Records by time
Thomisidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Misumena vatia (Clerck, 1757) Not endangered 10x 25x 657x 68x 760x

Misumena vatia (Clerck, 1757)

Czech nameběžník kopretinový
Threat levelNot endangered
Records760 nálezů, 168 kvadrátů
First record 1791, J. Preyssler, Preyssler 1791
Last record 2017 , Vladimír Hula
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-600-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (298 used records)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk7595158173
Pozorování0101
Fotografie0102
Žlutá miska1001
Individuální sběr27361766
Prosev0145
Sklepávání23182045
Zemní past0203
?0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (261 used records)
Misumena vatia (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva0081
Lesní cesta0101
výsadby jehličnanů1317
mezofilní louky4105
rašeliniště65210
ostřicové porosty stojatých vod1356
suché lesní lemy0134
Xerotermní travinobylinná společenstva662113
kamenolomy111110
osluněné skály nižších poloh1001
travnaté stepi10102023
bučiny nižších poloh3024
luční ostřicové mokřady1849
mokré louky13232633
Močály0121717
reliktní bory na skalách0253
lesostepní doubravy1213
Louky a pastviny5376
Louky19143027
Stojaté a pomalu tekoucí vody0112
pastviny2114
písčiny1001
paseky0626
00000000101
A1211008209
suché křoviny1276
Lesní okraje2203
dubohabřiny1124
haldy a výsypky1234
bylinné porosty břehů1102
Polní biotopy1001
pískovny0101
horské bučiny0011
úhory1112
skalní stepi na vápenci0202
bažinné olšiny0234
Břehy tekoucích vod1414
Lesní cesta2144
vrbové křoviny0101
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1113
Lesy1001
Kultury listnáčů2123
Pozemní komunikace1041
Acidofilní bory0011
okraje silnic1001
údolní jasanoolšové luhy0101
Přirozené lesy0011
21211100201
ruderály0101
městské parky0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019