Hollá K., Šestáková A., Holecová M. & Šebestová M. (2016): On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Výskyt pavouka Arctosa cinerea (Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea (Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie 8: 105–107 (in Czech, German summary).
Holuša J. (1994): Výskyt pavouka Arctosa cinerea(Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea(Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie8: 105–107 (in Czech, German summary).
Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia.
Honěk A., Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogush P., Hadrava J., Hájek J., Janšta P., Jelínek J., Kirschner J., Kubáň V., Pekár S., Průdek P., Štys P. & Šumpich J. (2016): Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. Eur. J. Entomol. 113: 173–183. DOI: 10.14411/eje.2016.021.
Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu.
Horňák O. (2014): Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu (Impact of application of exogennous organic matter to soil fauna). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + X pp. (in Czech, English abstract).
Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov [ The spiders of the shrub and tree stratum in Týřov State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 182 pp. (in Czech).
Hotská A. (1981): Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov [The spiders of the shrub and tree stratum in Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 182 pp. (in Czech).
Nález pavouka slíďáka úhorního ( Lycosa vultuosa ) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
Hrabec J. (2004): Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory.
Hradská I. (2012): Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory. Erica 19: 89–99 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha.
Hradská I. & Neumannová V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. The spiders (Araneae) of the Těchonická Draha – Site of Community Importance. Erica 21: 103–111 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Hradská I. & Košťáková A. (2009): Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18 : 131–146 (in Czech, English abstract).
Hradská I. & Těťál I. (2011): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18: 131–146 (in Czech, English abstract).
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hudcová P. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 29 + VI + III pp. (in Czech, English abstract).
Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fa
Hula V. & Jarab M. (2007): Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 32.
Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Hula V. & Niedobová L. (2011): Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic).
Hula V., Košulič O. & Šťastná P. (2012): Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 40 (1): 57–70.
Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p.
Hula V., Košulič O. & Foit J. (2011): Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 134.
Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 94: 1–12.
Hula V., Niedobová J. & Košulič I. (2009): Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae94: 1–12.
Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic).
Hula V., Niedobová J. & Šefrová H. (2014): Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 99–115. DOI: 10.11118/actaun201462010099.
Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology
Hula V., Niedobová J., Psota V. & Košulič O. (2010): Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 201.
Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu – masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill].
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2008): Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu– masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 71–72 (in Czech).
Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin.<
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2007): Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 33.
Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, E
Husník L. & Pekár S. (2002): Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, English summary).

C

Pavoučí zvířena SPR Borkovická blata [ Spiders of Borkovická Blata peatbog State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 112 pp. (in Czech).
Chalupská E. (1983): Pavoučí zvířena SPR Borkovická blata [Spiders of Borkovická Blata peatbog State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 112 pp. (in Czech).
„Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
Chalupský J. (2011): „Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
Chvátalová I. (2004): Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
Distribution and habitat of Talavera aperta , T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem . 66: 3–11.
Chvátalová I. & Buchar J. (2002): Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 3–11.

J

Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic.
Jahodová A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic. [Arachnofauna of tree trunks and canopies in extensive orchards in Vizovice]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 66 pp. (in Czech).
Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Jarab M. (2006): Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).
Jaška P. (2016): Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).
Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR.
Javůrek P. (2015): Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR (Ecological factors affecting occurrence and distribution of purse web spiders of the genus Atypus in Europe, with particular respect on distribution in the Czech Republic). Bachelor thesis, Palacký University in Olomouc, 40 pp. (in Czech, English abstract).
Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).
První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi ) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi ) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny,
Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 253–254 (in Czech, English summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [ Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley ]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Jelínek A. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [ An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland ]. MSc. thesis, Charles Un
Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp. (in Czech).
Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině.
Jelínek A. (2001): Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [Distribution of thermophilous spiders (Araneae) in the Jihlava river valley of the Bohemian-Moravian Highland]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 333–357 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.].
Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 167–177 (in Czech, English summary).
Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Johannesen J., Kiefer A., Veith M. & Král J. (2005): Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2012): Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Ecology and courtship behaviour of the wolf spider genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 38 + II pp. (in Czech, English abstract).
Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa.
Just P. (2015): Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa (Remarkable courtship behaviour in the representatives of the genus Alopecosa). Živa 63 (2): 75–77 (in Czech, English summary).
Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2015): Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Reproductive behaviour of wolf spiders of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 82 pp. (in Czech, English abstract).

K

Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 14: 63-68.
Kaderka R. (2007): Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 14: 63-68.
Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Kaderka R. (2010): Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2014): Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 21 (3): 207–212. DOI: 10.15381/rpb.v21i3.10906.
Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2015): Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. peru. biol. 22 (3): 275–288. DOI: 10.15381/rpb.v22i3.11432.
The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Kaderka R. (2016): The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae).
Kaderka R. (2016): Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae). Rev. Ibér. Arachnol. 28:121–127.
Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Karschová S. & Hajer J. (2016): Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida. Acta Entomol. Bohemoslov. 78: 351.
Kasal P. (1981): Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida. Acta Entomol. Bohemoslov.78: 351.
Theridion antusi sp. n. and Mysmena jobi from Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 79: 73–76.
Kasal P. (1982): Theridion antusisp. n. and Mysmena jobifrom Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae). Acta Entomol. Bohemoslov.79: 73–76.
Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
Kasal P. (1997): Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava) 19, Supplement 3/2000: 119–124.
Kasal P., Hladíková M. & Hänggi A. (2000): Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava)19, Supplement 3/2000: 119–124.
Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995a): Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995b): Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [ The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region ]. MSc.
Kaulichová J. (2000): Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 121 pp. (in Czech).
Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae.
Kehlmaier C., Korenko S., Michalko R. (2012): Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae. Ann. Zool. 62 (2): 281–286. DOI: 10.3161/000345412X652819
Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR) 6:165–178.
Klimeš L. (1987): Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR)6:165–178.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]:459–475.
Klimeš L. & Sechterová E. (1990): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]:459–475.
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu [Beitrag zum Erkennen der Dynamik vomArachnofauna an dem Waldekoton]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 24: 167–190 (in Czech, German summary).
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu [Beitrag zum Erkennen der Dynamik vomArachnofauna an dem Waldekoton]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica24: 167–190 (in Czech, German summary).
Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape.
Knapp M. & Řezáč M. (2015): Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape. PLoS ONE 10 (4): e0123052. DOI: 10.1371/journal.pone.0123052.
The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation.
Knapp M., Saska P., Knappová J., Vonička P., Moravec P., Kůrka A. & Anděl P. (2013): The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation. Biol. Conserv. 164: 22–29. DOI: 10.1016/j.biocon.2013.04.012.
Arachnofauna údolí Oupořského potoka Státní přírodní rezervace Týřov [ Spiders of the Oupořský Potok stream valley in the Týřov State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).
Knobloch Z. (1979): Arachnofauna údolí Oupořského potoka Státní přírodní rezervace Týřov [Spiders of the Oupořský Potok stream valley in the Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).
Die Arten der Steatoda phalerata -Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 69: 377–404.
Knoflach B. (1996): Die Arten der Steatoda phalerata-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.69: 377–404.
Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinerea in the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49: 281–282 (in Czech, English summary)
Kočárek P. (2000): Nález slíďáka Arctosa cinerea(Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinereain the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A)49: 281–282 (in Czech, English summary).
Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 27: 17–28 (in Czech, English summary).
Kohn M. (1987): Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy27: 17–28 (in Czech, English summary).
Seznam biografií československých entomologů: Bárta Emanuel [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Bárta Emanuel]. Zprávy Čs. spol. entom. 15: 6 (in Czech).
Koleška Z. (1979): Seznam biografií československých entomologů: Bárta Emanuel [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Bárta Emanuel]. Zprávy Čs. spol. entom.15: 6 (in Czech).
Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom. 24 (10): 344–345 (in Czech).
Koleška Z. (1988): Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom.24 (10): 344–345 (in Czech).
Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom. 25: 375–376 (in Czech).
Koleška Z. (1989): Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom.25: 375–376 (in Czech).
Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)).
Kopecký O. & Tuf I. H. (2013): Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)) (Subterranean population of spider Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) (Araneae)). Západočeské entomologické listy 4: 106–109 (in Czech, English abstract and summary).
Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Korba J. (2016): Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host
Korenko S. (2011): Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host association]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 110–111 (in Czech).
Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
Korenko S. (2016): Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host.
Korenko S. & Pekár S. (2011): A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host. PloS One 6 (9): e24628.
Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Korenko S. & Pekár S. (2010a): Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
Korenko S. & Pekár S. (2010b): Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů
Korenko S. & Pekár S. (2010c): Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 123–124.
Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist?
Korenko S., Hamouzová K. & Pekár S. (2014): Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist? J. Arachnol. 42 (1): 74–78. DOI: 10.1636/Hi12-90.1.
Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Korenko S., Isaia M. & Pekár S. (2011): Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae).
Korenko S., Isaia M., Satrapová J. & Pekár S. (2014): Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecol. Entomol. 39 (1): 30–38. DOI: 10.1111/een.12067.
Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group).
Korenko S., Korenková B., Satrapová J., Hamouzová K. & Belgers D. (2015): Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group). Zool. Stud. 54: 40. DOI: 10.1186/s40555-015-0119-6.
Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. (2008): Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Korenko S., Kula E., Šimon V., Michalková V. & Pekár S. (2011): Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
Korenko S., Michalková V., Zwakhals K. & Pekár S. (2011): Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Korenko S., Niedobová J., Kolářová M., Hamouzová K., Kysilková K. & Michalko R. (2016): The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
Korenko S., Pekár S. & Honěk A. (2010): Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomol. Sci. 19 (2): 104–111. DOI: 10.1111/ens.12171.
Korenko S., Potopová V. & Pekár S. (2016): Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomol. Sci. 19 (2): 104–111. DOI: 10.1111/ens.12171.
Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic.
Korenko S., Řezáč M. & Pekár S. (2008): Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 34: 6–8.
Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae).
Korenko S., Satrapová J. & Zwakhals K. (2015): Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae). Entomol. Sci. 18 (3): 383–388. DOI: 10.1111/ens.12132.
Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 201
Korenko S., Schmidt S., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2012): Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 99–100.
Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae).
Korenko S., Schmidt S., Schwarz M., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2013): Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae). ZooKeys 262: 1–15. DOI: 10.3897/zookeys.262.3857
Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Korenko S., Šmerda J. & Pekár S. (2009): Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders.
Kořínková T. & Král J. (2013): Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 159–171. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_12.
Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, S
Kořínková T., Král J., Pekár S. & Haddad C. R. (2010): Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 221–223.
Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity.
Košulič O. (2014): Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity (Vineyard terraces as a refuge for xerothermophilic species of spiders (Araneae) and their bioindicative use in assessment of the environment quality and biodiversity level). PhD. thesis, Mendel University, Brno, 151 pp.
Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality.
Košulič O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (5): 991–1005. DOI: 10.11118/actaun201462050991.
Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality.
Košulič O. (2015): Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (3): 751–767. DOI: 10.11118/actaun201563030751.
The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Košulič O. & Hula V. (2011b): The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2012): Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (5): 125–136.
Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2013): Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 663–676. DOI: 10.11118/actaun201361030663.
A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2014): A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 137–154. DOI: 10.11118/actaun201462010137.
Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand.
Košulič O. & Vichitbandha P. (2015): Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (2): 425–431. DOI: 10.11118/actaun201563020425.
Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
Košulič O. & Hula V. (2011): Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 Septembe
Košulič O. & Hula V. (2011c): Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 135.
Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South
Košulič O. & Hula V. (2012): Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South Moravia – preliminary results]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 101–102 (in Czech).
Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress o
Košulič O., Hula V. & Niedobová J. (2011): Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 136.
Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky?
Košulič O., Korba J. & Dolanský J. (2013): Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky? (The yellow sack spider – the most poisonous spider in the Czech Republic?). Živa 61 (4): 188–191 (in Czech, English summary).
Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2014): Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape. Ecol. Eng. 68: 133–142. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.03.030.
Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests. PLoS ONE 11 (2): e0148585. DOI: 10.1371/journal.pone.0148585.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2016): Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests. PLoS ONE 11 (2): e0148585. DOI: 10.1371/journal.pone.0148585.
Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic).
Košulič O., Nováková L. & Šťastná P. (2013): Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 651–662. DOI: 10.11118/actaun201361030651.
Sklípkani [ Tarantulas ]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
Kovařík F. (1998): Sklípkani [Tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
Chov sklípkanů.
Kovařík F. (2001): Chov sklípkanů [Rearing tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 112 pp. (in Czech).
The food of young house martins ( Delichon urbica ) in the Krkonoše Mountains. Zoologické listy 24: 149–162.
Kožená I. (1975): The food of young house martins ( Delichon urbica) in the Krkonoše Mountains. Zoologické listy24: 149–162.
The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Euro
Krajča A. & Svatoň J. (1999): The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 169–176.
Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy 59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
The karyotype of Argyroneta aquatica and basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genè
Král J. (1995a): The karyotype of Argyroneta aquaticaand basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 27.
The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Král J. (1995b): The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems.
Král J. (2007): Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems. Chromosome Research 15: 863–879.
Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Král J., Dulíková L., Kořínková T., Musilová J., Vítková M., Hedin M., Henriques S. S. & Haddad C. R. (2010): Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of t
Král J., Kořínková T. & Forman M. (2011): Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 37.
Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Král J., Kořínková T., Forman M. & Krkavcová L. (2011): Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Král J., Kořínková T., Krkavcová L., Musilová J., Forman M., Ávila Herrera I. M., Haddad C. R., Vítková M., Henriques S., Palacios Vargas J. G. & Hedin M. (2013): Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Biol. J. Linn. Soc. 109: 377–408. DOI: 10.1111/bij.12056.
Evolution of the karyotypeand sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Král J., Musilová J., Šťáhlavský F., Řezáč M., Akan Z., Edwards R. L., Coyle F. A. & Ribera C. A. (2006): Evolution of the karyotypeand sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Evolution of holocentric chromosomes and X 1 X 2 Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congres
Král J., Pastuchová M., Musilová J., Kořínková T., Řezáč M., Vítková M., Huber B. A. & Haddad C. R. (2010): Evolution of holocentric chromosomes and X1X2Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 230–232.
Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders.
Kralj-Fišer S., Sanguino Mostajo G. A., Preik O., Pekár S., Schneider J. M. (2013): Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders. Behav. Ecol. 24 (4): 824–831. DOI: 10.1093/beheco/art030.
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír. 15: 13–17 (in Czech).
Kratochvíl J . (1934b): Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír.15: 13–17 (in Czech).
Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).
Kratochvíl J. (1931): Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie [Sur quelques Araignées de Slavonie centrale avec la déscription d’une nouvelle Salticide fissidentatée ( Roeweriella balcanica n. g., n. sp.) et de la nouvelle espèce Troglohyphantes diurnus
Kratochvíl J. (1932a): Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie [Sur quelques Araignées de Slavonie centrale avec la déscription d’une nouvelle Salticide fissidentatée ( Roeweriella balcanican. g., n. sp.) et de la nouvelle espèce Troglohyphantes diurnusn. sp.]. Sborník Vysoké školy zemědělské, S. C23: 1–16 (in Czech, French summary).
Rod pavouků Titanoeca Thor. v Československé republice [Les espèces du genre Titanoeca Thor. en Tchécoslovaquie]. Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě 7: 11–24 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. (1932b): Rod pavouků TitanoecaThor. v Československé republice [Les espèces du genre TitanoecaThor. en Tchécoslovaquie]. Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě7: 11–24 (in Czech, French summary).
Trochosa ( Hogna ) singoriensis (Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě [ Trochosa (Hogna) singoriensis (Laxm.) in Moravia and its distribution in Central Europe]. Příroda 25: 1–6 (in Czech).
Kratochvíl J. (1932c): Trochosa( Hogna) singoriensis(Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě [Trochosa (Hogna) singoriensis(Laxm.) in Moravia and its distribution in Central Europe]. Příroda25: 1–6 (in Czech).
Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen- und Karstförschung 1932: 1–19.
Kratochvíl J. (1932d): Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen- und Karstförschung1932: 1–19.
Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. (1933a): Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea 28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Kratochvíl J. (1933b): Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave 2 (4): 165–226 (in French).
Kratochvíl J. (1934a): Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave2 (4): 165–226 (in French).
Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti 9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1935a): Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica 8: 10–25.
Kratochvíl J. (1935b): Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica8: 10–25.
Ein neuer Vertreter der Gruppe Rhodeae ( Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen . Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. B
Kratochvíl J. (1935c): Ein neuer Vertreter der GruppeRhodeae (Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen. Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. Biologische Serie. Nr. 1. Brno, 10 pp.
Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda 29: 45–50 (in Czech).
Kratochvíl J. (1936a): Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda29: 45–50 (in Czech).
Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoseri n. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ. 3 [1935]: 69–79 (in French).
Kratochvíl J. (1936b): Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoserin. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ.3 [1935]: 69–79 (in French).
Un Harpactocrates nouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2 . Latvija, Riga, pp. 560–562.
Kratochvíl J. (1937): Un Harpactocratesnouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2. Latvija, Riga, pp. 560–562.
Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcia nov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 11[1938–1939] (3): 1–28.
Kratochvíl J. (1938a): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcianov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11[1938–1939] (3): 1–28.
Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites . Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites . Práce Moravské přírodovědecké společnosti 11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1938b): Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites. Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 279–289.
Kratochvíl J. (1939): A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 279–289.
Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygopholcus Kratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 12 (5): 1–26.
Kratochvíl J. (1940): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre StygopholcusKratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti12 (5): 1–26.
Meta milleri n. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta milleri n. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent. 39: 111–116 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1942): Meta millerin. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta millerin. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent.39: 111–116 (in French and Czech).
Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantes gen. nov. Věst. Čsl. zool. společ. 12: 3–24.
Kratochvíl J. (1948a): Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantesgen. nov. Věst. Čsl. zool. společ.12: 3–24.
Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras 1: 123–128 (in Czech, English summary).
Kratochvíl J. (1948b): Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras1: 123–128 (in Czech, English summary).
Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda 44: 19–22 (in Czech).
Kratochvíl J. (1951): Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda44: 19–22 (in Czech).
Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy 6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)
Kratochvíl J. (1957): Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)
Cavernicole Dysderae.
Kratochvíl J. (1970): Cavernicole Dysderae. Acta Sc. Nat. Brno4 (4): 1–62.
Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno 12 (4): 1–59.
Kratochvíl J. (1978): Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno12 (4): 1–59.
Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
Kratochvíl J. & Miller F. (1938b): Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy 1: 5–13 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. & Miller F. (1938a): K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy1: 5–13 (in Czech, French summary).
Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta (Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale , Notes et Revue 80: 96–115.
Kratochvíl J. & Miller F. (1939): Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta(Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale, Notes et Revue80: 96–115.
Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 22 [1939]: 60–66 (in C
Kratochvíl J. & Miller F. (1940a): Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně22 [1939]: 60–66 (in Czech and French).
Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenaria aus Jugoslawien. Zool. Anz. 131: 188–201.
Kratochvíl J. & Miller F. (1940b): Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenariaaus Jugoslawien. Zool. Anz.131: 188–201.
Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ. 8: 91–96 (in German and Czech).
Kratochvíl J. & Miller F. (1940c): Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 91–96 (in German and Czech).
Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy 10: 112–116 (in Czech).
Kratochvíl J. & Miller F. (1947): Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy10: 112–116 (in Czech).
An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider.
Krehenwinkel H. & Pekar S. (2015): An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider. PLoS ONE 10 (8): e0136337. DOI:10.1371/journal.pone.0136337
Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae).
Krejčí T., Řezáč M. & Michalik P. (2015): Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae). J. Arachnol. 43 (2): 182–187. DOI: 10.1636/B14-53.
Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Kreuels M. & Řezáč M. (2006): Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae).
Krištofová L. (2015): Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae) (Characters used for determining of spiders (Araneae)). Bachelor thesis, University of South Bohemia in České Budějovice, 51 pp. (in Czech, English abstract).
Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size.
Krumpálová Z. & Tuf I. H. (2013): Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Pol. J. Ecol. 61 (3): 575–586.
Classification of ground living spiders (Araneae) into flooded areas of the Central Europe. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 201
Krumpálová Z. & Énekesová E. (2012): Classification of ground living spiders (Araneae) into flooded areas of the Central Europe. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 114.
Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Krumpálová Z., Krumpál M. & Tuf I. H. (2010): Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. In Penka M., Vyskot M., Klimo E. & Vašíček  F.(eds), Floodplain forest ecosystem . Academia, Praha, pp. 327–356.
Křístek J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. In Penka M., Vyskot M., Klimo E. & Vašíček  F.(eds), Floodplain forest ecosystem. Academia, Praha, pp. 327–356.
Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 200
Kubcová L. (2003): Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
A new spider species from the group Philodromus aureolus (Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberöst
Kubcová L. (2004a): A new spider species from the group Philodromus aureolus(Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren.Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterrei-chisches Landesmuseum, Linz, pp. 291–304.
Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute &
Kubcová L. (2004b): Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 57–62.
In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.
Kubcová L. & Dolejš P. (2016): In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.
Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Kubcová L. & Buchar J. (2005): Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Kubcová L. & Schlaghamerský J. (2002): Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Kulich L. (2006): Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Amaurobius terrestris , vývoj a růst snovacích bradavek [Amaurobius terrestris , the development and growth of the spinnerets ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 91 pp. (in Czech).
Kuncová M. (1966): Amaurobius terrestris , vývoj a růst snovacích bradavek[Amaurobius terrestris , the development and growth of the spinnerets]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 91 pp. (in Czech).
Dálnice – zelená páteř krajiny?
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Niedobová J., Šikula T., Těšitel J. & Mládek J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? (Are highways a green backbone of the landscape?) Ochr. přír. 70 (5): 32–35 (in Czech, English summary).
Theridion conigerum Simon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 28 (in English).
Kůrka A . (1994g): Theridion conigerumSimon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 28 (in English).
Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří [Spiders (Araneida) of the Stříbrník hill in the České Středohoří Mts.]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 148 [1979]: 216–222 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1980): Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří [Spiders (Araneida) of the Stříbrník hill in the České Středohoří Mts.]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.148 [1979]: 216–222 (in Czech, English summary).
Nález křižáka Araneus saevus (L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae) [The discovery of Araneus saevus (L. Koch, 1872) in Bohemia (Araneida: Araneidae)].
Kůrka A. (1981a): Nález křižáka Araneus saevus(L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae) [The discovery of Araneus saevus(L. Koch, 1872) in Bohemia (Araneida: (Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 55–57 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Státní přírodní rezervace Baba v Praze [Spiders (Araneida) of the Baba State Natural Reserve in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 150: 70–88 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1981b): Pavouci (Araneida) Státní přírodní rezervace Baba v Praze [Spiders (Araneida) of the Baba State Natural Reserve in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 70–88 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě [Spinnen (Araneida) auf dem Stožec im Böhmerwald]. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 38: 47–78 (in Czech, German summary).
Kůrka A. (1982): Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě [Spinnen (Araneida) auf dem Stožec im Böhmerwald]. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B38: 47–78 (in Czech, German summary).
Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj oc
Kůrka A. (1987): Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 71–76 (in Czech).
Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 175–176.
Kůrka A. (1988): Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 175–176.
The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 46: 37–77.
Kůrka A. (1990): The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B46: 37–77.
Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd. 159 [1990]: 12 (in Czech).
Kůrka A. (1992a): Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 12 (in Czech).
K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa 40: 140 (in Czech).
Kůrka A. (1992b): K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa40: 140 (in Czech).
Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [ Argiope bruennichi – a new spider species for Bohemia]. Živa 40: 129 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992c): Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [Argiope bruennichi– a new spider species for Bohemia]. Živa40: 129 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992d): Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992e): Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on itsdistribution]. Živa 42: 169–170 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994a): Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on itsdistribution]. Živa42: 169–170 (in Czech, English summary).
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 77–78 (in English).
Kůrka A. (1994b): Alopecosa pinetorum(Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 77–78 (in English).
Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994c): Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Prácemuz. v Kolíně – ser. natur. 1: 59–67 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994d): Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Prácemuz. v Kolíně – ser. natur.1: 59–67 (in Czech, English summary).
Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Mu
Kůrka A. (1994e): Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Museum), Part I]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 43–54 (in Czech, English summary).
První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne ( Argiope bruennichi ) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in C
Kůrka A. (1994f): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne (Argiope bruennichi) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in Czech, English and German summary).
Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 19: 99–112 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1995a): Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy19: 99–112 (in Czech, English summary).
Dipoena inornata – a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 164: 38 (in English).
Kůrka A. (1995b): Dipoena inornata– a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 38 (in English).
Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 164: 77–86 (in English).
Kůrka A. (1995c): Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 77–86 (in English).
Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava 1995 (8): 10, 15 (in Czech).
Kůrka A. (1995d): Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava1995 (8): 10, 15 (in Czech).
The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B 50 [1994]: 93–106.
Kůrka A. (1995e): The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B50 [1994]: 93–106.
Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
Kůrka A. (1995f): Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 165: 133–138.
Kůrka A. (1996a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.165: 133–138.
Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta 1: 195–196.
Kůrka A. (1996b): Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta1: 195–196.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 166: 47–54.
Kůrka A. (1997a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.166: 47–54.
Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 20: 31–38 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1997b): Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy20: 31–38 (in Czech, English summary).
Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz 5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
Kůrka A. (1997c): Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 53: 11–35.
Kůrka A. (1997d): The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B53: 11–35.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 167: 35–42.
Kůrka A. (1998a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.167: 35–42.
Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichi Scop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichi Scop.)]. Ochrana přírody 53: 112–113 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1998b): Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichiScop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichiScop.)]. Ochrana přírody53: 112–113 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 21: 119–136 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1999a): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy21: 119–136 (in Czech, English summary).
Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 168: 133–134.
Kůrka A. (1999b): Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.168: 133–134.
A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 169: 35–40.
Kůrka A. (2000a): A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 35–40.
Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 169: 118.
Kůrka A. (2000b): Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 118.
Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras 26: 22–27 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (2000c): Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras26: 22–27 (in Czech, English summary).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae.
Kůrka A. (2001): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 170: 81–89.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
Kůrka A. (2003a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [ Šumava Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
Kůrka A. (2003b): Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [Šumava Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Kůrka A. (2004a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Kůrka A. (2004b): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [ Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic ]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
Kůrka A. (2006): Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
České názvy živočichů VI.
Kůrka A. (2007): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
Kůrka A. (2011a): Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011
Kůrka A. (2011b): RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 30–31 (in Czech).
Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Kůrka A. (2013): Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy).
Kůrka A. (2014): Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy). Contribution to the spider fauna of the Frýdlantská pahorkatina Hills (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 32: 97–122 (in Czech, English abstract and summary).
Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy).
Kůrka A. (2015): Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy). Spiders (Araneae) of the Kozákov National Natural Monument (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 161–180.
K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).
Kůrka A. (2016): K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).
Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106
Kůrka A. & Buchar J. (2010): Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Kůrka A. & Buchar J. (2011): Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy).
Kůrka A. & Dolejš P. (2011): Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 137–148.
Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic). Opera corcontica 38 [2001]: 219–233.
Kůrka A. & Vaněk J. (2002): Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic). Opera corcontica 38 [2001]: 219–233.
Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Krkonoše Mts.
Kůrka A. & Vaněk J. (2013): Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Krkonoše Mts. Pavouci (Araneae) krkonošských bučin. Opera Corcontica 50/S: 165–179.
Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge. In Šustr P. (ed.), Aktuality šumavského výzkumu IV. Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Abstract Book. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 59–60.
Kůrka A. & Hradská I. (2010): Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge. In Šustr P. (ed.), Aktuality šumavského výzkumu IV. Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Abstract Book. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 59–60.
Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky [Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011 . Ústav biologie o
Kůrka A. & Hradská I. (2011): Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky [Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 124–125 (in Czech).
České názvy živočichů VI [ Czech names of animals VI ]. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones) . Národní muzeum, Praha, 166 p. (in Czech).
Kůrka A. & Kovařík F. (2003): České názvy živočichů VI [Czech names of animals VI]. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones). Národní muzeum, Praha, 166 p. (in Czech).
Jedovatí živočíchové . Academia, Praha. 165 pp.
Kůrka A. & Pfleger V. (1984): Jedovatí živočíchové. Academia, Praha. 165 pp.
Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Kůrka A. & Růžička V. (2002): Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Pavouci [Spiders]. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds), Krkonoše – příroda, historie, život [ Krkonoše Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp. 235–240 (in Czech).
Kůrka A. & Szymkowiak P. (2007): Pavouci [Spiders]. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds), Krkonoše – příroda, historie, život [Krkonoše Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 235–240 (in Czech).
Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).
Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2007): Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Bryja V. (2006): Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Pavouci České republiky.
Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha, 623 pp.
Pająk Enoplognatha latimana Hippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) w Polsce i Republice Czeskiej [A spider Enoplognatha latimana Hippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) in Poland and Czech Republic]. Przegląd Zoologiczny 37: 73–
Kwiecien-Wrotniewska J., Wozny M. & Zbytek F. T. (1993): Pająk Enoplognatha latimanaHippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) w Polsce i Republice Czeskiej [A spider Enoplognatha latimanaHippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) in Poland and Czech Republic]. Przegląd Zoologiczny37: 73–75 (in Polish, English summary).

L

Vertical distribution of spiders in soil. J. Arachnol. 39 (3): 393–398.
Laška V., Kopecký O., Růžička V., Mikula J., Véle A., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2011): Vertical distribution of spiders in soil. J. Arachnol. 39 (3): 393–398.
Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. J. Appl. Entomol. 140 (8): 609–616. DOI: 10.1111/jen.12288
Leccia F., Kysilková K., Kolářová M., Hamouzová K., Líznarová E. & Korenko S. (2016): Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. J. Appl. Entomol. 140 (8): 609–616. DOI: 10.1111/jen.12288
Ekologické zhodnocení arachnofauny haldy dolu Vítězný únor [ Ecological evaluation of arachnofauna of the spoil of“Vítězný Únor” mine ]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 52 pp. (in Czech).
Lisztwan R. (1989): Ekologické zhodnocení arachnofauny haldy dolu Vítězný únor [Ecological evaluation of arachnofauna of the spoil of“Vítězný Únor” mine]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 52 pp. (in Czech).
A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae).
Liu J., May-Collado L. J., Pekár S. & Agnarsson I. (2015): A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae). Mol. Phylogenet.Evol. 94: 658–675. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.09.023.
Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 141–142 (in Czech).
Líznarová E. (2010): Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 141–142 (in Czech).
Predační strategie stenofágních pavouků (Predatory strategies of stenophagous spiders). Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno, 59 + 77 pp. (in Czech, English abstract)
Líznarová E. (2016): Predační strategie stenofágních pavouků (Predatory strategies of stenophagous spiders). Ph.D. thesis, Masaryk University, Brno, 59 + 77 pp. (in Czech, English abstract)
Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders.
Líznarová E. & Pekár S. (2013): Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders. Anim. Behav. 85 (6): 1183–1190. DOI: 10.1016/j.anbehav.2013.03.004.
Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): Evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling.
Líznarová E. & Pekár S. (2015): Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): Evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling. J. Arachnol. 43 (2): 188–193. DOI: 10.1636/J14-56.
Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilization of alternative prey in an ant-eating spider. Zoology 119 (5): 464–470. DOI: 10.1016/j.zool.2016.04.004.
Líznarová E. & Pekár S. (2016): Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilization of alternative prey in an ant-eating spider. Zoology 119 (5): 464–470. DOI: 10.1016/j.zool.2016.04.004.
Predatory versatility enhances local trophic specialisation in a cosmopolitan carnivorous predator. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion Uni
Líznarová E., Sentenská L. & Pekár S. (2011): Predatory versatility enhances local trophic specialisation in a cosmopolitan carnivorous predator. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 42.
Local trophic specialisation in a cosmopolitan spider (Araneae).
Líznarová E., Sentenská L., García L. F., Pekár S. & Viera C. (2013): Local trophic specialisation in a cosmopolitan spider (Araneae). Zoology 116 (1): 20–26. DOI: 10.1016/j.zool.2012.06.002.
Revision der Krabbenspinnen-Gattung Heriaeus Simon. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 26: 85–139.
Loerbroks A. (1983): Revision der Krabbenspinnen-Gattung HeriaeusSimon. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF)26: 85–139.

M

Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) a pavouci (Araneida) různých typů rašelinišť CHKO Třeboňsko [ Carabidbeetles (Col., Carabidae) and spiders (Araneida) of various peat bog types in the Třeboňsko Protected Landscape Area ]. MSc. thesis
Mähringová M. (1993): Střevlíkovití brouci (Col., Carabidae) a pavouci (Araneida) různých typů rašelinišť CHKO Třeboňsko [Carabidbeetles (Col., Carabidae) and spiders (Araneida) of various peat bog types in the Třeboňsko Protected Landscape Area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 87 pp. (in Czech).
Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Machač O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice [Distribution of spiders in forest mosaic]. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc. 32 pp. (in Czech, English summary).
Distribuce pavouků v lesní mozaice. Distribution of spiders in forest mosaic. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 pp. (in Czech, English summary).
Machač O. (2012): Distribuce pavouků v lesní mozaice. Distribution of spiders in forest mosaic. BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 pp. (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy. Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of SCI Libické floodplains. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná 10: 47–52 (in Czech, English abstract and summary).
Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů ve městě a v lese (Spiders and harvestmen on tree trunks in city and forest). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 38 + IX + VII pp. (In Czech, English abstract).
Osminozí obyvatelé Českého ráje.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám, Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 21 (2): 142–143.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Spiders and harvestmen on tree trunks in Hostýnsko-vsetínská highlands. Acta Carp. Occ. 5: 64–67 (in Czech, English abstract).
Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů (Drapetisca socialis and its adaptation to life on tree trunks). Živa 63 (6): 279 (in Czech, English summary).
Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic).
Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75. DOI: 10.11118/actaun201563010065.
Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Hahnia candida Simon, 1875 – a new spider species for the Czech Republic (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.
Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
Příspěvek k bionomii druhu Zelotes aeneus (Simon, 1878).
Majkus Z. (1982a): Příspěvek k bionomii druhu Zelotes aeneus(Simon, 1878), (Araneidea) [Beitrag zur Bionomie der Art Zelotes aeneus(Simon, 1878)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E12: 35–45 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneidea) SPR Loucké rybníky [Beitrag zur Erkenntnis von Spinnenfauna(Araneidea) des Naturschutzgebiets Loucké rybníky]. Přírodovědecký sborník 26: 21–29 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1982b): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneidea) SPR Loucké rybníky [Beitrag zur Erkenntnis von Spinnenfauna(Araneidea) des Naturschutzgebiets Loucké rybníky]. Přírodovědecký sborník26: 21–29 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny (Araneidea) Poodří [Beitrag zur Erkenntnis von Arachnofauna (Arachnoidea) im Oderland]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 14 [1984]: 29–39 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1985): Příspěvek k poznání arachnofauny (Araneidea) Poodří [Beitrag zur Erkenntnis von Arachnofauna (Arachnoidea) im Oderland]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E14 [1984]: 29–39 (in Czech, German summary).
Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald [Spider communities of selected pit heaps in Ostrava]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 77–86 (in Czech).
Majkus Z. (1987a): Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald [Spider communities of selected pit heaps in Ostrava]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 77–86 (in Czech).
1. československo-polské arachnologické symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986 [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986]. Čas Slez. Muz. Opava (A) 36: 91–92 (in Czech).
Majkus Z. (1987b): 1. československo-polské arachnologické symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986 [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986]. Čas Slez. Muz. Opava (A)36: 91–92 (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [ The composition of arachnocoenoses of selected pit heaps in Ostrava ]. PhD thesis, University of J. A. Komenský, Bratislava, 339 pp. (in Czech).
Majkus Z. (1988a): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [The composition of arachnocoenoses of selected pit heaps in Ostrava]. PhD thesis, University of J. A. Komenský, Bratislava, 339 pp. (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald [Ökologisch-faunistische Charakteristikvon Arachnozönosen ausgewählter Ostrava-Berghalden]. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 63, 192 pp. (in Czech, German summa
Majkus Z. (1988b): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald[Ökologisch-faunistische Charakteristikvon Arachnozönosen ausgewählter Ostrava-Berghalden]. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 63, 192 pp. (in Czech, German summary).
Fauna pavouků (Araneida) Státní přírodní rezervace Rašeliniště Na Skřítku [Die Spinnenfauna (Araneida) des Naturschutzgebiets Moosweichten (Na Skřítku)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 17 [1987]: 85–102 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1988c): Fauna pavouků (Araneida) Státní přírodní rezervace Rašeliniště Na Skřítku [Die Spinnenfauna (Araneida) des Naturschutzgebiets Moosweichten (Na Skřítku)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E17 [1987]: 85–102 (in Czech, German summary).
Untersuchungen von Spinnengemeinschaften auf ausgewählten Berghalden in dem Ostrava-Gebiet. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 177–178.
Majkus Z. (1988d): Untersuchungen von Spinnengemeinschaften auf ausgewählten Berghalden in dem Ostrava-Gebiet. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 177–178.
1. Československo-polské arachnologické sympozium v Ostravě [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposiumin Ostrava]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 167–169 (in Czech).
Majkus Z. (1988e): 1. Československo-polské arachnologické sympozium v Ostravě [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposiumin Ostrava]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 167–169 (in Czech).
Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách [Die Ausnutzungökologischen Charakteristiken bei der Erkenntnis der Sukzession von Arachnozänosen auf Ostrauer Halden]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E
Majkus Z. (1990): Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách [Die Ausnutzungökologischen Charakteristiken bei der Erkenntnis der Sukzession von Arachnozänosen auf Ostrauer Halden]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E20: 107–116 (in Czech, German summary).
Fauna pavouků (Araneae) z území Hranického krasu [Spinnen-Fauna (Araneae) aus dem Hranice-Karstgebiet]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 21: 27–40 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1991): Fauna pavouků (Araneae) z území Hranického krasu [Spinnen-Fauna (Araneae) aus dem Hranice-Karstgebiet]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E21: 27–40 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu [Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) von Gesenke-Karst]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 1: 113–133 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1993): Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu [Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) von Gesenke-Karst]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica1: 113–133 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis des Mährischen Karstes]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 3: 119–136 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1995): Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis des Mährischen Karstes]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica3: 119–136 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova [Contribution to the cognition of arachnofauna in the neighbourhood of “Mosty u Jablunkova”]. Práce a studie 10: 128–133 (in Czech, English summary).
Majkus Z. (1996): Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova [Contribution to the cognition of arachnofauna in the neighbourhood of “Mosty u Jablunkova”]. Práce a studie10: 128–133 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis der Region von Osoblaha]. ActaFac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 4–5: 93–104 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (1998): Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis der Region von Osoblaha]. ActaFac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica4–5: 93–104 (in Czech, German summary).
Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska [Die Arachnofauna ausgewählter Gebiete des Bezirks Vsetín]. Acta Fac.Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 6–7: 57–70 (in Czech, German summary).
Majkus Z. (ed.) (2000): Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska [Die Arachnofauna ausgewählter Gebiete des Bezirks Vsetín]. Acta Fac.Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica6–7: 57–70 (in Czech, German summary).
Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999.
Majkus Z. (ed.) (2001a): Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999 [The spiders of the Hostýnské vrchy hills. Arachnological excursion in the Hostýnské vrchy hills]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 86–96 (in Czech, English summary).
Pavouci ve městě.
Majkus Z. (2001b): Pavouci ve městě [Spiders in towns]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica–Ecologica 8: 141–147 (in Czech, English summary).
Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností [Bioindication of landscape changes]. In Bryja J. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, B
Majkus Z. (2003a): Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností [Bioindication of landscape changes]. In Bryja J. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 40–41 (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice) [Eco-faunistical characteristic of arachnocenosis of dump od Důl Odra (Lidice) coal-mine]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 81–98 (in Cz
Majkus Z. (2003b): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice) [Eco-faunistical characteristic of arachnocenosis of dump od Důl Odra (Lidice) coal-mine]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 81–98 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion) [Spiders (Araneae) of the proposed protected area Skalická Morávka River (Podbeskydský biogeographical region)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13:
Majkus Z. (2003c): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion) [Spiders (Araneae) of the proposed protected area Skalická Morávka River (Podbeskydský biogeographical region)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 99–110 (in Czech, English summary).
Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd [Fauna of spiders in peat moors of Praděd National Nature Reserve]. Čas. Slez. Muz.Opava (A) 55: 239–248 (in Czech, English summary).
Majkus Z. (2006): Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd [Fauna of spiders in peat moors of Praděd National Nature Reserve]. Čas. Slez. Muz.Opava (A) 55: 239–248 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina) [Spiders (Araneae) of the Natural Monument Kamenná (Podbeskydská pahorkatina Hilly land)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 59–64 (in Czech, English summary).
Majkus Z. (2007): Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina) [Spiders (Araneae) of the Natural Monument Kamenná (Podbeskydská pahorkatina Hilly land)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 59–64 (in Czech, English summary).
RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách) [RNDr. Antonín Kůrka – a jubilant, arachnologist, and traveller (or also – the last faunistist in Bohemia)]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konf
Majkus Z. (2011a): RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách) [RNDr. Antonín Kůrka – a jubilant, arachnologist, and traveller (or also – the last faunistist in Bohemia)]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 9–10 (in Czech).
Černouhelná halda jako ekosystém [Black coal heap as an ecosystem]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011 , Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konšt
Majkus Z. (2011b): Černouhelná halda jako ekosystém [Black coal heap as an ecosystem]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 32–34 (in Czech).
Araneida. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserveof UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 92: 35–50.
Majkus Z. & Svatoň J. (1995): Araneida. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserveof UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia92: 35–50.
Pavouci Pacovy a Kladrubské hory u Chýnova [ Spiders of the Pacova Hora Mt. and Kladrubská Hora Mt. near Chýnov ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 65 pp. (in Czech).
Makovec S. (1972): Pavouci Pacovy a Kladrubské hory u Chýnova [Spiders of the Pacova Hora Mt. and Kladrubská Hora Mt. near Chýnov]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 65 pp. (in Czech).
Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy [Insecta, Arachnoidea und Diplopoda der jungenFichtenbestände in Mitteleuropa]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV 70 (1), 143 pp. (in Czech, German summary).
Martinek V. (1960): Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy[Insecta, Arachnoidea und Diplopoda der jungenFichtenbestände in Mitteleuropa]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV 70 (1), 143 pp. (in Czech, German summary).
Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. Animal Behaviour 78: 1115–1118.
Martišová M., Bilde T. & Pekár S. (2009): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. Animal Behaviour 78: 1115–1118.
A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Marusik Y. M. & Buchar J. (2003): A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky) [ Analysis of the spider communities located to ski-slope areas within Praděd Nature Reserve (PLA Jeseníky) ] . MSc. thesis, Palacký
Mařák P. (2006): Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky) [Analysis of the spider communities located to ski-slope areas within Praděd Nature Reserve (PLA Jeseníky)]. MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 52 pp. (in Czech).
Vliv alochtonní kleče na faunu bezobratlých v NPR Praděd (CHKO Jeseníky): na příkladu epigeických pavouků [The influence of allochthonous dwarf pine on epigeic spiders in Praděd National Nature Reserve, Jeseníky Protected Landscape Area]. In Bryja J. &
Mařák P. & Kuras T. (2006): Vliv alochtonní kleče na faunu bezobratlých v NPR Praděd (CHKO Jeseníky): na příkladu epigeických pavouků [The influence of allochthonous dwarf pine on epigeic spiders in Praděd National Nature Reserve, Jeseníky Protected Landscape Area]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 55–56 (in Czech).
S Janem Bucharem nejen o pavoucích [With Jan Buchar not only about spiders]. Krkonoše – Jizerské hory 39 (9): 46–48(in Czech).
Materna J. (2006): S Janem Bucharem nejen o pavoucích [With Jan Buchar not only about spiders]. Krkonoše – Jizerské hory 39 (9): 46–48(in Czech).
Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus.
Michalko R. (2012): Koexistence a rozdělení niky u pavouků rodu Philodromus (Coexistence and niche partitioning in spiders of the genus Philodromus). MSc. thesis, Masaryk University, Brno, 70 pp. (in Czech, English abstract).
Utváření a význam pavoučích osobností v ekologické dynamice.
Michalko R. (2015): Utváření a význam pavoučích osobností v ekologické dynamice (Spider personality in ecological dynamics). Živa 63 (5): 261–262 (in Czech, English summary).
Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. J. Pest Sci. 89 (2): 517–527. DOI: 10.1007/s10340-015-0696-5.
Michalko R. & Košulič O. (2016): Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. J. Pest Sci. 89 (2): 517–527. DOI: 10.1007/s10340-015-0696-5.
Is different degree of individual specialisation in three spider species caused by distinct selection pressures?
Michalko R. & Pekár S. (2014): Is different degree of individual specialisation in three spider species caused by distinct selection pressures? Basic Appl. Ecol. 15 (6): 496–506. DOI: 10.1016/j.baae.2014.08.003.
Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae).
Michalko R. & Pekár S. (2015): Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae). Ecol. Entomol. 40: 22–33. DOI: 10.1111/een.12149.
The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests.
Michalko R. & Pekár S. (2015): The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests. Biol. Control 82: 13–20. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2014.12.001.
Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences.
Michalko R. & Pekár S. (2016): Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences. Oecologia 181 (4): 1187–1197. DOI: 10.1007/s00442-016-3631-4.
Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. J. Arachnol. 44 (1): 46–51. DOI: 10.1636/M15-46.1.
Michalko R., Košulič O., Hula V. & Surovcová K. (2016): Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. J. Arachnol. 44 (1): 46–51. DOI: 10.1636/M15-46.1.
Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka.
Michálková M. (2013): Bezobratlí přezimující v ulitách suchozemských měkkýšů v okolí Štramberka. [Invertebrates overwintering in terrestrial mollusc shells in the surrounding of Štramberk]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 63 pp. (in Czech)
How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera:Carabidae). Biological Control 51: 444–449.
Michalková V. & Pekár S. (2009): How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera:Carabidae). Biological Control 51: 444–449.
Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě.
Míková K., Jedličková H., Řezáč M. & Macík S. (2015): Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě [Spider bite in Czechia and in the World]. Čes. Dermatovenerol. 5 (2): 107–112.
Morphological variation in Pardosa maisa Hippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 79: 11–18.
Milasowszky N., Buchar J. & Zulka K. P. (1999): Morphological variation in Pardosa maisaHippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol.79: 11–18.
Několik vzácnějších pavouků v republice československé [Several rather rare spiders in Czechoslovakia]. Věda přír. 15: 106–109 (in Czech).
Miller F. (1934a): Několik vzácnějších pavouků v republice československé [Several rather rare spiders in Czechoslovakia]. Věda přír.15: 106–109 (in Czech).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny Slovenska [Contribution to the knowledge of the spider fauna of Slovakia]. Příroda 27: 5–6 (in Czech).
Miller F. (1934b): Příspěvek k poznání pavoučí fauny Slovenska [Contribution to the knowledge of the spider fauna of Slovakia]. Příroda27: 5–6 (in Czech).
Dva noví pavouci v naší republice [Two new spiders in our republic]. Věda přír. 16: 61–63 (in Czech).
Miller F. (1935a): Dva noví pavouci v naší republice [Two new spiders in our republic]. Věda přír.16: 61–63 (in Czech).
Příspěvek k arachnologickému výzkumu jižních Čech [Contribution to the arachnological research in south Bohemia]. Věda přír. 16: 19–21 (in Czech).
Miller F. (1935b): Příspěvek k arachnologickému výzkumu jižních Čech [Contribution to the arachnological research in south Bohemia]. Věda přír.16: 19–21 (in Czech).
Trichoncus scrofa Kulcz. (nec Sim.) – (Araneae). Čas. Čs. Spol. ent. 32: 26–30 (in Czech, German summary).
Miller F. (1935c): Trichoncus scrofa Kulcz. (nec Sim.) – (Araneae). Čas. Čs. Spol. ent.32: 26–30 (in Czech, German summary).
Druhý příspěvek k pavoučí fauně již. Čech [Second contribution to the spider fauna of south Bohemia]. Věda přír. 17: 98 (in Czech).
Miller F. (1936a): Druhý příspěvek k pavoučí fauně již. Čech [Second contribution to the spider fauna of south Bohemia]. Věda přír.17: 98 (in Czech).
Několik vzácných, pro ČSR nových pavouků [Einige seltene, für die ČSR neue S pinnenarten]. Čas. Čs. Spol. ent. 33: 186–187 (in Czech).
Miller F. (1936b): Několik vzácných, pro ČSR nových pavouků [Einige seltene, für die ČSR neue Spinnenarten]. Čas. Čs. Spol. ent.33: 186–187 (in Czech).
Pavoučí biocenosa vápencových pahorků v okolí Štub. Teplic [Spider community of the limestone hills in the environs of Štubnianské Teplice]. Věda Přír. 17: 127–128, 261–264 (in Czech).
Miller F. (1936c): Pavoučí biocenosa vápencových pahorků v okolí Štub. Teplic [Spider community of the limestone hills in the environs of Štubnianské Teplice]. Věda Přír.17: 127–128, 261–264 (in Czech).
Neue Spinnenarten (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik II. In Festschrift zum 60. Geburtstage von ProfessorDr. Embrik Strand. Vol. 2 . Latvija, Riga, pp. 563–570.
Miller F. (1937): Neue Spinnenarten (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik II. In Festschrift zum 60. Geburtstage von ProfessorDr. Embrik Strand. Vol. 2. Latvija, Riga, pp. 563–570.
Neue Spinnen (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik. I. Ent. Listy 1: 61–66 (in German).
Miller F. (1938a): Neue Spinnen (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik. I. Ent. Listy1: 61–66 (in German).
Zwei neue Höhlenspinnen aus den Grotten Jugoslaviens. In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand. Vol. 4 . Latvija, Riga, pp. 629–633.
Miller F. (1938b): Zwei neue Höhlenspinnen aus den Grotten Jugoslaviens. In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand. Vol. 4. Latvija, Riga, pp. 629–633.
Trichoncus Vejdovskýi n. sp. (Araneae). Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 318–321 (in German).
Miller F. (1939): Trichoncus Vejdovskýi n. sp. (Araneae). Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 318–321 (in German).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny Rakovnicka [Contribution to the knowledge of the spider fauna of the Rakovník area]. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu Rakovnického 30 [1940]: 52–67 (in Czech).
Miller F. (1941): Příspěvek k poznání pavoučí fauny Rakovnicka [Contribution to the knowledge of the spider fauna of the Rakovník area]. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu Rakovnického30 [1940]: 52–67 (in Czech).
Neue Spinnen aus der Serpentinsteppe bei Mohelno in Mähren. Ent. Listy 6:11–29 (in German).
Miller F. (1943): Neue Spinnen aus der Serpentinsteppe bei Mohelno in Mähren. Ent. Listy6:11–29 (in German).
Abacoproeces ascitus Kulczyński (Araneae). Ent. Listy 7: 13–15 (in German).
Miller F. (1944): Abacoproeces ascitusKulczyński (Araneae). Ent. Listy7: 13–15 (in German).
Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna [ Spiders of the serpentine rocky steppes near Mohelno ]. Archiv Svazu navýzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské 7. Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezs
Miller F. (1947): Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna [Spiders of the serpentine rocky steppes near Mohelno]. Archiv Svazu navýzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské 7. Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 128 pp. (in Czech, French summary).
The new spiders from the serpentine rocky heath near Mohelno (Moravia occ.). Ent. Listy 12: 88–98 (in English).
Miller F. (1949): The new spiders from the serpentine rocky heath near Mohelno (Moravia occ.). Ent. Listy12: 88–98 (in English).
Pavoučí zvířena vrchovišť u Rejvízu v Jesenících. Araneous-Fauna of the Peat-Bogs near Rejvíz (High-Jeseník). Přírodovědecký sborník ostravského kraje 12: 202–247 (in Czech, English summary).
Miller F. (1951): Pavoučí zvířena vrchovišť u Rejvízu v Jesenících. Araneous-Fauna of the Peat-Bogs near Rejvíz (High-Jeseník). Přírodovědecký sborník ostravského kraje12: 202–247 (in Czech, English summary).
Pavouci – Araneida [Spiders – Araneida]. In Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz [ How and why to collect insects ]. NČSAV, Praha, pp. 61–66 (in Czech).
Miller F. (1954): Pavouci – Araneida [Spiders – Araneida]. In Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz [How and why to collect insects]. NČSAV, Praha, pp. 61–66 (in Czech).
Nový druh rodu Lepthyphantes ( L. tranteevi ) z bulharských jeskyň. Eine neue Lepthyphantes ( L. tranteevi sp. n.) ausden bulgarischen Höhlen. Práce Brněnské základny ČSAV 30: 577–583 (in German).
Miller F. (1958a): Nový druh rodu Lepthyphantes( L. tranteevi) z bulharských jeskyň. Eine neue Lepthyphantes( L. tranteevisp. n.) ausden bulgarischen Höhlen. Práce Brněnské základny ČSAV30: 577–583 (in German).
Příspěvek k poznání československých druhů pavouků rodu Centromerus Dahl. [Beitrag zur Kenntnis der tschechoslowakischen Spinnenarten aus der Gattung Centromerus Dahl.]
Miller F. (1958b): Příspěvek k poznání československých druhů pavouků rodu CentromerusDahl. Beitrag zur Kenntnis dertschechoslowakischen Spinnenarten aus der Gattung CentromerusDahl. Čas. Čs. Spol. ent.55: 71–91 (in Czech and German).
Tři nové druhy pavouků z moravských stepních oblastí. Drei neue Spinnenarten aus den mährischen Steppengebietten. Věst. Čsl. zool. společ. 22: 148–155 (in German).
Miller F. (1958c): Tři nové druhy pavouků z moravských stepních oblastí. Drei neue Spinnenarten aus den mährischen Steppengebietten. Věst. Čsl. zool. společ.22: 148–155 (in German).
Einige neue oder unvollkommen bekannte Spinnenarten ausder Familie der Erigoniden. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 33: 41–59 (in German).
Miller F. (1959): Einige neue oder unvollkommen bekannte Spinnenarten ausder Familie der Erigoniden. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze33: 41–59 (in German).
Rad Araneida. [Order Araneida]. In Patočka J. Čapek M. & Charvát K. (eds), Príspevok k poznaniu korunovej fauny článkovcov na duboch Slovenska, predovšetkým so zreteľom na rad Lepidoptera [ Beitrag zur Kenntnis der Arthropoden-Kronenfauna
Miller F. (1962): Rad Araneida. [Order Araneida]. In Patočka J. Čapek M. & Charvát K. (eds), Príspevok k poznaniu korunovej fauny článkovcov na duboch Slovenska, predovšetkým so zreteľom na rad Lepidoptera [Beitrag zur Kenntnis der Arthropoden-Kronenfauna an Eichen in der Slowakei, vor allem unter Berücksichtigung der Ordnung Lepidoptera]. Biologické práce, Bratislava 8 (5), pp. 19–20 (in Slovak).
Tschechoslowakische Spinnenarten aus der Gattung Euryopis Menge (Araneae, Theridiidae). Čas. Čs. Spol. ent. 60: 341–348.
Miller F. (1963): Tschechoslowakische Spinnenarten aus der Gattung EuryopisMenge (Araneae, Theridiidae). Čas. Čs. Spol. ent.60: 341–348.
Einige neue oder unvollkommen bekannte Zwergspinnen (Micryphantidae) aus der Tschechoslowakei (Araneidea). ActaEntomol. Bohemoslov. 63: 149–164.
Miller F. (1966): Einige neue oder unvollkommen bekannte Zwergspinnen (Micryphantidae) aus der Tschechoslowakei (Araneidea). ActaEntomol. Bohemoslov.63: 149–164.
Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung Zelotes , Micaria , Robertus und Dipoena nebst Beschreibungeiniger neuen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Acta Sc. Nat. Brno 1(7): 251–298.
Miller F. (1967): Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung Zelotes, Micaria, Robertusund Dipoenanebst Beschreibungeiniger neuen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Acta Sc. Nat. Brno1(7): 251–298.
Sintula buchari sp. n., eine neue Zwergspinne aus der Tschechoslowakei (Araneidea, Micryphantidae). Acta Entomol.Bohemoslov. 65: 241–245.
Miller F. (1968): Sintula bucharisp. n., eine neue Zwergspinne aus der Tschechoslowakei (Araneidea, Micryphantidae). Acta Entomol.Bohemoslov.65: 241–245.
Pavouci – Araneae [Spiders – Araneae]. In Novák K. (ed.), Metody sběru a preparace hmyzu [ Methods of collecting andpreparation of insects ]. Academia, Praha, pp. 90–94 (in Czech).
Miller F. (1969): Pavouci – Araneae [Spiders – Araneae]. In Novák K. (ed.), Metody sběru a preparace hmyzu [Methods of collecting andpreparation of insects]. Academia, Praha, pp. 90–94 (in Czech).
Spinnenarten der Unterfamilie Micryphantidae und der Familie Theridiidae aus Angola. Publ. cult. Co. Diam. Ang. 82: 75–166.
Miller F. (1970): Spinnenarten der Unterfamilie Micryphantidae und der Familie Theridiidae aus Angola. Publ. cult. Co. Diam. Ang.82: 75–166.
Řád Pavouci – Araneida [Order Spiders – Araneida]. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV [ Key to thefauna of Czechoslovakia IV ]. ČSAV, Praha, pp. 51–306 (in Czech).
Miller F. (1971): Řád Pavouci – Araneida [Order Spiders – Araneida]. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV [Key to thefauna of Czechoslovakia IV]. ČSAV, Praha, pp. 51–306 (in Czech).
Arachnofauna. Zborník TANAP 16: 75–79 (in Slovak).
Miller F. (1974a): Arachnofauna. Zborník TANAP16: 75–79 (in Slovak).
Pavoučí fauna řepných polí v okolí Chválkovic a Nákla na Hané [Spider fauna of sugar beet fields in the surroundings of Chválkovice and Náklo in Haná]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 15, Supplementum: 175–181 (in Czech, English summary).
Miller F. (1974b): Pavoučí fauna řepných polí v okolí Chválkovic a Nákla na Hané [Spider fauna of sugar beet fields in the surroundings of Chválkovice and Náklo in Haná]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica15, Supplementum: 175–181 (in Czech, English summary).
Sixtieth birthday of MUDr. Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov. 71: 55–59.
Miller F. (1974c): Sixtieth birthday of MUDr. Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.71: 55–59.
Historie, vývoj a perspektiva arachnologického výzkumu v ČSSR [History, development and perspectives of arachnologicalresearch in the ČSSR]. Z minulosti a prítomnosti Turca 3: 87–93 (in Czech, English, German and French summary).
Miller F. (1975): Historie, vývoj a perspektiva arachnologického výzkumu v ČSSR [History, development and perspectives of arachnologicalresearch in the ČSSR]. Z minulosti a prítomnosti Turca3: 87–93 (in Czech, English, German and French summary).
Lepthyphantes spelaeorum und L. korčulensis (Araneae) aus den großen süddalmatinischen Höhlen. Acta Sc. Nat. Brno 12(4): 59–64.
Miller F. (1978): Lepthyphantes spelaeorumund L. korčulensis(Araneae) aus den großen süddalmatinischen Höhlen. Acta Sc. Nat. Brno12(4): 59–64.
Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1970: 383–398.
Miller F. & Buchar J. (1972): Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carolinae – Biologica1970: 383–398.
Neue Spinnenarten aus der Gattung Zelotes Distel und Haplodrassus Chamberlin (Araneae, Gnaphosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1974: 157–171.
Miller F. & Buchar J. (1977): Neue Spinnenarten aus der Gattung ZelotesDistel und HaplodrassusChamberlin (Araneae, Gnaphosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1974: 157–171.
Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 373–379.
Miller F. & Buchar J. (1997): Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 373–379.
Několik nových pavouků pro Československo. Quelques nouvelles Araignées pour la faun et chécoslovaque. Čas. Nár. Muz., Oddíl přírodověd. 112: 234–244 (in Czech and French).
Miller F. & Kratochvíl J. (1938): Několik nových pavouků pro Československo. Quelques nouvelles Araignées pour la faun et chécoslovaque. Čas. Nár. Muz., Oddíl přírodověd.112: 234–244 (in Czech and French).
Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 17: 32–38 (in German).
Miller F. & Kratochvíl J. (1939): Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze17: 32–38 (in German).
Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung Porrhomma E. Sim. Zool. Anz. 130: 161–190.
Miller F. & Kratochvíl J. (1940a): Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung PorrhommaE. Sim. Zool. Anz.130: 161–190.
Několik dalších nových pavouků ze střední Evropy. Einige weitere neue Spinnen aus Mitteleuropa. Věst. Čsl. zool. společ. 8: 59–72 (in German and Czech).
Miller F. & Kratochvíl J. (1940b): Několik dalších nových pavouků ze střední Evropy. Einige weitere neue Spinnen aus Mitteleuropa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 59–72 (in German and Czech).
Tři vzácné druhy rodu Lepthyphantes Menge (Araneae) [Notes sur trois éspéces du genre Lepthyphantes Menge]. Ent. Listy 11: 137–140 (in Czech, French summary).
Miller F. & Kratochvíl J. (1948): Tři vzácné druhy rodu LepthyphantesMenge (Araneae) [Notes sur trois éspéces du genre LepthyphantesMenge]. Ent. Listy11: 137–140 (in Czech, French summary).
Soil surface spiders (Araneidea) in terrestrial reed swamp in southern Moravia (Czechoslovakia). Acta Entomol. Bohemoslov. 72: 272–285.
Miller F. & Obrtel R. (1975a): Soil surface spiders (Araneidea) in terrestrial reed swamp in southern Moravia (Czechoslovakia). Acta Entomol. Bohemoslov.72: 272–285.
Soil surface spiders in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 9 (4): 1–40.
Miller F. & Obrtel R. (1975b): Soil surface spiders in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno9 (4): 1–40.
Centrophantes gen. n. und zwei neue Lepthyphantes Arten aus Slovenien (Chelicerata: Aranea). Věst. čs. Společ. zool. 39: 126–134.
Miller F. & Polenec A. (1975a): Centrophantesgen. n. und zwei neue LepthyphantesArten aus Slovenien (Chelicerata: Aranea). Věst. čs. Společ. zool.39: 126–134.
Neue Troglohyphantes -Arten aus Slowenien (Araneae, Linyphiidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 72: 55–61.
Miller F. & Polenec A. (1975b): Neue Troglohyphantes-Arten aus Slowenien (Araneae, Linyphiidae). Acta Entomol. Bohemoslov.72: 55–61.
Príspevok k poznaniu fauny pavúkov Súľovských skál [Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Gebiet Súľovské skaly]. In Štollmann A. (ed.), Súľovské skaly – štátna prírodná rezervácia . Považské múzeum a galéria, Žilina, pp. 243–284 (in Slovak
Miller F. & Svatoň J. (1974): Príspevok k poznaniu fauny pavúkov Súľovských skál [Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Gebiet Súľovské skaly]. In Štollmann A. (ed.), Súľovské skaly – štátna prírodná rezervácia. Považské múzeum a galéria, Žilina, pp. 243–284 (in Slovak, German summary).
Einige seltene und bisher unbekannte Spinnenarten aus der Slowakei. Annot. zool. bot. 126: 1–20 (in German).
Miller F. & Svatoň J. (1978): Einige seltene und bisher unbekannte Spinnenarten aus der Slowakei. Annot. zool. bot.126: 1–20 (in German).
Zur Spinnenfauna der Kalksteinsteppen des Radotíner Tales in Mittelböhmen. Čas. Čs. Spol. ent. 61:180–188.
Miller F. & Valešová E. (1964): Zur Spinnenfauna der Kalksteinsteppen des Radotíner Tales in Mittelböhmen. Čas. Čs. Spol. ent.61:180–188.
Neue Angaben über die Gattung Theonina Simon und Meioneta Hull aus Mitteleuropa. Věst. čs. Společ. zool. 43: 30–34.
Miller F. & Weiss I. (1979): Neue Angaben über die Gattung TheoninaSimon und MeionetaHull aus Mitteleuropa. Věst. čs. Společ. zool.43: 30–34.
Ein Beitrag zur Kenntnis der slowakischen Spinnenfauna. Biológia 31: 313–318.
Miller F. & Žitňanská O. (1976a): Ein Beitrag zur Kenntnis der slowakischen Spinnenfauna. Biológia31: 313–318.
Einige bemerkenswerte Spinnen aus der Slowakei. Biológia 31: 81–89.
Miller F. & Žitňanská O. (1976b): Einige bemerkenswerte Spinnen aus der Slowakei. Biológia31: 81–89.
The velvet spiders: an atlas of the Eresidae (Arachnida, Araneae).
Miller J. A., Griswold C., Scharff N., Řezáč M., Szüts T. & Marhabaie M. (2012): The velvet spiders: an atlas of the Eresidae (Arachnida, Araneae). ZooKeys 194: 1–144. DOI: 10.3897/zookeys.195.2342.
Pre-adaptive shift of a native predator (Araneae, Zodariidae) to an abundant invasive ant species (Hymenoptera, Formicidae).
Monzó C., Juan-Blasco M., Pekár S., Mollá O., Castañera P. & Urbaneja A. (2013): Pre-adaptive shift of a native predator (Araneae, Zodariidae) to an abundant invasive ant species (Hymenoptera, Formicidae). Biol. Invasions 15 (1): 89–100. DOI: 10.1007/s10530-012-0270-5
Evolutionary significance of the reduction of the spinning apparatus in Mediterranean trapdoor spiders (Araneae, Nemesiidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September
Mora E., Decae A., Opatová V. & Arnedo M.A. (2011): Evolutionary significance of the reduction of the spinning apparatus in Mediterranean trapdoor spiders (Araneae, Nemesiidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 27.
New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan.
Moradmand M., Kakhki O. M. & Hula V. (2015): New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan. Zool. Middle East 61 (1): 76–80. DOI: 10.1080/09397140.2014.985505.
Evolutionary ecology: linking traits, selective pressures and ecological factors. In Penney D. (ed.), Spider Research in the 21st Century: trends and perspectives.
Moya-Laraño J., Foellmer M. W., Pekár S., Arnedo M. A., Bilde T. & Lubin Y. (2013): Evolutionary ecology: linking traits, selective pressures and ecological factors. In Penney D. (ed.), Spider Research in the 21st Century: trends and perspectives. Siri Scientific Press, Manchester, pp. 112–153.
Pavouci v ekosystému uměle založené smrčiny na polesí Rájec, LZ Rájec [ Spiders living in the artificial spruce plantations near Rájec ]. MSc. thesis, University of Agriculture, Brno, 59 pp. (in Czech).
Mráček Z. (1978): Pavouci v ekosystému uměle založené smrčiny na polesí Rájec, LZ Rájec [Spiders living in the artificial spruce plantations near Rájec]. MSc. thesis, University of Agriculture, Brno, 59 pp. (in Czech).

N

Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56 : 539–550.
Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M. & Sentenská L. (2011): Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56: 539–550.
Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah.
Neumannová V. (2013): Sezónní dynamika pavouků (Araneida) Těchonických drah [Seasonal dynamics of spiders (Araneae) of Těchonická draha]. MSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 88 + V pp. (in Czech, English summary).
Rozšíření druhů tří teplomilných čeledí pavouků na území České a Slovenské republiky [ The distribution of three thermophilous spider families in the Czech and Slovak Republics ]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 58 pp. (in Czech).
Nevoralová L . (1995): Rozšíření druhů tří teplomilných čeledí pavouků na území České a Slovenské republiky [The distribution of three thermophilous spider families in the Czech and Slovak Republics]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 58 pp. (in Czech).
Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru [ An analysis of spider communities inhabiting the herb layer in Blaník Protected Landscape Area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 160 pp. (in Czech).
Nevoralová L. (1997a): Rozbor arachnofauny CHKO Blaník se zvláštním zřetelem k bylinnému patru [An analysis of spider communities inhabiting the herb layer in Blaník Protected Landscape Area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 160 pp. (in Czech).
Sběry pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů [Collecting spiders on Velký Blaník Mt. using paperstrips]. Živa 45: 130–131 (in Czech, English summary).
Nevoralová L. (1997b): Sběry pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů [Collecting spiders on Velký Blaník Mt. using paperstrips]. Živa45: 130–131 (in Czech, English summary).
Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro [ Card-index .Spider records from Blaník Protected Landscape Area (1995–1996), epigeion and herb stratum ]. Charles University, Praha, 179 pp. (in Czech).
Nevoralová L. & Štropová J. (1997): Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro [Card-index .Spider records from Blaník Protected Landscape Area (1995–1996), epigeion and herb stratum]. Charles University, Praha, 179 pp. (in Czech).
The adequacy of some collecting techniques for obtaining representative invertebrate sample in dry grasslands.
Niedobová J. & Faltýnek Fric Z. (2014): The adequacy of some collecting techniques for obtaining representative invertebrate sample in dry grasslands. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 167–174. DOI: 10.11118/actaun201462010167.
Spiders of Zbrašovské aragonitové jeskyně National Nature Monument (Moravia, Czech Republic).
Niedobová J. & Hula V. (2012): Spiders of Zbrašovské aragonitové jeskyně National Nature Monument (Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (6): 275–280.
Spiders of Polanská Niva National Nature Reserve.
Niedobová J. & Hula V. (2014): Spiders of Polanská Niva National Nature Reserve. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 175–183. DOI: 10.11118/actaun201462010175.
Odchytové a odběrové metody bezobratlých.
Niedobová J. & Řezníčková P. (2014): Odchytové a odběrové metody bezobratlých [Trapping and Capture Methods of Invertebrates]. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 72 pp. (in Czech)
Prázdné ulity plžů a tajemství, která skrývají.
Niedobová J., Hula V. & Košulič O. (2013): Prázdné ulity plžů a tajemství, která skrývají (Empty snail shells and the secrets they hide). Živa 60 (1): 26–28 (in Czech, English summary).
Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis. Environ. Pollut. 213: 84–89. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.02.005.
Niedobová J., Hula V. & Michalko R. (2016): Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis. Environ. Pollut. 213: 84–89. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.02.005.
Grazed versus ungrazed – case study of one xerothermic slope in Moravian Karst (Czech Republic). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, p. 311.
Niedobová J., Hula V. & Firc Z. F. (2010): Grazed versus ungrazed – case study of one xerothermic slope in Moravian Karst (Czech Republic). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 311.
Spiders (Araneida) from the slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 1–27.
Niedobová J., Hula V. & Šťastná P. (2011): Spiders (Araneida) from the slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 1–27.
Pavouci zimující na ovocných dřevinách.
Niedobová J., Hula V., Fišáková A., Jahodová A. & Gallová P. (2013): Pavouci zimující na ovocných dřevinách (Overwintering spiders on fruit trees). Rostlinolékař 2 (2): 24–27.
Autoři: Ing. Bc. Jana Niedobová, Ph.D., Mgr. Radek Michalko, Ph.D.
Mimetická podobnosť u pohyblivých mimikov (Mimetic accuracy of moving mimics).
Niková T. (2015): Mimetická podobnosť u pohyblivých mimikov (Mimetic accuracy of moving mimics). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 50 pp. (in Slovak, English abstract).
Ze života našich pavoukův [The life of our spiders]. Vesmír 21: 223–224, 230–232, 246–247, 268–271, 279–280 (in Czech).
Nosek A. (1892): Ze života našich pavoukův [The life of our spiders]. Vesmír21: 223–224, 230–232, 246–247, 268–271, 279–280 (in Czech).
Seznam českých a moravských pavouků [A survey of Czech and Moravian spiders]. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká 1895 (3): 1–56 (in Czech).
Nosek A. (1895): Seznam českých a moravských pavouků [A survey of Czech and Moravian spiders]. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká1895 (3): 1–56 (in Czech).
Vzácní pavouci okolí pražského [Rare spiders in the neighbourhood of Prague]. Vesmír 27: 283 (in Czech).
Nosek A. (1898): Vzácní pavouci okolí pražského [Rare spiders in the neighbourhood of Prague]. Vesmír27: 283 (in Czech).
Klíč k určování rodů pavouků střední Evropy [Tabellae analyticae aranearum Europae centralis]. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 6 [1903]: 3–54 (in Czech).
Nosek A. (1904a): Klíč k určování rodů pavouků střední Evropy [Tabellae analyticae aranearum Europae centralis]. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově6 [1903]: 3–54 (in Czech).
O snovací činnosti pavouků [Les constructions d’araignées]. In Výroční zpráva cís. král. státního vyššího gymnasiav Čáslavi za školní rok 1903–1904 [ Annual report of college in Čáslav for 1903–1904 ]. Cís. král. státní vyšší gymnasiu
Nosek A. (1904b): O snovací činnosti pavouků [Les constructions d’araignées]. In Výroční zpráva cís. král. státního vyššího gymnasiav Čáslavi za školní rok 1903–1904 [Annual report of college in Čáslav for 1903–1904]. Cís. král. státní vyšší gymnasium, Čáslav, pp. 3–47 (in Czech).
Pavoukovití členovci Černé Hory. Arachnoidea montenigrina. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká 1903 (46): 1–4 (in Czech and Latin).
Nosek A. (1904c): Pavoukovití členovci Černé Hory. Arachnoidea montenigrina. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká1903 (46): 1–4 (in Czech and Latin).
Araneiden, Opilionen und Chernetiden. In Penther A. & Zederbauer E. (eds), Ergebnisse einer naturwissen-schaftlichenReise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums 20: 114–154.
Nosek A. (1905a): Araneiden, Opilionen und Chernetiden. In Penther A. & Zederbauer E. (eds), Ergebnisse einer naturwissen-schaftlichenReise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums20: 114–154.
Die Arachniden der herzegowinischen Höhlen. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 55:212–221.
Nosek A. (1905b): Die Arachniden der herzegowinischen Höhlen. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien55:212–221.
Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa [ Soil fauna research as part of forest biocoenosis research ]. NČSAV, Praha, 128 pp. (in Czech, French summary).
Nosek J. (1954): Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa [Soil fauna research as part of forest biocoenosis research]. NČSAV, Praha, 128 pp. (in Czech, French summary).
K ethologii vodoucha stříbřitého ( Argyroneta aquatica Clerck). Zur Ethologie der Wasserspinne ( Argyroneta aquatica Clerck). Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Přírodní vědy 2: 119–128 (in Czech, German summary).
Novák B. (1956): K ethologii vodoucha stříbřitého ( Argyroneta aquaticaClerck). Zur Ethologie der Wasserspinne ( Argyroneta aquaticaClerck). Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Přírodní vědy2: 119–128 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin [Beitrag zur Kenntnis des Epigeonsmitteleuropäischer Buchenwälder]. Lesnický časopis 9: 49–60 (in Czech, German and French summary).
Nováková E. & Hénik M. (1963): Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin [Beitrag zur Kenntnis des Epigeonsmitteleuropäischer Buchenwälder]. Lesnický časopis9: 49–60 (in Czech, German and French summary).
Jak pavouci kolonizují jámový lom [How do spiders colonise the quarry]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012 . Ústav biolog
Novotná L., Hula V. & Šťastná P. (2012): Jak pavouci kolonizují jámový lom [How do spiders colonise the quarry]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 145–146 (in Czech).
Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě – limity jejího výskytu.
Novotný B. (2013): Rozšíření cedivečky zední (Dictyna civica) na jižní Moravě – limity jejího výskytu. [Distribution of Dictyna civica in south Moravia – limits of its occurrence]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 41 pp. (in Czech).

O

Colonization pathways and phylogeography of the Canary Islands endemic trap-door spider Titanidiops canariensis (Araneae, Idiopidae).
Opatová V. & Arnedo M.A. (2011): Colonization pathways and phylogeography of the Canary Islands endemic trap-door spider Titanidiops canariensis (Araneae, Idiopidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 30.
Ancient origins of the Mediterranean trap-door spiders of the family Ctenizidae (Araneae, Mygalomorphae).
Opatova V., Bond J. E. & Arnedo M. A. (2013): Ancient origins of the Mediterranean trap-door spiders of the family Ctenizidae (Araneae, Mygalomorphae). Mol. Phylogenet. Evol. 69: 1135–1145. DOI: 10.1016/j.ympev.2013.08.002.
Origins and phylogeography of the European protected funnel-web Macrothele spiders (Araneae: Hexathelidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp
Opatová V., Cardoso P., Fernández M.-A. & Arnedo M. A. (2010): Origins and phylogeography of the European protected funnel-web Macrothele spiders (Araneae: Hexathelidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 320–321.
Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata ]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z k
Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2006): Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 58 (in Czech).

P

Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Bruntálska [ Eco-faunistic characterization of arachnofauna of Bruntál-region ]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Parolová M. (1994): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Bruntálska [Eco-faunistic characterization of arachnofauna of Bruntál-region]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny jižních Čech s ohledem na síťové mapování [ Contribution to the knowledge of spiders in south Bohemia with regard to grid mapping ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Pavlík J. (1986): Příspěvek k poznání arachnofauny jižních Čech s ohledem na síťové mapování [Contribution to the knowledge of spiders in south Bohemia with regard to grid mapping]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 32: 49–58 (in Czech, English summary).
Pavlík J. (1992): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy32: 49–58 (in Czech, English summary).
O snovacím ústrojí našich pavouků.
Pecka E. J. (1878): O snovacím ústrojí našich pavouků [On the spinning apparatus of our spiders]. Vesmír7: 179–182, 204–206 (in Czech).
Naše původní a nepůvodní třesavky [Our native and non-native cellar spiders]. Živa 56: 77 (in Czech, English summary).
Pech P. (2008): Naše původní a nepůvodní třesavky [Our native and non-native cellar spiders]. Živa 56: 77 (in Czech, English summary).
Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.
Pech P., Bogusch P. & Andreas M (2015): Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové [Biology of Invertebrates at the Faculty of Science of the University Hradec Králové]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Experimentální studium procesu dospívání u pavouků Pisaura mirabilis [ Experimental study of ontogeny in Pisaura mirabilis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (in Czech).
Pechar R. (1991): Experimentální studium procesu dospívání u pavoukůPisaura mirabilis [Experimental study of ontogeny inPisaura mirabilis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (in Czech).
Effect of some insecticides on spiders. In 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture . Faculty of Horticulture, Lednice, pp. 29–30.
Pekár S . (1998b): Effect of some insecticides on spiders. In 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture. Faculty of Horticulture, Lednice, pp. 29–30.
Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [ A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).
Pekár S. (1993): Príspevok k poznaniu arachnofauny Horného Ponitria [A contribution to the knowledge of the arachnofauna of the UpperNitra region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 85 pp. (in Slovak).
Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi [Spider population dynamics of agricultural land treated by liquid fertilizers, or pesticides]. In Mikulka J., Chodová D., Martinková Z. & Oliberius J
Pekár S. (1994a): Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi [Spider population dynamics of agricultural land treated by liquid fertilizers, or pesticides]. In Mikulka J., Chodová D., Martinková Z. & Oliberius J. (eds), Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin. Proceedings of the XIIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. Research Institute for Crop Production, Praha, pp. 252–253 (in Slovak and English).
The first record of Zodarion rubidum and Ostearius melanopygius for Slovakia (Arachnida: Araneae: Zodariidae, Linyphiidae). Entomol. Probl. 25 (1): 97–100.
Pekár S. (1994b): The first record of Zodarion rubidum and Ostearius melanopygius for Slovakia (Arachnida: Araneae: Zodariidae, Linyphiidae). Entomol. Probl.25 (1): 97–100.
A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis (Aranea). Acta Soc. Zool. Bohem. 60: 191–197.
Pekár S. (1996): A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis(Aranea). Acta Soc. Zool. Bohem.60: 191–197.
Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump. Arachnol. Mitt. 14: 40–50.
Pekár S. (1997a): Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump. Arachnol. Mitt.14: 40–50.
Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Ochr. Rostl. 33: 257–265.
Pekár S. (1997b): Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Ochr. Rostl.33: 257–265.
Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl . 33: 17–24.
Pekár S. (1997c): Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl. 33: 17–24.
Effect of selective insecticides on the beneficial spider community of a pear orchard in the Czech Republic.
Pekár S. (1998a): Effect of selective insecticides on the beneficial spider community of a pear orchard in the Czech Republic. In Selden P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology. British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks, pp. 337–342.
Effect of IPM practices and conventional spraying on spider population dynamics in an apple orchard. Agriculture, Ecosystems and Environment 73: 155–166.
Pekár S. (1999a): Effect of IPM practices and conventional spraying on spider population dynamics in an apple orchard. Agriculture, Ecosystems and Environment73: 155–166.
Euophrys aperta Miller, 1971, a junior synonym of Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 153–154.
Pekár S. (1999b): Euophrys apertaMiller, 1971, a junior synonym of Talavera thorelli(Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 153–154.
Foraging mode: a factor affecting the susceptibility of spiders (Araneae) to insecticide applications. Pestic. Sci. 55: 1077–1082.
Pekár S. (1999c): Foraging mode: a factor affecting the susceptibility of spiders (Araneae) to insecticide applications. Pestic. Sci.55: 1077–1082.
Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum , T. impressum and T. varians (Araneae: Theridiidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 301–309.
Pekár S. (1999d): Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum, T. impressumand T. varians(Araneae: Theridiidae). Acta Soc. Zool. Bohem.63: 301–309.
Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmenin an apple orchard (Araneae, Opiliones). J. Appl. Ent. 123: 115–120.
Pekár S. (1999e): Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmenin an apple orchard (Araneae, Opiliones). J. Appl. Ent.123: 115–120.
Some observations on overwintering of spiders (Araneae) in two contrasting orchards in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment 73: 205–210.
Pekár S. (1999f): Some observations on overwintering of spiders (Araneae) in two contrasting orchards in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment73: 205–210.
Biológia našich mravčíkov a pavúkov v sadoch [ Biology of zodariid spiders and spiders in orchards ]. PhD Thesis, CharlesUniversity, Praha, 107 pp. (in Slovak).
Pekár S. (2000a): Biológia našich mravčíkov a pavúkov v sadoch [Biology of zodariid spiders and spiders in orchards]. PhD Thesis, CharlesUniversity, Praha, 107 pp. (in Slovak).
Webs, diet, and fecundity of Theridion impressum (Araneae: Theridiidae). Eur. J. Entomol. 97: 47–50.
Pekár S. (2000b): Webs, diet, and fecundity of Theridion impressum(Araneae: Theridiidae). Eur. J. Entomol.97: 47–50.
Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Pekár S. (2002a): Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Soc. Zool. Bohem . 66: 51–66.
Pekár S. (2002b): Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 51–66.
Susceptibility of the spider Theridion impressum to 17 pesticides. Journal of Pest Science 75 (2): 51–55.
Pekár S. (2002c): Susceptibility of the spider Theridion impressumto 17 pesticides. Journal of Pest Science75 (2): 51–55.
Zodarion rubidum Simon, 1914);Railroad riders? Newsl. Br. arachnol. Soc. 95: 11–12.
Pekár S. (2002d): Zodarion rubidum Simon, 1914);Railroad riders? Newsl. Br. arachnol. Soc. 95: 11–12.
Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environ. 49: 81–88.
Pekár S. (2003): Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environ. 49: 81–88.
Poor display repertoire, tolerance and kleptobiosis: results of specialization in an ant-eating spider (Araneae, Zodariidae). J. Insect Behav. 17: 555–568.
Pekár S. (2004a): Poor display repertoire, tolerance and kleptobiosis: results of specialization in an ant-eating spider (Araneae, Zodariidae). J. Insect Behav. 17: 555–568.
Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 32: 31–41.
Pekár S. (2004b): Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 32: 31–41.
Horizontal and vertical distribution of spiders (Araneae) in sunflowers. J. Arachnol. 33: 197–204.
Pekár S. (2005a): Horizontal and vertical distribution of spiders (Araneae) in sunflowers. J. Arachnol.33: 197–204.
Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): Potential biological control agents. Biological Control 34: 196–203.
Pekár S. (2005b): Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): Potential biological control agents.Biological Control 34: 196–203.
Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan. J. Arachnol. 37: 388–381.
Pekár S. (2009): Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan. J. Arachnol. 37: 388–381.
Overview of prey-specialized spiders and their adaptations. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 40.
Pekár S. (2011): Overview of prey-specialized spiders and their adaptations. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 40.
Side effect of synthetic pesticides on spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology.
Pekár S. (2013): Side effect of synthetic pesticides on spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 415–427. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_31.
Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)?
Pekár S. (2014): Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)? Biol. J. Linn. Soc. 113: 97–111. DOI: 10.1111/bij.12287.
Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae).
Pekár S. (2014): Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae). J. Anim. Ecol. 83 (4): 779–790. DOI: 10.1111/1365-2656.12177.
Preface to the Proceedings of the 29th European Congress of Arachnology, Brno, 2015 August 24–28. Arachnol. Mitt. 51: i–iii.
Pekár S. (2016): Preface to the Proceedings of the 29th European Congress of Arachnology, Brno, 2015 August 24–28. Arachnol. Mitt. 51: i–iii.
Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator.
Pekár S. & Cárdenas M. (2015): Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator. Sci. Nat. 102 (1–2): 8. DOI: 10.1007/s00114-015-1257-8.
Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa 1009:51–60.
Pekár S. & Cardoso P. (2005): Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa 1009:51–60.
Orchestina pavesii (Simon, 1873), an oonopid spider new to Slovakia (Araneae: Oonopidae).
Pekár S. & Gajdoš P. (2001): Orchestina pavesii(Simon, 1873), an oonopid spider new to Slovakia (Araneae: Oonopidae). Arachnol. Mitt. 21: 50–53.
Assessment of color and behavioral resemblance to models by inaccurate myrmecomorphic spiders (Araneae). Invertebr. Biol. 130 (1): 83–90.
Pekár S. & Jarab M. (2011): Assessment of color and behavioral resemblance to models by inaccurate myrmecomorphic spiders (Araneae). Invertebr. Biol. 130 (1): 83–90.
A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae).
Pekár S. & Král J. (2001): A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 29: 345–353.
Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): implications for ant-eating predators.
Pekár S. & Mayntz D. (2014): Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): implications for ant-eating predators. J. Insect Physiol. 62: 32–38. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2014.01.008.
Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae).
Pekár S. & Toft S. (2015): Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae). Biol. Rev. 90 (3): 744–761. DOI: 10.1111/brv.12133.
Aged pesticide residues are detrimental to agrobiont spiders (Araneae). J. Appl. Entomol. 132: 614–622.
Pekár S. & Beneš J. (2008): Aged pesticide residues are detrimental to agrobiont spiders (Araneae). J. Appl. Entomol. 132: 614–622.
Marginal models via GLS: a convenient yet neglected tool for analysis of correlated data in behavioural sciences. Ethology 122 (8): 621–631. DOI: 10.1111/eth.12514.
Pekár S. & Brabec M. (2016): Marginal models via GLS: a convenient yet neglected tool for analysis of correlated data in behavioural sciences. Ethology 122 (8): 621–631. DOI: 10.1111/eth.12514.
Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Manag. Sci. 61: 1179–1185.
Pekár S. & Haddad C. R. (2005): Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Manag. Sci. 61: 1179–1185.
Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Pekár S. & Haddad C. R. (2011): Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Pekár S. & Haddad C. R. (2011): Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Out of the frying pan and into the fire? Not really! In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 145.
Pekár S. & Jarab M. (2009): Out of the frying pan and into the fire? Not really! In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 145.
Life-history constraints in inaccurate Batesian myrmecomorphic spiders (Araneae: Corinnidae, Gnaphosidae). Eur. J. Entomol. 108 (2): 255–260.
Pekár S. & Jarab M. (2011): Life-history constraints in inaccurate Batesian myrmecomorphic spiders (Araneae: Corinnidae, Gnaphosidae). Eur. J. Entomol. 108 (2): 255–260.
Do ant-mimics imitate cuticular hydrocarbons of their models? Anim. Behav. 82 (5): 1193–1199.
Pekár S. & Jiroš P. (2011): Do ant-mimics imitate cuticular hydrocarbons of their models? Anim. Behav. 82 (5): 1193–1199.
Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic. J. Appl. Ent. 128: 561–566.
Pekár S. & Kocourek F. (2004): Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic. J. Appl. Ent. 128: 561–566.
Mravčíky – pozoruhodná skupina myrmekofilných pavúkov [Zodariid spiders – the remarkable group ofmyrmecophagous spiders]. Živa 46: 173–174 (in Slovak, English summary).
Pekár S. & Král J. (1998): Mravčíky – pozoruhodná skupina myrmekofilných pavúkov [Zodariid spiders – the remarkable group ofmyrmecophagous spiders]. Živa46: 173–174 (in Slovak, English summary).
Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biol. J. Linn. Soc. 75: 517–532.
Pekár S. & Král J. (2002): Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biol. J. Linn. Soc. 75: 517–532.
Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel. J. Arachnol. 33: 50–62.
Pekár S. & Král J. & Lubin Y. (2005): Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel. J. Arachnol. 33: 50–62.
Habitats and interspecific associations of zodariid spiders in the Negev (Araneae: Zodariidae). Isr. J. Zool. 49:255–267.
Pekár S. & Lubin Y. (2003): Habitats and interspecific associations of zodariid spiders in the Negev (Araneae: Zodariidae). Isr. J. Zool. 49:255–267.
Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 37: 118–121.
Pekár S. & Lubin Y. (2009): Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 37: 118–121.
Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105–112.
Pekár S. & Šobotník J. (2007): Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105–112.
Erratum to “Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)”. Arthropod Structure & Development 37: 93–94.
Pekár S. & Šobotník J. (2008): Erratum to “Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)”. Arthropod Structure & Development 37: 93–94.
Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators? Physiological Entomology 34: 195–201.
Pekár S. & Toft S. (2009): Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators? Physiological Entomology 34: 195–201.
Geographical sexual size dimorphism in an ant-eating spider, Zodarion rubidum (Araneae: Zodariidae). Journal of Natural History 40 (21/22): 1343–1350.
Pekár S. & Vaňhara P. (2006): Geographical sexual size dimorphism in an ant-eating spider, Zodarion rubidum (Araneae: Zodariidae). Journal of Natural History 40 (21/22): 1343–1350.
Intersexual trophic niche partitioning in an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae). PLoS One 6 (1): e14603.
Pekár S., Bilde T. & Martišová M. (2011): Intersexual trophic niche partitioning in an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae). PLoS One 6 (1): e14603.
Additions to the knowledge of Portuguese zodariid spiders (Araneae: Zodariidae). Bull. Br.arachnol. Soc. 12: 385–395.
Pekár S., Cardoso P. & Meierrose C. (2003): Additions to the knowledge of Portuguese zodariid spiders (Araneae: Zodariidae). Bull. Br.arachnol. Soc. 12: 385–395.
Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa 2814 : 19–32.
Pekár S., Cardoso P., Barriga J. C. & Carvalho J. C. (2011): Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa 2814: 19–32.
Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae).
Pekár S., Cardoso P., Barriga J. C. & Carvalho J. C. 2011: Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa (2814): 19–32.
Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets.
Pekár S., Coddington J. A. & Blackledge T. (2012): Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets. Evolution 66 (3): 776–806.
Prey specificity of ant-eating Zodarion spiders (Zodariidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák  Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 45.
Pekár S., Hrušková M. & Cardoso P. (2007): Prey specificity of ant-eating Zodarion spiders (Zodariidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák  Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 45.
Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology 74: 63–70.
Pekár S., Hrušková M. & Lubin Y. (2005): Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology 74: 63–70.
Is the evolution of inaccurate mimicry a result of selection by a suit of predators? A case study using myrmecomorphic spiders. Am. Nat. 178 (1): 124–134.
Pekár S., Jarab M., Fromhage L. & Herberstein M. E. (2011): Is the evolution of inaccurate mimicry a result of selection by a suit of predators? A case study using myrmecomorphic spiders. Am. Nat. 178 (1): 124–134.
Effect of an organophosphate insecticide combined with a liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. Scientia Agric. Bohem. 28: 271–281.
Pekár S., Kazda J. & Veverka K. (1997): Effect of an organophosphate insecticide combined with a liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. Scientia Agric. Bohem.28: 271–281.
Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatum and Z. italicum (Araneae, Zodariidae). Journal of Natural History 39: 1583–1596.
Pekár S., Král J., Malten A. & Komposch C. (2005): Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatumand Z. italicum (Araneae, Zodariidae). Journal of Natural History 39: 1583–1596.
Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study. Ecol. Entomol. 41 (2): 123–130. DOI: 10.1111/een.12285.
Pekár S., Líznarová E. & Řezáč M. (2016): Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study. Ecol. Entomol. 41 (2): 123–130. DOI: 10.1111/een.12285.
Naši pavouci – pexeso.
Pekár S., Martišová M. & Sentenská L. (2013): Naši pavouci – pexeso [Czech spiders – memory game]. Masaryk University Press, Brno.
Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 166–167.
Pekár S., Martišová M. & Bilde T. (2010): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 166–167.
Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011 . Ústav biologie obratlovců AV Č
Pekár S., Mayntz D., Riberio T. & Herberstein M. E. (2011): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 175–176.
Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae).
Pekár S., Michalko R., Korenko S., Šedo O., Líznarová E., Sentenská L. & Zdráhal Z. (2013): Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae). Zoology 116 (1): 27–35. DOI: 10.1016/j.zool.2012.05.006.
Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators.
Pekár S., Michalko R., Loverre P., Líznarová E. & Černecká Ľ. (2015): Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators. J. Appl. Ecol. 52: 270–279. DOI: 10.1111/1365-2664.12363.
Pavouci komerčních sadů [Spiders of commercial orchards]. AGRO ochrana a výživa rostlin 1997(11–12): 19–25, 31–34 (in Czech).
Pekár S., Pavela R. & Kůrka A. (1997): Pavouci komerčních sadů [Spiders of commercial orchards]. AGRO ochrana a výživa rostlin1997(11–12): 19–25, 31–34 (in Czech).
Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. Animal Behaviour 79: 1301–1306.
Pekár S., Ribeiro T., Mayntz D., Herberstein M. E. (2010): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. Animal Behaviour 79: 1301–1306.
Reconsideration of Lepthyphantes montanus Kulczyński, 1898 and Lepthyphantes milleri Staręga, 1972 (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 254–256.
Pekár S., Svatoň J. & Thomka V. (1999): Reconsideration of Lepthyphantes montanusKulczyński, 1898 and Lepthyphantes milleriStaręga, 1972 (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 254–256.
David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey.
Pekár S., Šedo O., Líznarová E., Korenko S. & Zdráhal Z. (2014): David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften 101 (7): 533–540. DOI: 10.1007/s00114-014-1189-8.
Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. J. Anim. Ecol. 81 (4): 838–848. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2012.01957.x.
Pekár S., Šmerda J., Hrušková M., Šedo O., Muster C., Cardoso P., Zdráhal Z., Korenko S., Bureš P., Líznarová E. & Sentenská L. (2012): Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. J. Anim. Ecol. 81 (4): 838–848. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2012.01957.x.
Armoured spiderman: morphological and behavioural adaptations of a specialised araneophagous predator (Araneae: Palpimanidae). Naturwissenschaften 98 (7): 593–603.
Pekár S., Šobotník J. & Lubin Y. (2011): Armoured spiderman: morphological and behavioural adaptations of a specialised araneophagous predator (Araneae: Palpimanidae). Naturwissenschaften 98 (7): 593–603.
Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) do not grow well on any ant. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology . Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 40.
Pekár S., Toft S. & Hrušková M. (2005): Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) do not grow well on any ant. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 40.
Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum , an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae. Naturwissenschaften 95: 233–239.
Pekár S., Toft S., Hrušková M. & Mayntz D. (2008): Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum, an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae. Naturwissenschaften 95: 233–239.
Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae [ Study of the prey catching in the spider family Pholcidae ]. MSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 68 pp. (in Czech).
Petáková A. (2004): Studie způsobu lovu potravy pavouky čeledi Pholcidae [Study of the prey catching in the spider family Pholcidae]. MSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 68 pp. (in Czech).
Discovery of a monophagous true predator, a specialist termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae).
Petráková L., Líznarová E., Pekár S., Haddad C. R., Sentenská L. & Symondson W. O. C. (2015): Discovery of a monophagous true predator, a specialist termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae). Sci. Rep. 5: 14013. DOI: 10.1038/srep14013.
Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agric. Ecosyst. Environ. 233: 67–74. DOI: 10.1016/j.agee.2016.08.008.
Petráková L., Michalko R., Loverre P., Sentenská L., Korenko S. & Pekár S. (2016): Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agric. Ecosyst. Environ. 233: 67–74. DOI: 10.1016/j.agee.2016.08.008.
Distribuce a abundance epigeonu na pastvině.
Petrusek M. (2013): Distribuce a abundance epigeonu na pastvině (Distribution and abundance of soil invertebrates on pasture). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 53 + IX + VI pp. (in Czech, English abstract).
Pavouci haldy dolu Rudý říjen [ Spiders of the dump of “Rudý Říjen” mine ]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 85 pp. (in Czech).
Plachká J. (1985): Pavouci haldy dolu Rudý říjen [Spiders of the dump of “Rudý Říjen” mine]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 85 pp. (in Czech).
Za Karlem Absolonem (1956–2004). Ochrana přírody 59: 223–224 (in Czech).
Plesník J. (2004): Za Karlem Absolonem (1956–2004). Ochrana přírody 59: 223–224 (in Czech).
List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.
Pokorný R., Holec M. & Pokorná K. (2008): List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi(Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.
Sprievodca rodom Theraphosa Thorell, 1870 (Araneae: Theraphosidae).
Polakovič F. & Michalák F. (2015): Sprievodca rodom Theraphosa Thorell, 1870 (Araneae: Theraphosidae) [Α guide of the genus Theraphosa]. Tera magazín 2015 (4): 10–18 (in Slovak).
Arachnofauna stepi v Troji a Podhoří [ Spiders of the steppe in Troja and Podhoří ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 82 pp. (in Czech).
Potužáková H. (1975): Arachnofauna stepi v Troji a Podhoří [Spiders of the steppe in Troja and Podhoří]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 82 pp. (in Czech).
Život pavouků pravých či předoucích (Araneae) [Life of spiders]. Živa 8: 80–93 (in Czech).
Prach F. K. (1860): Život pavouků pravých či předoucích (Araneae) [Life of spiders]. Živa8: 80–93 (in Czech).
Monographie der Thomisiden (Krabbenspinnen) der Gegend von Prag, mit einem Anhange, das Verzeichniss der bisherin der Umgebung unserer Hauptstadt aufgefundenen Araneen enthaltend.
Prach F. K. (1866): Monographie der Thomisiden (Krabbenspinnen) der Gegend von Prag, mit einem Anhange, das Verzeichniss der bisherin der Umgebung unserer Hauptstadt aufgefundenen Araneen enthaltend. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien16: 597–638.
Beschreibungen und Abbildungen derjenigen Insekten, welche in Sammlungen nicht aufzubewahren sind, dann aller,die noch ganz neu, und solcher, von denen wir noch keine oder doch sehr schlechte Abbildung besitzen.
Preyssler J. D. (1791): Beschreibungen und Abbildungen derjenigen Insekten, welche in Sammlungen nicht aufzubewahren sind, dann aller,die noch ganz neu, und solcher, von denen wir noch keine oder doch sehr schlechte Abbildung besitzen. In Mayer  J. (ed.), Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturgeschichte betreffend, von einer Gesellschaft Böhmischer Naturforscher. I, pp. 55–151.
Beobachtungen über Gegenstände der Natur auf einer Reise durch den Böhmerwaldim Sommer 1791.
Preyssler J. D., Lindacker J. T. & Hofer J. K. (1793): Beobachtungen über Gegenstände der Natur auf einer Reise durch den Böhmerwaldim Sommer 1791. In Mayer J. (ed.), Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturgeschichte betreffend, von einer Gesellschaft Böhmischer Naturforscher. III, pp. 135–378.
Mgr. Jaroslav Svatoň – šesťdesiatpäťročný [Mgr. Jaroslav Svatoň – 65 years old]. Entomofauna carpatica 10: 58 (in Slovak).
Prídavka R. (1998): Mgr. Jaroslav Svatoň – šesťdesiatpäťročný [Mgr. Jaroslav Svatoň – 65 years old]. Entomofauna carpatica10: 58 (in Slovak).
Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině.
Procházka D. (2013): Porovnání synantropních druhů pavouků veřejně přístupných budov ve venkovské krajině. [Comparison of synanthropic spiders of public buildings at the countryside]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 65 pp. (in Czech).
Synantropní pavouci města Šumperka – teplotní ostrov uprostřed hor.
Protopapasová A. (2013): Synantropní pavouci města Šumperka – teplotní ostrov uprostřed hor. [Synanthropic spiders of the town of Šumperk – a thermal island in the middle of mountains]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 50 pp. (in Czech).
Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle – a multi-taxa approach.
Purchart L., Tuf I. H., Hula V. & Suchomel J. (2013): Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle – a multi-taxa approach. Forest Ecol. Manag. 306: 42–51. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.06.012.
O babím létě [About windblown webs]. Živa 4: 372–373 (in Czech).
Purkyně J. (1856): O babím létě [About windblown webs]. Živa4: 372–373 (in Czech).

R

Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice.
Raška J. (2011): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice. Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 60 pp. (in Czech, English abstract).
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice.
Raška J. (2011): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice. Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs. MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 60 pp. (in Czech, English abstract).
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice [Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc
Raška J., Exnerová A. & Štys P. (2012): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice [Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 167 (in Czech).
Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus : the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Roggenbuck H., Pekár S. & Schneider J. M. (2011): Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Roggenbuck H., Pekár S. & Schneider J. M. (2011): Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Prodromus myrmecophilů českých [A survey of the Czech myrmecophiles]. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká 1905 (15): 1–41 (in Czech).
Roubal J. (1905): Prodromus myrmecophilů českých [A survey of the Czech myrmecophiles]. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká1905 (15): 1–41 (in Czech).
Přežije stepník rudý [Will Eresus cinnaberinus survive]? Živa 33: 104 (in Czech).
Roušar A. (1985): Přežije stepník rudý [Will Eresus cinnaberinussurvive]? Živa33: 104 (in Czech).
Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope , new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život 27: 109–111 (in Czech).
Roušar A. (1995): Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope, new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život27: 109–111 (in Czech).
Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).
Nálezy zajímavých pavoukovců. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 37, 3: 12–17.
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 37, 3: 12–17.
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).
Roušar A. (2010): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).
Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory.
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady.
Roušar A. (2015): Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady [Spiders and harvestmen of a littoral zone of the Nechranice dam]. Památky, příroda, život 47 (2): 23–32 (in Czech).
Revize diagnostických znaků československých samic rodu Oedothorax Bertk., 1883 (Araneae: Micryphantidae) [ A revision of the diagnostic characters of females of the Czech species of the genus Oedothorax Bertk. 1883 ].
Růžička V. (1976): Revize diagnostických znaků československých samic roduOedothorax Bertk., 1883 (Araneae: Micryphantidae) [A revision of the diagnostic characters of females of the Czech species of the genusOedothorax Bertk. 1883]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 72 pp. (in Czech).
Revision der diagnostischen Merkmale der Weibchen der tschechoslowakischen Arten der Gattung Oedothorax (Araneae: Micryphantidae). Věst. čs. Společ. zool. 42: 195–208.
Růžička V. (1978): Revision der diagnostischen Merkmale der Weibchen der tschechoslowakischen Arten der Gattung Oedothorax(Araneae: Micryphantidae). Věst. čs. Společ. zool.42: 195–208.
Velikostní skupiny u pavouků a střevlíků (Araneae, Col. Carabidae) [ Size groups in spiders and carabids ]. RNDr thesis,Charles University, Praha, 49 pp. (in Czech).
Růžička V. (1980): Velikostní skupiny u pavouků a střevlíků (Araneae, Col. Carabidae) [Size groups in spiders and carabids]. RNDr thesis,Charles University, Praha, 49 pp. (in Czech).
Analýza arachnocenóz luk Třeboňské pánve [ An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin ]. PhD thesis, Charles University, Praha, 164 pp. (in Czech).
Růžička V. (1981): Analýza arachnocenóz luk Třeboňské pánve [An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin]. PhD thesis, Charles University, Praha, 164 pp. (in Czech).
Beitrag zur Erkennung der Gattung Saloca (Araneae, Micryphantidae). Věst. čs. Společ. zool. 46: 298–303.
Růžička V. (1982a): Beitrag zur Erkennung der Gattung Saloca(Araneae, Micryphantidae). Věst. čs. Společ. zool.46: 298–303.
Modifications to improve the efficiency of pitfall traps. Newsl. Br. arachnol. Soc. 34: 2–4.
Růžička V. (1982b): Modifications to improve the efficiency of pitfall traps. Newsl. Br. arachnol. Soc.34: 2–4.
Lepthyphantes retezaticus sp. n., a new spider from the Rumanian mountains (Araneae, Linyphiidae). Věst. čs. Společ.zool. 49: 234–238.
Růžička V. (1985a): Lepthyphantes retezaticussp. n., a new spider from the Rumanian mountains (Araneae, Linyphiidae). Věst. čs. Společ.zool.49: 234–238.
Percentual representation of species group in the community (on example of spiders). Ecology (CSSR) 4: 3–18.
Růžička V. (1985b): Percentual representation of species group in the community (on example of spiders). Ecology (CSSR)4: 3–18.
The size groups in the spiders (Araneae) and carabids (Col. Carabidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1982–1984: 77–107.
Růžička V. (1985c): The size groups in the spiders (Araneae) and carabids (Col. Carabidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1982–1984: 77–107.
Satilatlas britteni (Jackson, 1913) – nový druh pavouka pro Československo (Araneae, Erigonidae) [ Satilatlas britteni (Jackson, 1913) – a new spider species from Czechoslovakia (Araneae, Erigonidae)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějo
Růžička V. (1986a): Satilatlas britteni(Jackson, 1913) – nový druh pavouka pro Československo (Araneae, Erigonidae) [Satilatlas britteni(Jackson, 1913) – a new spider species from Czechoslovakia (Araneae, Erigonidae)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy26: 93–96 (in Czech, English summary).
The structure of spider communities based upon the ecological strategy as the bioindicator of landscape deterioration. In Paukert J., Růžička V. & Boháč J. (eds), Proceedings of the IVth International Conference Bioindicatores Deteriorisationis Re
Růžička V. (1986b): The structure of spider communities based upon the ecological strategy as the bioindicator of landscape deterioration. In Paukert J., Růžička V. & Boháč J. (eds), Proceedings of the IVth International Conference Bioindicatores Deteriorisationis Regionis. Institute of Landscape Ecology, České Budějovice, pp. 219–237.
An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin. Acta Sc. Nat. Brno 21 (5): 1–39.
Růžička V. (1987a): An analysis of spider communities in the meadows of the Třeboň basin. Acta Sc. Nat. Brno21 (5): 1–39.
Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities. Ecology (CSSR) 6: 345–357.
Růžička V. (1987b): Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities. Ecology (CSSR)6: 345–357.
Biodiagnostické hodnocení epigeických společenstev pavouků [Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 11–25 (in Czech).
Růžička V. (1987c): Biodiagnostické hodnocení epigeických společenstev pavouků [Biodiagnostic evaluation of epigeic spider communities]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 11–25 (in Czech).
Jednotka aktivity [The activity unit]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 34–36 (in Czech).
Růžička V. (1987d): Jednotka aktivity [The activity unit]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 34–36 (in Czech).
Biodiagnostische Auswertung epigäischer Spinnengesellschaften. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 171.
Růžička V. (1988a): Biodiagnostische Auswertung epigäischer Spinnengesellschaften. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 171.
Die Masseinheit der Aktivität. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 171–172.
Růžička V. (1988b): Die Masseinheit der Aktivität. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 171–172.
Pavouci šumavských sutí a balvanových moří [Spinnen (Araneae) aus Blockfeldern in Šumava (Böhmerwald, Südböhmen)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 28: 73–82 (in Czech, German summary).
Růžička V. (1988c): Pavouci šumavských sutí a balvanových moří [Spinnen (Araneae) aus Blockfeldern in Šumava (Böhmerwald, Südböhmen)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 73–82 (in Czech, German summary).
Problems of Bathyphantes eumenis and its occurrence in Czechoslovakia (Araneae, Linyphiidae). Věst. čs. Společ. zool. 52: 149–155.
Růžička V. (1988d): Problems of Bathyphantes eumenisand its occurrence in Czechoslovakia (Araneae, Linyphiidae). Věst. čs. Společ. zool.52: 149–155.
The longtimely exposed rock debris pitfalls. Věst. čs. Společ. zool. 52: 238–240.
Růžička V. (1988e): The longtimely exposed rock debris pitfalls. Věst. čs. Společ. zool.52: 238–240.
Invertebrate (spider) communities as an indicator of landscape deterioration. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 91.
Růžička V. (1989a): Invertebrate (spider) communities as an indicator of landscape deterioration. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 91.
Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) sutí Nízkých Tater. Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) in the Low Tatras broken stones. Stredné Slovensko 8: 115–121 (in Czech, English and German summary).
Růžička V. (1989b): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) sutí Nízkých Tater. Contribution to the knowledge of spiders (Araneae) in the Low Tatras broken stones. Stredné Slovensko8: 115–121 (in Czech, English and German summary).
The spiders of stony debris. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 90.
Růžička V. (1989c): The spiders of stony debris. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 90.
On the lithobionts Lepthyphantes notabilis , Rugathodes bellicosus and on Rugathodes instabilis (Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 432–441.
Růžička V. (1990a): On the lithobionts Lepthyphantes notabilis, Rugathodes bellicosusand on Rugathodes instabilis(Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 432–441.
Size structure of epigeic communities of spiders, carabids and staphylinids (Araneae; Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 34: 263–274.
Růžička V. (1990b): Size structure of epigeic communities of spiders, carabids and staphylinids (Araneae; Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica34: 263–274.
Spider (Araneae) communities of rock debris on a typical hillside in the České Středohoří Mts. (North Bohemia). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 419–431.
Růžička V. (1990c): Spider (Araneae) communities of rock debris on a typical hillside in the České Středohoří Mts. (North Bohemia). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 419–431.
The spiders of stony debris. Acta Zool. Fennica 190: 333–337.
Růžička V. (1990d): The spiders of stony debris. Acta Zool. Fennica190: 333–337.
Araneae. In Fauna Durmitora 4. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd, p. 295.
Růžička V. (1991a): Araneae. In Fauna Durmitora 4.Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Titograd, p. 295.
Auswertungsmöglichkeiten der gesamten Spinnenfauna und einzelner Spinnenfamilien in der Bewertung des natürlichen Wertes eines Gebietes. In Mahn E.-G. & Tietze F. (eds), Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft . Martin-Luther-
Růžička V. (1991b): Auswertungsmöglichkeiten der gesamten Spinnenfauna und einzelner Spinnenfamilien in der Bewertung des natürlichen Wertes eines Gebietes. In Mahn E.-G. & Tietze F. (eds), Agro-Ökosysteme und Habitatinseln in der Agrarlandschaft. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Wissenschaftliche Beiträge 1991/6 (P 46), pp. 423–427.
Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites in Bohemia (so-called “rock cities”). Arachnol. Mitt. 3: 1–13.
Růžička V. (1992a): Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites in Bohemia (so-called “rock cities”). Arachnol. Mitt.3: 1–13.
Příspěvek k metodice síťového mapování výskytu pavouků slíďáků [Beitrag zur Rasterkartierungsmethodik vom Vorkommen der Wolfspinnen (Araneae: Lycosidae)]. Fauna Bohem. septentr. 17: 89–97 (in Czech, German summary).
Růžička V. (1992b): Příspěvek k metodice síťového mapování výskytu pavouků slíďáků [Beitrag zur Rasterkartierungsmethodik vom Vorkommen der Wolfspinnen (Araneae: Lycosidae)]. Fauna Bohem. septentr.17: 89–97 (in Czech, German summary).
Some spider species from the rock debris of the Rumanian and Yugoslav mountain ranges. Fragm. balc. Mus. maced.sci. nat. 15 (1/313): 1–6.
Růžička V. (1992c): Some spider species from the rock debris of the Rumanian and Yugoslav mountain ranges. Fragm. balc. Mus. maced.sci. nat.15 (1/313): 1–6.
Ekosystémy kamenitých sutí [Stony debris ecosystems]. Ochrana přírody 48: 11–15 (in Czech, English summary).
Růžička V. (1993a): Ekosystémy kamenitých sutí [Stony debris ecosystems]. Ochrana přírody48: 11–15 (in Czech, English summary).
Pavouci hrabanky bukových lesů [Die Spinnen aus der Streuschicht der Buchenwälder (Araneae).] Fauna Bohem. septentr. 18: 135–142 (in Czech, German summary).
Růžička V. (1993b): Pavouci hrabanky bukových lesů [Die Spinnen aus der Streuschicht der Buchenwälder (Araneae).] Fauna Bohem. septentr.18: 135–142 (in Czech, German summary).
Stony debris ecosystems – sources of landscape diversity. Ecology (Bratislava) 12: 291–298.
Růžička V. (1993c): Stony debris ecosystems – sources of landscape diversity. Ecology (Bratislava)12: 291–298.
Structure and ecology of invertebrates communities of stony debris in Czech Republic. Research project. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116 (1): 209–214.
Růžička V. (1993d): Structure and ecology of invertebrates communities of stony debris in Czech Republic. Research project. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116 (1): 209–214.
Spiders in South Bohemian stony debris. Acta Univ. Purkynianae , Biologica 1 [1993]: 9–18.
Růžička V. (1994a): Spiders in South Bohemian stony debris. Acta Univ. Purkynianae, Biologica1 [1993]: 9–18.
Spiders of the Průčelská Rokle defile, Klíč Mt. and Zlatník Mt. in North Bohemia. Fauna Bohem. septentr. 19: 129–138.
Růžička V. (1994b): Spiders of the Průčelská Rokle defile, Klíč Mt. and Zlatník Mt. in North Bohemia. Fauna Bohem. septentr.19: 129–138.
Spiders in North-Bohemian and South-Bohemian villages. Fauna Bohem. septentr. 20: 133–144.
Růžička V. (1995a): Spiders in North-Bohemian and South-Bohemian villages. Fauna Bohem. septentr.20: 133–144.
The spreading of Ostearius melanopygius (Araneae: Linyphiidae) through Central Europe. Eur. J. Entomol. 92: 723–726.
Růžička V. (1995b): The spreading of Ostearius melanopygius(Araneae: Linyphiidae) through Central Europe. Eur. J. Entomol.92: 723–726.
Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Spiders (Araneae) of the Brouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 36 (2): 101–107 (in Czech, English summary).
Růžička V. (1996a): Pavouci (Araneae) národní přírodní rezervace Brouskův mlýn. Spiders (Araneae) of the Brouskův Mlýn National Nature Reserve (South Bohemia). Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy36 (2): 101–107 (in Czech, English summary).
Pavoucikamenitých sutí a pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí [Spiders of stony debris and pseudokarstcaves in Podyjí National Park]. In Gruna B. & Reiter A. (eds), Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) [<
Růžička V. (1996b): Pavoucikamenitých sutí a pseudokrasových jeskyní Národního parku Podyjí [Spiders of stony debris and pseudokarstcaves in Podyjí National Park]. In Gruna B. & Reiter A. (eds), Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) [Investigation of the locality “Ledové sluje” (Ice caves) near Vranov nad Dyjí (Podyjí National Park)]. Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, Praha 3. Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic, Praha, pp. 123–132 (in Czech, English summary).
Species composition and site distribution of spiders (Araneae) in a gneiss massif in the Dyje river valley. Revue suissede Zoologie vol. hors série: 561–569.
Růžička V. (1996c): Species composition and site distribution of spiders (Araneae) in a gneiss massif in the Dyje river valley. Revue suissede Zoologievol. hors série: 561–569.
Spiders in stony debris in South Bohemian mountains. Silva Gabreta 1: 187–194.
Růžička V. (1996d): Spiders in stony debris in South Bohemian mountains. Silva Gabreta1: 187–194.
Professor Jan Buchar – a tribute to his 65th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 269–273.
Růžička V. (1997a): Professor Jan Buchar – a tribute to his 65th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 269–273.
Spiders (Araneae) from boulder debris of Králický Sněžník and Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A) 45 [1996]: 239–243.
Růžička V. (1997b): Spiders (Araneae) from boulder debris of Králický Sněžník and Hrubý Jeseník Mountains (Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A)45 [1996]: 239–243.
Spiders (Araneae) of dwarf Norway spruces. In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 281–287.
Růžička V. (1997c): Spiders (Araneae) of dwarf Norway spruces. In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 281–287.
The first steps of the underground evolution of the spiders in the Central Europe. In Pižl V. & Tajovský K. (eds), Abstracts of the 4th Central European Workshop on Soil Zoology . Institute of Soil Biology, České Budějovice, p. 30.
Růžička V. (1997d): The first steps of the underground evolution of the spiders in the Central Europe. In Pižl V. & Tajovský K. (eds), Abstracts of the 4th Central European Workshop on Soil Zoology. Institute of Soil Biology, České Budějovice, p. 30.
Bezobratlí živočichové pseudokrasových terénů [Wirbellose Tiere des Pseudokarstes]. In Cílek V. & Kopecký  J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [ Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief ]. Knihovna České s
Růžička V. (1998a): Bezobratlí živočichové pseudokrasových terénů [Wirbellose Tiere des Pseudokarstes]. In Cílek V. & Kopecký  J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief]. Knihovna České speleologické společnosti 32. Czech Speleological Society, Praha, pp. 33–36 (in Czech, German and English summary).
Dosavadní výsledky arachnologického průzkumu pískovcových skalních měst [Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites, so-called “rock cities”]. In Cílek V. & Kopecký J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf<
Růžička V. (1998b): Dosavadní výsledky arachnologického průzkumu pískovcových skalních měst [Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites, so-called “rock cities”]. In Cílek V. & Kopecký J. (eds), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf [Das Sandsteinphänomen: Klima, Leben und Georelief]. Knihovna České speleologické společnosti 32. Czech Speleological Society, Praha, pp. 113–125 (in Czech).
Pavouci jihovýchodní Moravy. Spiders of southeastern Moravia. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 3: 23–35 (in Czech, English summary).
Růžička V. (ed.) (1998c): Pavouci jihovýchodní Moravy. Spiders of southeastern Moravia. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti3: 23–35 (in Czech, English summary).
Podzemní led v kamenných sutích [Underground ice in scree slopes]. Vesmír 77: 397–399 (in Czech).
Růžička V. (1998d): Podzemní led v kamenných sutích [Underground ice in scree slopes]. Vesmír77: 397–399 (in Czech).
The subterranean forms of Lepthyphantes improbulus, Theonoe minutissima and Theridion bellicosum (Araneae: Linyphiidae, Theridiidae).
Růžička V. (1998e): The subterranean forms of Lepthyphantes improbulus, Theonoe minutissimaand Theridion bellicosum(Araneae: Linyphiidae, Theridiidae). In Selden P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology. British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks, pp. 101–105.
O pojmech „vzácný“ a „ohrožený“ [On the “Rare” and on the “Threatened” concept]. Ochrana přírody 54: 50–54 (inCzech, English summary).
Růžička V. (1999a): O pojmech „vzácný“ a „ohrožený“ [On the “Rare” and on the “Threatened” concept]. Ochrana přírody54: 50–54 (inCzech, English summary).
Spiders (Araneae) of scree slopes in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 84: 205–210.
Růžička V. (1999b): Spiders (Araneae) of scree slopes in the Moravian Karst. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae84: 205–210.
Spiders of Doupovské Hory Mts. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 3: 25–34.
Růžička V. (ed.) (1999c): Spiders of Doupovské Hory Mts. Acta Univ. Purkynianae, Biologica3: 25–34.
The first steps in subterranean evolution of spiders (Araneae) in Central Europe. Journal of Natural History 33: 255–265.
Růžička V. (1999d): The first steps in subterranean evolution of spiders (Araneae) in Central Europe. Journal of Natural History33: 255–265.
The freezing scree slopes and their arachnofauna. In Möseler B. M. & Molenda R. (eds), Lebensraum Blockhlade. Decheniana-Beihefte 37: 141–147.
Růžička V. (1999e): The freezing scree slopes and their arachnofauna. In Möseler B. M. & Molenda R. (eds), Lebensraum Blockhlade. Decheniana-Beihefte37: 141–147.
Entelecara omissa (Araneae) na Moravě [ Entelecara omissa (Araneae) in Moravia]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 5: 214–216 (in Czech, English summary).
Růžička V. (2000a): Entelecara omissa(Araneae) na Moravě [Entelecara omissa(Araneae) in Moravia]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti5: 214–216 (in Czech, English summary).
Porrhomma myops and Porrhomma egeria in the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica 4: 149–150.
Růžička V. (2000b): Porrhomma myopsand Porrhomma egeriain the Czech Republic. Acta Univ. Purkynianae, Biologica4: 149–150.
První kroky podzemní evoluce pavouků [The first steps in subterranean evolution of spiders]. Vesmír 79: 153–155 (inCzech).
Růžička V. (2000c): První kroky podzemní evoluce pavouků [The first steps in subterranean evolution of spiders]. Vesmír79: 153–155 (inCzech).
Spiders (Araneae) of two valleys in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Ecology (Bratislava) 19, Supplement 3/2000: 235–244.
Růžička V. (2000d): Spiders (Araneae) of two valleys in the Krkonoše Mts. (Czech Republic). Ecology (Bratislava)19, Supplement 3/2000: 235–244.
Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. J. Arachnol. 28: 217–222.
Růžička V. (2000e): Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. J. Arachnol.28: 217–222.
Araneae. In Bosák P. & Vašátko J. (eds), Czech Republic. In Juberthie C. & Decu V. (eds), Encyclopaedia Biospeleologica, Tome III.
Růžička V. (2001a): Araneae. In Bosák P. & Vašátko J. (eds), Czech Republic. In Juberthie C. & Decu V. (eds), Encyclopaedia Biospeleologica, Tome III. Société de Biospéologie, Moulis and Bucarest, p. 1414.
The female of Anyphaena furva Miller (Araneae: Anyphaenidae).
Růžička V. (2001b): The female of Anyphaena furva Miller (Araneae: Anyphaenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 46–48.
Communities of spiders (Arachnida) in the wet meadows. In Květ J., Jeník J. & Soukupová L. (eds), Freshwater wetlands and their sustainable future . Man and the Biosphere Series 28. UNESCO & Parthenon, Boca Raton, pp. 373–381.
Růžička V. (2002a): Communities of spiders (Arachnida) in the wet meadows. In Květ J., Jeník J. & Soukupová L. (eds), Freshwater wetlands and their sustainable future. Man and the Biosphere Series 28. UNESCO & Parthenon, Boca Raton, pp. 373–381.
Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Křivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 321–328.
Růžička V. (2002b): Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Křivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 321–328.
Pavouci Krkonoš [Spiders of Krkonoše Mountains]. Krkonoše – Jizerské hory 36 (4): 22–23 (in Czech).
Růžička V. (2003): Pavouci Krkonoš [Spiders of Krkonoše Mountains]. Krkonoše – Jizerské hory 36 (4): 22–23 (in Czech).
Araneae (pavouci). In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [ Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates ] . Agentura ochrany přírody a krajin
Růžička V. (2005a): Araneae (pavouci). In Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí [Red list of threatened species in the Czech Republic. Invertebrates].Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, pp. 76–82 (in Czech, English summary).
In memoriam RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka, 1933–2004. Arachnol. Mitt. 29: 64.
Růžička V. (2005b): In memoriam RNDr. Ing. Luděk J. Dobroruka, 1933–2004. Arachnol. Mitt. 29: 64.
Project Porrhomma (Araneae) – morphology, ecology and subterranean evolution. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology . Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 88.
Růžička V. (2005c): Project Porrhomma(Araneae) – morphology, ecology and subterranean evolution. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 88.
Pavouci a ochrana přírody v České republice. Spiders and the nature conservation in the Czech Republic. Ochrana přírody 61: 69–73 (in Czech, English summary).
Růžička V. (2006): Pavouci a ochrana přírody v České republice. Spiders and the nature conservation in the Czech Republic. Ochrana přírody 61: 69–73 (in Czech, English summary).
Pavouci v jeskyních České republiky [Spiders in caves in the Czech Republic]. Speleo (Praha) 49: 14–19 (in Czech).
Růžička V. (2007a): Pavouci v jeskyních České republiky [Spiders in caves in the Czech Republic]. Speleo(Praha) 49: 14–19 (in Czech).
Spiders on sandstone rocks in Central Europe with particular reference to the Bohemian Switzerland National Park. In Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds), Sandstone Landscapes . Academia, Praha, pp. 143–147.
Růžička V. (2007b): Spiders on sandstone rocks in Central Europe with particular reference to the Bohemian Switzerland National Park. In Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds), Sandstone Landscapes. Academia, Praha, pp. 143–147.
The European species of the microphthalmum -group in the genus Porrhomma (Araneae: Linyphiidae). Contrib. Nat. Hist. 12: 1081–1094.
Růžička V. (2009): The European species of the microphthalmum-group in the genus Porrhomma(Araneae: Linyphiidae). Contrib. Nat. Hist. 12: 1081–1094.
Central European spiders adapted to life in subterranean habitats In Moškrič A. & Trontejl P. (ed.), Abstract book of the 20 th International Conference on Subterranean Biology . Postojna, p. 33
Růžička V. (2010): Central European spiders adapted to life in subterranean habitats In Moškrič A. & Trontejl P. (ed.), Abstract book of the 20thInternational Conference on Subterranean Biology. Postojna, p. 33
Central European habitats inhabited by spiders with disjunctive distribution. Pol. J. Ecol. 59 (2): 367–380.
Růžička V. (2011a): Central European habitats inhabited by spiders with disjunctive distribution. Pol. J. Ecol. 59 (2): 367–380.
Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature Reserve, the Křivoklátsko Protected Landscape Area. Bohem. cent. 31 : 243–248 (in Czech, English summary).
Růžička V. (2011b): Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature Reserve, the Křivoklátsko Protected Landscape Area. Bohem. cent. 31: 243–248 (in Czech, English summary).
Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature
Růžička V. (2011): Pavouci přírodní rezervace Čertova skála na Křivoklátsku. Spiders of the „Čertova Skála“/Devil’s Rock Nature
Naši pavouci a biospeleologie.
Růžička V. (2015): Naši pavouci a biospeleologie (Our spiders and biospeleology). Živa 63 (5): 263–266 (in Czech, English summary).
A review of the spider genus Porrhomma (Araneae, Linyphiidae)
Růžička V. (2018): A review of the spider genus Porrhomma (Araneae, Linyphiidae)
The utilization of epigeic invertebrate communities as bioindicators of terrestrial environmental quality.
Růžička V. & Boháč J. (1994): The utilization of epigeic invertebrate communities as bioindicators of terrestrial environmental quality. In Salanki J., Jeffrey D. & Hughes G. M. (eds), Biological Monitoring of the Environment. A Manual of Methods. CAB International & IUBS, Wallingford and Paris, pp. 79–86.
Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007].
Růžička V. & Buchar J. (2008): Dodatek ke katalogu pavouků České republiky 2001–2007 [Supplement to the Catalogue of Spiders of the Czech Republic 2001–2007]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 29–30 [2007/2008]: 3–32 (in English and Czech).
Catching of spiders in shallow subterranean habitats in the Czech Republic.
Růžička V. & Dolanský J. (2016): Catching of spiders in shallow subterranean habitats in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 51: 43–48. DOI: 10.5431/aramit5106.
Spiders (Araneae) of stony debris in North Bohemia. Arachnol. Mitt. 12: 46–56.
Růžička V. & Hajer J. (1996c): Spiders (Araneae) of stony debris in North Bohemia. Arachnol. Mitt.12: 46–56.
New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 1–7.
Růžička V. & Holec M. (1998): New records of spiders from pond littorals in the Czech Republic. Arachnol. Mitt.16: 1–7.
Jeskynní pavouci [Cave spiders]. In Šimečková B. (ed.), Zpřístupněné jeskyně 2010.
Růžička V. & Mlejnek R. (2011): Jeskynní pavouci [Cave spiders]. In Šimečková B. (ed.), Zpřístupněné jeskyně 2010. Ročenka Správy jeskyní České republiky. Správa jeskyní České republiky, Průhonice, pp. 64–65 (in Czech).
Osidlování podzemních prostor pavouky ve střední Evropě.
Růžička V. & Mlejnek R. (2013): Osidlování podzemních prostor pavouky ve střední Evropě (Colonization of subterranean habitats by spiders in the temperate zone). Speleofórum 32: 98–101, 117 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují.
Růžička V. & Novák J. (2001): Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Peklo u Nového Města nad Metují [Spiders (Araneae) of Nature Reserve Peklo near Nové Město nad Metují (Eastern Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 255–258 (in Czech, English summary).
Stony debris ecosystems and their spider and mite inhabitants. In Hemp A. (ed.), Das Blockschutthalden-Symposium am 6. und 7. September 1996 in Bayreuth. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges. 58: 349–352.
Růžička V. & Zacharda M . (1997): Stony debris ecosystems and their spider and mite inhabitants. In Hemp A. (ed.), Das Blockschutthalden-Symposium am 6. und 7. September 1996 in Bayreuth. Hoppea, Denkschr. Regensb. Bot. Ges.58: 349–352.
Kamenité sutěa skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu [Screes and rock walls – habitats important for biodiversity]. Živa 57: 75–77 (in Czech, English summary).
Růžička V. & Zacharda M. (2009): Kamenité sutěa skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu [Screes and rock walls – habitats important for biodiversity]. Živa 57: 75–77 (in Czech, English summary).