Agyneta (1x)

Agyneta rurestris (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
České jméno: plachetnatka obecná
První nález: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Anelosimus (1x)

Anelosimus vittatus (C. L. Koch, 1836) Není ohrožený
České jméno: snovačka stužkovitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Radek Šich

Antistea (1x)

Antistea elegans (Blackwall, 1841) Téměř ohrožený
České jméno: příčnatka bažinná
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2016 , Filip Trnka

Anyphaena (1x)

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
České jméno: šplhalka keřová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2020 , Viktor Střeštík

Araneus (1x)

Araneus sturmi (Hahn, 1831) Téměř ohrožený
České jméno: křižák Sturmův
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2017 , Radek Šich

Araniella (2x)

Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: křižák zelený
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Araniella opisthographa (Kulczyński, 1905) Není ohrožený
České jméno: křižák dubový
První nález: 1972, P. Bílek, Bílek 1981
Poslední nález: 2010

Ballus (1x)

Ballus chalybeius (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
České jméno: skákavka nosatcová
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Bathyphantes (1x)

Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
České jméno: plachetnatka vlhkomilná
První nález: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Cheiracanthium (1x)

Cheiracanthium mildei L. Koch, 1864 Není ohrožený
České jméno: zápřednice Mildeova
První nález: 2002, V. Hula, Bryja & Svatoň 2005
Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Clubiona (4x)

Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Téměř ohrožený
České jméno: zápředník krátkonohý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Clubiona comta C. L. Koch, 1839 Není ohrožený
České jméno: zápředník lesní
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Clubiona lutescens Westring, 1851 Není ohrožený
České jméno: zápředník žlutý
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Kateřina Kinclová

Clubiona pallidula (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: zápředník keřový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Diaea (1x)

Diaea dorsata (Fabricius, 1777) Není ohrožený
České jméno: běžník zelený
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2016 , Radek Šich

Dictyna (1x)

Dictyna uncinata Thorell, 1856 Není ohrožený
České jméno: cedivečka plotová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Dipoena (2x)

Dipoena melanogaster (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
České jméno: snovačka černobřichá
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2017 , Radek Šich

Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Silně ohrožený
České jméno: snovačka černoskvrnná
První nález: 1958, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález: 2006 , Štěpán Vodka

Ebrechtella (1x)

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775) Není ohrožený
České jméno: běžník listový
První nález: 1936, F. Miller, Kůrka 1997a
Poslední nález: 2019 , Radek Šich

Entelecara (1x)

Entelecara acuminata (Wider, 1834) Není ohrožený
České jméno: pavučenka dlouhohlavá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Erigone (1x)

Erigone atra Blackwall, 1833 Není ohrožený
České jméno: pavučenka létavá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Erigonella (1x)

Erigonella hiemalis (Blackwall, 1841) Není ohrožený
České jméno: pavučenka zimní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Gongylidiellum (1x)

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka mokřadní
První nález: 1936, F. Miller, Miller 1936b
Poslední nález: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Hypomma (2x)

Hypomma bituberculatum (Wider, 1834) Není ohrožený
České jméno: pavučenka dvoulaločná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Téměř ohrožený
České jméno: pavučenka srnčí
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Kateřina Kinclová

Hyptiotes (1x)

Hyptiotes paradoxus (C. L. Koch, 1834) Není ohrožený
České jméno: pakřižák smrkový
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2019 , Radek Šich

Lathys (1x)

Lathys humilis (Blackwall, 1855) Ohrožený
České jméno: cedivečka kroužkovaná
První nález: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Leptorchestes (1x)

Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Ohrožený
České jméno: skákavka mravencovitá
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Zdeněk Mačát

Linyphia (1x)

Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Není ohrožený
České jméno: plachetnatka zahradní
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2014 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Micaria (1x)

Micaria subopaca Westring, 1861 Ohrožený
České jméno: mikarie kmenová
První nález: V nálezové databázi: 1873 , A. Palliardi
Poslední nález: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Moebelia (1x)

Moebelia penicillata (Westring, 1851) Není ohrožený
České jméno: pavučenka štětcovitá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Nesticus (1x)

Nesticus cellulanus (Clerck, 1757) Není ohrožený
České jméno: temnomil sklepní
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2017 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Ozyptila (1x)

Ozyptila praticola (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
České jméno: běžník lužní
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2017 , Filip Trnka

Paidiscura (1x)

Paidiscura pallens (Blackwall, 1834) Není ohrožený
České jméno: snovačka doubravní
První nález: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Parasteatoda (1x)

Parasteatoda simulans (Thorell, 1875) Není ohrožený
České jméno: snovačka šálivá
První nález: 1958, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Philodromus (2x)

Philodromus albidus Kulczyński, 1911 Není ohrožený
České jméno: listovník skvrnitý
První nález: 1941, F. Miller, Miller 1941
Poslední nález: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Téměř ohrožený
České jméno: listovník vrásčitý
První nález: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález: 2017 , Kateřina Kinclová

Phylloneta (1x)

Phylloneta impressa (L. Koch, 1881) Není ohrožený
České jméno: snovačka pečující
První nález: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Radek Šich

Pistius (1x)

Pistius truncatus (Pallas, 1772) Téměř ohrožený
České jméno: běžník lichoběžníkovitý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Platnickina (1x)

Platnickina tincta (Walckenaer, 1802) Není ohrožený
České jméno: snovačka kropenatá
První nález: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Porrhomma (1x)

Porrhomma microphthalmum (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
České jméno: plachetnatka drobnooká
První nález: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940a
Poslední nález: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Rugathodes (1x)

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Ohrožený
České jméno: snovačka proměnlivá
První nález: 1972, F. Miller, Miller ms.
Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Salticus (1x)

Salticus zebraneus (C. L. Koch, 1837) Není ohrožený
České jméno: skákavka zebrovitá
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2015

Sardinidion (1x)

Sardinidion blackwalli (O. Pickard-Cambridge, 1871) Není ohrožený
České jméno: snovačka Blackwallova
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1989b
Poslední nález: 2017 , Kateřina Kinclová

Scotophaeus (1x)

Scotophaeus scutulatus (L. Koch, 1866) Není ohrožený
České jméno: skálovka domácí
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Synageles (1x)

Synageles venator (Lucas, 1836) Není ohrožený
České jméno: skákavka štíhlá
První nález: 1940, B. Tomšík, Miller 1947
Poslední nález: 2019 , Radek Šich

Synema (1x)

Synema globosum (Fabricius, 1775) Téměř ohrožený
České jméno: běžník skvostný
První nález: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Poslední nález: 2020 , Mgr. Antonín Roušar

Tenuiphantes (1x)

Tenuiphantes tenuis (Blackwall, 1852) Není ohrožený
České jméno: plachetnatka kotvovitá
První nález: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Poslední nález: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Tetragnatha (2x)

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Téměř ohrožený
České jméno: čelistnatka keřová
První nález: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Poslední nález: 2014 , Zdeněk Hyan

Tetragnatha montana Simon, 1874 Není ohrožený
České jméno: čelistnatka perleťová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion (3x)

Theridion mystaceum L. Koch, 1870 Není ohrožený
České jméno: snovačka stromová
První nález: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Poslední nález: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion pinastri L. Koch, 1872 Není ohrožený
České jméno: snovačka borová
První nález: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion varians Hahn, 1833 Není ohrožený
České jméno: snovačka keřová
První nález: 1860, F. Prach, Prach 1860
Poslední nález: 2018 , Radek Šich

Tmarus (2x)

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Ohrožený
České jméno: běžník větvový
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Tmarus stellio Simon, 1875 Silně ohrožený
České jméno: běžník člunkový
První nález: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Poslední nález: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Trematocephalus (1x)

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Není ohrožený
České jméno: pavučenka červená
První nález: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Poslední nález: 2017 , Kateřina Kinclová

Walckenaeria (2x)

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) Není ohrožený
České jméno: pavučenka vidlohlavá
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2014 , Stanislav Rada

Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) Není ohrožený
České jméno: pavučenka vlhkomilná
První nález: 1940, F. Miller, Miller 1947
Poslední nález: 2016 , Filip Trnka

Xysticus (1x)

Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Téměř ohrožený
České jméno: běžník poutavý
První nález: 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález: 2017 , Kateřina Kinclová

Česká arachnologická společnost © 2008-2020