Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

A

Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes
Absolon K. (1899): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz.22: 315–317, 321–325.
Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna
Absolon K. (1900a): Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna. Zool. Anz.23: 1–6, 57–60, 181–195.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských
Absolon K. (1900b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově2 [1899]: 60–68 (in Czech).
Führer durch den Mährischen Karst
Absolon K. (1912a): Führer durch den Mährischen Karst. Carl Winiker, Brno, 271 pp.
Průvodce Moravským krasem
Absolon K. (1912b): Průvodce Moravským krasem [A guide to Moravian Karst]. Barvič & Novotný, Brno, 210 pp. (in Czech).
Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské
Absolon K. (1913): Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské [Two new arachnids from the Bosnian-Hercegovian caves and a report on Balkan arachnofauna]. Čas. mor. zem. musea13: 1–17 (in Czech and Latin).
Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek
Absolon K. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna der Lokalität Hrádníky bei Choceň, Peliny und Zámělský Borek (Ostböhmen)]. Práce a studie – Příroda13–14: 99–110 (in Czech, German summary).
Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete.
Absolon K. & Kratochvíl J. (1932): Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen-und Karstforschung1932 (3): 73–81.
Über höhlenbewohnende Arachniden
Absolon K. & Kratochvíl J. (1933): Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice)
Absolon K., Král D. & Scholz T. (1988): Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 51–60 (in Czech, German summary).
Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles.
Albín A., Aisenberg A., Simó, M. & Dolejš P. (2018): Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles. J. Arachnol. 46 (2): 207–213. DOI: 10.1636/JoA-S-17-094.1.
Dosavadní poznatky o pavoucích (Araneae) Kolínska
Kůrka A. (2010): Dosavadní poznatky o pavoucích (Araneae) Kolínska. Present knowledge of the spider fauna (Araneae) in the Kolín region. Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná 9 (2010): 53-91. (in Czech, English abstract and summary)
Příspěvěk k poznání arachnofauny Krkonoš
Antuš M. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny Krkonoš [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna von Krkonoše (Riesengebirge)]. Opera corcontica19: 207–214 (in Czech, German summary).
Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov
Antuš M. (1988): Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 176–177.
Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex.
Arnedo M. A., Opatová V., Řezáč M. & Král J. (2010): Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 67–68.
Albánské hypogenní jeskyně v oblasti termálních pramenů Vromoner na řece Sarandaporo
Audy M., Bouda T., Bruthans J. & Růžička V. (2022): Albánské hypogenní jeskyně v oblasti termálních pramenů Vromoner na řece Sarandaporo (Hypogene caves in the Vromoner thermal springs area on the Sarandaporo River, Albania). Speleofórum 41: 42–51 (in Czech, English summary).

Á

Evolutionary pattern of karyotypes and meiosis in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae): implications for reconstructing chromosome evolution of araneomorph spiders
Ávila Herrera I. M., Král J., Pastuchová M., Forman M., Musilová J., Kořínková T., Šťáhlavský F., Zrzavá M., Nguyen P., Just P., Haddad C. R., Hiřman M., Koubová M., Sdílek D. & Huber B. (2021): Evolutionary pattern of karyotypes and meiosis in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae): implications for reconstructing chromosome evolution of araneomorph spiders. BMC Ecol Evo 21 (75): 1–38. DOI: 10.1186/s12862-021-01750-8
Correction to: Evolutionary pattern of karyotypes and meiosis in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae): implications for reconstructing chromosome evolution of araneomorph spiders
Ávila Herrera I. M., Král J., Pastuchová M., Forman M., Musilová J., Kořínková T., Šťáhlavský F., Zrzavá M., Nguyen P., Just P., Haddad C. R., Hiřman M., Koubová M., Sdílek D. & Huber B. (2021): Correction to: Evolutionary pattern of karyotypes and meiosis in pholcid spiders (Araneae: Pholcidae): implications for reconstructing chromosome evolution of araneomorph spiders. BMC Ecol Evo 21 (93): 1. DOI: 10.1186/s12862-021-01828-3

B

Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens.
Bárta E. (1869): Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Praha, pp. 209–212, 133–140.
Seznam pavouků severní části země české
Bárta E. (1870): Seznam pavouků severní části země české. In Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha, pp. 135–144 (in Czech).
Pavoučí fauna Slovenska
Bartoš E. (1933): Pavoučí fauna Slovenska [The spider fauna of Slovakia]. Příroda26: 86–87 (in Czech).
Pavouci žilinského okolí
Bartoš E. (1938): Pavouci žilinského okolí [Spiders in the Žilina area]. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze16: 97–107 (in Czech).
K nedožitým pětaosmdesátinám prof. PhDr. Karla Absolona
Bartoš E. (1962): K nedožitým pětaosmdesátinám prof. PhDr. Karla Absolona [In memory of the late Prof. PhDr. Karel Absolon on his 85th birthday]. Věst. čs. Společ. zool.26: 287–291 (in Czech).
Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech
Baťa L. (1933): Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech [Current results of zoological research in South Bohemia].Vlastivědná společnost jihočeská, České Budějovice, 67 pp. (in Czech).
Seznam pavouků Čech a Moravy
Baum J. (1929): Seznam pavouků Čech a Moravy [List of spiders of Bohemia and Moravia]. Čas. Nár. Muz.103: 76–97 (in Czech).
Doplněk seznamu pavouků
Baum J. (1930a): Doplněk seznamu pavouků [A supplement to the list of spiders]. Čas. Čs. Spol. ent.27: 131–133 (in Czech).
Seznam pavouků nasbíraných panem Dr. Černosvitovem v Jugoslavii
Baum J. (1930b): Seznam pavouků nasbíraných panem Dr. Černosvitovem v Jugoslavii [Sur les Araignées trouvées par Mr. Černosvitov en Yougoslavie (1929)]. Čas. Čs. Spol. ent.26 [1929]: 101 (in Czech).
O sběru pavouků z Terchové
Baum J. (1931): O sběru pavouků z Terchové [Verzeichnis der Spinnen von Terchová (Slowakei)]. In Sborník Prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave 1924–1931. Slovenské vlastivedné muzeum, Bratislava, pp. 15–16 (in Czech).
Mimikry a podobné zjevy u pavouků
Baum J. (1933): Mimikry a podobné zjevy u pavouků [Some interesting cases of mimicry in spiders]. Věda přír.14: 229–234 (in Czech,English summary).
A list of spiders collected by Dr. Obenberger near Nouzov in Middle Bohemia
Baum J. (1934a): A list of spiders collected by Dr. Obenberger near Nouzov in Middle Bohemia. Seznam pavouků sebraných Dr. Obenbergerem blíže Nouzova ve středních Čechách (Kladensko). Sborník zoolog. odd. Nár. Musea v Praze1: 50–51 (in English).
Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků
Baum J. (1934b): Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků [List of rare or interesting spiders found recently in Czechoslovakia]. Čas.Čs. Spol. ent.31: 82–84 (in Czech).
Péče o potomstvo u pavouků
Baum J. (1934c): Péče o potomstvo u pavouků [The care of offspring in spiders]. Věda přír.15: 189–195 (in Czech).
Jedovatí pavouci a pavoučí jed
Baum J. (1938a): Jedovatí pavouci a pavoučí jed [Venomous spiders and the venom of spiders]. Folia medici4(3): 74–77 (in Czech).
O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé
Baum J. (1938b): O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé [On some interesting spider speciesoccurring in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.112: 60–70 (in Czech, English summary).
O výskytu některých našich pavouků
Baum J. (1938c): O výskytu některých našich pavouků [A list of spiders collected in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.112:302–307 (in Czech).
On the habits of the Australian spider Dinopis subrufus L. Koch
Baum J. (1938c): On the habits of the Australian spider Dinopis subrufusL. Koch. Věst. Čsl. zool. společ.5 [1937]: 28–33.
V říši pavouků
Baum J. (1938d): V říši pavouků [In the realm of spiders]. Vesmír, Praha, 176 pp. (in Czech).
Notes on some spiders collected in Australia for the National Museum, Prague
Baum J. (1939): Notes on some spiders collected in Australia for the National Museum, Prague. (With remarks on their occurrence and habits.). Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 39–51.
V říši pavouků
Baum J. & Buchar J. (1973): V říši pavouků [In the realm of spiders]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
Tracing the evolution of trophic specialisation and mode of attack behaviour in the ground spider family Gnaphosidae.
Baydizada N., Tóthová A. & Pekár S. (2020): Tracing the evolution of trophic specialisation and mode of attack behaviour in the ground spider family Gnaphosidae. Org. Divers. Evol. 20: 551–563. DOI: 10.1007/s13127-020-00453-0
Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci
Bednářová J. (2016): Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Use of conditional prey attack strategies in two generalist ground spider species.
Beydizada N., Řezáč M. & Pekár S. (2022): Use of conditional prey attack strategies in two generalist ground spider species. Ethology 128 (4): 351–357. DOI: 10.1111/eth.13268
Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice.
Bezděčka P. (2013): Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborus plumipes in the Czech Republic. Acta rer. nat. 15: 105–106.
Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky
Bezděk J. (2011): Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation?
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2001): Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation? Animal Behaviour 73: 267–273.
Death feigning in the face of sexual cannibalism
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2006): Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
Arachnofauna východní části Polabské nížiny a dva nové druhy pavouků pro ČSSR
Bílek P. (1975): Arachnofauna východní části Polabské nížiny a dva nové druhy pavouků pro ČSSR [Arachnofauna in the eastern part of theLabe lowlands and two new species of spiders in the ČSSR]. Z minulosti a prítomnosti Turca3: 111–118 (in Czech, English, German and French summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách
Bílek P. (1977): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách [On the arachnofauna of the statenature reserve Lichnice]. Práce a studie – Příroda9: 121–125 (in Czech, English summary).
Arachnofauna východní části Polabské nížiny
Bílek P. (1978): Arachnofauna východní části Polabské nížiny [The spider fauna of the eastern part of the Labe lowlands (East Bohemia,Czechoslovakia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A15 [1974]: 71–91 (in Czech, English summary).
Arachnofauna dubových lesů Bydžovské tabule
Bílek P. (1981): Arachnofauna dubových lesů Bydžovské tabule [The oak forests arachnofauna of the Bydžovská tabule (East Bohemia)]. Actamus. Reginaehradecensis S. A16: 195–210 (in Czech, English summary).
Pavouci Rýchor
Bílek P. (1985): Pavouci Rýchor [The spiders of the Rýchory Mt.]. Opera corcontica22: 199–203 (in Czech, English summary).
The spinning apparatus of spider – the model of a protein producing tissue. External morphology of the spinnerets in SEM
Bílek P. (1986): The spinning apparatus of spider – the model of a protein producing tissue. External morphology of the spinnerets in SEM. Verh. Anat. Ges.80: 491–492.
Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus
Bílek P. (1987): Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J.19: 616.
Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků
Bílek P. (1990): Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders
Bílek P. (1993): Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové35 [1992]: 353–370.
Arachnofauna břehů vod Bydžovské tabule
Bílek P. & Bílková V. (1984): Arachnofauna břehů vod Bydžovské tabule [The watersides arachnofauna of the Bydžovská tabule (EastBohemia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A18 [1983]: 75–82 (in Czech, English summary).
Climatic conditions and functional traits affect spider diets in agricultural and non-agricultural habitats worldwide.
Birkhofer K., Djoudi El A., Schnerch B. & Michalko R. (2022): Climatic conditions and functional traits affect spider diets in agricultural and non-agricultural habitats worldwide. Ecography 2022 (3; e06090): 1–12. DOI: 10.1111/ecog.06090
Sklípkani v Českém Švýcarsku?
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Evaluation of sample preparation protocols for spider venom profiling by MALDI-TOF MS.
Bočánek O., Šedo O., Pekár S. & Zdráhal Z. (2017): Evaluation of sample preparation protocols for spider venom profiling by MALDI-TOF MS. Toxicon 133: 18–25. DOI: 10.1016/j.toxicon.2017.04.008.
Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls.
Bogusch P., Macek M., Janšta P., Kubík Š., Řezáč M., Holý K., Malenovský I., Baňař P., Mikát M., Astapenková A. & Heneberg P. (2016): Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodivers. Conserv. 25 (5): 827–863. DOI: 10.1007/s10531-016-1070-5.
In memoriam Prof. J. Martínka
Boháč D. & Buchar J. (1969): In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole20: 187–188 (inCzech).
Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Brünner Bezirk.
Böhm L. (1925): Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Brünner Bezirk. In Bayer E. & Jaroš Z. (eds), Osmá výroční zpráva Komisena přírodovědecký výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924 [Eighth annual report of a Commission for research of Moravia and Silesia in Brno for 1914–1924]. Brno, pp. 30–31.
Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology
Boutry C., Řezáč M. & Blackledge T. A. (2011): Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. & Tuf I. H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zool. bulg. 65 (2): 197–206.
Dr. Jiří Baum
Breindl V. (1945): Dr. Jiří Baum. Vesmír24: 77 (in Czech).
East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus.
Breitling R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., Van Keer J., Pfliegler W. P., Jantscher E. & Dolanský J. (2016): East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49. DOI: 10.5431/aramit5208.
Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu.
Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. (2009): Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
Araneida
Bryja V. (1999a): Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia101: 107–109.
Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří
Bryja V. (1999b): Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [Current results of research in the Poodří Protected Landscape Area]. Společnost přátel Poodří, Ostrava, pp. 59–64 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců
Bryja V. (2002): Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků
Bryja V. (2003): Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 26–27 (in Czech).
Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae)
Bryja V. (2004): Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Pavlu Kasalovi k sedmdesátinám. Pavouk 32: 22-23 (in Czech).
Bryja V. (2012): Pavlu Kasalovi k sedmdesátinám. Pavouk 32: 22-23 (in Czech).
Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně. Pavouk 39: 9-12 (in Czech).
Bryja V. (2015): Plachetnatka trávomilná (Neriene furtiva O. P.-Cambridge, 1871) zpátky v české arachnofauně. Pavouk 39: 9-12 (in Czech).
Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně. Pavouk 47: 12 (in Czech).
Bryja V. (2019): Třesavka jižní (Holocnemus pluchei) – poznámky z předvánočního úklidu v Brně. Pavouk 47: 12 (in Czech).
Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998.
Bryja V. & Kula E. (2002): Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998. In Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil Fauna in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 13–18.
Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika)
Bryja V. & Majkus Z. (1999): Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area of Poodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A)48: 73–82 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy
Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic
Bryja V., Řezáč M., Kubcová L. & Kůrka A. (2005): Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic)
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985
Buchar J . (1989c): Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 8.
Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa (C. L. Koch)
Buchar J. (1959): Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa(C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica1959: 159–164 (in German).
Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen
Buchar J. (1961): Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica1961: 87–101 (in German).
Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I.
Buchar J. (1962a): Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica1962: 1–7 (in German).
Příspěvek k arachnofauně louky
Buchar J. (1962b): Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica (Thorell) und Acantholycosa sudetica (L.Koch) (Araneae: Lycosidae)
Buchar J. (1963b): Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica(Thorell) und Acantholycosa sudetica(L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1963: 191–201 (in German).
Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata -Arten (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. (1966a): Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.30: 210–218.
Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell) (Araneae: Lycosidae)
Buchar J. (1966b): Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica(Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1966: 1–8.
Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930
Buchar J. (1967a): Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool.31: 116–120.
Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí
Buchar J. (1967b): Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica4: 79–93 (in Czech, German summary).
Analyse der Wiesenarachnofauna
Buchar J. (1968a): Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica1967: 289–318.
Zimní vycházka za pavouky
Buchar J. (1968b): Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa16: 24–25 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae)
Buchar J. (1968c): Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool.32: 116–130.
Pavoukovci (Arachnoidea)
Buchar J. (1969a): Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [Fauna of South Bohemia]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.11–31 (in Czech).
Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky
Buchar J. (1969b): Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica6: 123–125, 158 (in Czech, German summary).
Chov pavouků
Buchar J. (1969): Chov pavouků. Akvárium a terárium 12 (5): 145-149.
Dynamique des populations d’Araignées
Buchar J. (1970a): Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris41 [1969], Suppl. n o1: 217–225.
Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí)
Buchar J. (1970b): Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent.2: 43–58 (in Czech, German summary).
Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum
Buchar J. (1970c): Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír49: 372 (in Czech).
Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně
Buchar J. (1971a): Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa19: 142–143 (in Czech).
Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta (Kulczyński) (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. (1971b): Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta(Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica1970: 121–129.
Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes
Buchar J. (1971c): Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.
Letci bez křídel
Buchar J. (1972a): Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa20: 182 (in Czech).
V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně
Buchar J. (1973): V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy1973: 55–56 (in Czech).
Malá historie pavoučích států
Buchar J. (1974): Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa22: 26–29 (in Czech).
Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil
Buchar J. (1975a): Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool.39: 241–250.
Metody faunistického výzkumu v arachnologii
Buchar J. (1975b): Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).
K pavoučí zvířeně SPR Kopeč
Buchar J. (1976a): K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent.5: 161–165 (in Czech).
Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal
Buchar J. (1976b): Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, pp. 201–227.
Dostaveníčko s pavouky
Buchar J. (1977a): Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa25: 23–25 (in Czech).
Pavoučí zvířena
Buchar J. (1977b): Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung Acantholycosa Dahl 1908 und die Pardosa sutherlandi -Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae)
Buchar J. (1978a): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung AcantholycosaDahl 1908 und die Pardosa sutherlandi-Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.59: 253–265.
Structure and changes in the Bohemian spider fauna
Buchar J. (1978b): Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond.42: 505.
Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem
Buchar J. (ed.) (1979): Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr.4: 77–92 (in Czech, German summary).
Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna
Buchar J. (1980a): Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa - und P. venatrix -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae)
Buchar J. (1980b): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa- und P. venatrix-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.61: 77–91.
Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka
Buchar J. (1981a): Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy21: 1–12 (in Czech, German summary).
Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. (1981b): Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.45: 4–13.
K vývoji naší arachnologie
Buchar J. (1982a): K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek.Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů
Buchar J. (1982b): Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms]. Živa30: 182–184 (in Czech).
Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa
Buchar J. (1982c): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool.46: 317–318 (in Czech, English summary).
Bioindikační využití pavouků
Buchar J. (1983a): Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika 4(3): 11–14 (in Czech).
Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí
Buchar J. (1983b): Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr.8: 119–135 (in Czech, German summary).
Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků
Buchar J. (1983c): Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec K. (eds), Sborník referátů z konference Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR [Proceedings of the Conference on Actual Problems of Fauna Protection in Czechoslovakia]. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, pp. 60–66 (in Czech).
Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu)
Buchar J. (ed.) (1983d): Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)]. Opera corcontica20: 99–114 (in Czech, English summary).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta - und P. lapponica -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae)
Buchar J. (1984): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta- und P. lapponica-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.64: 381–391.
In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc
Buchar J. (1985a): In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.82: 157–158.
Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec
Buchar J. (1985b): Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Czech).
Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia
Buchar J. (1986a): Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), p. 414.
Fauna pavouků a životní prostředí
Buchar J. (1986b): Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 11–12 (in Czech).
First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”
Buchar J. (1987a): First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia4: 5.
Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech
Buchar J. (1987b): Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 5–10 (in Czech).
Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů
Buchar J. (1987c): Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 37–44 (in Czech).
Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences
Buchar J. (1988a): Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology38: 11.
Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse
Buchar J. (1988b): Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 170.
Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens
Buchar J. (1988c): Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, p. 132.
Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog
Buchar J. (1989a): Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB1989: 51–52 (in Czech).
Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl
Buchar J. (1990): Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov.86[1989]: 476.
Využití faunistických dat pro biomonitoring
Buchar J. (1991): Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, p. 25 (in Czech).
Pavoukovci (Arachnida)
Buchar J. (1992a): Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [Czechoslovak Red Data Book]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory
Buchar J. (1992b): Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area]. In Bárta F. (ed.), Sborník referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory [Proceedings of the Conference Organised on the 1st Anniversary of the Establishment of Železné Hory Protected Landscape Area]. Železné Hory Protected Landscape Area administration, Nasavrky, pp. 28–34 (in Czech, English summary).
Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida)
Buchar J. (1993a): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica36 [1992]: 383–428.
The use of faunistical data for biomonitoring
Buchar J. (1993b): The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 49–57.
Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe
Buchar J. (1994): Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 27–34.
Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae)
Buchar J. (1995a): Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica39: 3–28.
Jak je utvářeno tělo pavouka
Buchar J. (1995b): Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa43: 185–187 (in Czech, English summary).
Řád: Pavouci – Araneida
Buchar J. (1995c): Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [Key to the determination of invertebrates]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Two remarkable relict spider communities in Czech Republic
Buchar J. (1995d): Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Zoogeographical questions of Czech spiders
Buchar J. (1995e): Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR
Buchar J. (1996): Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica8: 52–55 (in Czech, English summary).
In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday
Buchar J. (1997a): In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 275–278.
Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae)
Buchar J. (1997b): Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia20: 5–32.
Naši pavoučí podnájemníci I–III
Buchar J. (1997c): Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic
Buchar J. (1997d): Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995
Buchar J. (1997e): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč28: 1–28 (in Czech, English summary).
K jedovatosti zápředníka mohutného
Buchar J. (1997f): K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium]. Živa45: 36 (in Czech, English summary).
Naši pavoučí podnájemníci IV
Buchar J. (1998): Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 7: 30–35 (in Czech).
Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia
Buchar J. (1999b): Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 135–154.
Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska
Buchar J. (1999a): Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica11: 33–42 (in Czech, English summary).
Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe
Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae –Biologica 45: 257–266.
Aeronautické chování pavouků
Buchar J. (2005): Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen
Buchar J. (2007): In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic
Buchar J. (2009): Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Gratulace k neopominutelnému jubileu významného člena ČASu. Pavouk 32: 20-21 (in Czech).
Buchar J. (2012): Gratulace k neopominutelnému jubileu významného člena ČASu. Pavouk 32: 20-21 (in Czech).
Slíďáci a česká arachnologie I.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie I (Wolf spiders and Czech arachnology I). Živa 61 (4): 184–188 (in Czech, English summary).
Slíďáci a česká arachnologie II.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie II (Wolf spiders and Czech arachnology II). Živa 61 (5): 240–243 (in Czech, English summary).
Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám. Pavouk 35: 16-17 (in Czech).
Buchar J. (2013): Vlastíkovi Růžičkovi k jeho šedesátinám. Pavouk 35: 16-17 (in Czech).
K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera. Pavouk 36: 28-30 (in Czech).
Buchar J. (2014): K významnému životnímu jubileu Jaromíra Hajera. Pavouk 36: 28-30 (in Czech).
Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze.
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století?
Buchar J. (2015): Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století? [How long will we be finding spider species that were described by Europen arachnologists before 20th century?] Živa 63 (5): CIV–CV (in Czech).
New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean
Buchar J. & Dolanský J. (2011): New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Lycosidae from Bhutan 2. Lycosinae, Pardosinae and Hippasinae (Arachnida: Araneae)
Buchar J. & Dolejš P. (2021): Lycosidae from Bhutan 2. Lycosinae, Pardosinae and Hippasinae (Arachnida: Araneae). Arachnology 18 (8): 935–953. DOI: 10.13156/arac.2021.18.8.935
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem
Buchar J. & Hajer J. (1990): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“.
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.)
Buchar J. & Hajer J. (2000): Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 19–27 (in Czech, English summary).
Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.)
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2
Buchar J. & Hajer J. (2011b): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2). Živa 97 (6): 281–284 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro
Buchar J. & Havel L. (2003a): Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období II. Léto
Buchar J. & Havel L. (2003b): Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim
Buchar J. & Havel L. (2003c): Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima
Buchar J. & Havel L. (2003d): Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
The mapping for bioindication and nature conservation purposes
Buchar J. & Koroleva E. G. (1994): The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija1994 (6): 44–51.
Pavoučí tvář Prahy
Buchar J. & Kubcová L. (2002): Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Naši pavouci
Buchar J. & Kůrka A. (1998): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Naši pavouci
Buchar J. & Kůrka A. (2001): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 2nd edition, 163 pp. (in Czech).
Konrad Thaler, 1940–2005
Buchar J. & Merrett P. (2008): Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae)
Buchar J. & Polenec A. (1974): Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.38: 81–85.
Catalogue of spiders of the Czech Republic
Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc.
Buchar J. & Skuhravý V. (1984): Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa32: 60 (in Czech).
Eine zweite Diaea -Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis (Araneida, Thomisidae)
Buchar J. & Thaler K. (1984): Eine zweite Diaea-Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis(Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool.48:1–8.
Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (1993): Die Arten der Gattung Acantholycosain Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie100: 327–341.
Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht
Buchar J. & Thaler K. (1995a): Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II185/105: 481–498.
Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa
Buchar J. & Thaler K. (1995b): Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus(Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr.27: 653–663.
Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht
Buchar J. & Thaler K. (1997): Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosamax. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II187/107: 515–539.
Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae)
Buchar J. & Thaler K. (1998): Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr.30 (2): 705–717.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (2001): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 81: 55–59.
Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa -Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (2002): Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae)
Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). In Thaler K. (ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe
Buchar J. & Žďárek J. (1960): Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica1960: 87–102 (in German).
Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu
Buchar J. & Žitňanská O. (1974): Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ.4–6: 49–53 (in Czech).
Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis (Araneae) in central Europe
Buchar J., Babrakzai H. & Hodek I. (1990): Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis(Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 414–418.
On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae)
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. (2006): On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se po povrchu půdy
Buchar J., Laštovková E. & Macháček O. (1983): Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se po povrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Insect pests of forest stands in the Krkonoše (Giant Mountains)]. Opera corcontica20: 130 (in Czech, English summary).
Check list of spiders of the Czech Republic
Buchar J., Růžička V. & Kůrka A. (1995): Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.

C

First record of Bolostromus panamanus (Petrunkevitch, 1925) (Araneae: Mygalomorphae: Cyrtaucheniidae) from Costa Rica
Calatayud-Mascarell A., Alonso-Alonso P. & Korba J. (2021): First record of Bolostromus panamanus (Petrunkevitch, 1925) (Araneae: Mygalomorphae: Cyrtaucheniidae) from Costa Rica. Arachnology 18 (9): 1017–1020. DOI: 10.13156/arac.2021.18.9.1017
The resilience of weed seedbank regulation by carabid beetles, at continental scales, to alternative prey.
Carbonne B., Petit S., Neidel V., Foffova H., Daouti E., Frei B., Skuhrovec J., Řezáč M., Saska P., Wallinger C., Traugott M. & Bohan D. A. (2020): The resilience of weed seedbank regulation by carabid beetles, at continental scales, to alternative prey. Sci. Rep. 10: 19315. DOI: 10.1038/s41598-020-76305-w
Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey
Cárdenas M., Jiroš P. & Pekár S. (2012): Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
The spider assemblage of olive groves under three management systems.
Cárdenas M., Pascual F., Campos M. & Pekár S. (2015): The spider assemblage of olive groves under three management systems. Environ. Entomol. 2015 (3): 1–10. DOI: 10.1093/ee/nvv030.
Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider?
Cárdenas M., Šedo O. & Pekár S. (2014): Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider? J. Zool. 293 (4): 234–242. DOI: 10.1111/jzo.12139.
Specific parasites indirectly influence niche occupation of non-hosts community members.
Cardoso J. C. F., Michalko R. & Gonzaga M. O. (2018): Specific parasites indirectly influence niche occupation of non-hosts community members. Oecologia 188 (2): 343–353. DOI:10.1007/s00442-018-4163-x
arakno – An R package for effective spider nomenclature, distribution and trait data retrieval.
Cardoso P. & Pekár S. (2022): arakno – An R package for effective spider nomenclature, distribution and trait data retrieval. J. Arachnol. 50 (1): 30–32. DOI: 10.1636/JoA-S-21-024
Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders
Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J. A. (2011): Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
The Dysderidae of the Maltese Islands (Arachnida: Araneae)
Cassar T. & Řezáč M. (2021): The Dysderidae of the Maltese Islands (Arachnida: Araneae). Arachnol. Mitt. 62: 82–85. DOI: 10.30963/aramit6209
Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows
Cizek O., Zamecnik J., Tropek R., Kocarek P. & Konvicka M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography
Cokendolpher J. & Buchar J. (1995): Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia12: 5–6.
The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders
Corcobado G., Herberstein M. E. & Pekár S. (2016): The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.

Č

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory. Analysis of araneocenoses of peat bogs of protected landscape area Orlické hory. Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. 35: 35–51 (in Czech, English abstract).
Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory [Araneological researches in the area of Orlické hory PLA]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 23: 3–30 (in Czech).
Pavouci Orlickohorských vrchovišť
Čapek M. (2016): Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Bažiny [Spiders (Araneae) of Bažiny Nature Reserve]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 25: 21–40 (in Czech).
Čapek M. (2017): Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Bažiny [Spiders (Araneae) of Bažiny Nature Reserve]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 25: 21–40 (in Czech).
Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály.
Čapek M. 2017: Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Spiders of the National Nature Reserve Adršpašsko-teplické skály. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 36 (1/2): 75–91 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) přírodní památky Broumarské slatiny.
Čapek M. (2018): Pavouci (Araneae) přírodní památky Broumarské slatiny [Spiders (Araneae) of the Broumarské slatiny Natural Monument]. Panorama – Z přír., hist. a současnosti Orlických hor a podhůří 26: 23–54 (in Czech).
Pavouci (Araneae) orlickohorských bučin.
Čapek M. (2018): Pavouci (Araneae) orlickohorských bučin. Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Orlické hory Mts. Orlické hory a Podorlicko 25 (1/2): 13–74.
Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka
Čapek M. & Dolanský J. (2016): Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného.
Čejková K. & Rückl K. (2021): Podivuhodná "rodinka" křižáka pruhovaného. Pavouk 51: 15-16 (in Czech).
Jedovatá zbraň pavouků
Čermák J. (1853): Jedovatá zbraň pavouků [Poison weapon of spiders]. Živa1: 60–61 (in Czech).
Hmyz pohledem češtináře.
Černá A. (2014): Hmyz pohledem češtináře [Insect in a perspective of etymologist]. Živa 62 (5): CXVI (in Czech).
Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec
Čeřovský V. & Holec M. (1996): Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná18: 21–25 (in Czech, German summary).

D

The innervation of the male copulatory organ of spiders (Araneae) – a comparative analysis
Dederichs T. M., Müller C. H. G., Sentenská L., Lipke E., Uhl G. & Michalik P. (2019): The innervation of the male copulatory organ of spiders (Araneae) – a comparative analysis. Front. Zool. 16: 39. DOI: 10.1186/s12983-019-0337-6
Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus (Araneida: Salticidae)
Dobroruka L. J. (1995): Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus(Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem.59: 141–144.
Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha (Araneae: Salticidae)
Dobroruka L. J. (1997): Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha(Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem.61: 279–285.
Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park
Dobroruka L. J. (2001a): Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Pseudicius epiblemoides (Araneae: Salticidae) in Central Europe.
Dobroruka L. J. (2001b): Pseudicius epiblemoides(Araneae: Salticidae) in Central Europe. Arachnol. Mitt. 22: 50–54.
Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae)
Dobroruka L. J. (2002a): Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna
Dobroruka L. J. (2002b): Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner
Dobroruka L. J. (2004a): Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India
Dobroruka L. J. (2004b): One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách
Dolanský J. (1997a): Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 185 (in Czech, English summary).
Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor
Dolanský J. (1997b): Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 121–126 (in Czech, English summary).
Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku
Dolanský J. (1999): Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech
Dolanský J. (2003): Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách
Dolanský J. (2006): Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English summary).
Pavouci rodu Cheiracanthium v České republice a ve střední Evropě
Dolanský J. (2007): Pavouci rodu Cheiracanthiumv České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthiumin the Czech Republic and Central Europe]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).
Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium
Dolanský J. (2008): Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 45–46 (in Czech).
Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku.
Dolanský J. (2009a): Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae)
Dolanský J. (2009b): Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology and environmental factors of the yellow sac spiders Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) and Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 137–141, 189 (in Czech, English summary).
Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy
Dolanský J. (2010): Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 56–57 (in Czech).
Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku
Dolanský J. (2011): Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia. Vč. sb. přír. – Práce a studie 18: 125–140 (in Czech, English summary).
Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří
Dolanský J. (2012): Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 48 (in Czech).
Účinná metoda odchytu cedivečky kroužkované Lathys humilis. Pavouk 32: 17-18 (in Czech).
Dolanský J. (2012): Účinná metoda odchytu cedivečky kroužkované Lathys humilis. Pavouk 32: 17-18 (in Czech).
Poznámky k morfologii samců plachetnatky žlutonohé Tenuiphantes flavipes a plachetnatky Mengeho Tenuiphantes mengei. Pavouk 33: 16-18 (in Czech).
Dolanský J. (2012): Poznámky k morfologii samců plachetnatky žlutonohé Tenuiphantes flavipes a plachetnatky Mengeho Tenuiphantes mengei. Pavouk 33: 16-18 (in Czech).
Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris. Pavouk 37: 6-7 (in Czech).
Dolanský J. (2014): Punčoškář horský Coelotes atropos a punčoškář zemní Coelotes terrestris. Pavouk 37: 6-7 (in Czech).
Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR. Pavouk 37: 13-14 (in Czech).
Dolanský J. (2014): Druhý nález plachetnatky teplomilné Linyphia tenuipalpis v ČR. Pavouk 37: 13-14 (in Czech).
Nález pavučenky vrbové Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955. Pavouk 40: 11 (in Czech).
Dolanský J. (2016): Nález pavučenky vrbové Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955. Pavouk 40: 11 (in Czech).
Poznámka k výskytu zápředníka korového Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802). Pavouk 40: 12 (in Czech).
Dolanský J. (2016): Poznámka k výskytu zápředníka korového Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802). Pavouk 40: 12 (in Czech).
Předběžný průzkum pavouků navrhované přírodní rezervace „Mokřiny pod Křížovou horou“.
Dolanský J. (2017): Předběžný průzkum pavouků navrhované přírodní rezervace „Mokřiny pod Křížovou horou“. Preliminary survey of spider fauna of Mokřiny pod Křížovou horou (Eastern Bohemia) suggested as nature Reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 24: 129–132 (in Czech, English summary).
Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků. Yellow pan traps – uncommon spider sampling method. Pavouk 47: 18-19 (in Czech, English abstract).
Dolanský J. & Erhart J. (2019): Žluté misky – méně obvyklá metoda odchytu pavouků. Yellow pan traps – uncommon spider sampling method. Pavouk 47: 18-19 (in Czech, English abstract).
Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra. Pavouk 36: 16-17 (in Czech).
Dolanský J. & Krejčí T. (2014): Determinace samců Argenna patula a Argenna subnigra. Pavouk 36: 16-17 (in Czech).
Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice
Dolanský J. & Macek R. (2007): Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice [Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) newly recorded in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 14: 217–218 (in Czech, English summary).
Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko. Pavouk 37: 4-5 (in Czech).
Dolanský J. & Macek R. (2014): Snovačka popelavá Theridion cinereum Thorell, 1875 – nový druh pro Česko i Slovensko. Pavouk 37: 4-5 (in Czech).
Mravenci na vláknech.
Dolanský J. & Pech P. (2022): Mravenci na vláknech. Pavouk 52: 23–25 (in Czech).
Významné nálezy pavouků z ČR III. Remarkable records of spiders from Czech Republic III. Pavouk 43: 16 (in Czech).
Dolanský J. & Roušar A. (2017): Významné nálezy pavouků z ČR III. Remarkable records of spiders from Czech Republic III. Pavouk 43: 16 (in Czech).
Pavouci České republiky. Pavouk 36: 2-4 (in Czech).
Dolanský J., Jelínek A, Roušar A. & Růžička V. (2014): Pavouci České republiky. Pavouk 36: 2-4 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contribution to knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka.
Dolanský J., Kasal P., Řezáč M. & Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka [Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 247–254 (in Czech, English summary).
Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR. Pavouk 41: 4-5 (in Czech).
Dolanský J., Machač O. a Kadlec T. (2016): Skálovka Hermanova Zelotes hermani (Chyzer, 1897) – nový druh v ČR. Pavouk 41: 4-5 (in Czech).
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice
Dolanský J., Řezáč M. & Kůrka A. (2009): Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [Mermessus trilobatus(Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 143–144 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) na březích řeky Bečvy v místě plánované výstavby přehrady Skalička.
Dolanský J., Trávníček D. & Hrabina P. (2019): Pavouci (Araneae) na březích řeky Bečvy v místě plánované výstavby přehrady Skalička. Spiders (Araneae) of the Bečva river banks at the site of the planned construction of the Skalička dam. Acta Carp. Occ. 10: 47–53 (in Czech, English abstract).
Triumf Katalogu na ostrově sv. Patrika. Pavouk 31: 8 (in Czech).
Dolejš P. (2011): Triumf Katalogu na ostrově sv. Patrika. Pavouk 31: 8 (in Czech).
Podzimní arachnoexkurze aneb JV Morava potřetí. Pavouk 31: 9-10 (in Czech).
Dolejš P. (2011): Podzimní arachnoexkurze aneb JV Morava potřetí. Pavouk 31: 9-10 (in Czech).
Zajímavý nález na Rakovnicku. Pavouk 33: 11 (in Czech).
Dolejš P. (2012): Zajímavý nález na Rakovnicku. Pavouk 33: 11 (in Czech).
Arachnologická sbírka pana profesora Buchara. Pavouk 33: 23 (in Czech).
Dolejš P. (2012): Arachnologická sbírka pana profesora Buchara. Pavouk 33: 23 (in Czech).
Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata.
Dolejš P. (2013): Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). Arachnol. Mitt. 45: 30–35. DOI: 10.5431/aramit4507.
Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám. Pavouk 35: 14-15 (in Czech).
Dolejš P. (2013): Rozhovor s Jurou Králem k jeho padesátinám. Pavouk 35: 14-15 (in Czech).
Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného?
Dolejš P. (2014): Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (From a life of Arctosa lutetiana – a rare or rarely observed spider?). Živa 62 (3): 127–129 (in Czech, English summary).
Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014. Pavouk 36: 27-28 (in Czech).
Dolejš P. (2014): Druhá arachnologická exkurze – Beskydy 2014. Pavouk 36: 27-28 (in Czech).
Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2. Pavouk 37: 12-13 (in Czech).
Dolejš P. (2014): Nález pakřižáka Uloborus plumipes v Botanické zahradě v Praze 2. Pavouk 37: 12-13 (in Czech).
Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky.
Dolejš P. (2015): Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky [Book review – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Spiders of the Czech Republic]. Živa 63 (4): LXXIV (in Czech).
Pirata von Noldenteich. Pavouk 38: 4-5 (in Czech).
Dolejš P. (2015): Pirata von Noldenteich. Pavouk 38: 4-5 (in Czech).
Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni. Pavouk 39: 18-19 (in Czech).
Dolejš P. (2015): Pavouci v bytech aneb jak na Psilochorus simoni. Pavouk 39: 18-19 (in Czech).
Zpověď studenta. Pavouk 39: 29-30 (in Czech).
Dolejš P. (2015): Zpověď studenta. Pavouk 39: 29-30 (in Czech).
Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky. Pavouk 41: 28-30 (in Czech).
Dolejš P. (2016): Sedmdesáté narozeniny Antonína Kůrky. Pavouk 41: 28-30 (in Czech).
Arachnologická knihovna Jiřího Bauma. Arachnological library of Jiří Baum. Pavouk 42: 29 (in Czech, English abstract).
Dolejš P. (2017): Arachnologická knihovna Jiřího Bauma. Arachnological library of Jiří Baum. Pavouk 42: 29 (in Czech, English abstract).
Revize třesavek Pholcus phalangoides v Národním muzeu. Pholcus phalangioides in the National Museum revised. Pavouk 43: 4-7 (in Czech, English abstract).
Dolejš P. (2017): Revize třesavek Pholcus phalangoides v Národním muzeu. Pholcus phalangioides in the National Museum revised. Pavouk 43: 4-7 (in Czech, English abstract).
Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic].
Dolejš P. (2018): Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha. 623 pp., ISBN: 978-80-200-2384-1. Arachnol. Mitt. 56: iv–v.
Pavouci (Araneae) a mnohonožky (Diplopoda) obce Žleby v okrese Kutná Hora.
Dolejš P. (2020): Pavouci (Araneae) a mnohonožky (Diplopoda) obce Žleby v okrese Kutná Hora. Spiders (Araneae) and millipedes (Diplopoda) of the municipality of Žleby in the Kutná Hora District (Central Bohemia). Bohem. cent. 36: 17–43, 338–346 (in Czech, English abstract and summary).
Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze
Dolejš P. (2020): Revize materiálu Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) ve sbírkách Národního muzea v Praze. Revision of Micaria pulicaria (Araneae: Gnaphosidae) in the collection of National Museum, Prague. Pavouk 49: 14-16 (in Czech, English abstract).
Ontogenetic development and reproduction of Zorocrates guerrerensis (Araneae: Zoropsidae).
Dolejš P. & Hanko M. (2018): Ontogenetic development and reproduction of Zorocrates guerrerensis (Araneae: Zoropsidae). Arachnol. Mitt. 55: 46–51. DOI: 10.30963/aramit5508
Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice
Dolejš P. & Holec M. (2020): Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) v České republice. Theridion hannoniae (Araneae: Theridiidae) in the Czech Republic. Pavouk 49: 4 (in Czech, English abstract).
Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“. Holocnemus pluchei found at the main railway station in Prague. Pavouk 43: 8-10 (in Czech, English abstract).
Dolejš P. & Korábek O. (2017): Pavouci v hledáčku šotoušů* – Holocnemus pluchei na „hlaváku“. Holocnemus pluchei found at the main railway station in Prague. Pavouk 43: 8-10 (in Czech, English abstract).
Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze
Dolejš P. & Kůrka A. (2011): Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. & Solský M. (eds), Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.–24. 11. 2011, FŽP ČZU Praha, p. 29 (in Czech).
Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia.
Dolejš P. & Kůrka A. (2013): Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 182 (1): 1–27.
Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy)
Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Zoropsis spinimana v České republice. Zoropsis spinimana in the Czech republic. Pavouk 46: 5 (in Czech, English abstract).
Dolejš P. & Prudek M. (2019): Zoropsis spinimana v České republice. Zoropsis spinimana in the Czech republic. Pavouk 46: 5 (in Czech, English abstract).
Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts.
Dolejš P. & Rückl K. (2017): Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 186: 85–92. DOI: 10.2478/jzh-2018-0004
Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh.
Dolejš P. & Rückl K. (2018): Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh? (The wasp spider – an invasive, or an expansive species?). Živa 66 (5): 263–265 (in Czech, English summary).
Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae).
Dolejš P. & Růžička V. (2015): Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 50: 19–21. DOI: 10.5431/aramit5003.
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae)
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae)
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae)
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech.
Dolejš P., Zeman Š. & Moravec J. (2020): Vybrané skupiny živočichů a rostlin louky Na Hupech, biologicky a rekreačně cenné lokality v Praze-Modřanech. Selected animal and plant taxa of the Na Hupech meadow, a biologically and recreationally valuable site in Prague-Modřany (Central Bohemia). Bohem. cent. 36: 79–115, 350–351 (in Czech, English abstract and summary).
Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Dolný A. & Ďuriš Z. (2015): Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity [Research on Invertebrates at the Department of Biology and Ecology of the Faculty of Science of the University of Ostrava]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata
Drbalová K. (2011): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development
Drbalová K. R. (2011): Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804)
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Naši spolubydlící: pavouci.
Drbohlavová Š. (2019): Naši spolubydlící: pavouci [Our roommates: spiders]. Krásný rok 2019 (11): 90–93 (in Czech).
The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus (Clerck) and D. plantarius (Clerck) in Europe
Duffey E. (1995): The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus(Clerck) and D. plantarius(Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 54–65.
The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757)
Duffey E. & Holec M. (2003): The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae)
Dulíková L. & Král J. (2008): Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 50 (in Czech).
Lessertiella dobrogica n. gen. n. sp. Araignée endémique de la grotte « Peştera Liliecilor della GuraDobrogei » (Aranea)
Dumitrescu M. & Miller F. (1962): Lessertiella dobrogican. gen. n. sp. Araignée endémique de la grotte « Peştera Liliecilor della GuraDobrogei » (Aranea). Čas. Čs. Spol. ent.59: 165–173.
Die dritte paläarktische Aulonia -Art, Aulonia kratochvili sp. n. (Araneida, Lycosidae)
Dunin P. M., Buchar J. & Absolon K. (1986): Die dritte paläarktische Aulonia-Art, Aulonia kratochvilisp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.50: 28–32.
Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy
Dvořák L. (2002): Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).
Microhabitat selection for overwintering: Overwintering conditions of three jumping spiders (Pellenes tripunctatus, P. nigrociliatus, and Attulus penicillatus) living in terrestrial shells in the Czech Republic.
Dziváková K., Fric Z. F. & Hula V. (2022): Microhabitat selection for overwintering: Overwintering conditions of three jumping spiders (Pellenes tripunctatus, P. nigrociliatus, and Attulus penicillatus) living in terrestrial shells in the Czech Republic. Insects 13 (950): 1–12. DOI: 10.3390/ insects13100950

E

Pesticide comparison of Phylloneta impressa (Araneae: Theridiidae) females, cocoons and webs with prey remnants collected from a rape field before the harvest.
Erban T., Sopko B., Václavíková M., Tomešová D., Halešová T. & Řezáč M. (2020): Pesticide comparison of Phylloneta impressa (Araneae: Theridiidae) females, cocoons and webs with prey remnants collected from a rape field before the harvest. Pest Manag. Sci. 76 (3): 1128–1133. DOI: 10.1002/ps.5625
Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice
Erhart J. (2008): Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider (Cheiracanthium erraticum) in the Czech Republic]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 247 (in Czech).
Arachnologická exkurze Jižní Morava 2011. Pavouk 31: 9 (in Czech).
Erhart J. (2011): Arachnologická exkurze Jižní Morava 2011. Pavouk 31: 9 (in Czech).
Zázrak regenerace. Pavouk 32: 10 (in Czech).
Erhart J. (2012): Zázrak regenerace. Pavouk 32: 10 (in Czech).
Narozeninové setkání ve Viničné. Pavouk 32: 19 (in Czech).
Erhart J. (2012): Narozeninové setkání ve Viničné. Pavouk 32: 19 (in Czech).
Dolomedes fimbriatus – z rodinného života. Pavouk 33: 8-9 (in Czech).
Erhart J. (2012): Dolomedes fimbriatus – z rodinného života. Pavouk 33: 8-9 (in Czech).
Blanokřídlí parazitoidi – indikátoři výskytu vzácnějších druhů pavouků. Pavouk 33: 9-10 (in Czech).
Erhart J. (2012): Blanokřídlí parazitoidi – indikátoři výskytu vzácnějších druhů pavouků. Pavouk 33: 9-10 (in Czech).
Zajímavý nález. Pavouk 35: 5 (in Czech).
Erhart J. (2013): Zajímavý nález. Pavouk 35: 5 (in Czech).
Sezónní adaptabilita? Pavouk 36: 22 (in Czech).
Erhart J. (2014): Sezónní adaptabilita? Pavouk 36: 22 (in Czech).
Příživníci. Pavouk 37: 17-18 (in Czech).
Erhart J. (2014): Příživníci. Pavouk 37: 17-18 (in Czech).
Rytířský souboj. Pavouk 38: 9-11 (in Czech).
Erhart J. (2015): Rytířský souboj. Pavouk 38: 9-11 (in Czech).
Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015. Pavouk 38: 11-12 (in Czech).
Erhart J. (2015): Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015. Pavouk 38: 11-12 (in Czech).
Klíšťata – neobvyklá kořist pavouků. Pavouk 40: 13-15 (in Czech).
Erhart J. (2016): Klíšťata – neobvyklá kořist pavouků. Pavouk 40: 13-15 (in Czech).
Kořist larev hrabalek. Pavouk 40: 15-16 (in Czech).
Erhart J. (2016): Kořist larev hrabalek. Pavouk 40: 15-16 (in Czech).
Co se skrývá v kokonech? Pavouk 41: 21-24 (in Czech).
Erhart J. (2016): Co se skrývá v kokonech? Pavouk 41: 21-24 (in Czech).
Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. Fuscomarginatus. Pavouk 42: 13-17 (in Czech).
Erhart J. (2017): Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. Fuscomarginatus. Pavouk 42: 13-17 (in Czech).
Nová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis). Pavouk 42: 17-18 (in Czech).
Erhart J. (2017): Nová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis). Pavouk 42: 17-18 (in Czech).
Exkurze Mohelenský mlýn 2017. Pavouk 42: 21 (in Czech).
Erhart J. (2017): Exkurze Mohelenský mlýn 2017. Pavouk 42: 21 (in Czech).
Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků. Pavouk 43: 17-20 (in Czech).
Erhart J. (2017): Hrabalky (Pompilidae) rodu Anoplius – specialisté na lov pavouků. Pavouk 43: 17-20 (in Czech).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus. Pavouk 44: 14-16 (in Czech).
Erhart J. (2018): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků II: rod Cryptocheilus. Pavouk 44: 14-16 (in Czech).
Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví, 31.5.–3.6.2018. Pavouk 44: 22-23 (in Czech).
Erhart J. (2018): Arachnologická exkurze Litovelské Pomoraví, 31.5.–3.6.2018. Pavouk 44: 22-23 (in Czech).
Zajímavý nález. Pavouk 45: 10 (in Czech).
Erhart J. (2018): Zajímavý nález. Pavouk 45: 10 (in Czech).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon. Pavouk 45: 20-23 (in Czech).
Erhart J. (2018): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků III: rod Dipogon. Pavouk 45: 20-23 (in Czech).
Květy pryšců – prostřený stůl. Pavouk 46: 9 (in Czech).
Erhart J. (2019): Květy pryšců – prostřený stůl. Pavouk 46: 9 (in Czech).
Hrabalky (Pompelidae) – specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes. Pavouk 46: 9-10 (in Czech).
Erhart J. (2019): Hrabalky (Pompelidae) – specialisté na lov pavouků IV.: rod Evagetes. Pavouk 46: 9-10 (in Czech).
Překvapivý nález. Pavouk 47: 13 (in Czech).
Erhart J. (2019): Překvapivý nález. Pavouk 47: 13 (in Czech).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron. Pavouk 47: 20-23 (in Czech).
Erhart J. (2019): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků V: rod Episyron. Pavouk 47: 20-23 (in Czech).
Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) v CHKO Blanský les
Erhart J. (2020): Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) v CHKO Blanský les. Discovery of wolf spider Acantholycosa lignaria (Clerk, 1757) in Blanský les PLA. Pavouk 48: 7 (in Czech, English abstract).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VI: rod Agenioideus
Erhart J. (2020): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VI: rod Agenioideus. Pavouk 48: 18-20 (in Czech).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy
Erhart J. (2020): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VII: archaické druhy. Pavouk 49: 19-22 (in Czech).
Pojídají pavouci ovoce?
Erhart J. (2021): Pojídají pavouci ovoce? Do spiders eat fruit? Pavouk 50: 15-16 (in Czech, English abstract).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků IX: rod Arachnospila.
Erhart J. (2021): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků IX: rod Arachnospila. Pavouk 51: 16-18 (in Czech).
Pavouci pod dráty vysokého napětí: „Terra incognita“?
Erhart J. (2021): Pavouci pod dráty vysokého napětí: „Terra incognita“? Pavouk 51: 9-10 (in Czech).
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus.
Erhart J. (2021): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků VIII: rod Auplopus. Pavouk 50: 16-18 (in Czech).
Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus.
Erhart J. (2022): Kutilky (Sphecidae) – specialisté na lov pavouků XI: Sceliphron, Trypoxylon, Pison a Miscopus. Pavouk 53: 27–29 (in Czech)
Dovolená s pavouky.
Erhart J. (2022): Dovolená s pavouky. Pavouk 53: 22–23 (in Czech)
Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis.
Erhart J. (2022): Hrabalky (Pompilidae) – specialisté na lov pavouků X: rod Priocnemis. Pavouk 52: 26–28 (in Czech).
Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno. Pavouk 54: 35–38 (in Czech)
Erhart J. (2023): Pavouci, kteří mají (nejen) na růžích ustláno. Pavouk 54: 35–38 (in Czech)
Paralyzace pavouků. Paralysis of spiders. Pavouk 55: 14–16 (in Czech, English abstract)
Erhart J. (2023): Paralyzace pavouků. Paralysis of spiders. Pavouk 55: 14–16 (in Czech, English abstract)

F

Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus crosbyi , n. sp.
Fage L. & Kratochvíl J. (1933): Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi, n. sp. Bull. Soc. ent. Fr.38: 171–173.
Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou
Felix J. (2004): Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny Brd
Fenclová I. (ed.) (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica8: 141–148(in Czech, English summary).
Pavouci
Fenclová I. (2005): Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [Český Les Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť
Fenclová I. (2007): Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
Úvod do biologie sociálních pavouků
Forman M. & Král J. (2010a): Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých
Forman M. & Král J. (2010b): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa58: 128–130 (in Czech, English summary).
Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC
Forman M., Horová L., Bureš P. & Král J. (2009): Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae)
Forman M., Král J. & Haddad C. R. (2010): The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18thInternational Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–147.
Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea
Forman M., Král J. & Nguen P. (2011): Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 36.
Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů
Forman M., Král J., Musilová J. & Lubin Y. (2008): Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus(Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae).
Forman M., Nguyen P., Hula V. & Král J. (2013): Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae). Cytogenet. Genome. Res. 141: 43–49. DOI: 10.1159/000351041.
František Prach
Frič A. (1892): František Prach. Vesmír21: 145–146 (in Czech).
Bezobratlí táborských podzemních chodeb
Frouz J. (1991): Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 47–50 (in Czech, English summary).

G

Dictyna szaboi Chyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae)
Gajdoš P. & Pekár S. (1999): Dictyna szaboi Chyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 3–5.
The red list of spiders of Slovakia
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994a): The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 115–133.
Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia)
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994b): Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity. Bratislava, pp. 111–116 (in Slovak, English summary).
Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft).
Gajdoš P., Moscaliuc A., Rozwałka R., Hirina A., Majkus Z., Gubányi A., Gábor M. H. & Svatoň J. (2014): Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft). The State nature conservancy of the Slovak Republic, pp. 118–171.
New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae,Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae)
Gajdoš P., Svatoň J. & Krumpál M. (1984a): New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae,Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). Biológia39: 223–225.
New and unusual records of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae)
Gajdoš P., Svatoň J. & Krumpál M. (1984b): New and unusual records of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae). Biológia39: 633–635.
Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty)
Gajdoš P., Svatoň J. & Majkus Z. (1989): Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Katalóg pavúkov Slovenska
Gajdoš P., Svatoň J. & Sloboda K. (1999): Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Spiders (Araneae) of the Danubian plain
Gajdoš P., Svatoň J., Žitňanská O. & Krumpálová Z. (1992): Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl.23: 39–60.
Assessment of the biocontrol potential of natural enemies against psyllid populations in a pear tree orchard during spring
Gajski D. & Pekár S. (2021): Assessment of the biocontrol potential of natural enemies against psyllid populations in a pear tree orchard during spring. Pest Manag. Sci. 77 (5): 2358–2366. DOI: 10.1002/ps.6262
Ant‐eating spider maintains specialist diet throughout its ontogeny.
Gajski D., Petráková L. & Pekár S. (2020): Ant‐eating spider maintains specialist diet throughout its ontogeny. J. Zool. 311 (3): 155–163. DOI: 10.1111/jzo.12778
Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughing and previous crop
Gallo J. & Pekár S. (1999): Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughing and previous crop. Anz. Schädlingskunde 72: 31–36.
Comparison of the capture efficiency, prey processing, and nutrient extraction in a generalist and a specialist spider predator.
García L. F., Viera C. & Pekár S. (2018): Comparison of the capture efficiency, prey processing, and nutrient extraction in a generalist and a specialist spider predator. Sci. Nat. 105: 30. DOI: 10.1007/s00114-018-1555-z
Resource availability, mating opportunity, and sexual selection intensity influence the expression of male alternative reproductive tactics.
Ghislandi P. G., Pekár S., Matzke M., Schulte-Doinghaus S., Bilde T. & Tuni C. (2018): Resource availability, mating opportunity, and sexual selection intensity influence the expression of male alternative reproductive tactics. J. Evol. Biol. 31 (7): 1035–1046. DOI: 10.1111/jeb.13284
Attraction or repelling effects of commercial plant essential oils on the synanthropic Cheiracanthium mildei (Araneae: Cheiracanthiidae)
Gloríková N., Skuhrovec J., Nový P., Klouček P. & Řezáč M. (2022): Attraction or repelling effects of commercial plant essential oils on the synanthropic Cheiracanthium mildei (Araneae: Cheiracanthiidae). J. Econ. Entomol. 115 (5): 1472–1479. DOI: 10.1093/jee/toac086
Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy
Gogolka R., Veselý M. & Majkus Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 60 (in Czech).
Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders
Guerrero M. C. & Pekár S. (2011): Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.

H

Environmental impact of Bt maize – three year experience
Habuštová O., Turanli F., Doležal P., Růžička V., Spitzer L. & Hussein H. M. (2006): Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize
Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005): Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae)
Haddad C. R., Brabec M., Pekár S., Fourie R. & Otto S. (2016): Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa
Haddad C. R., Dippenaar-Schoeman A. S. & Pekár S. (2005): Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Druhé doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus. Pavouk 33: 8
Haigh D. (2012): Druhé doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus. Pavouk 33: 8
Stavba cribella u některých zástupců pavouků čeledi Dictynidae
Hajer J. (1979): Stavba cribella u některých zástupců pavouků čeledi Dictynidae [The construction of the cribellum at some specimens offamily Dictynidae]. Fauna Bohem. septentr.4: 53–76 (in Czech, English summary).
Some findings concerning the ontogenesis of the cribellum of the Cribellatae
Hajer J. (1980): Some findings concerning the ontogenesis of the cribellum of the Cribellatae. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8thInternational Congress of Arachnology.Verlag H. Egermann, Wien, pp. 361–366.
Ontogenese cribella u pavouků Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834
Hajer J. (1981a): Ontogenese cribella u pavouků Hyptiotes paradoxusC. L. K., 1834 [The ontogenesis of cribellum at spiders HyptiotesparadoxusC. L. K., 1834]. Fauna Bohem. septentr.5–6: 113–119 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání ontogenese calamistra u některých cribellátních pavouků
Hajer J. (1981b): Příspěvek k poznání ontogenese calamistra u některých cribellátních pavouků [Some findings concerning the ontogenesisof the calamistrum of the Cribellatae]. Fauna Bohem. septentr.5–6: 121–181 (in Czech, English summary).
Některé poznatky o biologii pavouků druhu Titanoeca obscura (Walck., 1802)
Hajer J. (1982): Některé poznatky o biologii pavouků druhu Titanoeca obscura(Walck., 1802) [Notes on the biology of Titanoeca obscura(Walck., 1802)]. Fauna Bohem. septentr.7: 151–165 (in Czech, English summary).
Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků
Hajer J. (1983): Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků. Notes on the pseudocalamistrum of the cribellatespiders. Fauna Bohem. septentr.8: 137–144 (in Czech, English summary).
Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens (Araneae: Dictynidae)
Hajer J. (1988a): Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens (Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool.52: 96–97.
Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických
Hajer J. (1988b): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylogenetic and taxonomic problems]. Fauna Bohem. septentr.13: 109–126 (in Czech, English summary).
The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems
Hajer J. (1988c): The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Snovací aparát pavouků rodu Amaurobius C. L. Koch, 1837
Hajer J. (1990a): Snovací aparát pavouků rodu AmaurobiusC. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung AmaurobiusC. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr.14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix (Araneae: Filistatidae)
Hajer J. (1990b): Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix(Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 401–413.
Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae
Hajer J. (1992a): Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí pavouků
Hajer J. (1992b): Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa 40: 265–269 (in Czech).
Pavoučí hedvábí
Hajer J. (1993b): Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír72: 318–325 (in Czech).
Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae
Hajer J. (1993c): Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.18: 119–133 (in Czech, English summary).
Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834, and Uloborus walckenaerius Latr., 1806 (Araneae: Uloboridae)
Hajer J. (1993a): Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834, and Uloborus walckenaerius Latr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 99–103.
Calamistrum of the spider Titanoeca obscura (Araneae: Titanoecidae)
Hajer J. (1994a): Calamistrum of the spider Titanoeca obscura(Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica1 [1993]: 1–8.
On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus (Araneae, Atypidae)
Hajer J. (1994b): On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus(Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345)[1993]: 165–173.
Sklípkani nežijí jen v tropech
Hajer J. (1994c): Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa42: 121–123 (in Czech, English summary).
Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola, Argyrodes gibbosus and Holocnemus pluchei
Hajer J. (1995): Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola, Argyrodes gibbosus and Holocnemuspluchei. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 84–88.
Pavoučí kleptobionti
Hajer J. (1996): Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa44: 176–178 (in Czech, English summary).
Glandular hairs of spiders of the genus Atypus (Araneae: Mygalomorphae)
Hajer J. (1997a): Glandular hairs of spiders of the genus Atypus(Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 287–296.
Spinnerets, silk production and evolution of spider webs
Hajer J. (1997b): Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr.22: 107–116 (in English).
Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge)
Hajer J. (1998): Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr.23: 117–120 (in Czech, English summary).
Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs?
Hajer J. (1999): Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica3: 13–24.
The web of Trogloneta granulum Simon (Araneae, Mysmenidae)
Hajer J. (2000): The web of Trogloneta granulumSimon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 334–338.
Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae).
Hajer J. (2001a): Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 5: 5–21.
Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí.
Hajer J. (2001b): Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí [Spider cocoons – a silky protection of eggs and embryos]. Živa 49:220–223 (in Czech, English summary).
Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae)
Hajer J. (2004): Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum. Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Hedvábný noční rituál osminohého tkalce.
Hajer J. & Erhart J. (2001): Hedvábný noční rituál osminohého tkalce [Silk night ritual of eight-legged weaver]. Vesmír 80: 282–287 (inCzech).
Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae)
Hajer J. & Hrubá L. (2006): Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae)
Hajer J. & Hrubá L. (2007a): The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 35.
Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae)
Hajer J. & Hrubá L. (2007b): Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Pavouci (Araneida)
Hajer J. & Růžička V. (2001): Pavouci (Araneida) [Spiders]. In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století [Labe. Nature of the lower Czech section of a river at the end of the 20th century]. AOS Publishing, Ústí nad Labem, pp. 89–90 (in Czech).
Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs
Hajer J. & Řeháková D. (2003a): Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae)
Hajer J. & Řeháková D. (2003b): Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders
Hajer J. & Řeháková D. (2006): Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism?
Hajer J. & Řeháková D. (2010): Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum(Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modification. Praha, pp. 88–89.
Claw tuft setae of tarantulas (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae) and the production of fibrous materials.
Hajer J. & Řeháková D. (2019): Claw tuft setae of tarantulas (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae) and the production of fibrous materials. Do tarantulas eject silk from their feet? Biol. Comm. 64 (3): 169–182. DOI: 10.21638/spbu03.2019.301
Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae). North-West. J. Zool. 10 (1): 133–137.
Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae). Trends Entomol. 10: 29–38.
Silk-producing organs of ecribellate and cribellate nymphal stages in Austrochilus sp. (Araneae: Austrochilidae).
Hajer J., Foberová L. & Řeháková D. (2017): Silk-producing organs of ecribellate and cribellate nymphal stages in Austrochilus sp. (Araneae: Austrochilidae): Notes on the transformation of the anterior median spinnerets into the cribellum. Israel J. Entomol. 47: 21–33.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011a): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk
Hajer J., Hajer J. & Řeháková E. (2011b): Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae)
Hajer J., Karschová S. & Řeháková D. (2016): Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae.
Hajer J., Malý J. & Horejsková M. (2009): Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 72–73 (in Czech).
Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae).
Hajer J., Malý J. & Řeháková D. (2013): Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae). Microsc. Res. Tech. 76 (1): 28–35. DOI: 10.1002/jemt.22131.
Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae)
Hajer J., Malý J., Hrubá L. & Řeháková D. (2009): Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Araneae, Pholcidae)
Hajer J., Polívková M. & Řeháková M. (1998): Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides(Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica2: 11–17.
Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy)
Hajer J., Růžička V. & Bartoš J. (1997): Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná19: 19–28 (in Czech, English summary).
Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains?
Hajer J., Růžička V. & Střížek P. (2002): Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Impact of small-scale conservation management methods on spider assemblages in xeric grassland
Hamřík T. & Košulič O. (2021): Impact of small-scale conservation management methods on spider assemblages in xeric grassland. Agricult. Ecosys. Environ. 307 (107225): 1–13. DOI: 10.1016/j.agee.2020.107225
Řízené vypalování jako efektivní ochranářský management pro podporu biodiverzity stepních stanovišť
Hamřík T. & Košulič O. (2021): Řízené vypalování jako efektivní ochranářský management pro podporu biodiverzity stepních stanovišť (Prescribed burning as an effective conservation management tool to support steppe habitat biodiversity). Ochr. přír. 76 (6): 17–21 (in Czech, English summary).
Nález slíďáka břehového na řece Orlici
Hanousek M. (2005): Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management.
Havlova L., Hula V., Niedobova J. & Michalko R. 2014: Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management. MendelNet 2014: 255–259.
Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants.
Havlová L., Hula V., Niedobová J. & Michalko R. (2017): Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants. BioControl 62 (6): 757–768. DOI: 10.1007/s10526-017-9840-x
Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek
Havlová V. & Hula V. (2010): Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica, a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58: 172–173 (in Czech, English summary).
Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Heneberg P. & Řezáč M. (2013): Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Antonie van Leeuwenhoek 103 (4): 713–721. DOI: 10.1007/s10482-012-9853-5.
Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands.
Heneberg P. & Řezáč M. (2014): Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands. Ecol. Eng. 73: 659–670. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.101.
First evidence of the formation of secondary strongholds of threatened epigeic spiders (Araneae) in oligotrophic anthropogenic wetlands that form in sand pits and gravel-sand pits.
Heneberg P. & Řezáč M. (2018): First evidence of the formation of secondary strongholds of threatened epigeic spiders (Araneae) in oligotrophic anthropogenic wetlands that form in sand pits and gravel-sand pits. Ecol. Eng. 119: 84–96. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2018.05.025
Spider assemblages in bird burrows.
Heneberg P., Řezáč M. & Nováková M. (2018): Spider assemblages in bird burrows. Biologia 73 (3): 267–272, DOI: 10.2478/s11756-018-0036-3
Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results
Henriques S. & Pekár S. (2007): Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 37.
First records of Loureedia (Araneae, Eresidae) from Europe, with the description of a new species and a survey of the genus.
Henriques S., Miñano J., Pérez-Zarcos L., Řezáč M. C., Rodríguez F., Tamajón R. & Martínez-Avilés J. (2018): First records of Loureedia (Araneae, Eresidae) from Europe, with the description of a new species and a survey of the genus. Rev. Iber. Arachnol. 33: 3–20.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining
Holec M. (1999): Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone
Holec M. (2000): Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava)19, Supplement 4/2000: 51–54.
Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy).
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.
Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny
Holec M. & Pokorný R. (2009): Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English summary).
První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia.
Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., Mohamed Hussein H. & Sehnal F. (2012): První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia. Studia Oecol. 6 (1): 15–18.
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika)
Holec M., Šlachta M. & Boháč J. (2001): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika) [Contribution to the knowledge of spiders (Araneae), ground beetles (Carabidae) and staphylinid beetles (Staphylinidae) of littoral vegetation of the Nesyt fishpond in South Moravia (Czech Republic)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 69–77 (in Czech, English summary).
On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae)
Hollá K., Šestáková A., Holecová M. & Šebestová M. (2016): On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Výskyt pavouka Arctosa cinerea (Fabr., 1777) na Místecku
Holuša J. (1994): Výskyt pavouka Arctosa cinerea(Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea(Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie8: 105–107 (in Czech, German summary).
Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia.
Honěk A., Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogush P., Hadrava J., Hájek J., Janšta P., Jelínek J., Kirschner J., Kubáň V., Pekár S., Průdek P., Štys P. & Šumpich J. (2016): Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. Eur. J. Entomol. 113: 173–183. DOI: 10.14411/eje.2016.021.
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
Nález pavouka slíďáka úhorního ( Lycosa vultuosa ) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině
Hrabec J. (2004): Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory.
Hradská I. (2012): Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory. Erica 19: 89–99 (in Czech, English abstract).
Antonín Kůrka oslavil 70 let.
Hradská I. & Chvátalová I. (2017): Antonín Kůrka oslavil 70 let [Antonín Kůrka celebrated 70 years]. Živa 65 (1): XIII (in Czech).
Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově
Hradská I. & Košťáková A. (2009): Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha.
Hradská I. & Neumannová V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. The spiders (Araneae) of the Těchonická Draha – Site of Community Importance. Erica 21: 103–111 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců
Hradská I. & Těťál I. (2011): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18: 131–146 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách.
Hradská I. & Těťál I. (2017): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. Spiders and carabid beetles of particular heathlands in West Bohemia (Czech Republic). Erica 24: 3–34.
Four spider species (Araneae: Atypidae, Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian Forest, Czech Republic
Hradská I., Rückl K., Kůrka A. & Dolejš P. (2021): Four spider species (Araneae: Atypidae, Theridiidae, Linyphiidae) new for the Bohemian Forest, Czech Republic. Silva Gabreta 27: 133–142.
Stepník černonohý na Manětínsku
Hrčka D. (2020): Stepník černonohý na Manětínsku [Eresus sandaliatus at Manětín Area]. Arnika 2020 (2): 2–3 (in Czech).
Aliens in Europe: updates on the distributions of Modisimus culicinus and Micropholcus fauroti (Araneae, Pholcidae).
Huber B. A., Neumann J., Grabolle A. & Hula V. (2017): Aliens in Europe: updates on the distributions of Modisimus culicinus and Micropholcus fauroti (Araneae, Pholcidae). Arachnologische Mitteilungen 53: 12–18. DOI: 10.5431/aramit5303.
Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 34: 4-6 (in Czech).
Hula V. (2013): Pár poznámek k druhu Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 34: 4-6 (in Czech).
Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001. Pavouk 39: 8-9 (in Czech).
Hula V. (2015): Několik poznámek k rodu Sibianor Logunov, 2001. Pavouk 39: 8-9 (in Czech).
Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893). Pavouk 41: 10-11 (in Czech).
Hula V. (2016): Něco málo ze ZOO Praha: Modisimus culicinus (Simon, 1893). Pavouk 41: 10-11 (in Czech).
Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině. Pavouk 43: 12 (in Czech).
Hula V. (2017): Zajímavý nález dvou druhů rodu Acantholycosa na jedné mýtině. Pavouk 43: 12 (in Czech).
Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?). New pholcid for the Czech Republic. Pavouk 42: 4-6 (in Czech, English abstract).
Hula V. (2017): Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?). New pholcid for the Czech Republic. Pavouk 42: 4-6 (in Czech, English abstract).
Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests
Hula V. & Jarab M. (2007): Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 32.
The Mediterranean recluse spider Loxosceles rufescens (Dufour, 1820): a new invasive for Socotra Island (Yemen).
Hula V. & Niedobová J. (2020): The Mediterranean recluse spider Loxosceles rufescens (Dufour, 1820): a new invasive for Socotra Island (Yemen). Rend. Fis. Acc. Lincei 31 (1): 719–723. DOI: 10.1007/s12210-020-00925-7
Spiders of Socotra Island
Hula V. & Niedobová L. (2011): Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Spiders under coppice management – an experiment with light volume
Hula V., Košulič O. & Foit J. (2011): Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 134.
Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic)
Hula V., Košulič O. & Šťastná P. (2012): Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 40 (1): 57–70.
Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic)
Hula V., Niedobová J. & Košulič I. (2009): Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae94: 1–12.
Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic).
Hula V., Niedobová J. & Šefrová H. (2014): Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 99–115. DOI: 10.11118/actaun201462010099.
Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species
Hula V., Niedobová J., Psota V. & Košulič O. (2010): Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 201.
Kdo nám žije v ZOO. Pavouk 39: 20-21 (in Czech).
Hula V., Pešan V. & Niedobová J. (2015): Kdo nám žije v ZOO. Pavouk 39: 20-21 (in Czech).
Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2007): Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 33.
Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu – masiv Hádů
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2008): Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu– masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 71–72 (in Czech).
Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)
Husník L. & Pekár S. (2002): Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, English summary).

C

„Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104)
Chalupský J. (2011): „Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna.
Chmelík V., Šarapatka B., Machač O., Mikula J., Laška V. & Tuf I. H. (2019): The effect of farming system and management practices on surface-dwelling soil macrofauna. Zemdirbyste 106 (4): 291–296. DOI: 10.13080/z-a.2019.106.037
Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains)
Chvátalová I. (2004): Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
Distribution and habitat of Talavera aperta , T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae)
Chvátalová I. & Buchar J. (2002): Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 3–11.

J

Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results
Jarab M. (2006): Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa.
Jaška P. (2016): Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).
Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).
První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae)
Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider (Argiope bruennichi) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 253–254 (in Czech, English summary).
Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině
Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp. (in Czech).
Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině.
Jelínek A. (2001): Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [Distribution of thermophilous spiders (Araneae) in the Jihlava river valley of the Bohemian-Moravian Highland]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 333–357 (in Czech, English summary).
Pavouci kraje Vysočina.
Jelínek A. (2017): Pavouci kraje Vysočina [Spiders of the Vysočina Region]. ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, 20 pp.
Průzkum pavouků PR Mutenská obora
Jelínek A. (2020): Průzkum pavouků PR Mutenská obora. Pavouk 49: 17-18 (in Czech).
Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině. Pavouk 54: 32–34 (in Czech)
Jelínek A. (2023): Pozoruhodný nález populace slíďáka Pardosa morosa na Vysočině. Pavouk 54: 32–34 (in Czech)
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů
Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 167–177 (in Czech, English summary).
Bájná Millerova skálovka konečně nafocena!
Jelínek A. & Šich R. (2020): Bájná Millerova skálovka konečně nafocena! Pavouk 48: 12 (in Czech).
Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA
Johannesen J., Kiefer A., Veith M. & Král J. (2005): Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa.
Just P. (2015): Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa (Remarkable courtship behaviour in the representatives of the genus Alopecosa). Živa 63 (2): 75–77 (in Czech, English summary).
Does reproductive behaviour reflect phylogenetic relationships? An example from Central European Alopecosa wolf spiders (Araneae: Lycosidae)
Just P., Opatova V. & Dolejš P. (2019): Does reproductive behaviour refl ect phylogenetic relationships? An example from Central European Alopecosa wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Zoological Journal of the Linnean Society 185 (4): 1039–1056. https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zly060

K

Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2007): Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 14: 63-68.
Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae)
Kaderka R. (2010): Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2014): Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 21 (3): 207–212. DOI: 10.15381/rpb.v21i3.10906.
Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2015): Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. peru. biol. 22 (3): 275–288. DOI: 10.15381/rpb.v22i3.11432.
The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae)
Kaderka R. (2016): The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae).
Kaderka R. (2016): Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae). Rev. Ibér. Arachnol. 28:121–127.
Description of the male of Bistriopelma matuskai Kaderka, 2015 and a new species of Bistriopelma from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2017): Description of the male of Bistriopelma matuskai Kaderka, 2015 and a new species of Bistriopelma from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 24 (3): 231–242. DOI: 10.15381/rpb.v24i3.13904
The genus Cyriocosmus Simon 1903 and two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2019): The genus Cyriocosmus Simon 1903 and two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). El género Cyriocosmus Simon 1903 y dos espécies nuevas de Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 26 (4): 1–18. DOI: 10.15381/rpb.v26i4.XXXX.
Urticating setae of tarantulas (Araneae: Theraphosidae): Morphology, revision of typology and terminology and implications for taxonomy.
Kaderka R., Bulantová J., Heneberg P. & Řezáč M. (2019): Urticating setae of tarantulas (Araneae: Theraphosidae): Morphology, revision of typology and terminology and implications for taxonomy. PLoS ONE 14 (11): e0224384. DOI: 10.1371/journal.pone.0224384
Antikuna, a new genus with seven new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae) and the highest altitude record for the family
Kaderka R., Ferretti N., Hüsser, Lüddecke T. & West R. C. (2021): Antikuna, a new genus with seven new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae) and the highest altitude record for the family. J. Nat. Hist. 55 (21–22): 1335–1402. DOI: 10.1080/00222933.2021.1936680
Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae)
Karschová S. & Hajer J. (2016): Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida
Kasal P. (1981): Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida. Acta Entomol. Bohemoslov.78: 351.
Theridion antusi sp. n. and Mysmena jobi from Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae)
Kasal P. (1982): Theridion antusi sp. n. and Mysmena jobi from Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae). Acta Entomol. Bohemoslov.79: 73–76.
Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae)
Kasal P. (1997): Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae)
Kasal P., Hladíková M. & Hänggi A. (2000): Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava)19, Supplement 3/2000: 119–124.
Method for graphic representation of ecological types of spiders
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995a): Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995b): Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae.
Kehlmaier C., Korenko S., Michalko R. (2012): Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae. Ann. Zool. 62 (2): 281–286. DOI: 10.3161/000345412X652819
Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems
Klimeš L. (1987): Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR)6:165–178.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface
Klimeš L. & Sechterová E. (1990): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]:459–475.
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu [Beitrag zum Erkennen der Dynamik vomArachnofauna an dem Waldekoton]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica24: 167–190 (in Czech, German summary).
Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape.
Knapp M. & Řezáč M. (2015): Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape. PLoS ONE 10 (4): e0123052. DOI: 10.1371/journal.pone.0123052.
The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation.
Knapp M., Saska P., Knappová J., Vonička P., Moravec P., Kůrka A. & Anděl P. (2013): The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation. Biol. Conserv. 164: 22–29. DOI: 10.1016/j.biocon.2013.04.012.
Die Arten der Steatoda phalerata -Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae).
Knoflach B. (1996): Die Arten der Steatoda phalerata-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.69: 377–404.
The effects of various pest control regimes on the community structure and population dynamics of selected natural enemies of Cacopsylla pyri in pear orchards
Kocourek F., Holý K., Řezáč M., Sopko B. & Stará J. (2021): The effects of various pest control regimes on the community structure and population dynamics of selected natural enemies of Cacopsylla pyri in pear orchards. Biocontrol Sci. Technol. 31 (6): 632–651. DOI: 10.1080/09583157.2021.1877615
Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika)
Kočárek P. (2000): Nález slíďáka Arctosa cinerea(Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinereain the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A)49: 281–282 (in Czech, English summary).
Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou
Kohn M. (1987): Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy27: 17–28 (in Czech, English summary).
Seznam biografií československých entomologů: Bárta Emanuel
Koleška Z. (1979): Seznam biografií československých entomologů: Bárta Emanuel [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Bárta Emanuel]. Zprávy Čs. spol. entom.15: 6 (in Czech).
Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín
Koleška Z. (1988): Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom.24 (10): 344–345 (in Czech).
Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.
Koleška Z. (1989): Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom.25: 375–376 (in Czech).
Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)).
Kopecký O. & Tuf I. H. (2013): Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)) (Subterranean population of spider Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) (Araneae)). Západočeské entomologické listy 4: 106–109 (in Czech, English abstract and summary).
Nález aberantní populace stepníka na Svatém kopečku u Mikulova. Pavouk 32: 15-16 (in Czech).
Korba J. (2012): Nález aberantní populace stepníka na Svatém kopečku u Mikulova. Pavouk 32: 15-16 (in Czech).
Pavoučí poklady našich stepí
Korba J. (2016): Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Systematics and phylogeography of western Mediterranean tarantulas (Araneae: Theraphosidae)
Korba J., Opatova V., Calatayud-Mascarell A., Enguídanos A., Bellvert A., Adrián S., Sánchez-Vialas A. & Arnedo M. A. (2022): Systematics and phylogeography of western Mediterranean tarantulas (Araneae: Theraphosidae). Zool. J. Linn. Soc. 196 (2): 845–884. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlac042
Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa
Korenko S. (2011): Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host association]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 110–111 (in Czech).
Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe. Pavouk 39: 22-27 (in Slovak)
Korenko S. (2015): Blanokrídli parazitoidi pavúkov zo skupiny Polysphincta group v Strednej Európe. Pavouk 39: 22-27 (in Slovak)
Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group)
Korenko S. (2016): Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp
Korenko S. & Pekár S. (2010a): Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe
Korenko S. & Pekár S. (2010c): Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 123–124.
Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark
Korenko S. & Pekár S. (2010b): Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host.
Korenko S. & Pekár S. (2011): A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host. PloS One 6 (9): e24628.
Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist?
Korenko S., Hamouzová K. & Pekár S. (2014): Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist? J. Arachnol. 42 (1): 74–78. DOI: 10.1636/Hi12-90.1.
Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae).
Korenko S., Hamouzová K., Kysilková K., Kolářová M., Kloss T. G., Takasuka K. & Pekár S. (2018): Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae). Zool. Anz. 272: 1–5. DOI: 10.1016/j.jcz.2017.11.006
Three-dimensional web as defence for parasitoid larva
Korenko S., Isaia M. & Pekár S. (2011): Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae).
Korenko S., Isaia M., Satrapová J. & Pekár S. (2014): Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecol. Entomol. 39 (1): 30–38. DOI: 10.1111/een.12067.
Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group).
Korenko S., Korenková B., Satrapová J., Hamouzová K. & Belgers D. (2015): Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group). Zool. Stud. 54: 40. DOI: 10.1186/s40555-015-0119-6.
Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic)
Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. (2008): Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Are arboreal spiders associated to particular tree canopies?
Korenko S., Kula E., Šimon V., Michalková V. & Pekár S. (2011): Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria
Korenko S., Michalková V., Zwakhals K. & Pekár S. (2011): Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis
Korenko S., Niedobová J., Kolářová M., Hamouzová K., Kysilková K. & Michalko R. (2016): The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae)
Korenko S., Pekár S. & Honěk A. (2010): Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts’ web building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae).
Korenko S., Pekár S., Walter G., Korenková V., Hamouzová K., Kolářová M., Kysilková K., Spasojevic T. & Klopfstein S. (2018): One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts’ web building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae). Insect Conserv. Divers. 11 (6): 587–599. DOI: 10.1111/icad.12307
Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae).
Korenko S., Potopová V. & Pekár S. (2016): Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomol. Sci. 19 (2): 104–111. DOI: 10.1111/ens.12171.
Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic.
Korenko S., Řezáč M. & Pekár S. (2008): Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 34: 6–8.
Prey contaminated with neonicotinoids induces feeding deterrent behavior of a common farmland spider
Korenko S., Saska P., Kysilková K., Řezáč M. & Heneberg P. (2019): Prey contaminated with neonicotinoids induces feeding deterrent behavior of a common farmland spider. Sci. Rep. 9: 15895. DOI: 10.1038/s41598-019-52302-6
Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae).
Korenko S., Satrapová J. & Zwakhals K. (2015): Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae). Entomol. Sci. 18 (3): 383–388. DOI: 10.1111/ens.12132.
Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders
Korenko S., Schmidt S., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2012): Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 99–100.
Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae).
Korenko S., Schmidt S., Schwarz M., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2013): Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae). ZooKeys 262: 1–15. DOI: 10.3897/zookeys.262.3857
Elevation gradient affects the distribution and host utilisation of Zatypota anomala (Hymenoptera, Ichneumonidae) associated with mesh web weaving spiders (Araneae, Dictynidae).
Korenko S., Sýkora J., Černecká Ľ., Gajdoš P., Purgat P., Černecký J., Holý K., Heneberg P. & Agnarsson I. (2022): Elevation gradient affects the distribution and host utilisation of Zatypota anomala (Hymenoptera, Ichneumonidae) associated with mesh web weaving spiders (Araneae, Dictynidae). J. Hymenopt. Res. 93: 89–100. DOI: 10.3897/jhr.93.91513
Neonicotinoids suppress contact chemoreception in a common farmland spider.
Korenko S., Sýkora J., Řezáč M. & Heneberg P. (2020): Neonicotinoids suppress contact chemoreception in a common farmland spider. Sci. Rep. 10: 7019. DOI: 10.1038/s41598-020-63955-z
Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae)
Korenko S., Šmerda J. & Pekár S. (2009): Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders.
Kořínková T. & Král J. (2013): Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 159–171. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_12.
Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae)
Kořínková T., Král J., Pekár S. & Haddad C. R. (2010): Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 221–223.
Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality.
Košulič O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (5): 991–1005. DOI: 10.11118/actaun201462050991.
Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality.
Košulič O. (2015): Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (3): 751–767. DOI: 10.11118/actaun201563030751.
Faunistic study on spiders (Araneae) in the Špraněk National Nature Reserve with suggestion to conservation management of the locality.
Košulič O. (2017): Faunistic study on spiders (Araneae) in the Špraněk National Nature Reserve with suggestion to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 65 (5): 1521–1535. DOI: 10.11118/actaun201765051521.
Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika)
Košulič O. & Hula V. (2011): Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion
Košulič O. & Hula V. (2011b): The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results
Košulič O. & Hula V. (2011c): Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 135.
Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy
Košulič O. & Hula V. (2012): Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South Moravia – preliminary results]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 101–102 (in Czech).
Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2012): Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (5): 125–136.
Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2013): Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 663–676. DOI: 10.11118/actaun201361030663.
A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2014): A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 137–154. DOI: 10.11118/actaun201462010137.
First report on mermithid parasitism (Enoplea: Mermithidae) in a Southeast Asian spider (Araneae: Araneidae).
Košulič O. & Mašová Š. (2019): First report on mermithid parasitism (Enoplea: Mermithidae) in a Southeast Asian spider (Araneae: Araneidae). Helmithologia 56 (2): 157–167. DOI: 10.2478/helm20190012
Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand.
Košulič O. & Vichitbandha P. (2015): Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (2): 425–431. DOI: 10.11118/actaun201563020425.
Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic?
Košulič O., Hula V. & Niedobová J. (2011): Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 136.
Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky?
Košulič O., Korba J. & Dolanský J. (2013): Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky? (The yellow sack spider – the most poisonous spider in the Czech Republic?). Živa 61 (4): 188–191 (in Czech, English summary).
Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2014): Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape. Ecol. Eng. 68: 133–142. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.03.030.
Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2016): Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests. PLoS ONE 11 (2): e0148585. DOI: 10.1371/journal.pone.0148585.
Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic).
Košulič O., Nováková L. & Šťastná P. (2013): Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 651–662. DOI: 10.11118/actaun201361030651.
Intensive site preparation for reforestation wastes multi-trophic biodiversity potential in commercial oak woodlands
Košulič O., Procházka J., Tuf I. H. & Michalko R. (2021): Intensive site preparation for reforestation wastes multi-trophic biodiversity potential in commercial oak woodlands. J. Environ. Manage. 300 (113741): 1–11. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.113741
Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator.
Košulič O., Vichitbandha P., Pung T. & Michalko R. (2018): Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator. J. Appl. Entomol. 142 (4): 428–436. DOI: 10.1111/jen.12488
Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy).
Koutecký D., Frouz J. & Hošťálková A. 2017: Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy). Interesting finding of Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 on Černocký vrch hill near Malá Černoc in Podbořany area (northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 38: 88–91 (in Czech, English abstract)
Sklípkani
Kovařík F. (1998): Sklípkani [Tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
Chov sklípkanů.
Kovařík F. (2001): Chov sklípkanů [Rearing tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 112 pp. (in Czech).
The food of young house martins (Delichon urbica) in the Krkonoše Mountains
Kožená I. (1975): The food of young house martins ( Delichon urbica) in the Krkonoše Mountains. Zoologické listy24: 149–162.
The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98
Krajča A. & Svatoň J. (1999): The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 169–176.
Přehled cytogenetiky pavoukovců
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
The karyotype of Argyroneta aquatica and basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea
Král J. (1995a): The karyotype of Argyroneta aquaticaand basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 27.
The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida)
Král J. (1995b): The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems.
Král J. (2007): Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems. Chromosome Research 15: 863–879.
Rozloučení se Zdeňkem. Pavouk 44: 18 (in Czech).
Král J. (2018): Rozloučení se Zdeňkem. Pavouk 44: 18 (in Czech).
Karyotype differentiation and male meiosis in European clades of the spider genus Pholcus (Araneae, Pholcidae).
Král J., Ávila Herrera I. M., Šťáhlavský F., Sadílek D., Pavelka J., Chatzaki M. & Huber B. A. (2022): Karyotype differentiation and male meiosis in European clades of the spider genus Pholcus (Araneae, Pholcidae). Comp. Cytogen. 16 (4): 185–209. DOI: 10.3897/compcytogen.v16.i4.85059
Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders
Král J., Dulíková L., Kořínková T., Musilová J., Vítková M., Hedin M., Henriques S. S. & Haddad C. R. (2010): Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Insights into the karyotype and genome evolution of haplogyne spiders indicate a polyploid origin of lineage with holokinetic chromosomes.
Král J., Forman M., Kořínková T., Reyes Lerma A. C., Haddad C. R., Musilová J., Řezáč M., Ávila Herrera I. M., Thakur S., Dippenaar-Schoeman A. S., Marec F., Horová L. & Bureš P. (2019): Insights into the karyotype and genome evolution of haplogyne spiders indicate a polyploid origin of lineage with holokinetic chromosomes. Sci. Rep. 2019 (9): 3001. DOI: 10.1038/s41598-019-39034-3
Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs
Král J., Kořínková T. & Forman M. (2011): Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 37.
Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders.
Král J., Kořínková T., Forman M. & Krkavcová L. (2011): Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Král J., Kořínková T., Krkavcová L., Musilová J., Forman M., Ávila Herrera I. M., Haddad C. R., Vítková M., Henriques S., Palacios Vargas J. G. & Hedin M. (2013): Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Biol. J. Linn. Soc. 109: 377–408. DOI: 10.1111/bij.12056.
Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae)
Král J., Musilová J., Šťáhlavský F., Řezáč M., Akan Z., Edwards R. L., Coyle F. A. & Ribera C. A. (2006): Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Evolution of holocentric chromosomes and X 1 X 2 Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae)
Král J., Pastuchová M., Musilová J., Kořínková T., Řezáč M., Vítková M., Huber B. A. & Haddad C. R. (2010): Evolution of holocentric chromosomes and X1X2Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 230–232.
Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders.
Kralj-Fišer S., Sanguino Mostajo G. A., Preik O., Pekár S., Schneider J. M. (2013): Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders. Behav. Ecol. 24 (4): 824–831. DOI: 10.1093/beheco/art030.
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Arctosa cinerea – nový druh pavouka (Araneae: Lycosidae) pro Ústecký kraj (severozápadní Čechy).
Krásenský P. (2020): Arctosa cinerea – nový druh pavouka (Araneae: Lycosidae) pro Ústecký kraj (severozápadní Čechy). Arctosa cinerea – new spider species (Araneae: Lycosidae) for Ústí nad Labem region (northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 40: 66–67 (in Czech, English abstract).
Snovačka Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae), nový druh pavouka pro faunu České republiky
Krásenský P. (2021): Snovačka Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae), nový druh pavouka pro faunu České republiky. Tangle-web spider Carniella brignolii (Araneae: Theridiidae), new spider species for the fauna of the Czech Republic. Pavouk 51: 3-4 (in Czech, English abstract).
Štěstím [sic!] přeje připraveným
Krásenský P. (2022): Štěstím [sic!] přeje připraveným [Forewarned is forearmed]. Pod Hněvínem – hist. a přír. Mostecka 2022 (6): 55–56 (in Czech).
Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku. Pavouk 41: 18-20 (in Czech).
Krásenský P. & Roušar A. (2016): Skákavka ryšavonohá Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) – nový druh pro Slovenskou republiku. Pavouk 41: 18-20 (in Czech).
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii
Kratochvíl J . (1934b): Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír.15: 13–17 (in Czech).
Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid
Kratochvíl J. (1931): Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie.
Kratochvíl J. (1932a): Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie [Sur quelques Araignées de Slavonie centrale avec la déscription d’une nouvelle Salticide fissidentatée ( Roeweriella balcanican. g., n. sp.) et de la nouvelle espèce Troglohyphantes diurnusn. sp.]. Sborník Vysoké školy zemědělské, S. C23: 1–16 (in Czech, French summary).
Rod pavouků Titanoeca Thor. v Československé republice.
Kratochvíl J. (1932b): Rod pavouků TitanoecaThor. v Československé republice [Les espèces du genre TitanoecaThor. en Tchécoslovaquie]. Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě7: 11–24 (in Czech, French summary).
Trochosa (Hogna) singoriensis (Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě.
Kratochvíl J. (1932c): Trochosa( Hogna) singoriensis(Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě [Trochosa (Hogna) singoriensis(Laxm.) in Moravia and its distribution in Central Europe]. Příroda25: 1–6 (in Czech).
Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl
Kratochvíl J. (1933a): Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Studie o západomoravských Lycosidách
Kratochvíl J. (1933b): Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie
Kratochvíl J. (1934a): Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave2 (4): 165–226 (in French).
Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».)
Kratochvíl J. (1935a): Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie
Kratochvíl J. (1935b): Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica8: 10–25.
Ein neuer Vertreter der Gruppe Rhodeae (Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen
Kratochvíl J. (1935c): Ein neuer Vertreter der GruppeRhodeae (Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen. Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. Biologische Serie. Nr. 1. Brno, 10 pp.
Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň
Kratochvíl J. (1936a): Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda29: 45–50 (in Czech).
Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoseri n. gen. n. sp.
Kratochvíl J. (1936b): Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoserin. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ.3 [1935]: 69–79 (in French).
Un Harpactocrates nouveau de Crète (Araneae – Dysderidae)
Kratochvíl J. (1937): Un Harpactocratesnouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2. Latvija, Riga, pp. 560–562.
Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcia nov. gen.
Kratochvíl J. (1938a): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcianov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11[1938–1939] (3): 1–28.
Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites
Kratochvíl J. (1938b): Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites. Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie
Kratochvíl J. (1939): A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 279–289.
Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygopholcus Kratochvíl
Kratochvíl J. (1940): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre StygopholcusKratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti12 (5): 1–26.
Meta milleri n. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie
Kratochvíl J. (1942): Meta millerin. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta millerin. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent.39: 111–116 (in French and Czech).
Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantes gen. nov.
Kratochvíl J. (1948a): Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantesgen. nov. Věst. Čsl. zool. společ.12: 3–24.
Unfair činy v naší speleologii
Kratochvíl J. (1948b): Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras1: 123–128 (in Czech, English summary).
Jsme svědky rozšiřování zvířat?
Kratochvíl J. (1951): Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda44: 19–22 (in Czech).
Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera
Kratochvíl J. (1957): Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)
Cavernicole Dysderae.
Kratochvíl J. (1970): Cavernicole Dysderae. Acta Sc. Nat. Brno4 (4): 1–62.
Araignées cavernicoles des iles dalmates
Kratochvíl J. (1978): Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno12 (4): 1–59.
K poznání myrmekofilních pavouků Československa
Kratochvíl J. & Miller F. (1938a): K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy1: 5–13 (in Czech, French summary).
Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique
Kratochvíl J. & Miller F. (1938b): Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta (Aranéides) découvertes en Yougoslavie
Kratochvíl J. & Miller F. (1939): Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta(Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale, Notes et Revue80: 96–115.
Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě
Kratochvíl J. & Miller F. (1940a): Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně22 [1939]: 60–66 (in Czech and French).
Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenaria aus Jugoslawien
Kratochvíl J. & Miller F. (1940b): Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenariaaus Jugoslawien. Zool. Anz.131: 188–201.
Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy
Kratochvíl J. & Miller F. (1940c): Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 91–96 (in German and Czech).
Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu
Kratochvíl J. & Miller F. (1947): Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy10: 112–116 (in Czech).
An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider.
Krehenwinkel H. & Pekar S. (2015): An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider. PLoS ONE 10 (8): e0136337. DOI:10.1371/journal.pone.0136337
A cost efficient and simple protocol to enrich prey DNA from extractions of predatory arthropods for large scale gut content analysis by Illumina sequencing.
Krehenwinkel H., Kennedy S., Pekár S. & Gillespie R. (2017): A cost efficient and simple protocol to enrich prey DNA from extractions of predatory arthropods for large scale gut content analysis by Illumina sequencing. Methods Ecol. Evol. 8 (1): 126–134. DOI: 10.1111/2041-210X.12647.
Pražská arachnologická exkurze. Pavouk 33: 18-19 (in Czech).
Krejčí T. (2012): Pražská arachnologická exkurze. Pavouk 33: 18-19 (in Czech).
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017.
Krejčí T. (2018): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017 (The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017). Thayensia 15: 77–95 (in Czech, English summary).
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NM Podyjí v roce 2018
Krejčí T. (2019): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NM Podyjí v roce 2018. The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2018. Thayensia (Znojmo) 16: 11–28 (in Czech, English abstract and summary).
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2019
Krejčí T. (2020): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2019. Results of faunistic survey of spiders and harvestmen at selected sites in Podyjí National Park in 2019. Thayensia (Znojmo) 17: 3–24 (in Czech, English abstract and summary).
Pardosa maisa – slíďák slaništní? Pavouk 43: 14-15 (in Czech).
Krejčí T. & Jelínek A. (2017): Pardosa maisa – slíďák slaništní? Pavouk 43: 14-15 (in Czech).
Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae). Pavouk 41: 7-10 (in Czech).
Krejčí T. & Řezáč M. (2016): Mravčík ohridský (Zodarion ohridense Wunderlich, 1973) (Araneae: Zodariidae). Pavouk 41: 7-10 (in Czech).
Zodarion ohridense (Araneae: Zodariidae) – a new record for Central Europe.
Krejčí T., Řezáč M. & Kadlec T. (2017): Zodarion ohridense (Araneae: Zodariidae) – a new record for Central Europe. Arachnol. Mitt. 54: 5–7. DOI: 10.5431/aramit5402.
Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae).
Krejčí T., Řezáč M. & Michalik P. (2015): Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae). J. Arachnol. 43 (2): 182–187. DOI: 10.1636/B14-53.
Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Krejčí T., Řezáč M., Roušar A., Dolanský J., Dolejš P., Machač O. & Horsák M. (2016): Významné nálezy pavouků z ČR II. Remarkable records of spiders from Czech Republic II. Pavouk 41: 13-16 (in Czech).
Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777)
Kreuels M. & Řezáč M. (2006): Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Nález Araneus saevus. Pavouk 39: 12-13 (in Czech).
Kroc V. (2015): Nález Araneus saevus. Pavouk 39: 12-13 (in Czech).
Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size.
Krumpálová Z. & Tuf I. H. (2013): Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Pol. J. Ecol. 61 (3): 575–586.
Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders
Krumpálová Z., Krumpál M. & Tuf I. H. (2010): Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest
Křístek J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. In Penka M., Vyskot M., Klimo E. & Vašíček  F.(eds), Floodplain forest ecosystem. Academia, Praha, pp. 327–356.
Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy
Kubcová L. (2003): Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
A new spider species from the group Philodromus aureolus (Araneae, Philodromidae) in Central Europe
Kubcová L. (2004a): A new spider species from the group Philodromus aureolus(Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren.Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterrei-chisches Landesmuseum, Linz, pp. 291–304.
Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae)
Kubcová L. (2004b): Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 57–62.
V pondělí na fakultě. Pavouk 39: 29 (in Czech).
Kubcová L. (2015): V pondělí na fakultě. Pavouk 39: 29 (in Czech).
Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe
Kubcová L. & Buchar J. (2005): Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015).
Kubcová L. & Dolejš P. (2016): In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.
Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern
Kubcová L. & Schlaghamerský J. (2002): Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Linear peptides – a combinatorial innovation in the venom of some modern spiders
Kuhn-Nentwig L., Lischer H. E. L., Pekár S., Langenegger N., Albo M. J., Isaia M. & Nentwig W. (2021): Linear peptides – a combinatorial innovation in the venom of some modern spiders. Front. Mol. Biosci. 8 (705141): 1–18. DOI: 10.3389/fmolb.2021.705141
Výskyt lepovky jižní na Kolínsku
Kulich L. (2006): Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Dálnice – zelená páteř krajiny?
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Niedobová J., Šikula T., Těšitel J. & Mládek J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? (Are highways a green backbone of the landscape?) Ochr. přír. 70 (5): 32–35 (in Czech, English summary).
Theridion conigerum Simon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia
Kůrka A . (1994g): Theridion conigerumSimon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 28 (in English).
Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří
Kůrka A. (1980): Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří [Spiders (Araneida) of the Stříbrník hill in the České Středohoří Mts.]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.148 [1979]: 216–222 (in Czech, English summary).
Nález křižáka Araneus saevus (L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae)
Kůrka A. (1981a): Nález křižáka Araneus saevus(L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae) [The discovery of Araneus saevus(L. Koch, 1872) in Bohemia (Araneida: (Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 55–57 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Státní přírodní rezervace Baba v Praze
Kůrka A. (1981b): Pavouci (Araneida) Státní přírodní rezervace Baba v Praze [Spiders (Araneida) of the Baba State Natural Reserve in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 70–88 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě
Kůrka A. (1982): Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě [Spinnen (Araneida) auf dem Stožec im Böhmerwald]. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B38: 47–78 (in Czech, German summary).
Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech
Kůrka A. (1987): Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 71–76 (in Czech).
Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983)
Kůrka A. (1988): Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 175–176.
The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts
Kůrka A. (1990): The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B46: 37–77.
K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc.
Kůrka A. (1992b): K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa40: 140 (in Czech).
Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech
Kůrka A. (1992c): Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [Argiope bruennichi– a new spider species for Bohemia]. Živa40: 129 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze
Kůrka A. (1992e): Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze
Kůrka A. (1992d): Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Historie arachnologického výzkumu Šumavy
Kůrka A. (1992a): Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 12 (in Czech).
Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR)
Kůrka A. (1994a): Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on its distribution]. Živa 42: 169–170 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze
Kůrka A. (1994c): Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic
Kůrka A. (1994d): Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Práce muz. v Kolíně – ser. natur.1: 59–67 (in Czech, English summary).
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae)
Kůrka A. (1994b): Alopecosa pinetorum(Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 77–78 (in English).
Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národního muzea), část I.
Kůrka A. (1994e): Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Museum), Part I]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 43–54 (in Czech, English summary).
První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae)
Kůrka A. (1994f): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne (Argiope bruennichi) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in Czech, English and German summary).
Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida)
Kůrka A. (1995a): Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy19: 99–112 (in Czech, English summary).
Dipoena inornata – a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae)
Kůrka A. (1995b): Dipoena inornata– a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 38 (in English).
Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci
Kůrka A. (1995d): Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava1995 (8): 10, 15 (in Czech).
Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic
Kůrka A. (1995f): Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic
Kůrka A. (1995c): Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 77–86 (in English).
The arachnofauna of Bohemian peatbogs
Kůrka A. (1995e): The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B50 [1994]: 93–106.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II.
Kůrka A. (1996a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.165: 133–138.
Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida)
Kůrka A. (1996b): Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta1: 195–196.
Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida)
Kůrka A. (1997b): Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy20: 31–38 (in Czech, English summary).
Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida)
Kůrka A. (1997c): Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region
Kůrka A. (1997d): The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B53: 11–35.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae
Kůrka A. (1997a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.166: 47–54.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae
Kůrka A. (1998a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.167: 35–42.
Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi Scop.)
Kůrka A. (1998b): Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichiScop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichiScop.)]. Ochrana přírody53: 112–113 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory
Kůrka A. (1999a): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy21: 119–136 (in Czech, English summary).
Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia
Kůrka A. (1999b): Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.168: 133–134.
Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic
Kůrka A. (2000b): Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 118.
Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae)
Kůrka A. (2000c): Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras26: 22–27 (in Czech, English summary).
A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V.
Kůrka A. (2000a): A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 35–40.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae.
Kůrka A. (2001): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 170: 81–89.
Pavouci
Kůrka A. (2003b): Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [Šumava Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae
Kůrka A. (2003a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae
Kůrka A. (2004a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part)
Kůrka A. (2004b): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Arachnida – pavoukovci
Kůrka A. (2006): Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
Pavouci
Kůrka A. (2011a): Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel
Kůrka A. (2011b): RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 30–31 (in Czech).
Zajímavé sítě pavučenek. Pavouk 32: 8-9 (in Czech).
Kůrka A. (2012): Zajímavé sítě pavučenek. Pavouk 32: 8-9 (in Czech).
Doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus. Pavouk 33: 7 (in Czech).
Kůrka A. (2012): Doplnění zprávy o zajímavých sítích pavučenky Nusoncus nasutus. Pavouk 33: 7 (in Czech).
RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert. Pavouk 35: 18-19 (in Czech).
Kůrka A. (2013): RNDr. Zdeněk Majkus CSc. – jubilující haldový expert. Pavouk 35: 18-19 (in Czech).
Pajaki
Kůrka A. (2013): Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy).
Kůrka A. (2014): Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy). Contribution to the spider fauna of the Frýdlantská pahorkatina Hills (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 32: 97–122 (in Czech, English abstract and summary).
Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy).
Kůrka A. (2015): Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy). Spiders (Araneae) of the Kozákov National Natural Monument (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 161–180.
K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara.
Kůrka A. (2016): K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).
Říkali jsme mu „haldový expert“. Pavouk 44: 19-20 (in Czech).
Kůrka A. (2018): Říkali jsme mu „haldový expert“. Pavouk 44: 19-20 (in Czech).
K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně. Pavouk 45: 26 (in Czech).
Kůrka A. (2018): K 85. narozeninám Jaroslava Svatoně. Pavouk 45: 26 (in Czech).
Milé setkání. Pavouk 45: 26-27 (in Czech).
Kůrka A. (2018): Milé setkání. Pavouk 45: 26-27 (in Czech).
Pavouci (Araneae) Dobroměřického rybníka (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy).
Kůrka A. (2020): Pavouci (Araneae) Dobroměřického rybníka (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the locality Dobroměřický pond (České středohoří protected landscape area, northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 40: 43–54 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) bývalé pískovny u Dobroměřic (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy).
Kůrka A. (2020): Pavouci (Araneae) bývalé pískovny u Dobroměřic (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of former sandpit near Dobroměřice village (České středohoří protected landscape area, northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 40: 55–65 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy)
Kůrka A. & Buchar J. (2010): Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil
Kůrka A. & Buchar J. (2011): Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy).
Kůrka A. & Dolejš P. (2011): Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 137–148.
Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Kůrka A. & Dolejš P. (2018): Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. Arachnol. Mitt. 56: i–iv.
Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge
Kůrka A. & Hradská I. (2010): Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge. In Šustr P. (ed.), Aktuality šumavského výzkumu IV. Research Actualities in Bohemian/Bavarian Forest. Abstract Book. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk, pp. 59–60.
Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky
Kůrka A. & Hradská I. (2011): Pavouci Šumavy – dosavadní poznatky [Spiders of the Šumava Mts. (Bohemian Forest) – current state of knowledge]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 124–125 (in Czech).
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones)
Kůrka A. & Kovařík F. (2003): České názvy živočichů VI [Czech names of animals VI]. Pavoukovci (Arachnida) I. Pavouci (Araneae) a štíři (Scorpiones). Národní muzeum, Praha, 166 p. (in Czech).
Jedovatí živočíchové
Kůrka A. & Pfleger V. (1984): Jedovatí živočíchové. Academia, Praha. 165 pp.
Sedmdesát let Jana Buchara
Kůrka A. & Růžička V. (2002): Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Pavouci
Kůrka A. & Szymkowiak P. (2007): Pavouci [Spiders]. In Flousek J., Hartmanová O., Štursa J. & Potocki J. (eds), Krkonoše – příroda, historie, život [Krkonoše Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 235–240 (in Czech).
Sklípkánek černý Atypus piceus (Sulzer, 1776)
Kůrka A. & Trávníček D. (2020): Sklípkánek černý Atypus piceus (Sulzer, 1776). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 127 (in Czech).
Slíďák tatarský Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770)
Kůrka A. & Trávníček D. (2020): Slíďák tatarský Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 130 (in Czech).
Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881)
Kůrka A. & Trávníček D. (2020): Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881). In Šnajdara P., Trávníček D., Konvička O., Spitzer L., Beneš J. & Šnajdarová M. (eds), Vzácné a ohrožené druhy bezobratlých Zlínského kraje. Zlínský kraj, Zlín, p. 129 (in Czech).
Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic)
Kůrka A. & Vaněk J. (2002): Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the western Giant Mountains (Czech Republic). Opera corcontica 38 [2001]: 219–233.
Pavouci (Araneae) krkonošských lesních rašelinišť. Spiders (Araneae) of forest peat bogs in the Giant Mts.
Kůrka A. & Vaněk J. 2008: Pavouci (Araneae) krkonošských lesních rašelinišť. Spiders (Araneae) of forest peat bogs in the Giant Mts. Opera Corcontica 45: 125–149 (in Czech, English abstract and summary).
Nález dvou vzácných druhů pavouků (Araneae) Cinetata gradata (Simon, 1881) (Linyphiidae) a Theridion boesenbergi Strand, 1904 (Theridiidae) v podhůří Krkonoš.
Kůrka A. & Vaněk J. 2010: Nález dvou vzácných druhů pavouků (Araneae) Cinetata gradata (Simon, 1881) (Linyphiidae) a Theridion boesenbergi Strand, 1904 (Theridiidae) v podhůří Krkonoš. Finding of the two rare spider species (Araneae) Cinetata gradata (Simon, 1881) (Linyphiidae) and Theridion boesenbergi Strand, 1904 (Theridiidae) on the foothills of the Krkonoše Mts. Opera Corcontica 47: 275–280 (in Czech, English abstract and summary).
Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Krkonoše Mts.
Kůrka A. & Vaněk J. (2013): Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Krkonoše Mts. Pavouci (Araneae) krkonošských bučin. Opera Corcontica 50/S: 165–179.
Pavouci (Araneae) Prahy
Kůrka A., Buchar J. & Řezáč M. (2007): Pavouci (Araneae) Prahy [Spiders (Araneae) of Prague city (Czech Republic)]. Natura Pragensis 18: 5–126 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Bryja V. (2006): Pavouci (Araneae) CHKO Kokořínsko [Spiders (Araneae) of Kokořínsko Protected Landscape Area]. Bohemia centralis 27: 91–135 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras. Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic)
Kůrka A., Buchar J., Kubcová L. & Řezáč M. 2010: Pavouci (Araneae) chráněné krajinné oblasti Český kras. Spiders (Araneae) of the Bohemian Karst Protected Landscape Area (Czech Republic). Bohem. cent. 30: 5–100 (in Czech, English abstract and summary).
New faunistic and taxonomic data on the spider fauna of Albania (Arachnida: Araneae).
Kůrka A., Naumova M., Indzhov S. & Deltshev C. (2020): New faunistic and taxonomic data on the spider fauna of Albania (Arachnida: Araneae). Arachnol. Mitt. 59: 8–21. DOI: 10.30963/aramit5903
Pavouci České republiky.
Kůrka A., Řezáč M., Macek R. & Dolanský J. (2015): Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha, 623 pp.
Pająk Enoplognatha latimana Hippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) w Polsce i Republice Czeskiej
Kwiecien-Wrotniewska J., Wozny M. & Zbytek F. T. (1993): Pająk Enoplognatha latimanaHippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) w Polsce i Republice Czeskiej [A spider Enoplognatha latimanaHippa & Oksala (Aranei, Theridiidae) in Poland and Czech Republic]. Przegląd Zoologiczny37: 73–75 (in Polish, English summary).

L

The pest-specific effects of glyphosate on functional response of a wolf spider
Lacava M., García L. F., Viera C. & Michalko R. (2021): The pest-specific effects of glyphosate on functional response of a wolf spider. Chemosphere 262: 1–6. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2020.127785
Vertical distribution of spiders in soil
Laška V., Kopecký O., Růžička V., Mikula J., Véle A., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2011): Vertical distribution of spiders in soil. J. Arachnol. 39 (3): 393–398.
Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides.
Leccia F., Kysilková K., Kolářová M., Hamouzová K., Líznarová E. & Korenko S. (2016): Disruption of the chemical communication of the European agrobiont ground-dwelling spider Pardosa agrestis by pesticides. J. Appl. Entomol. 140 (8): 609–616. DOI: 10.1111/jen.12288
Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku. Notes on occurrence of Cyclosa oculata in Czechia. Pavouk 54: 21–27 (in Czech, English abstract)
Legátová E., Rückl K., Vaněk O. & Čejková K. (2023): Jak je to s výskytem křižáka trojlaločného (Cyclosa oculata) v Česku. Notes on occurrence of Cyclosa oculata in Czechia. Pavouk 54: 21–27 (in Czech, English abstract)
A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae).
Liu J., May-Collado L. J., Pekár S. & Agnarsson I. (2015): A revised and dated phylogeny of cobweb spiders (Araneae, Araneoidea, Theridiidae): A predatory Cretaceous lineage diversifying in the era of the ants (Hymenoptera, Formicidae). Mol. Phylogenet.Evol. 94: 658–675. DOI: 10.1016/j.ympev.2015.09.023.
Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků
Líznarová E. (2010): Funkční odpověď u myrmekofágních pavouků. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 141–142 (in Czech).
Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders.
Líznarová E. & Pekár S. (2013): Dangerous prey is associated with a type 4 functional response in spiders. Anim. Behav. 85 (6): 1183–1190. DOI: 10.1016/j.anbehav.2013.03.004.
Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): Evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling.
Líznarová E. & Pekár S. (2015): Trophic niche of Oecobius maculatus (Araneae: Oecobiidae): Evidence based on natural diet, prey capture success, and prey handling. J. Arachnol. 43 (2): 188–193. DOI: 10.1636/J14-56.
Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilization of alternative prey in an ant-eating spider.
Líznarová E. & Pekár S. (2016): Metabolic specialisation on preferred prey and constraints in the utilization of alternative prey in an ant-eating spider. Zoology 119 (5): 464–470. DOI: 10.1016/j.zool.2016.04.004.
Trophic niche and capture efficacy of an ant-eating spider, Euryopis episinoides (Araneae: Theridiidae)
Líznarová E. & Pekár S. (2019): Trophic niche and capture efficacy of an ant-eating spider, Euryopis episinoides (Araneae: Theridiidae). J. Arachnol. 47 (1): 45–51. DOI: 10.1636/0161-8202-47.1.45
Predatory versatility enhances local trophic specialisation in a cosmopolitan carnivorous predator
Líznarová E., Sentenská L. & Pekár S. (2011): Predatory versatility enhances local trophic specialisation in a cosmopolitan carnivorous predator. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 42.
Local trophic specialisation in a cosmopolitan spider (Araneae).
Líznarová E., Sentenská L., García L. F., Pekár S. & Viera C. (2013): Local trophic specialisation in a cosmopolitan spider (Araneae). Zoology 116 (1): 20–26. DOI: 10.1016/j.zool.2012.06.002.
Stridulation can suppress cannibalism in a specialised araneophagous predator.
Líznarová E., Sentenská L., Šťáhlavský F. & Pekár S. (2018): Stridulation can suppress cannibalism in a specialised araneophagous predator. Behav. Ecol. Soc. 72: 127. DOI: 10.1007/s00265-018-2541-3
Nejmlsnější z pavouků – extrémní příklad potravní specializace predátorů.
Líznarová L. & Petráková L. (2017): Nejmlsnější z pavouků – extrémní příklad potravní specializace predátorů (The choosiest of spiders – an extreme example of predators' food specialization). Živa 65 (1): 32–34 (in Czech, English summary).
Revision der Krabbenspinnen-Gattung Heriaeus Simon.
Loerbroks A. (1983): Revision der Krabbenspinnen-Gattung HeriaeusSimon. Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF)26: 85–139.
Towards establishment of a centralized spider traits database.
Lowe E. C., Wolff J. O., Aceves-Aparicio A., Birkhofer K., Branco V. V., Cardoso P., Chichorro F., Fukushima C. S., Gonçalves-Souza T., Haddad C. R., Isaia M., Krehenwinkel H., Lynn Audisio T., Macías-Hernández N., Malumbres-Olarte J., Mammola S., McLean D. J., Michalko R., Nentwig W., Pekár S., Pétillon J., Privet K., Scott C., Uhl G., Urbano-Tenorio F., Wong B. H. & Herberstein M. E. (2020): Towards establishment of a centralized spider traits database. J. Arachnol. 48 (2): 103–109. DOI: 10.1636/0161-8202-48.2.103

M

Nory sklípkanů ze skupiny „trapdoor“. Pavouk 31: 5-6 (in Czech).
Macík S. (2011): Nory sklípkanů ze skupiny „trapdoor“. Pavouk 31: 5-6 (in Czech).
Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika)
Machač O. (2010): Nález pavouka Comaroma simoni Bertkau, 1889 v Bílých Karpatech (Česká republika) [Record of spider Comaroma simoni Bertkau, 1889 in White Carpathian Mountains (Czech Republic)]. Acta Carp. Occ.1: 101.
Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7 (in Czech).
Machač O. (2011): Vodouch stříbřitý ve Štramberku. Pavouk 31: 7 (in Czech).
Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy.
Machač O. (2012): Příspěvek k poznání pavouků (Araneae) v EVL Libické luhy. Contribution to knowledge of spiders (Araneae) of SCI Libické floodplains. Práce muzea v Kolíně – řada přírodovědná 10: 47–52 (in Czech, English abstract and summary).
Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4-5 (in Czech).
Machač O. (2012): Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882), málo známý karpatský endemit. Pavouk 32: 4-5 (in Czech).
Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Machač O. (2012): Méně známé druhy pavouků – Phlegra cinereofasciata Simon, 1868. Pavouk 33: 5-6 (in Czech).
Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).
Machač O. (2012): Ptáci jako kořist pavouků. Pavouk 33: 8 (in Czech).
Pavouci (Araneae)
Machač O. (2013): Pavouci (Araneae) [Spiders (Araneae)]. In Tomáš P. (ed.), Příroda Pobečví [Nature of Bečva Region]. ČSOP Lipník n. Bečvou, pp. 106–109.
Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2-4 (in Czech).
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Hahnia picta Kulczyński, 1897. Pavouk 34: 2-4 (in Czech).
Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Machač O. (2013): Méně známé druhy pavouků – Tibellus macellus Simon, 1875. Pavouk 35: 3-4 (in Czech).
Osminozí obyvatelé Českého ráje.
Machač O. (2014): Osminozí obyvatelé Českého ráje. Od Ještěda k Troskám, Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí 21 (2): 142–143.
Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny.
Machač O. (2014): Pavouci a sekáči na kmenech stromů Hostýnsko-vsetínské hornatiny. Spiders and harvestmen on tree trunks in Hostýnsko-vsetínská highlands. Acta Carp. Occ. 5: 64–67 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Machač O. (2014): Méně známé druhy pavouků – Cozyptila blackwalli. Pavouk 36: 14-15 (in Czech).
Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Machač O. (2014): Nález sklípkánka v bučině. Pavouk 36: 19 (in Czech).
Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Machač O. (2014): Arachnologická exkurze – Lednicko 2014. Pavouk 36: 26-27 (in Czech).
Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů.
Machač O. (2015): Plachetnatka nákorní a její přizpůsobení k životu na kmenech stromů (Drapetisca socialis and its adaptation to life on tree trunks). Živa 63 (6): 279 (in Czech, English summary).
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3 (in Czech).
Machač O. (2015): Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum. Pavouk 38: 2-3 (in Czech).
Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7 (in Czech).
Machač O. (2015): Křižák Neoscona adianta za humny! Pavouk 38: 6-7 (in Czech).
Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3 (in Czech).
Machač O. (2015): Poznámka k novému názvosloví některých našich příčnatek. Pavouk 39: 3 (in Czech).
Na vánočním stromečku. Pavouk 39: 22 (in Czech).
Machač O. (2015): Na vánočním stromečku. Pavouk 39: 22 (in Czech).
Pavouci Národní přírodní památky Šipka
Machač O. (2016): Pavouci Národní přírodní památky Šipka. Spiders of Šipka National Nature Monument. Acta Carp. Occ. 7: 58–65 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8 (in Czech).
Machač O. (2016): Méně známé druhy pavouků – Nuctenea silvicultrix. Pavouk 40: 7-8 (in Czech).
Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice.
Machač O. (2017): Pavučenka stupínkatá Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) v České republice. Cinetata gradata (Simon, 1881) (Araneae: Linyphiidae) in the Czech Republic. Acta Carp. Occ. 8: 34–37 (in Czech, English abstract).
Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve.
Machač O. (2017): Pavouci NPR Zástudánčí. Spiders of Zástudánčí National Nature Reserve. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 313: 59–66 (in Czech, English abstract).
Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Machač O. (2017): Arachnologická exkurze Mostecko 2017. Pavouk 42: 22-23 (in Czech).
Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
Machač O. (2017): Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě. Record of a tropical sparassid from Hranice na Moravě. Pavouk 42: 7 (in Czech, English abstract).
Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit).
Machač O. (2018): Pavouci a sekáči štěrkovny Tovačov (Spiders and harvestmen in Tovačov gravel pit). Zprávy Vlast. muz. Olomouc 315: 48–56 (in Czech, English summary).
Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster – specialista na mravence? Pavouk 46: 8 (in Czech).
Machač O. (2019): Snovačka černobřichá Dipoena melanogaster – specialista na mravence? Pavouk 46: 8 (in Czech).
Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků?
Machač O. (2020): Kde najdeme aktuální data o rozšíření našich pavouků? [Where do we find actual data on distribution of our spiders?]. FOP: Data v OP 7 (4): 34–35 (in Czech).
Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch) na Svitavsku.
Machač O. (2020): Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch) na Svitavsku. Record of Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) in the Svitavy region. Vč. sb. přír. – Práce a studie 26: 103–106 (in Czech, English summary)
Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova?
Machač O. (2020): Kolik vajíček nosí slíďák rolní v kokonu v okolí Vyškova? Pavouk 49: 19 (in Czech).
Pavouci České republiky
Machač O. (2021): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 50: 2 (in Czech, English abstract).
Rozhovor s Tondou Kůrkou.
Machač O. (2021): Rozhovor s Tondou Kůrkou. Pavouk 51: 19-22 (in Czech).
Pavouci České republiky
Machač O. (2021): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 51: 2 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale
Machač O. (2021): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) přírodní rezervace Maštale. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Maštale Nature reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 27: 99-111 (in Czech, English summary).
Pavouci České republiky
Machač O. (2022): Pavouci České republiky. Arachnids of the Czech republic. Pavouk 52: 2 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) lomu Prachovice
Machač O. (2022): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) lomu Prachovice. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of limestone quarry Prachovice. Vč. sb. přír. – Práce a studie 28: 77–84 (in Czech, English summary).
Pavoukovci České republiky. Arachnids of the Czech Republic. Pavouk 54: 2 (in Czech, English abstract)
Machač O. (2023): Pavoukovci České republiky. Arachnids of the Czech Republic. Pavouk 54: 2 (in Czech, English abstract)
Pavouci České republiky. Spiders of the Czech Republic. Pavouk 55: 2 (in Czech, English abstract)
Machač O. (2023): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech Republic. Pavouk 55: 2 (in Czech, English abstract)
Významné nálezy pavouků z ČR VI. Remarkable records of spiders from Czech Republic VI. Pavouk 46: 6-7 (in Czech).
Machač O. & Dolanský J. (2019): Významné nálezy pavouků z ČR VI. Remarkable records of spiders from Czech Republic VI. Pavouk 46: 6-7 (in Czech).
Pavouci České republiky
Machač O. & Dolanský J. (2020): Pavouci České republiky. Spiders of the Czech republic. Pavouk 49: 2-3 (in Czech, English abstract).
Méně známé druhy pavouků – Dictyna szaboi.
Machač O. & Dolanský J. (2021): Méně známé druhy pavouků – Dictyna szaboi. Pavouk 51: 8-9 (in Czech).
Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době!
Machač O. & Hamřík T. (2022): Pavučenka dlouhovlasá po dlouhé době! Pavouk 53: 4 (in Czech)
První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě.
Machač O. & Krejčí T. (2017): První nálezy pavouka Microdipoena jobi (Araneae: Mysmenidae) na Moravě. First records of Microdipoena jobi (Kraus, 1967) (Araneae: Mysmenidae) in Moravia. Thayensia 14: 59–62 (in Czech, English abstrct and summary).
Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě
Machač O. & Mačát Z. (2021): Lovčík vodní potvrzen na jižní Moravě. Pavouk 50: 11 (in Czech).
Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic).
Machač O. & Niedobová J. (2015): Spiders (Araneae) of Hůrka u Hranic National Nature Reserve (Moravia, Czech Republic). Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (1): 65–75. DOI: 10.11118/actaun201563010065.
Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods
Machač O. & Tuf I. H. (2016): Spiders and harvestmen on tree trunks obtained by three sampling methods. Arachnol. Mitt. 51: 67–72. DOI: 10.5431/aramit5110.
Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes
Machač O. & Tuf I. H. (2021): Ornithologists’ help to spiders: Factors influencing spiders overwintering in bird nesting boxes. Insects 12 (465): 1–11. DOI: 10.3390/insects12050465
Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4 (in Czech).
Machač O. & Zedek M. (2011): Hahnia candida, nový druh pavouka pro ČR. Pavouk 31: 4 (in Czech).
Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae).
Machač O. & Zedek M. (2014): Hahnia candida – nový druh pavouka pro Českou republiku (Araneae: Hahniidae). Hahnia candida Simon, 1875 – a new spider species for the Czech Republic (Araneae: Hahniidae). Bohem. Cent. 32: 317–320.
Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy
Machač O., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hradská I., Růžička V., Řezáč M., Šich R. & Hradská I. (2019): Příspěvek k fauně pavouků vybraných lokalit střední Moravy. Contribution to spider fauna of selected localities of Central Moravia. Zprávy Vlast. muz. Olomouc 317: 82–97 (in Czech, English abstract).
Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains.
Machač O., Christophoryová J., Krajčovičová K., Budka J. & Schlaghamerský J. (2018): Spiders and pseudoscorpions (Arachnida: Araneae, Pseudoscorpiones) in old oaks of Central European floodplains. Arachnol. Mitt. 56: 24–31. DOI: 10.30963/aramit5604
Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae)
Machač O., Ivinskis P. & Rimšaitė J. (2016): Several new for Lithuanian fauna species of spiders (Araneae). New and rare for Lithuania insect species 28: 121–126.
In the shadow of cormorants: Succession of avian colony affects selected groups of ground dwelling predatory arthropods
Machač O., Ivinskis P., Rimašaitė J., Horňák O. & Tuf I. H. (2022): In the shadow of cormorants: Succession of avian colony affects selected groups of ground dwelling predatory arthropods. Forests 13 (330): 1–13. DOI: 10.3390/f13020330
Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje.
Machač O., Mačát Z., Jelínek A. & Reiter A. (2018): Lovčík mokřadní Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) (Araneae: Pisauridae) v povodí řeky Dyje (Fen raft spider Dolomedes plantarius in the Dyje river basin). Thayensia 15: 95–102 (in Czech, English summary).
Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí.
Machač O., Tuf I. H., Rada S., Trnka F., Kočárek P. & Kuras T. (2018): Bezobratlí NP Ulu Temburong V. Ostatní bezobratlí (Invertebrates of the Ulu Temburong National Park (Borneo) V. Other Invertebrates). Živa 66 (3): 140–142 (in Czech, English summary).
Příspěvek k bionomii druhu Zelotes aeneus (Simon, 1878).
Majkus Z. (1982a): Příspěvek k bionomii druhu Zelotes aeneus(Simon, 1878), (Araneidea) [Beitrag zur Bionomie der Art Zelotes aeneus(Simon, 1878)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E12: 35–45 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneidea) SPR Loucké rybníky
Majkus Z. (1982b): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneidea) SPR Loucké rybníky [Beitrag zur Erkenntnis von Spinnenfauna(Araneidea) des Naturschutzgebiets Loucké rybníky]. Přírodovědecký sborník26: 21–29 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny (Araneidea) Poodří
Majkus Z. (1985): Příspěvek k poznání arachnofauny (Araneidea) Poodří [Beitrag zur Erkenntnis von Arachnofauna (Arachnoidea) im Oderland]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E14 [1984]: 29–39 (in Czech, German summary).
Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald
Majkus Z. (1987a): Studium pavoučích společenstev vybraných ostravských hald [Spider communities of selected pit heaps in Ostrava]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 77–86 (in Czech).
1. československo-polské arachnologické symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986
Majkus Z. (1987b): 1. československo-polské arachnologické symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986 [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposium Ostrava 30. 6.–3. 7. 1986]. Čas Slez. Muz. Opava (A)36: 91–92 (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald
Majkus Z. (1988b): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných ostravských hald[Ökologisch-faunistische Charakteristikvon Arachnozönosen ausgewählter Ostrava-Berghalden]. Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě 63, 192 pp. (in Czech, German summary).
Fauna pavouků (Araneida) Státní přírodní rezervace Rašeliniště Na Skřítku
Majkus Z. (1988c): Fauna pavouků (Araneida) Státní přírodní rezervace Rašeliniště Na Skřítku [Die Spinnenfauna (Araneida) des Naturschutzgebiets Moosweichten (Na Skřítku)]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E17 [1987]: 85–102 (in Czech, German summary).
Untersuchungen von Spinnengemeinschaften auf ausgewählten Berghalden in dem Ostrava-Gebiet
Majkus Z. (1988d): Untersuchungen von Spinnengemeinschaften auf ausgewählten Berghalden in dem Ostrava-Gebiet. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 177–178.
1. Československo-polské arachnologické sympozium v Ostravě
Majkus Z. (1988e): 1. Československo-polské arachnologické sympozium v Ostravě [1st Czechoslovak-Polish arachnological symposiumin Ostrava]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 167–169 (in Czech).
Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách
Majkus Z. (1990): Využití ekologických charakteristik k poznání sukcese arachnocenóz na ostravských haldách [Die Ausnutzungökologischen Charakteristiken bei der Erkenntnis der Sukzession von Arachnozänosen auf Ostrauer Halden]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E20: 107–116 (in Czech, German summary).
Fauna pavouků (Araneae) z území Hranického krasu
Majkus Z. (1991): Fauna pavouků (Araneae) z území Hranického krasu [Spinnen-Fauna (Araneae) aus dem Hranice-Karstgebiet]. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E21: 27–40 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu
Majkus Z. (1993): Příspěvek k poznání pavoučí fauny (Araneae) Jesenického krasu [Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna (Araneae) von Gesenke-Karst]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica1: 113–133 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu
Majkus Z. (1995): Příspěvek k poznání arachnofauny Moravského krasu [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis des Mährischen Karstes]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica3: 119–136 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova
Majkus Z. (1996): Příspěvek k poznání arachnofauny okolí Mostů u Jablunkova [Contribution to the cognition of arachnofauna in the neighbourhood of “Mosty u Jablunkova”]. Práce a studie10: 128–133 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska
Majkus Z. (1998): Příspěvek k poznání arachnofauny Osoblažska [Ein Beitrag zur Arachnofaunaerkenntnis der Region von Osoblaha]. ActaFac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica4–5: 93–104 (in Czech, German summary).
Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska
Majkus Z. (ed.) (2000): Arachnofauna vybraných lokalit Vsetínska [Die Arachnofauna ausgewählter Gebiete des Bezirks Vsetín]. Acta Fac.Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica6–7: 57–70 (in Czech, German summary).
Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999.
Majkus Z. (ed.) (2001a): Pavouci Hostýnských vrchů. Výsledky arachnologické exkurze Hostýnské vrchy 1999 [The spiders of the Hostýnské vrchy hills. Arachnological excursion in the Hostýnské vrchy hills]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 86–96 (in Czech, English summary).
Pavouci ve městě.
Majkus Z. (2001b): Pavouci ve městě [Spiders in towns]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica–Ecologica 8: 141–147 (in Czech, English summary).
Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností
Majkus Z. (2003a): Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností [Bioindication of landscape changes]. In Bryja J. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 40–41 (in Czech).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice)
Majkus Z. (2003b): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz haldy Dolu Odra (Lidice) [Eco-faunistical characteristic of arachnocenosis of dump od Důl Odra (Lidice) coal-mine]. Acta Fac. Rer. Nat. Univ. Ostraviensis, Biologica – Ecologica 10: 81–98 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion)
Majkus Z. (2003c): Pavouci (Araneae) navrhovaného chráněného území Skalická Morávka (Podbeskydský bioregion) [Spiders (Araneae) of the proposed protected area Skalická Morávka River (Podbeskydský biogeographical region)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 13: 99–110 (in Czech, English summary).
Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd
Majkus Z. (2006): Arachnofauna rašelinišť NPR Praděd [Fauna of spiders in peat moors of Praděd National Nature Reserve]. Čas. Slez. Muz.Opava (A) 55: 239–248 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina)
Majkus Z. (2007): Pavouci (Araneae) Přírodní památky Kamenná (Podbeskydská pahorkatina) [Spiders (Araneae) of the Natural Monument Kamenná (Podbeskydská pahorkatina Hilly land)]. Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 59–64 (in Czech, English summary).
RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách)
Majkus Z. (2011a): RNDr. Antonín Kůrka – jubilant, arachnolog a cestovatel (nebo i – poslední faunistik v Čechách) [RNDr. Antonín Kůrka – a jubilant, arachnologist, and traveller (or also – the last faunistist in Bohemia)]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 9–10 (in Czech).
Černouhelná halda jako ekosystém
Majkus Z. (2011b): Černouhelná halda jako ekosystém [Black coal heap as an ecosystem]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 32–34 (in Czech).
Araneida
Majkus Z. & Svatoň J. (1995): Araneida. In Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserveof UNESCO I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia92: 35–50.
Local- versus broad-scale environmental drivers of continental β-diversity patterns in subterranean spider communities across Europe
Mammola S., Cardoso P., Angyal D., Balázs G., Blick T., Brustel H., Carter J., Curčić S., Danflous S., Dányi L., Déjean S., Deltshev C., Elverici M., Fernández J., Gasparo F., Komnenov M., Komposch C., Kováč L., Kunt K. B., Mock A., Moldovan O. T., Naumova M., Pavlek M., Prieto C. E., Ribera C., Rozwałka R., Růžička V., Vargovitsh R. S., Zaenker S., Isaia M. (2019): Local- versus broad-scale environmental drivers of continental β-diversity patterns in subterranean spider communities across Europe
Continental data on cave-dwelling spider communities across Europe (Arachnida: Araneae)
Mammola S., Cardoso P., Angyal D., Balázs G., Blick T., Brustel H., Carter J., Ćurčić S., Danflous S., Dányi L., Déjean S., Deltshev C., Elverici M., Fernández J., Gasparo F., Komnenov M., Komposch K.,Kováč L.,Kunt K. B., Mock A., Moldovan O., Naumova M., Pavlek M., E. Prieto C. E., Ribera C., Rozwałka R., Růžička V., Vargovitsh R. S., Zaenker S., Isaia M. (2019): Continental data on cave-dwelling spider communities across Europe (Arachnida: Araneae)
An expert-curated global database of online newspaper articles on spiders and spider bites.
Mammola S., Malumbres-Olarte J., Arabesky V., Barrales-Alcalá D. A., Barrion-Dupo A. L., Benamú M. A., Bird T. L., Bogomolova M., Cardoso P., Chatzaki M., Cheng R.-C., Chu T.-A., Classen-Rodríguez L. M., Čupić I., Dhiya´ulhaq N. U., Drapeau Picard A.-P., El-Hennawy H. K., Elverici M., Fukushima C. S., Ganem Z., Gavish-Regev E., Gonnye N. T., Hacala A., Haddad C. R., Hesselberg T., Ho T. A. T., Into T., Isaia M., Jayaraman D., Karuaera N., Khalap R., Khalap K., Kim D., Korhonen T., Kralj-Fišek S., Land H., Lin S.-W., Loboda S., Lowe E., Lubin Y., Martínez A., Mbo Z., Miličić M., Mwende Kioko G., Nanni V., Norma-Rashid Y., Nwankwo D., Painting C. J., Pang A., Pantini P., Pavlek M., Pearce R., Petchard B., Pétillon J., Raberahona O. C., Saarinen J. A., Segura-Hernández L., Sentenská L., Uhl G., Walker L., Warui C. M., Wiśniewski K., Zamani A., Scott C. & Chuang A. (2022): An expert-curated global database of online newspaper articles on spiders and spider bites. Sci. Data 9 (109): 1–12. DOI: 10.1038/s41597-022-01197-6
Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy
Martinek V. (1960): Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy[Insecta, Arachnoidea und Diplopoda der jungenFichtenbestände in Mitteleuropa]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV 70 (1), 143 pp. (in Czech, German summary).
Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders
Martišová M., Bilde T. & Pekár S. (2009): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. Animal Behaviour 78: 1115–1118.
A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968.
Marusik Y. M. & Buchar J. (2003): A survey of the East Palaearctic Lycosidae (Aranei). 3. On the wolf spiders collected in Mongolia by Z. Kaszab in 1966–1968. Arthropoda Selecta 12: 149–158.
Vliv alochtonní kleče na faunu bezobratlých v NPR Praděd (CHKO Jeseníky): na příkladu epigeických pavouků
Mařák P. & Kuras T. (2006): Vliv alochtonní kleče na faunu bezobratlých v NPR Praděd (CHKO Jeseníky): na příkladu epigeických pavouků [The influence of allochthonous dwarf pine on epigeic spiders in Praděd National Nature Reserve, Jeseníky Protected Landscape Area]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 55–56 (in Czech).
S Janem Bucharem nejen o pavoucích
Materna J. (2006): S Janem Bucharem nejen o pavoucích [With Jan Buchar not only about spiders]. Krkonoše – Jizerské hory 39 (9): 46–48(in Czech).
Arachnologický kurz pro studenty – Mohelno. Pavouk 33: 20 (in Czech).
Michálek O. (2012): Arachnologický kurz pro studenty – Mohelno. Pavouk 33: 20 (in Czech).
Násilné vniknutí – specializovaná lovecká strategie pavoukožravé skálovky
Michálek O. (2019): Násilné vniknutí – specializovaná lovecká strategie pavoukožravé skálovky (Forced entry – the specialized hunting strategy of the spider-eating ground spider). Živa 67 (3): 133–135 (in Czech, English summary).
Winter activity of Clubiona spiders and their potential for pest control.
Michálek O., Gajski D. & Pekár S. (2022): Winter activity of Clubiona spiders and their potential for pest control. J. Therm. Biol. 108 (103295): 1–6. DOI: 10.1016/j.jtherbio.2022.103295
High specific efficiency of venom of two prey-specialized spiders.
Michálek O., Kuhn-Nentwig L. & Pekár S. (2019): High specific efficiency of venom of two prey-specialized spiders. Toxins 11 (12): 687. DOI: 10.3390/toxins11120687
Nest usurpation: a specialised hunting strategy used to overcome dangerous spider prey.
Michálek O., Lubin Y. & Pekár S. (2019): Nest usurpation: a specialised hunting strategy used to overcome dangerous spider prey. Sci. Rep. 2019 (9): 5386. DOI: 10.1038/s41598-019-41664-6
Fundamental trophic niche of two prey-specialized jumping spiders, Cyrba algerina and Heliophanus termitophagus (Araneae: Salticidae)
Michálek O., Pekár S. & Haddad C. R. (2021): Fundamental trophic niche of two prey-specialized jumping spiders, Cyrba algerina and Heliophanus termitophagus (Araneae: Salticidae). J. Arachnol. 49 (2): 268–271. DOI: 10.1636/JoA-S-20-060
Capture efficiency and trophic adaptations of a specialist and generalist predator: a comparison.
Michálek O., Petráková L. & Pekár S. (2017): Capture efficiency and trophic adaptations of a specialist and generalist predator: a comparison. Ecol. Evol. 7 (8): 2756–2766. DOI: 10.1002/ece3.2812.
Silk versus venom: alternative capture strategies employed by closely related myrmecophagous spiders.
Michálek O., Řezáč M, Líznarová E., Symondson W. O. C. & Pekár S. (2019): Silk versus venom: alternative capture strategies employed by closely related myrmecophagous spiders. Biol. J. Linn. Soc. 126 (3): 545–554. DOI: 10.1093/biolinnean/bly181
Composition and toxicity of venom produced by araneophagous white-tailed spiders (Lamponidae: Lampona sp.).
Michálek O., Walker A. A., Šedo O., Zdráhal Z., King G. F. & Pekár S. (2022): Composition and toxicity of venom produced by araneophagous white-tailed spiders (Lamponidae: Lampona sp.). Sci. Rep. 12 (21597): 1–13. DOI: 10.1038/s41598-022-24694-5
Utváření a význam pavoučích osobností v ekologické dynamice.
Michalko R. (2015): Utváření a význam pavoučích osobností v ekologické dynamice (Spider personality in ecological dynamics). Živa 63 (5): 261–262 (in Czech, English summary).
Habitat niches suggest that non-crop habitat types differ in quality as source habitats for Central European agrobiont spiders
Michalko R. & Birkhofer K. (2021): Habitat niches suggest that non-crop habitat types differ in quality as source habitats for Central European agrobiont spiders. Agric. Ecosyst. Environ. 308 (107248): 1–9. DOI: 10.1016/j.agee.2020.107248
Intraspecific phenotypic variation in functional traits of a generalist predator in an agricultural landscape.
Michalko R. & Dvoryankina V. (2019): Intraspecific phenotypic variation in functional traits of a generalist predator in an agricultural landscape. Agr. Ecosyst. Environ. 278: 35–42. DOI: 10.1016/j.agee.2019.03.018
Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders
Michalko R. & Košulič O. (2016): Temperature-dependent effect of two neurotoxic insecticides on predatory potential of Philodromus spiders. J. Pest Sci. 89 (2): 517–527. DOI: 10.1007/s10340-015-0696-5.
The management type used in plum orchards alters the functional community structure of arthropod predators.
Michalko R. & Košulič O. (2020): The management type used in plum orchards alters the functional community structure of arthropod predators. Int. J. Pest Manag. 66 (2): 173–181. DOI: 10.1080/09670874.2019.1601292
Is different degree of individual specialisation in three spider species caused by distinct selection pressures?
Michalko R. & Pekár S. (2014): Is different degree of individual specialisation in three spider species caused by distinct selection pressures? Basic Appl. Ecol. 15 (6): 496–506. DOI: 10.1016/j.baae.2014.08.003.
Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae).
Michalko R. & Pekár S. (2015): Niche partitioning and niche filtering jointly mediate the coexistence of three closely related spider species (Araneae, Philodromidae). Ecol. Entomol. 40: 22–33. DOI: 10.1111/een.12149.
The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests.
Michalko R. & Pekár S. (2015): The biocontrol potential of Philodromus (Araneae, Philodromidae) spiders for the suppression of pome fruit orchard pests. Biol. Control 82: 13–20. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2014.12.001.
Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences.
Michalko R. & Pekár S. (2016): Different hunting strategies of generalist predators result in functional differences. Oecologia 181 (4): 1187–1197. DOI: 10.1007/s00442-016-3631-4.
The behavioral type of a top-predator drives the short-term dynamic of intraguild predation.
Michalko R. & Pekár S. (2017): The behavioral type of a top-predator drives the short-term dynamic of intraguild predation. Am. Nat. 189 (3): 242–253. DOI: 10.5061/dryad.9br59.
Top predator’s aggressiveness and mesopredator’s risk-aversion additively determine probability of predation.
Michalko R. & Řežucha R. (2018): Top predator’s aggressiveness and mesopredator’s risk-aversion additively determine probability of predation. Behav. Ecol. Sociobiol. 72: 105. DOI: 10.1007/s00265-018-2520-8
Interaction between hunting strategy, habitat type and stratum drive intraguild predation and cannibalism.
Michalko R., Birkhofer K. & Pekár S. (2022): Interaction between hunting strategy, habitat type and stratum drive intraguild predation and cannibalism. Oikos 2022 (3; e08662): 1–12. DOI: 10.1111/oik.08355
Association between arthropod densities suggests dominance of top-down control of predator-prey food-webs on pear trees during winter.
Michalko R., Gajski D., Košulič O., Khum W., Michálek O. & Pekár S. (2022): Association between arthropod densities suggests dominance of top-down control of predator-prey food-webs on pear trees during winter. Food Webs 33 (e00261): 1–9. DOI: 10.1016/j.fooweb.2022.e00261
Foraging aggressiveness determines trophic niche in a generalist biological control species
Michalko R., Gibbons A. T., Goodacre S. L. & Pekár S. (2021): Foraging aggressiveness determines trophic niche in a generalist biological control species. Behav. Ecol. 32 (2): 257–264. DOI: 10.1093/beheco/araa123
Link between aggressiveness and shyness in the spider Philodromus albidus (Araneae, Philodromidae): State dependency over stability.
Michalko R., Košulič O. & Řežucha R. 2017: Link between aggressiveness and shyness in the spider Philodromus albidus (Araneae, Philodromidae): State dependency over stability. J. Insect Behav. 30 (1): 48–59. DOI: 10.1007/s10905-017-9596-2.
Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient
Michalko R., Košulič O., Hula V. & Surovcová K. (2016): Niche differentiation of two sibling wolf spider species, Pardosa lugubris and Pardosa alacris, along a canopy openness gradient. J. Arachnol. 44 (1): 46–51. DOI: 10.1636/M15-46.1.
Disturbance by invasive pathogenic fungus alters arthropod predator – prey food webs in ash plantations
Michalko R., Košulič O., Martinek P. & Birkhofer K. (2021): Disturbance by invasive pathogenic fungus alters arthropod predator – prey food webs in ash plantations. J. Anim. Ecol. 90: 2213–2226. DOI: 10.1111/1365-2656.13537
Behavioral predictability in a lynx spider is interactively influenced by mean behavior, prey density, and an insecticide.
Michalko R., Košulič O., Pung T. & Vichitbandha P. (2018): Behavioral predictability in a lynx spider is interactively influenced by mean behavior, prey density, and an insecticide. Curr. Zool. 64 (6):713–720. DOI: 10.1093/cz/zox075
The dynamics of prey selection by the trap-building predator Gasteracantha hasselti.
Michalko R., Košulič O., Saksongmuang V., Wongprom P., Siripaiboon P. & Trisurat Y. (2020): The dynamics of prey selection by the trap-building predator Gasteracantha hasselti. J. Trop. Ecol. 36 (3): 87–93. DOI: 10.1017/S026646742000002
Reforestations of tropical forests alter interactions between web-building spiders and their prey
Michalko R., Košulič O., Wongprom P., Songsangchote C., Saksongmuang V & Trisurat Y. (2021): Reforestations of tropical forests alter interactions between web-building spiders and their prey. Ecosystems 24: 1962–1975. DOI: 10.1007/s10021-021-00627-7
Liming alters body size distribution in a community of epigeic spiders in birch forest (Betula pendula Roth).
Michalko R., Kula E. & Košulič O. (2018): Liming alters body size distribution in a community of epigeic spiders in birch forest (Betula pendula Roth). Ann. Forest Sci. 75: 92. DOI: 10.1007/s13595-018-0769-8
Seasonal dynamics of prey utilization and individual specialization in a generalist spider in a pear orchard
Michalko R., Mifková T. & Pekár S. (2021): Seasonal dynamics of prey utilization and individual specialization in a generalist spider in a pear orchard. Biol. Control 163 (104763): 1–8. DOI: 10.1016/j.biocontrol.2021.104763
An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control
Michalko R., Pekár S. & Entling M. H. (2019): An updated perspective on spiders as generalist predators in biological control. Oecologia 189 (1): 21–36. DOI: 10.1007/s00442-018-4313-1
Global patterns in the biocontrol efficacy of spiders: A meta‐analysis
Michalko R., Pekár S., Ďula M. & Entling M. H. (2019): Global patterns in the biocontrol efficacy of spiders: A meta‐analysis. Global Ecol. Biogeogr. 28 (9): 1366–1378. DOI: 10.1111/geb.12927
The effect of increased habitat complexity and density-dependent non-consumptive interference on pest suppression by winter-active spiders.
Michalko R., Petráková L., Sentenská L. & Pekár S. (2017): The effect of increased habitat complexity and density-dependent non-consumptive interference on pest suppression by winter-active spiders. Agr. Ecosyst. Environ. 242: 26–33. DOI: 10.1016/j.agee.2017.03.025.
The benefits of intraguild predation for a top predator spider
Michalko R., Uhrinec M., Khum W. & Sentenská L. (2021): The benefits of intraguild predation for a top predator spider. Ecol. Entomol. 46 (2): 283–291. DOI: 10.1111/een.12960
How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera:Carabidae)
Michalková V. & Pekár S. (2009): How glyphosate altered the behaviour of agrobiont spiders (Araneae: Lycosidae) and beetles (Coleoptera:Carabidae). Biological Control 51: 444–449.
Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě.
Míková K., Jedličková H., Řezáč M. & Macík S. (2015): Kousnutí pavoukem v ČR i ve světě [Spider bite in Czechia and in the World]. Čes. Dermatovenerol. 5 (2): 107–112.
Spider conservation in Europe: a review
Milano F., Blick T., Cardoso P., Chatzaki M., Fukushima C. S., Gajdoš P., Gibbons A. T., Henriques S., Macías-Hernández N., Mammola S., Nentwig W., Nolan M., Pétillon J., Polchaninova N., Řezáč M., Sandström J., Smith H., Wiśniewski K. & Isaia M. (2021): Spider conservation in Europe: a review. Biol. Conserv. 256 (109020): 1–21. DOI: 10.1016/j.biocon.2021.109020
Morphological variation in Pardosa maisa Hippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae)
Milasowszky N., Buchar J. & Zulka K. P. (1999): Morphological variation in Pardosa maisaHippa & Mannila 1982 (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol.79: 11–18.
Několik vzácnějších pavouků v republice československé
Miller F. (1934a): Několik vzácnějších pavouků v republice československé [Several rather rare spiders in Czechoslovakia]. Věda přír.15: 106–109 (in Czech).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny Slovenska
Miller F. (1934b): Příspěvek k poznání pavoučí fauny Slovenska [Contribution to the knowledge of the spider fauna of Slovakia]. Příroda27: 5–6 (in Czech).
Dva noví pavouci v naší republice
Miller F. (1935a): Dva noví pavouci v naší republice [Two new spiders in our republic]. Věda přír.16: 61–63 (in Czech).
Příspěvek k arachnologickému výzkumu jižních Čech
Miller F. (1935b): Příspěvek k arachnologickému výzkumu jižních Čech [Contribution to the arachnological research in south Bohemia]. Věda přír.16: 19–21 (in Czech).
Trichoncus scrofa Kulcz. (nec Sim.) – (Araneae)
Miller F. (1935c): Trichoncus scrofa Kulcz. (nec Sim.) – (Araneae). Čas. Čs. Spol. ent.32: 26–30 (in Czech, German summary).
Druhý příspěvek k pavoučí fauně již. Čech
Miller F. (1936a): Druhý příspěvek k pavoučí fauně již. Čech [Second contribution to the spider fauna of south Bohemia]. Věda přír.17: 98 (in Czech).
Několik vzácných, pro ČSR nových pavouků
Miller F. (1936b): Několik vzácných, pro ČSR nových pavouků [Einige seltene, für die ČSR neue Spinnenarten]. Čas. Čs. Spol. ent.33: 186–187 (in Czech).
Pavoučí biocenosa vápencových pahorků v okolí Štub. Teplic
Miller F. (1936c): Pavoučí biocenosa vápencových pahorků v okolí Štub. Teplic [Spider community of the limestone hills in the environs of Štubnianské Teplice]. Věda Přír.17: 127–128, 261–264 (in Czech).
Neue Spinnenarten (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik II.
Miller F. (1937): Neue Spinnenarten (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik II. In Festschrift zum 60. Geburtstage von ProfessorDr. Embrik Strand. Vol. 2. Latvija, Riga, pp. 563–570.
Neue Spinnen (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik I.
Miller F. (1938a): Neue Spinnen (Araneae) aus der Čechoslovakischen Republik. I. Ent. Listy1: 61–66 (in German).
Zwei neue Höhlenspinnen aus den Grotten Jugoslaviens
Miller F. (1938b): Zwei neue Höhlenspinnen aus den Grotten Jugoslaviens. In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand. Vol. 4. Latvija, Riga, pp. 629–633.
Trichoncus vejdovskyi n. sp. (Araneae)
Miller F. (1939): Trichoncus Vejdovskýi n. sp. (Araneae). Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 318–321 (in German).
Příspěvek k poznání pavoučí fauny Rakovnicka
Miller F. (1941): Příspěvek k poznání pavoučí fauny Rakovnicka [Contribution to the knowledge of the spider fauna of the Rakovník area]. Věstník Musejního spolku královského města Rakovníka a politického okresu Rakovnického30 [1940]: 52–67 (in Czech).
Neue Spinnen aus der Serpentinsteppe bei Mohelno in Mähren
Miller F. (1943): Neue Spinnen aus der Serpentinsteppe bei Mohelno in Mähren. Ent. Listy6:11–29 (in German).
Abacoproeces ascitus Kulczyński (Araneae)
Miller F. (1944): Abacoproeces ascitusKulczyński (Araneae). Ent. Listy7: 13–15 (in German).
Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna
Miller F. (1947): Pavoučí zvířena hadcových stepí u Mohelna [Spiders of the serpentine rocky steppes near Mohelno]. Archiv Svazu navýzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské 7. Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 128 pp. (in Czech, French summary).
The new spiders from the serpentine rocky heath near Mohelno (Moravia occ.)
Miller F. (1949): The new spiders from the serpentine rocky heath near Mohelno (Moravia occ.). Ent. Listy12: 88–98 (in English).
Pavoučí zvířena vrchovišť u Rejvízu v Jesenících
Miller F. (1951): Pavoučí zvířena vrchovišť u Rejvízu v Jesenících. Araneous-Fauna of the Peat-Bogs near Rejvíz (High-Jeseník). Přírodovědecký sborník ostravského kraje12: 202–247 (in Czech, English summary).
Pavouci – Araneida
Miller F. (1954): Pavouci – Araneida [Spiders – Araneida]. In Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz [How and why to collect insects]. NČSAV, Praha, pp. 61–66 (in Czech).
Nový druh rodu Lepthyphantes (L. tranteevi) z bulharských jeskyň
Miller F. (1958a): Nový druh rodu Lepthyphantes( L. tranteevi) z bulharských jeskyň. Eine neue Lepthyphantes( L. tranteevisp. n.) ausden bulgarischen Höhlen. Práce Brněnské základny ČSAV30: 577–583 (in German).
Příspěvek k poznání československých druhů pavouků rodu Centromerus Dahl
Miller F. (1958b): Příspěvek k poznání československých druhů pavouků rodu CentromerusDahl. Beitrag zur Kenntnis dertschechoslowakischen Spinnenarten aus der Gattung CentromerusDahl. Čas. Čs. Spol. ent.55: 71–91 (in Czech and German).
Tři nové druhy pavouků z moravských stepních oblastí
Miller F. (1958c): Tři nové druhy pavouků z moravských stepních oblastí. Drei neue Spinnenarten aus den mährischen Steppengebietten. Věst. Čsl. zool. společ.22: 148–155 (in German).
Einige neue oder unvollkommen bekannte Spinnenarten ausder Familie der Erigoniden
Miller F. (1959): Einige neue oder unvollkommen bekannte Spinnenarten ausder Familie der Erigoniden. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze33: 41–59 (in German).
Rad Araneida
Miller F. (1962): Rad Araneida. [Order Araneida]. In Patočka J. Čapek M. & Charvát K. (eds), Príspevok k poznaniu korunovej fauny článkovcov na duboch Slovenska, predovšetkým so zreteľom na rad Lepidoptera [Beitrag zur Kenntnis der Arthropoden-Kronenfauna an Eichen in der Slowakei, vor allem unter Berücksichtigung der Ordnung Lepidoptera]. Biologické práce, Bratislava 8 (5), pp. 19–20 (in Slovak).
Tschechoslowakische Spinnenarten aus der Gattung Euryopis Menge (Araneae, Theridiidae)
Miller F. (1963): Tschechoslowakische Spinnenarten aus der Gattung EuryopisMenge (Araneae, Theridiidae). Čas. Čs. Spol. ent.60: 341–348.
Einige neue oder unvollkommen bekannte Zwergspinnen (Micryphantidae) aus der Tschechoslowakei (Araneidea)
Miller F. (1966): Einige neue oder unvollkommen bekannte Zwergspinnen (Micryphantidae) aus der Tschechoslowakei (Araneidea). ActaEntomol. Bohemoslov.63: 149–164.
Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung Zelotes, Micaria, Robertus und Dipoena nebst Beschreibungeiniger neuen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten
Miller F. (1967): Studien über die Kopulationsorgane der Spinnengattung Zelotes, Micaria, Robertusund Dipoenanebst Beschreibungeiniger neuen oder unvollkommen bekannten Spinnenarten. Acta Sc. Nat. Brno1(7): 251–298.
Sintula buchari sp. n., eine neue Zwergspinne aus der Tschechoslowakei (Araneidea, Micryphantidae)
Miller F. (1968): Sintula bucharisp. n., eine neue Zwergspinne aus der Tschechoslowakei (Araneidea, Micryphantidae). Acta Entomol.Bohemoslov.65: 241–245.
Pavouci – Araneae
Miller F. (1969): Pavouci – Araneae [Spiders – Araneae]. In Novák K. (ed.), Metody sběru a preparace hmyzu [Methods of collecting andpreparation of insects]. Academia, Praha, pp. 90–94 (in Czech).
Spinnenarten der Unterfamilie Micryphantinae und der Familie Theridiidae aus Angola.
Miller F. (1970): Spinnenarten der Unterfamilie Micryphantidae und der Familie Theridiidae aus Angola. Publ. cult. Co. Diam. Ang.82: 75–166.
Řád Pavouci – Araneida
Miller F. (1971): Řád Pavouci – Araneida [Order Spiders – Araneida]. In Daniel M. & Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR IV [Key to thefauna of Czechoslovakia IV]. ČSAV, Praha, pp. 51–306 (in Czech).
Arachnofauna
Miller F. (1974a): Arachnofauna. Zborník TANAP16: 75–79 (in Slovak).
Pavoučí fauna řepných polí v okolí Chválkovic a Nákla na Hané
Miller F. (1974b): Pavoučí fauna řepných polí v okolí Chválkovic a Nákla na Hané [Spider fauna of sugar beet fields in the surroundings of Chválkovice and Náklo in Haná]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica15, Supplementum: 175–181 (in Czech, English summary).
Sixtieth birthday of MUDr. Vladimír Šilhavý, CSc
Miller F. (1974c): Sixtieth birthday of MUDr. Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.71: 55–59.
Historie, vývoj a perspektiva arachnologického výzkumu v ČSSR
Miller F. (1975): Historie, vývoj a perspektiva arachnologického výzkumu v ČSSR [History, development and perspectives of arachnologicalresearch in the ČSSR]. Z minulosti a prítomnosti Turca3: 87–93 (in Czech, English, German and French summary).
Lepthyphantes spelaeorum und L. korčulensis (Araneae) aus den großen süddalmatinischen Höhlen
Miller F. (1978): Lepthyphantes spelaeorumund L. korčulensis(Araneae) aus den großen süddalmatinischen Höhlen. Acta Sc. Nat. Brno12(4): 59–64.
Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch
Miller F. & Buchar J. (1972): Einige neue Spinnenarten (Araneae) aus dem Hindukusch. Acta Univ. Carolinae – Biologica1970: 383–398.
Neue Spinnenarten aus der Gattung Zelotes Distel und Haplodrassus Chamberlin (Araneae, Gnaphosidae)
Miller F. & Buchar J. (1977): Neue Spinnenarten aus der Gattung ZelotesDistel und HaplodrassusChamberlin (Araneae, Gnaphosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1974: 157–171.
Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians
Miller F. & Buchar J. (1997): Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 373–379.
Několik nových pavouků pro Československo
Miller F. & Kratochvíl J. (1938): Několik nových pavouků pro Československo. Quelques nouvelles Araignées pour la faun et chécoslovaque. Čas. Nár. Muz., Oddíl přírodověd.112: 234–244 (in Czech and French).
Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa
Miller F. & Kratochvíl J. (1939): Einige neue Spinnen aus Mitteleuropa. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze17: 32–38 (in German).
Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung Porrhomma
Miller F. & Kratochvíl J. (1940a): Ein Beitrag zur Revision der mitteleuropäischen Spinnenarten aus der Gattung PorrhommaE. Sim. Zool. Anz.130: 161–190.
Několik dalších nových pavouků ze střední Evropy
Miller F. & Kratochvíl J. (1940b): Několik dalších nových pavouků ze střední Evropy. Einige weitere neue Spinnen aus Mitteleuropa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 59–72 (in German and Czech).
Tři vzácné druhy rodu Lepthyphantes Menge (Araneae)
Miller F. & Kratochvíl J. (1948): Tři vzácné druhy rodu LepthyphantesMenge (Araneae) [Notes sur trois éspéces du genre LepthyphantesMenge]. Ent. Listy11: 137–140 (in Czech, French summary).
Soil surface spiders (Araneidea) in terrestrial reed swamp in southern Moravia (Czechoslovakia)
Miller F. & Obrtel R. (1975a): Soil surface spiders (Araneidea) in terrestrial reed swamp in southern Moravia (Czechoslovakia). Acta Entomol. Bohemoslov.72: 272–285.
Soil surface spiders in a lowland forest
Miller F. & Obrtel R. (1975b): Soil surface spiders in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno9 (4): 1–40.
Centrophantes gen. n. und zwei neue Lepthyphantes Arten aus Slovenien (Chelicerata: Aranea)
Miller F. & Polenec A. (1975a): Centrophantesgen. n. und zwei neue LepthyphantesArten aus Slovenien (Chelicerata: Aranea). Věst. čs. Společ. zool.39: 126–134.
Neue Troglohyphantes -Arten aus Slowenien (Araneae, Linyphiidae)
Miller F. & Polenec A. (1975b): Neue Troglohyphantes-Arten aus Slowenien (Araneae, Linyphiidae). Acta Entomol. Bohemoslov.72: 55–61.
Príspevok k poznaniu fauny pavúkov Súľovských skál
Miller F. & Svatoň J. (1974): Príspevok k poznaniu fauny pavúkov Súľovských skál [Ein Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Gebiet Súľovské skaly]. In Štollmann A. (ed.), Súľovské skaly – štátna prírodná rezervácia. Považské múzeum a galéria, Žilina, pp. 243–284 (in Slovak, German summary).
Einige seltene und bisher unbekannte Spinnenarten aus der Slowakei
Miller F. & Svatoň J. (1978): Einige seltene und bisher unbekannte Spinnenarten aus der Slowakei. Annot. zool. bot.126: 1–20 (in German).
Zur Spinnenfauna der Kalksteinsteppen des Radotíner Tales in Mittelböhmen
Miller F. & Valešová E. (1964): Zur Spinnenfauna der Kalksteinsteppen des Radotíner Tales in Mittelböhmen. Čas. Čs. Spol. ent.61:180–188.
Neue Angaben über die Gattung Theonina Simon und Meioneta Hull aus Mitteleuropa
Miller F. & Weiss I. (1979): Neue Angaben über die Gattung TheoninaSimon und MeionetaHull aus Mitteleuropa. Věst. čs. Společ. zool.43: 30–34.
Ein Beitrag zur Kenntnis der slowakischen Spinnenfauna
Miller F. & Žitňanská O. (1976a): Ein Beitrag zur Kenntnis der slowakischen Spinnenfauna. Biológia31: 313–318.
Einige bemerkenswerte Spinnen aus der Slowakei
Miller F. & Žitňanská O. (1976b): Einige bemerkenswerte Spinnen aus der Slowakei. Biológia31: 81–89.
The velvet spiders: an atlas of the Eresidae (Arachnida, Araneae).
Miller J. A., Griswold C., Scharff N., Řezáč M., Szüts T. & Marhabaie M. (2012): The velvet spiders: an atlas of the Eresidae (Arachnida, Araneae). ZooKeys 194: 1–144. DOI: 10.3897/zookeys.195.2342.
Lumci bez křídel.
Mlčoch P. (2022): Lumci bez křídel. Pavouk 53: 29–33 (in Czech).
The new COST Action European Venom Network (EUVEN) – synergy and future perspectives of modern venomics
Modica M. V., Ahmad R., Ainsworth S., Anderluh G., Antunes A., Beis D., Caliskan F., Dalla Serra M., Dutertre S., Moran Y., Nalbantsoy A., Pekár S., Marcus von Reumont B., Sarigiannis Y., Tarallo A., Tytgat J., Undheim E. A. B., Verdes A., Violette A. & Zancolli G. (2021): The new COST Action European Venom Network (EUVEN) – synergy and future perspectives of modern venomics. GigaScience 10 (3): 1–5. DOI: 10.1093/gigascience/giab019
Phylogenomic analysis, reclassification, and evolution of South American nemesioid burrowing mygalomorph spiders.
Montes de Oca L., Indicatti R. P., Opatova V., Almeida M., Pérez-Miles F. & Bond J. E. (2022): Phylogenomic analysis, reclassification, and evolution of South American nemesioid burrowing mygalomorph spiders. Mol. Phylogenet. Evol. 168 (107377): 1–19. DOI: 10.1016/j.ympev.2021.107377.
Pre-adaptive shift of a native predator (Araneae, Zodariidae) to an abundant invasive ant species (Hymenoptera, Formicidae).
Monzó C., Juan-Blasco M., Pekár S., Mollá O., Castañera P. & Urbaneja A. (2013): Pre-adaptive shift of a native predator (Araneae, Zodariidae) to an abundant invasive ant species (Hymenoptera, Formicidae). Biol. Invasions 15 (1): 89–100. DOI: 10.1007/s10530-012-0270-5
Evolutionary significance of the reduction of the spinning apparatus in Mediterranean trapdoor spiders (Araneae, Nemesiidae)
Mora E., Decae A., Opatová V. & Arnedo M.A. (2011): Evolutionary significance of the reduction of the spinning apparatus in Mediterranean trapdoor spiders (Araneae, Nemesiidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 27.
Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration.
Moradi J., Potocký P., Kočárek P., Bartuška M., Tajovský K., Tichánek F., Frouz J. Tropek R. (2018): Influence of surface flattening on biodiversity of terrestrial arthropods during early stages of brown coal spoil heap restoration. J. Environ. Manage. 220: 1–7. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.05.006
New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan.
Moradmand M., Kakhki O. M. & Hula V. (2015): New records of the huntsman spider genus Olios (Araneae: Sparassidae) from Iran, Iraq and Afghanistan. Zool. Middle East 61 (1): 76–80. DOI: 10.1080/09397140.2014.985505.
K rozšíření vodoucha stříbřitého na Jistebnicku. Pavouk 32: 11-12 (in Czech).
Moravec J. (2012): K rozšíření vodoucha stříbřitého na Jistebnicku. Pavouk 32: 11-12 (in Czech).
Slíďák dřevomilný na Třeboňsku. Pavouk 32: 13-14 (in Czech).
Moravec J. (2012): Slíďák dřevomilný na Třeboňsku. Pavouk 32: 13-14 (in Czech).
Další nález skákavky rudopásé ve středním Povltaví. Pavouk 33: 12-14 (in Czech).
Moravec J. (2012): Další nález skákavky rudopásé ve středním Povltaví. Pavouk 33: 12-14 (in Czech).
Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách. Pavouk 34: 10-11 (in Czech).
Moravec J. (2013): Pellenes tripunctatus v ulitách suchomilky obecné na Lichnici v Železných horách. Pavouk 34: 10-11 (in Czech).
Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý. Pavouk 35: 10-11 (in Czech).
Moravec J. (2013): Nález Dolomedes plantarius v NPR Velký a Malý Tisý. Pavouk 35: 10-11 (in Czech).
Zlatý list půlstoletý
Moravec J. & Žaitlíková L. (2022): Zlatý list půlstoletý (Golden Leaf Competition a half a century old). Ochr. přír. 77 (4): 28–31 (in Czech, English summary).
Spatial covariance of herbivorous and predatory guilds of forest canopy arthropods along a latitudinal gradient.
Mottl O., Fibich P., Klimeš P., Volf M., Tropek R., Anderson-Teixeira K., Auga J., Blair T., Butterill P., Carscallen G., Gonzalez-Akre E., Goodman A., Kaman O., Lamarre G. P. A., Libra M., Losada M. ., Manumbor M., Miller S. E., Molem K., Nichols G., Plowman N. S., Redmond C., Seifert C. L., Vrana J., Weiblen G. D. & Novotný V. (2020): Spatial covariance of herbivorous and predatory guilds of forest canopy arthropods along a latitudinal gradient. Ecol. Lett. 23 (10): 1499–1510. DOI:10.1111/ele.13579
Evolutionary ecology: linking traits, selective pressures and ecological factors. In Penney D. (ed.), Spider Research in the 21st Century: trends and perspectives.
Moya-Laraño J., Foellmer M. W., Pekár S., Arnedo M. A., Bilde T. & Lubin Y. (2013): Evolutionary ecology: linking traits, selective pressures and ecological factors. In Penney D. (ed.), Spider Research in the 21st Century: trends and perspectives. Siri Scientific Press, Manchester, pp. 112–153.

N

Dvě červnové arachnoexkurze v Praze. Pavouk 54: 45–46 (in Czech)
Nagyová I. & Machač O. (2023): Dvě červnové arachnoexkurze v Praze. Pavouk 54: 45–46 (in Czech).
Ecology of Arachnida alien to Europe
Nedvěd O., Pekár S., Bezděčka P., Líznarová E., Řezáč M., Schmitt M. & Sentenská L. (2011): Ecology of Arachnida alien to Europe. BioControl 56: 539–550.
Sběry pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů
Nevoralová L. (1997b): Sběry pavouků na Velkém Blaníku pomocí papírových pásů [Collecting spiders on Velký Blaník Mt. using paperstrips]. Živa45: 130–131 (in Czech, English summary).
Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro
Nevoralová L. & Štropová J. (1997): Kartotéční listy. Sběry pavouků z CHKO Blaník (1995–1996) epigeon i bylinné patro [Card-index .Spider records from Blaník Protected Landscape Area (1995–1996), epigeion and herb stratum]. Charles University, Praha, 179 pp. (in Czech).
The adequacy of some collecting techniques for obtaining representative invertebrate sample in dry grasslands.
Niedobová J. & Faltýnek Fric Z. (2014): The adequacy of some collecting techniques for obtaining representative invertebrate sample in dry grasslands. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 167–174. DOI: 10.11118/actaun201462010167.
Spiders of Zbrašovské aragonitové jeskyně National Nature Monument (Moravia, Czech Republic).
Niedobová J. & Hula V. (2012): Spiders of Zbrašovské aragonitové jeskyně National Nature Monument (Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (6): 275–280.
Spiders of Polanská Niva National Nature Reserve.
Niedobová J. & Hula V. (2014): Spiders of Polanská Niva National Nature Reserve. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 175–183. DOI: 10.11118/actaun201462010175.
Zajímaví pavouci Peru v obrazech. Pavouk 36: 35-38 (in Czech).
Niedobová J. & Hula V. (2014): Zajímaví pavouci Peru v obrazech. Pavouk 36: 35-38 (in Czech).
Odchytové a odběrové metody bezobratlých.
Niedobová J. & Řezníčková P. (2014): Odchytové a odběrové metody bezobratlých [Trapping and Capture Methods of Invertebrates]. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 72 pp. (in Czech)
Grazed versus ungrazed – case study of one xerothermic slope in Moravian Karst (Czech Republic)
Niedobová J., Hula V. & Firc Z. F. (2010): Grazed versus ungrazed – case study of one xerothermic slope in Moravian Karst (Czech Republic). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 311.
Prázdné ulity plžů a tajemství, která skrývají.
Niedobová J., Hula V. & Košulič O. (2013): Prázdné ulity plžů a tajemství, která skrývají (Empty snail shells and the secrets they hide). Živa 60 (1): 26–28 (in Czech, English summary).
Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis
Niedobová J., Hula V. & Michalko R. (2016): Sublethal effect of agronomical surfactants on the spider Pardosa agrestis. Environ. Pollut. 213: 84–89. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.02.005.
Spiders (Araneida) from the slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected Landscape Area, Czech Republic)
Niedobová J., Hula V. & Šťastná P. (2011): Spiders (Araneida) from the slopes of Macošská stráň and Vilémovická stráň (Moravský kras Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 1–27.
Pavouci zimující na ovocných dřevinách.
Niedobová J., Hula V., Fišáková A., Jahodová A. & Gallová P. (2013): Pavouci zimující na ovocných dřevinách (Overwintering spiders on fruit trees). Rostlinolékař 2 (2): 24–27.
Effects of glufosinate-ammonium herbicide and pod sealant on spider Pardosa agrestis
Niedobová J., Krištofová L., Michalko R., Hula V., Kýnický J. & Brtnický M. (2019): Effects of glufosinate-ammonium herbicide and pod sealant on spider Pardosa agrestis. J. Appl. Entomol. 143 (3): 196–203. DOI: 10.1111/jen.12574
Sublethal and lethal effects of different residues of spinosad on Pardosa spiders.
Niedobová J., Ouředníčková J., Hamřík T., Mészárosz M. & Skalský M. (2022): Sublethal and lethal effects of different residues of spinosad on Pardosa spiders. Ann. Appl. Biol. 181 (2): 225–234. DOI: 10.1111/aab.12767
Listový opad ovocných dřevin v sadech a jeho potenciál pro podporu biologické ochrany rostlin a biodiverzity
Niedobová J., Ouředníčková J., Kudláček T. & Skalský M. (2022): Listový opad ovocných dřevin v sadech a jeho potenciál pro podporu biologické ochrany rostlin a biodiverzity. Vědecké práce ovocnářské 28 (1): 1–9
The toxicity of the glyphosate herbicide for Pardosa spiders’ predatory activity depends on the formulation of the glyphosate product
Niedobová J., Ouředníčková J., Michalko R. & Skalský M. (2022): The toxicity of the glyphosate herbicide for Pardosa spiders’ predatory activity depends on the formulation of the glyphosate product. Environ. Chem. Lett. 20: 983–990. DOI: 10.1007/s10311-022-01391-3
Synergistic effects of glyphosate formulation herbicide and tank-mixing adjuvants on Pardosa spiders.
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J, Michalko R., Bartošková A. 2019: Synergistic effects of glyphosate formulation herbicide and tank-mixing adjuvants on Pardosa spiders.
Monitoring pavouků pomocí dvou typů lepenkových pastí v sadech
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J. & Hortová B. (2021): Monitoring pavouků pomocí dvou typů lepenkovývh pastí v sadech [Monitoring of spiders in orchards using two types of cardboard traps]. Rostlinolékař 2021 (2): 19–22 (in Czech, English abstract).
Pavouci zimující v listovém opadu ovocných sadů.
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J. & Kudláček T. (2020): Pavouci zimující v listovém opadu ovocných sadů [Spiders overwintering in leaf litter of fruit trees]. Rostlinolékař 2020 (2): 17–21 (in Czech, English abstract).
Vliv různě starých reziduí insekticidu Spintor na mortalitu slídaků
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J. & Meszaros M. (2021): Vliv různě starých reziduí insekticidu Spintor na mortalitu slídaků [Effect of differently aged insecticide Spintor residues on mortality of wolf spiders]. Rostlinolékař 2021 (4): 19–22 (in Czech, English abstract).
Synergický vliv herbicidu na bázi glyfosátů a tank-rnixových smáčedel na slíďáky rodu Pardosa.
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J. & Michalko R. (2019): Synergický vliv herbicidu na bázi glyfosátů a tank-rnixových smáčedel na slíďky rodu Pardosa [Synergic effect of glyphosate herbicide and a tank-mix combinations on Pardosa wolf spiders]. Rostlinolékař 2019 (3): 24–26 (in Czech, English abstract).
Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky. Pavouk 45: 25 (in Czech).
Niedobová J., Skalský M., Ouředníčková J., Hula V. & Michalko R. (2018): Problematika vlivu agrochemikálií na slíďáky. Pavouk 45: 25 (in Czech).
Ze života našich pavoukův
Nosek A. (1892): Ze života našich pavoukův [The life of our spiders]. Vesmír21: 223–224, 230–232, 246–247, 268–271, 279–280 (in Czech).
Seznam českých a moravských pavouků
Nosek A. (1895): Seznam českých a moravských pavouků [A survey of Czech and Moravian spiders]. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká1895 (3): 1–56 (in Czech).
Vzácní pavouci okolí pražského
Nosek A. (1898): Vzácní pavouci okolí pražského [Rare spiders in the neighbourhood of Prague]. Vesmír27: 283 (in Czech).
Klíč k určování rodů pavouků střední Evropy
Nosek A. (1904a): Klíč k určování rodů pavouků střední Evropy [Tabellae analyticae aranearum Europae centralis]. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově6 [1903]: 3–54 (in Czech).
O snovací činnosti pavouků
Nosek A. (1904b): O snovací činnosti pavouků [Les constructions d’araignées]. In Výroční zpráva cís. král. státního vyššího gymnasia v Čáslavi za školní rok 1903–1904 [Annual report of college in Čáslav for 1903–1904]. Cís. král. státní vyšší gymnasium, Čáslav, pp. 3–47 (in Czech).
Pavoukovití členovci Černé Hory
Nosek A. (1904c): Pavoukovití členovci Černé Hory. Arachnoidea montenigrina. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká1903 (46): 1–4 (in Czech and Latin).
Araneiden, Opilionen und Chernetiden
Nosek A. (1905a): Araneiden, Opilionen und Chernetiden. In Penther A. & Zederbauer E. (eds), Ergebnisse einer naturwissen-schaftlichenReise zum Erdschias-Dagh (Kleinasien). Annalen des k. k. naturhistorischen Hofmuseums20: 114–154.
Die Arachniden der herzegowinischen Höhlen
Nosek A. (1905b): Die Arachniden der herzegowinischen Höhlen. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien55:212–221.
Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa
Nosek J. (1954): Výzkum půdní zvířeny jako součást výzkumu biocenosy lesa [Soil fauna research as part of forest biocoenosis research]. NČSAV, Praha, 128 pp. (in Czech, French summary).
K ethologii vodoucha stříbřitého ( Argyroneta aquatica Clerck)
Novák B. (1956): K ethologii vodoucha stříbřitého ( Argyroneta aquaticaClerck). Zur Ethologie der Wasserspinne ( Argyroneta aquaticaClerck). Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci, Přírodní vědy2: 119–128 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin
Nováková E. & Hénik M. (1963): Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin [Beitrag zur Kenntnis des Epigeonsmitteleuropäischer Buchenwälder]. Lesnický časopis9: 49–60 (in Czech, German and French summary).
Jak pavouci kolonizují jámový lom
Novotná L., Hula V. & Šťastná P. (2012): Jak pavouci kolonizují jámový lom [How do spiders colonise the quarry]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 145–146 (in Czech).
Insufficiency in distributional faunistic data in synanthropic spiders: a case study of the occurrence of Brigittea civica (Araneae, Dictynidae) in South Moravia, Czech Republic.
Novotný B., Hula V. & Niedobová J. (2017): Insufficiency in distributional faunistic data in synanthropic spiders: a case study of the occurrence of Brigittea Civica (Araneae, Dictynidae) in South Moravia, Czech Republic. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 65 (3): 899–906. DOI: 0.11118/actaun201765030899.

O

Colonization pathways and phylogeography of the Canary Islands endemic trap-door spider Titanidiops canariensis (Araneae, Idiopidae).
Opatová V. & Arnedo M.A. (2011): Colonization pathways and phylogeography of the Canary Islands endemic trap-door spider Titanidiops canariensis (Araneae, Idiopidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 30.
Ancient origins of the Mediterranean trap-door spiders of the family Ctenizidae (Araneae, Mygalomorphae).
Opatova V., Bond J. E. & Arnedo M. A. (2013): Ancient origins of the Mediterranean trap-door spiders of the family Ctenizidae (Araneae, Mygalomorphae). Mol. Phylogenet. Evol. 69: 1135–1145. DOI: 10.1016/j.ympev.2013.08.002.
Origins and phylogeography of the European protected funnel-web Macrothele spiders (Araneae: Hexathelidae)
Opatová V., Cardoso P., Fernández M.-A. & Arnedo M. A. (2010): Origins and phylogeography of the European protected funnel-web Macrothele spiders (Araneae: Hexathelidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 320–321.
Phylogenetic systematics and evolution of the spider infraorder Mygalomorphae using genomic scale data.
Opatova V., Hamilton C. A., Hedin M., de Oca Montes L., Kral J., & Bond J. E. (2020): Phylogenetic systematics and evolution of the spider infraorder Mygalomorphae using genomic scale data. Syst. Biol. 69 (4): 671–707: DOI: 10.1093/sysbio/syz064
Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae)
Opatová V., Kubcová L. & Buchar J. (2006): Hrabací aktivita a epigamní projevy slíďáka Xerolycosa miniata (Araneae, Lycosidae) [Burrowing activity and courtship behaviour of Xerolycosa miniata]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 58 (in Czech).
Phylogenomics and loci dropout patterns of deeply diverged Zodarion ant-eating spiders suggest a high potential of RAD-seq for genus-level spider phylogenetics.
Ortiz D., Pekár S. & Dianat M. (2022): Phylogenomics and loci dropout patterns of deeply diverged Zodarion ant-eating spiders suggest a high potential of RAD-seq for genus-level spider phylogenetics. Cladisctics 38 (3): 320–334. DOI: 10.1111/cla.12493
Poor performance of DNA barcoding and the impact of RAD loci filtering on the species delimitation of an Iberian ant-eating spider
Ortiz D., Pekár S., Bilat J. & Alvarez N. (2021): Poor performance of DNA barcoding and the impact of RAD loci filtering on the species delimitation of an Iberian ant-eating spider. Mol. Phylogenet. Evol. 154 (106997): 1–16. DOI: 10.1016/j.ympev.2020.106997
Gut content metabarcoding of three widespread Iberian ant-eating spiders reveals specialisation on the same abundant harvester ants.
Ortiz D., Petráková Dušátková L. & Pekár S. (2022): Gut content metabarcoding of three widespread Iberian ant-eating spiders reveals specialisation on the same abundant harvester ants. Ecol. Entomol. 47 (3): 305–313. DOI: 10.1111/een.13114

P

Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR. Pavouk 35: 5-10 (in Czech).
P. Kasal, V. Kaláb, L. Štěpánek & M. Řezáč (2013): Webová aplikace pro hodnocení ekologických a fenologických údajů u pavouků ČR. Pavouk 35: 5-10 (in Czech).
The food web in a subterranean ecosystem is driven by intraguild predation
Parimuchová A., Petráková Dušátková L., Kováč Ľ., Macháčková T., Slabý O., Pekár S. (2021): The food web in a subterranean ecosystem is driven by intraguild predation. Sci. Rep. 11 (4994): 1–11. DOI: 10.1038/s41598-021-84521-1.
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách
Pavlík J. (1992): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneida) v jižních Čechách [Notes on fauna of spiders (Araneida) in South Bohemia]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy32: 49–58 (in Czech, English summary).
O snovacím ústrojí našich pavouků.
Pecka E. J. (1878): O snovacím ústrojí našich pavouků [On the spinning apparatus of our spiders]. Vesmír7: 179–182, 204–206 (in Czech).
Naše původní a nepůvodní třesavky
Pech P. (2008): Naše původní a nepůvodní třesavky [Our native and non-native cellar spiders]. Živa 56: 77 (in Czech, English summary).
Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové.
Pech P., Bogusch P. & Andreas M (2015): Biologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě Univerzity Hradec Králové [Biology of Invertebrates at the Faculty of Science of the University Hradec Králové]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Effect of some insecticides on spiders
Pekár S . (1998b): Effect of some insecticides on spiders. In 1st International Meeting of Young Scientists in Horticulture. Faculty of Horticulture, Lednice, pp. 29–30.
Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi
Pekár S. (1994a): Populačná dynamika pavúkov na plochách ošetrovaných kvapalnými hnojivami, alebo pesticídmi [Spider population dynamics of agricultural land treated by liquid fertilizers, or pesticides]. In Mikulka J., Chodová D., Martinková Z. & Oliberius J. (eds), Sborník referátů z XIII. české a slovenské konference o ochraně rostlin. Proceedings of the XIIIth Czech and Slovak Plant Protection Conference. Research Institute for Crop Production, Praha, pp. 252–253 (in Slovak and English).
The first record of Zodarion rubidum and Ostearius melanopygius for Slovakia (Arachnida: Araneae: Zodariidae, Linyphiidae)
Pekár S. (1994b): The first record of Zodarion rubidum and Ostearius melanopygius for Slovakia (Arachnida: Araneae: Zodariidae, Linyphiidae). Entomol. Probl.25 (1): 97–100.
A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis (Aranea)
Pekár S. (1996): A laboratory study of the efficiency and attractiveness of pitfall traps for Pardosa agrestis(Aranea). Acta Soc. Zool. Bohem.60: 191–197.
Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump
Pekár S. (1997a): Changes in epigeic spider community in primary succession on a brown-coal dump. Arachnol. Mitt.14: 40–50.
Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley
Pekár S. (1997b): Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Ochr. Rostl.33: 257–265.
Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat
Pekár S. (1997c): Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl. 33: 17–24.
Effect of selective insecticides on the beneficial spider community of a pear orchard in the Czech Republic.
Pekár S. (1998a): Effect of selective insecticides on the beneficial spider community of a pear orchard in the Czech Republic. In Selden P. A. (ed.), Proceedings of the 17th European Colloquium of Arachnology. British Arachnological Society, Burnham Beeches, Bucks, pp. 337–342.
Euophrys aperta Miller, 1971, a junior synonym of Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae)
Pekár S. (1999b): Euophrys apertaMiller, 1971, a junior synonym of Talavera thorelli(Kulczyński, 1891) (Arachnida: Araneae: Salticidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 153–154.
Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum , T. impressum and T. varians (Araneae: Theridiidae)
Pekár S. (1999d): Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum, T. impressumand T. varians(Araneae: Theridiidae). Acta Soc. Zool. Bohem.63: 301–309.
Some observations on overwintering of spiders (Araneae) in two contrasting orchards in the Czech Republic
Pekár S. (1999f): Some observations on overwintering of spiders (Araneae) in two contrasting orchards in the Czech Republic. Agriculture, Ecosystems & Environment73: 205–210.
Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmenin an apple orchard (Araneae, Opiliones)
Pekár S. (1999e): Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmenin an apple orchard (Araneae, Opiliones). J. Appl. Ent.123: 115–120.
Effect of IPM practices and conventional spraying on spider population dynamics in an apple orchard
Pekár S. (1999a): Effect of IPM practices and conventional spraying on spider population dynamics in an apple orchard. Agriculture, Ecosystems and Environment73: 155–166.
Foraging mode: a factor affecting the susceptibility of spiders (Araneae) to insecticide applications
Pekár S. (1999c): Foraging mode: a factor affecting the susceptibility of spiders (Araneae) to insecticide applications. Pestic. Sci.55: 1077–1082.
Webs, diet, and fecundity of Theridion impressum (Araneae: Theridiidae)
Pekár S. (2000b): Webs, diet, and fecundity of Theridion impressum(Araneae: Theridiidae). Eur. J. Entomol.97: 47–50.
Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics
Pekár S. (2002b): Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 51–66.
Zodarion rubidum Simon, 1914; Railroad riders?
Pekár S. (2002d): Zodarion rubidum Simon, 1914; Railroad riders? Newsl. Br. arachnol. Soc. 95: 11–12.
Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps
Pekár S. (2002a): Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Susceptibility of the spider Theridion impressum to 17 pesticides
Pekár S. (2002c): Susceptibility of the spider Theridion impressumto 17 pesticides. Journal of Pest Science75 (2): 51–55.
Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard
Pekár S. (2003): Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environ. 49: 81–88.
Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae)
Pekár S. (2004b): Predatory behavior of two European ant-eating spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 32: 31–41.
Poor display repertoire, tolerance and kleptobiosis: results of specialization in an ant-eating spider (Araneae, Zodariidae)
Pekár S. (2004a): Poor display repertoire, tolerance and kleptobiosis: results of specialization in an ant-eating spider (Araneae, Zodariidae). J. Insect Behav. 17: 555–568.
Horizontal and vertical distribution of spiders (Araneae) in sunflowers
Pekár S. (2005a): Horizontal and vertical distribution of spiders (Araneae) in sunflowers. J. Arachnol.33: 197–204.
Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): Potential biological control agents
Pekár S. (2005b): Predatory characteristics of ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae): Potential biological control agents.Biological Control 34: 196–203.
Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan
Pekár S. (2009): Capture efficiency of an ant-eating spider, Zodariellum asiaticum (Araneae: Zodariidae), from Kazakhstan. J. Arachnol. 37: 388–381.
Overview of prey-specialized spiders and their adaptations
Pekár S. (2011): Overview of prey-specialized spiders and their adaptations. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 40.
K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa. Pavouk 35: 19-21 (in Slovak)
Pekár S. (2013): K 80. narodeninám nestora slovenskej arachnológie, Mgr. Jaroslava Svatoňa. Pavouk 35: 19-21 (in Slovak)
Side effect of synthetic pesticides on spiders
Pekár S. (2013): Side effect of synthetic pesticides on spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 415–427. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_31.
Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)?
Pekár S. (2014): Is inaccurate mimicry ancestral to accurate in myrmecomorphic spiders (Araneae)? Biol. J. Linn. Soc. 113: 97–111. DOI: 10.1111/bij.12287.
Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae).
Pekár S. (2014): Comparative analysis of passive defences in spiders (Araneae). J. Anim. Ecol. 83 (4): 779–790. DOI: 10.1111/1365-2656.12177.
Preface to the Proceedings of the 29th European Congress of Arachnology, Brno, 2015 August 24–28
Pekár S. (2016): Preface to the Proceedings of the 29th European Congress of Arachnology, Brno, 2015 August 24–28. Arachnol. Mitt. 51: i–iii.
Ant-mimicking spider actively selects its mimetic model (Araneae: Gnaphosidae; Hymenoptera: Formicidae).
Pekár S. (2020): Ant-mimicking spider actively selects its mimetic model (Araneae: Gnaphosidae; Hymenoptera: Formicidae). Myrmecol. News 30: 131–137. DOI: 10.25849/myrmecol.news_030:131
Increased speed of movement reduced identification of Batesian ant-mimicking spiders by surrogate predators
Pekár S. (2021): Increased speed of movement reduced identification of Batesian ant-mimicking spiders by surrogate predators. Anim. Cogn. 24: 1247–1257. DOI: 10.1007/s10071-021-01517-0
Two new ant-mimicking spiders (Araneae: Salticidae) from Costa Rica.
Pekár S. (2022): Two new ant-mimicking spiders (Araneae: Salticidae) from Costa Rica. Eur. J. Taxon. 852: 31–42. DOI: 10.5852/ejt.2022.852.2005
New drivers of the evolution of mimetic accuracy in Batesian ant-mimics: size, habitat and latitude.
Pekár S. (2022): New drivers of the evolution of mimetic accuracy in Batesian ant-mimics: size, habitat and latitude. J. Biogeogr. 49 (1): 14–21. DOI: 10.1111/jbi.14283
Aged pesticide residues are detrimental to agrobiont spiders (Araneae)
Pekár S. & Beneš J. (2008): Aged pesticide residues are detrimental to agrobiont spiders (Araneae). J. Appl. Entomol. 132: 614–622.
Marginal models via GLS: a convenient yet neglected tool for analysis of correlated data in behavioural sciences.
Pekár S. & Brabec M. (2018): Marginal models via GLS: a convenient yet neglected tool for analysis of correlated data in behavioural sciences. Ethology 124 (2): 86–93. DOI: 10.1111/eth.12514
Generalized estimating equations: A pragmatic and flexible approach to the marginal GLM modelling of correlated data in the behavioural sciences.
Pekár S. & Brabec M. (2018): Generalized estimating equations: A pragmatic and flexible approach to the marginal GLM modelling of correlated data in the behavioural sciences. Ethology 124 (2): 86–93. DOI: 10.1111/eth.12713
Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. 2. přepracované vydání.
Pekár S. & Brabec M. (2020): Moderní analýza biologických dat. 1. Zobecněné lineární modely v prostředí R. 2. přepracované vydání. (Modern Analysis of Biological Data. 1. Generalized Linear Models in R, 2nd overworked edition). Masaryk University Press, Brno, 265 pp.
Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator.
Pekár S. & Cárdenas M. (2015): Innate prey preference overridden by familiarisation with detrimental prey in a specialised myrmecophagous predator. Sci. Nat. 102 (1–2): 8. DOI: 10.1007/s00114-015-1257-8.
Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge
Pekár S. & Cardoso P. (2005): Ant-eating spiders (Araneae: Zodariidae) of Portugal: additions to the current knowledge. Zootaxa 1009:51–60.
Orchestina pavesii (Simon, 1873), an oonopid spider new to Slovakia (Araneae: Oonopidae).
Pekár S. & Gajdoš P. (2001): Orchestina pavesii(Simon, 1873), an oonopid spider new to Slovakia (Araneae: Oonopidae). Arachnol. Mitt. 21: 50–53.
Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues?
Pekár S. & Haddad C. R. (2005): Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Manag. Sci. 61: 1179–1185.
Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization
Pekár S. & Haddad C. R. (2011): Trophic strategy of ant-eating Mexcala elegans (Araneae: Salticidae): Looking for evidence of evolution of prey-specialization. J. Arachnol. 39 (1): 133–138.
Out of the frying pan and into the fire? Not really!
Pekár S. & Jarab M. (2009): Out of the frying pan and into the fire? Not really! In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 145.
Life-history constraints in inaccurate Batesian myrmecomorphic spiders (Araneae: Corinnidae, Gnaphosidae)
Pekár S. & Jarab M. (2011): Life-history constraints in inaccurate Batesian myrmecomorphic spiders (Araneae: Corinnidae, Gnaphosidae). Eur. J. Entomol. 108 (2): 255–260.
Assessment of color and behavioral resemblance to models by inaccurate myrmecomorphic spiders (Araneae)
Pekár S. & Jarab M. (2011): Assessment of color and behavioral resemblance to models by inaccurate myrmecomorphic spiders (Araneae). Invertebr. Biol. 130 (1): 83–90.
Do ant-mimics imitate cuticular hydrocarbons of their models? Anim. Behav. 82 (5): 1193–1199.
Pekár S. & Jiroš P. (2011): Do ant-mimics imitate cuticular hydrocarbons of their models? Anim. Behav. 82 (5): 1193–1199.
Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic
Pekár S. & Kocourek F. (2004): Spiders (Araneae) in the biological and integrated pest management of apple in the Czech Republic. J. Appl. Ent. 128: 561–566.
Mravčíky – pozoruhodná skupina myrmekofilných pavúkov
Pekár S. & Král J. (1998): Mravčíky – pozoruhodná skupina myrmekofilných pavúkov [Zodariid spiders – the remarkable group ofmyrmecophagous spiders]. Živa46: 173–174 (in Slovak, English summary).
A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae).
Pekár S. & Král J. (2001): A comparative study of the biology and karyotypes of two central European zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 29: 345–353.
Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants
Pekár S. & Král J. (2002): Mimicry complex in two central European zodariid spiders (Araneae: Zodariidae): how Zodarion deceives ants. Biol. J. Linn. Soc. 75: 517–532.
Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel
Pekár S. & Král J. & Lubin Y. (2005): Natural history and karyotype of some ant-eating zodariid spiders (Araneae, Zodariidae) from Israel. J. Arachnol. 33: 50–62.
Habitats and interspecific associations of zodariid spiders in the Negev (Araneae: Zodariidae)
Pekár S. & Lubin Y. (2003): Habitats and interspecific associations of zodariid spiders in the Negev (Araneae: Zodariidae). Isr. J. Zool. 49:255–267.
Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae)
Pekár S. & Lubin Y. (2009): Prey and predatory behaviour of two zodariid spiders (Araneae, Zodariidae). J. Arachnol. 37: 118–121.
Pax islamita (Araneae: Zodariidae) as a new host of an acrocerid fly from Israel.
Pekár S. & Lubin Y. (2020): Pax islamita (Araneae: Zodariidae) as a new host of an acrocerid fly from Israel. Arachnol. Mitt. 59: 5–7. DOI: 10.30963/aramit5902
Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): implications for ant-eating predators.
Pekár S. & Mayntz D. (2014): Comparative analysis of the macronutrient content of Central European ants (Formicidae): implications for ant-eating predators. J. Insect Physiol. 62: 32–38. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2014.01.008.
Defences of Arachnids: diversified arsenal used against range of enemies.
Pekár S. & Raspotnig G. (2022): Defences of Arachnids: diversified arsenal used against range of enemies. Entomol. Gen. 42 (5): 663–679. DOI: 10.1127/entomologia/2022/1531
Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105–112.
Pekár S. & Šobotník J. (2007): Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae). Arthropod Structure & Development 36: 105–112.
Erratum to “Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)”
Pekár S. & Šobotník J. (2008): Erratum to “Comparative study of the femoral organ in Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae)”. Arthropod Structure & Development 37: 93–94.
Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators?
Pekár S. & Toft S. (2009): Can ant-eating Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) develop on a diet optimal for polyphagous predators? Physiological Entomology 34: 195–201.
Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae).
Pekár S. & Toft S. (2015): Trophic specialisation in a predatory group: the case of prey-specialised spiders (Araneae). Biol. Rev. 90 (3): 744–761. DOI: 10.1111/brv.12133.
Geographical sexual size dimorphism in an ant-eating spider, Zodarion rubidum (Araneae: Zodariidae)
Pekár S. & Vaňhara P. (2006): Geographical sexual size dimorphism in an ant-eating spider, Zodarion rubidum (Araneae: Zodariidae). Journal of Natural History 40 (21/22): 1343–1350.
Intersexual trophic niche partitioning in an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae)
Pekár S., Bilde T. & Martišová M. (2011): Intersexual trophic niche partitioning in an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae). PLoS One 6 (1): e14603.
Venom gland size and venom complexity – essential trophic adaptations of venomous predators: A case study using spiders.
Pekár S., Bočánek O., Michálek O., Petráková L., Haddad C. R., Šedo O. & Zdráhal Z. (2018): Venom gland size and venom complexity – essential trophic adaptations of venomous predators: A case study using spiders. Mol. Ecol. 27 (21): 4257–4269. DOI: 10.1111/mec.14859
Additions to the knowledge of Portuguese zodariid spiders (Araneae: Zodariidae)
Pekár S., Cardoso P. & Meierrose C. (2003): Additions to the knowledge of Portuguese zodariid spiders (Araneae: Zodariidae). Bull. Br.arachnol. Soc. 12: 385–395.
Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae)
Pekár S., Cardoso P., Barriga J. C. & Carvalho J. C. (2011): Update to the zodariid spider fauna of the Iberian Peninsula and Madeira (Araneae: Zodariidae). Zootaxa 2814: 19–32.
Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets.
Pekár S., Coddington J. A. & Blackledge T. (2012): Evolution of stenophagy in spiders (Araneae): evidence based on the comparative analysis of spider diets. Evolution 66 (3): 776–806.
Spiders mimic the acoustic signalling of mutillid wasps to avoid predation: startle signalling or Batesian mimicry?
Pekár S., García L. F. & Bulbert M. W. (2020): Spiders mimic the acoustic signalling of mutillid wasps to avoid predation: startle signalling or Batesian mimicry? Anim. Behav. 170 (12): 157–166. DOI: 10.1016/j.anbehav.2020.10.015
Trophic niche and trophic adaptations of prey-specialised spiders of the Neotropics: a guide.
Pekár S., García L. F. & Viera C. (2017): Trophic niche and trophic adaptations of prey-specialised spiders of the Neotropics: a guide. In Viera C. & Gonzaga M. O. (eds), Behavioural Ecology of Spiders. Springer, Cham, pp. 247–274. DOI: 10.1007/978-3-319-65717-2_10
Prey specificity of ant-eating Zodarion spiders (Zodariidae)
Pekár S., Hrušková M. & Cardoso P. (2007): Prey specificity of ant-eating Zodarion spiders (Zodariidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák  Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 45.
Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture?
Pekár S., Hrušková M. & Lubin Y. (2005): Can solitary spiders (Araneae) cooperate in prey capture? Journal of Animal Ecology 74: 63–70.
Is the evolution of inaccurate mimicry a result of selection by a suit of predators? A case study using myrmecomorphic spiders
Pekár S., Jarab M., Fromhage L. & Herberstein M. E. (2011): Is the evolution of inaccurate mimicry a result of selection by a suit of predators? A case study using myrmecomorphic spiders. Am. Nat. 178 (1): 124–134.
Effect of an organophosphate insecticide combined with a liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands
Pekár S., Kazda J. & Veverka K. (1997): Effect of an organophosphate insecticide combined with a liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. Scientia Agric. Bohem.28: 271–281.
Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatum and Z. italicum (Araneae, Zodariidae)
Pekár S., Král J., Malten A. & Komposch C. (2005): Comparison of natural histories and karyotypes of two closely related ant-eating spiders, Zodarion hamatumand Z. italicum (Araneae, Zodariidae). Journal of Natural History
39: 1583–1596.
Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study
Pekár S., Líznarová E. & Řezáč M. (2016): Suitability of woodlice prey for generalist and specialist spider predators: a comparative study. Ecol. Entomol. 41 (2): 123–130. DOI: 10.1111/een.12285.
Venom of prey‐specialized spiders is more toxic to their preferred prey: A result of prey‐specific toxins.
Pekár S., Líznarová E., Bočánek O., Zdráhal Z. & Jackson A. (2018): Venom of prey‐specialized spiders is more toxic to their preferred prey: A result of prey‐specific toxins. J. Anim. Ecol. 87 (6): 1639–1652. DOI: 10.1111/1365-2656.12900
Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders
Pekár S., Martišová M. & Bilde T. (2010): Sex-specific kleptoparasitic foraging in ant-eating spiders. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 166–167.
Naši pavouci – pexeso.
Pekár S., Martišová M. & Sentenská L. (2013): Naši pavouci – pexeso [Czech spiders – memory game]. Masaryk University Press, Brno.
Mimetic accuracy and co-evolution of mimetic traits in ant-mimicking species
Pekár S., Martišová M., Špalek Tóthová A., Haddad C. R. (2022): Mimetic accuracy and co-evolution of mimetic traits in ant-mimicking species. iScience 25 (105126): 1–19. DOI: 10.1016/j.isci.2022.105126
Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake
Pekár S., Mayntz D., Riberio T. & Herberstein M. E. (2011): Specialist ant-eating spiders selectively feed on different body parts to balance nutrient intake. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 175–176.
Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae).
Pekár S., Michalko R., Korenko S., Šedo O., Líznarová E., Sentenská L. & Zdráhal Z. (2013): Phenotypic integration in a series of trophic traits: tracing evolution of myrmecophagy in spiders (Araneae). Zoology 116 (1): 27–35. DOI: 10.1016/j.zool.2012.05.006.
Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators.
Pekár S., Michalko R., Loverre P., Líznarová E. & Černecká Ľ. (2015): Biological control in winter: novel evidence for the importance of generalist predators. J. Appl. Ecol. 52: 270–279. DOI: 10.1111/1365-2664.12363.
Ecological specialisation and reproductive isolation among closely related sympatric ant-eating spiders.
Pekár S., Ortz D., Sentenská L. & Šedo O. (2022): Ecological specialisation and reproductive isolation among closely related sympatric ant-eating spiders. J. Anim. Ecol. 91 (9): 1855–1868. DOI: 10.1111/1365-2656.13767
Pavouci komerčních sadů
Pekár S., Pavela R. & Kůrka A. (1997): Pavouci komerčních sadů [Spiders of commercial orchards]. AGRO ochrana a výživa rostlin1997(11–12): 19–25, 31–34 (in Czech).
No ontogenetic shift in the realised trophic niche but in Batesian mimicry in an ant-eating spider.
Pekár S., Petráková Dušátková L. & Haddad C. R. (2020): No ontogenetic shift in the realised trophic niche but in Batesian mimicry in an ant-eating spider. Sci. Rep. 10: 1250. DOI: 10.1038/s41598-020-58281-3
Gut-content analysis in four species, combined with comparative analysis of trophic traits, suggests an araneophagous habit for the entire family Palpimanidae (Araneae).
Pekár S., Petráková Dušátková L., Macháčková T., Slabý O., García L. F. & Haddad C. R. (2022): Gut-content analysis in four species, combined with comparative analysis of trophic traits, suggests an araneophagous habit for the entire family Palpimanidae (Araneae). Org. Divers. Evol. 22: 265–274. DOI: 10.1007/s13127-021-00525-9
Coexistence of two termite-eating specialists (Araneae).
Pekár S., Petráková Dušátková L., Michálek O. & Haddad C. R. (2020): Coexistence of two termite-eating specialists (Araneae). Ecol. Entomol. 45 (6): 1307–1317. DOI: 10.1111/een.12914
The golden mimicry complex uses a wide spectrum of defence to deter a community of predators.
Pekár S., Petráková L., Bulbert M. W., Whiting M. J. & Herberstein M. E. (2017): The golden mimicry complex uses a wide spectrum of defence to deter a community of predators. eLife 6: e22089. DOI: 10.7554/eLife.22089.002.
Revision of eastern Australian ant-mimicking spiders of the genus Myrmarachne (Araneae, Salticidae).
Pekár S., Petráková L., Corcobado G. & Whyte R. (2017): Revision of eastern Australian ant-mimicking spiders of the genus Myrmarachne (Araneae, Salticidae) reveals a complex of species and forms. Zool. J. Linn. Soc. 179 (3): 642–676. DOI: 10.1111/zoj.12439
Trophic niche, capture efficiency, and venom profiles of six sympatric ant-eating spider species (Araneae: Zodariidae).
Pekár S., Petráková L., Šedo O., Korenko S. & Zdráhal Z. (2018): Trophic niche, capture efficiency, and venom profiles of six sympatric ant-eating spider species (Araneae: Zodariidae). Mol. Ecol. 27 (4): 1053–1064. DOI: 10.1111/mec.14485
Reconsideration of Lepthyphantes montanus Kulczyński, 1898 and Lepthyphantes milleri Staręga, 1972 (Araneae: Linyphiidae)
Pekár S., Svatoň J. & Thomka V. (1999): Reconsideration of Lepthyphantes montanusKulczyński, 1898 and Lepthyphantes milleriStaręga, 1972 (Araneae: Linyphiidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 254–256.
David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey.
Pekár S., Šedo O., Líznarová E., Korenko S. & Zdráhal Z. (2014): David and Goliath: potent venom of an ant-eating spider (Araneae) enables capture of a giant prey. Naturwissenschaften 101 (7): 533–540. DOI: 10.1007/s00114-014-1189-8.
Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders
Pekár S., Šmerda J., Hrušková M., Šedo O., Muster C., Cardoso P., Zdráhal Z., Korenko S., Bureš P., Líznarová E. & Sentenská L. (2012): Prey-race drives differentiation of biotypes in ant-eating spiders. J. Anim. Ecol. 81 (4): 838–848. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2012.01957.x.
Armoured spiderman: morphological and behavioural adaptations of a specialised araneophagous predator (Araneae: Palpimanidae)
Pekár S., Šobotník J. & Lubin Y. (2011): Armoured spiderman: morphological and behavioural adaptations of a specialised araneophagous predator (Araneae: Palpimanidae). Naturwissenschaften 98 (7): 593–603.
Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) do not grow well on any ant
Pekár S., Toft S. & Hrušková M. (2005): Zodarion spiders (Araneae: Zodariidae) do not grow well on any ant. In Abstracts of the 22nd European Colloquium of Arachnology. Institute of Zoology & National Museum of Natural History, Sofia, p. 40.
Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum, an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae
Pekár S., Toft S., Hrušková M. & Mayntz D. (2008): Dietary and prey-capture adaptations by which Zodarion germanicum, an ant-eating spider (Araneae: Zodariidae), specialises on the Formicinae. Naturwissenschaften 95: 233–239.
Transformational mimicry in a myrmecomorphic spider.
Pekár S., Tsai Y.-Y. & Michalko R. (2020): Transformational mimicry in a myrmecomorphic spider. Am. Nat. 196 (2): 2016–226. DOI: 10.1086/709426
The World Spider Trait database: a centralized global open repository for curated data on spider traits.
Pekár S., Wolff J. O., Černecká Ľ., Birkhofer K., Mammola S., Lowe E. C., Fukushima C. S., Herberstein M. E., Kučera A., Buzatto B. A., Djoudi El A., Domenech M., Enciso A. V., Espejo Y. M. G. P., Febles S., García L. F., Gonçalves-Souza T., Isaia M., Lafage D., Líznarová E., Macías-Hernández N., Magalhães I., Malumbres-Olarte J., Michálek O., Michalik P., Michalko R., Milano F., Munévar A., Nentwig W., Nicolosi G., Painting C. J., Pétillon J., Piano E., Privet K., Ramírez M. J., Ramos C., Řezáč M., Ridel A., Růžička V., Santos I., Sentenská L., Walker L., Wierucka K., Zurita G. A., Cardoso P. (2021): The World Spider Trait database: a centralized global open repository for curated data on spider traits. Database 2021 (0; baab064): 1–10. DOI: 10.1093/database/baab064
Insecticides alter prey choice of potential biocontrol agent Philodromus cespitum (Araneae, Philodromidae).
Petcharad B., Košulič O. & Michalko R. (2018): Insecticides alter prey choice of potential biocontrol agent Philodromus cespitum (Araneae, Philodromidae). Chemosphere 202: 491–497. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.03.134
Estimation of trophic niches in myrmecophagous spider predators.
Petráková Dušátková L., Pekár S., Michálek O., Líznarová E. & Symondson O. C. (2020): Estimation of trophic niches in myrmecophagous spider predators. Sci. Rep. 10: 8683. DOI: 10.1038/s41598-020-65623-8
Discovery of a monophagous true predator, a specialist termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae).
Petráková L., Líznarová E., Pekár S., Haddad C. R., Sentenská L. & Symondson W. O. C. (2015): Discovery of a monophagous true predator, a specialist termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae). Sci. Rep. 5: 14013. DOI: 10.1038/srep14013.
Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter.
Petráková L., Michalko R., Loverre P., Sentenská L., Korenko S. & Pekár S. (2016): Intraguild predation among spiders and their effect on the pear psylla during winter. Agric. Ecosyst. Environ. 233: 67–74. DOI: 10.1016/j.agee.2016.08.008.
Pozdně letní exkurze na Mostecko.
Petrov Š. (2022): Pozdně letní exkurze na Mostecko. Pavouk 53: 35–37 (in Czech).
Za Karlem Absolonem (1956–2004)
Plesník J. (2004): Za Karlem Absolonem (1956–2004). Ochrana přírody 59: 223–224 (in Czech).
List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi (Latreille, 1804); preliminary data
Pokorný R., Holec M. & Pokorná K. (2008): List of neovolcanic caves in the Ústí nad Labem region (the Czech Republic) supplemented with records of spider Meta menardi(Latreille, 1804); preliminary data. Studia Oecologica 2 (2): 12–17.
Sprievodca rodom Theraphosa Thorell, 1870 (Araneae: Theraphosidae).
Polakovič F. & Michalák F. (2015): Sprievodca rodom Theraphosa Thorell, 1870 (Araneae: Theraphosidae) [Α guide of the genus Theraphosa]. Tera magazín 2015 (4): 10–18 (in Slovak).
Distinct feeding strategies of generalist and specialist spiders
Pompozzi G., García L.F., Petráková L. & Pekár S. (2019): Distinct feeding strategies of generalist and specialist spiders. Ecol. Entomol. 44 (1): 129–139. DOI: 10.1111/een.12683
Evolution of ant-eating specialisation in the basal lineage of Zodariidae (Araneae): trophic trophic ecology of South American Leprolochus birabeni.
Pompozzi G., Petráková L. & Pekár S. (2018): Evolution of ant-eating specialisation in the basal lineage of Zodariidae (Araneae): trophic trophic ecology of South American Leprolochus birabeni. Biol. J. Linn. Soc. 124 (1): 21–31. DOI: 10.1093/biolinnean/bly034
Život pavouků pravých či předoucích (Araneae)
Prach F. K. (1860): Život pavouků pravých či předoucích (Araneae) [Life of spiders]. Živa8: 80–93 (in Czech).
Monographie der Thomisiden (Krabbenspinnen) der Gegend von Prag, mit einem Anhange, das Verzeichniss der bisherin der Umgebung unserer Hauptstadt aufgefundenen Araneen enthaltend.
Prach F. K. (1866): Monographie der Thomisiden (Krabbenspinnen) der Gegend von Prag, mit einem Anhange, das Verzeichniss der bisherin der Umgebung unserer Hauptstadt aufgefundenen Araneen enthaltend. Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien16: 597–638.
Beschreibungen und Abbildungen derjenigen Insekten, welche in Sammlungen nicht aufzubewahren sind, dann aller,die noch ganz neu, und solcher, von denen wir noch keine oder doch sehr schlechte Abbildung besitzen.
Preyssler J. D. (1791): Beschreibungen und Abbildungen derjenigen Insekten, welche in Sammlungen nicht aufzubewahren sind, dann aller,die noch ganz neu, und solcher, von denen wir noch keine oder doch sehr schlechte Abbildung besitzen. In Mayer  J. (ed.), Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturgeschichte betreffend, von einer Gesellschaft Böhmischer Naturforscher. I, pp. 55–151.
Beobachtungen über Gegenstände der Natur auf einer Reise durch den Böhmerwaldim Sommer 1791.
Preyssler J. D., Lindacker J. T. & Hofer J. K. (1793): Beobachtungen über Gegenstände der Natur auf einer Reise durch den Böhmerwaldim Sommer 1791. In Mayer J. (ed.), Sammlung physikalischer Aufsätze, besonders die Böhmische Naturgeschichte betreffend, von einer Gesellschaft Böhmischer Naturforscher. III, pp. 135–378.
Mgr. Jaroslav Svatoň – šesťdesiatpäťročný
Prídavka R. (1998): Mgr. Jaroslav Svatoň – šesťdesiatpäťročný [Mgr. Jaroslav Svatoň – 65 years old]. Entomofauna carpatica10: 58 (in Slovak).
Comparison of the biogeographic origin of three terrestrial arthropod groups in the Socotra Archipelago (Yemen).
Purchart L., Hula V. & Faltýnek Fric Z. (2020): Comparison of the biogeographic origin of three terrestrial arthropod groups in the Socotra Archipelago (Yemen). Rend. Fis. Acc. Lincei 31 (3): 623–635. DOI: 10.1007/s12210-020-00926-6
Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle – a multi-taxa approach.
Purchart L., Tuf I. H., Hula V. & Suchomel J. (2013): Arthropod assemblages in Norway spruce monocultures during a forest cycle – a multi-taxa approach. Forest Ecol. Manag. 306: 42–51. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.06.012.
O babím létě
Purkyně J. (1856): O babím létě [About windblown webs]. Živa4: 372–373 (in Czech).

R

Do ladybird spiders really mimic ladybird beetles?
Raška J. & Pekár S. (2019): Do ladybird spiders really mimic ladybird beetles? Biol. J. Linn. Soc. 126 (1): 168–177. DOI: 10.1093/biolinnean/bly152
Údolí Jihlavy a Oslavy. Pavouk 40: 19-21 (in Czech).
Raška J. 2016: Arachnologická exkurze (2016): Údolí Jihlavy a Oslavy. Pavouk 40: 19-21 (in Czech).
Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice
Raška J., Exnerová A. & Štys P. (2012): Reakce skákavky Evarcha arcuata na aposematické ploštice [Reactions of the jumping spider Evarcha arcuata to aposematic true bugs]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 167 (in Czech).
Larvae of pyrrhocorid true bugs are not to spiders’ taste: putative Müllerian mimicry.
Raška J., Krajíček J., Bosáková Z., Štys P. & Exnerová A. (2020): Larvae of pyrrhocorid true bugs are not to spiders’ taste: putative Müllerian mimicry. Biol. J. Linn. Soc. 129 (1): 199–212. DOI: 10.1093/biolinnean/blz174
How variation in prey aposematic signals affects avoidance learning, generalization and memory of a salticid spider.
Raška J., Štys P. & Exnerová A. (2017): How variation in prey aposematic signals affects avoidance learning, generalization and memory of a salticid spider. Animal Behav. 130: 107–117. DOI: 10.1016/j.anbehav.2017.06.012.
Perception of olfactory aposematic signals by jumping spiders.
Raška J., Štys P. & Exnerová A. (2018): Perception of olfactory aposematic signals by jumping spiders. Ethology 124 (10): 773–776. DOI: 10.1111/eth.12811
Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism
Roggenbuck H., Pekár S. & Schneider J. M. (2011): Sexual cannibalism in the European garden spider Araneus diadematus: the roles of female hunger and mate size dimorphism. Anim. Behav. 81 (4): 749–755.
Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze. Pavouk 47: 14-17 (in Czech).
Rothová H. (2019): Pavouci (Araneae) bývalé pískovny v Komořanech v Praze. Pavouk 47: 14-17 (in Czech).
Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost
Rothová H. (2020): Entomologicko-arachnologické exkurze pro veřejnost. Pavouk 49: 26 (in Czech).
Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku
Rothová H. (2021): Druhý nález snovačky Steatoda nobilis v Česku. Second record of Steatoda nobilis in Czechia. Pavouk 50: 7 (in Czech, English abstract).
Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky
Rothová H. (2021): Letošní exkurze na JV Prahy za pavouky. Pavouk 50: 21-22 (in Czech).
Prodromus myrmecophilů českých
Roubal J. (1905): Prodromus myrmecophilů českých [A survey of the Czech myrmecophiles]. Věstník Král. České Společnosti Náuk. Třída mathematicko-přírodovědecká1905 (15): 1–41 (in Czech).
Přežije stepník rudý?
Roušar A. (1985): Přežije stepník rudý [Will Eresus cinnaberinussurvive]? Živa33: 104 (in Czech).
Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region
Roušar A. (1995): Výjimečný pavouk – křižák pruhovaný, nový druh pro chomutovský region [Exceptional spider – Bruennich’s Argiope, new species in the Chomutov region]. Památky, příroda, život27: 109–111 (in Czech).
Nálezy zajímavých pavoukovců
Roušar A. (2005): Nálezy zajímavých pavoukovců [Records of interesting arachnids]. Památky, příroda, život 37 (3): 12–17 (in Czech).
Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic
Roušar A. (2010): Pavouci (Araneae) a sekáči (Opiliones) mokřadu u Droužkovic. Spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of wetland at Droužkovice. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 23–30 (in Czech, English summary).
Pavouci Klínovce – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci Klínovce – Krušné hory [Spiders of the Klínovec – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (1): 8–12 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola (Simon, 1884) v České republice. Pavouk 35: 12 (in Czech).
Roušar A. (2013): Nová lokalita plachetnatky Piniphantes pinicola (Simon, 1884) v České republice. Pavouk 35: 12 (in Czech).
Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae: Linyphiidae) – nový druh pro Českou republiku. Pavouk 36: 9-11 (in Czech).
Roušar A. (2014): Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) (Araneae: Linyphiidae) – nový druh pro Českou republiku. Pavouk 36: 9-11 (in Czech).
Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady.
Roušar A. (2015): Pavouci a sekáči příbřežní zóny Nechranické přehrady [Spiders and harvestmen of a littoral zone of the Nechranice dam]. Památky, příroda, život 47 (2): 23–32 (in Czech).
Ještě Porrhomma. Pavouk 38: 7-8 (in Czech).
Roušar A. (2015): Ještě Porrhomma. Pavouk 38: 7-8 (in Czech).