Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

(0):
(0):
(0):
(0):
(0):
Pavouk 1 (1/1995)
Pavouk 1 (1/1995)
Pavouk 2 (7/1995)
Pavouk 2 (7/1995)
Pavouk 3 (12/1995)
Pavouk 3 (12/1995)
Pavouk 4 (4/1996)
Pavouk 4 (4/1996)
Pavouk 5 (12/1996)
Pavouk 5 (12/1996)
Pavouk 6 (5/1997)
Pavouk 6 (5/1997)
Pavouk 7 (12/1997)
Pavouk 7 (12/1997)
Pavouk 8 (5/1998)
Pavouk 8 (5/1998)
Pavouk 9 (12/1998)
Pavouk 9 (12/1998)
Pavouk 10 (3/1999)
Pavouk 10 (3/1999)
Pavouk 11 (9/1999)
Pavouk 11 (9/1999)
Pavouk 12 (4/2000)
Pavouk 12 (4/2000)
Pavouk 13 (12/2000)
Pavouk 13 (12/2000)
Pavouk 14 (5/2001)
Pavouk 14 (5/2001)
Pavouk 15 (9/2001)
Pavouk 15 (9/2001)
Pavouk 16 (5/2002)
Pavouk 16 (5/2002)
Pavouk 17 (11/2002)
Pavouk 17 (11/2002)
Pavouk 18 (3/2003)
Pavouk 18 (3/2003)
Pavouk 19 (12/2003)
Pavouk 19 (12/2003)
Pavouk 20 (5/2004)
Pavouk 20 (5/2004)
Pavouk 21 (12/2004)
Pavouk 21 (12/2004)
Pavouk 22 (10/2005)
Pavouk 22 (10/2005)
Pavouk 23 (6/2006)
Pavouk 23 (6/2006)
Pavouk 24 (3/2007)
Pavouk 24 (3/2007)
Pavouk 25 (3/2008)
Pavouk 25 (3/2008)
Pavouk 26 (12/2008)
Pavouk 26 (12/2008)
Pavouk 27 (7/2009)
Pavouk 27 (7/2009)
Pavouk 28 (12/2009)
Pavouk 28 (12/2009)
Pavouk 29 (6/2010)
Pavouk 29 (6/2010)
Pavouk 30 (12/2010)
Pavouk 30 (12/2010)
Pavouk 31 (12/2011)
Pavouk 31 (12/2011)
Pavouk 32 (6/2012)
Pavouk 32 (6/2012)
Pavouk 33 (12/2012)
Pavouk 33 (12/2012)
Pavouk 34 (7/2013)
Pavouk 34 (7/2013)
Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk 37 (12/2014)
Pavouk 37 (12/2014)
Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk 38 (7/2015)
Pavouk 38 (7/2015)
Pavouk 39 (12/2015)
Pavouk 39 (12/2015)
Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk 40 (7/2016)
Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk 43 (12/2017)
Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk 44 (6/2018)
Pavouk 45 (12/2018)
Pavouk 45 (12/2018)
Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk 46 (7/2019)
Pavouk 47 (12/2019)
Pavouk 47 (12/2019)

A

Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Absolon K. (1899): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz.22: 315–317, 321–325.
Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Absolon K. (1899a): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských. [Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae.] Věstn. kl. přírod. v Prostějově 2: 60–68.
Absolon K. (1899b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. [Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae.] Věstn. kl. přírod. v Prostějově 2: 60–68.
Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna. Zool. Anz. 23: 1–6, 57–60, 181–195.
Absolon K. (1900a): Einige Bemerkungen über mährische Höhlenfauna. Zool. Anz.23: 1–6, 57–60, 181–195.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských. Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově 2 [1899]: 60–68 (in Czech).
Absolon K. (1900b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae. Věstník Klubu přírodovědeckého v Prostějově2 [1899]: 60–68 (in Czech).
Führer durch den Mährischen Karst . Carl Winiker, Brno, 271 pp.
Absolon K. (1912a): Führer durch den Mährischen Karst. Carl Winiker, Brno, 271 pp.
Průvodce Moravským krasem [ A guide to Moravian Karst ]. Barvič & Novotný, Brno, 210 pp. (in Czech).
Absolon K. (1912b): Průvodce Moravským krasem [A guide to Moravian Karst]. Barvič & Novotný, Brno, 210 pp. (in Czech).
Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské [Two new arachnids from the Bosnian-Hercegovian caves and a report on Balkan arachnofauna].
Absolon K. (1913): Dva nové druhy Arachnidů z jeskyň bosensko-hercegovských a jiné zprávy o arachnofauně balkánské [Two new arachnids from the Bosnian-Hercegovian caves and a report on Balkan arachnofauna]. Čas. mor. zem. musea13: 1–17 (in Czech and Latin).
Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek [An analysis of the arachnofauna of the Peliny and Zámělský Borek State Nature Reserves].
Absolon K. (1980): Ekologicko-cenologický rozbor a srovnání arachnofauny SPR Peliny a SPR Zámělský borek [An analysis of the arachnofauna of the Peliny and Zámělský Borek State Nature Reserves]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 128 pp. (in Czech).
Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek
Absolon K. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny lokalit Hrádníky u Chocně, Peliny a Zámělský borek [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna der Lokalität Hrádníky bei Choceň, Peliny und Zámělský Borek (Ostböhmen)]. Práce a studie – Příroda13–14: 99–110 (in Czech, German summary).
Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete.
Absolon K. & Kratochvíl J. (1932): Zur Kenntnis der höhlenbewohnenden Araneae der illyrischen Karstgebiete. Mitteilungen über Höhlen-und Karstforschung1932 (3): 73–81.
Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea 28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Absolon K. & Kratochvíl J. (1933): Über höhlenbewohnende Arachniden. Vorläufige Mitteilung. Čas. mor. zem. musea28–29[1931–1932]: 595–600 (in German and Latin).
Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)].
Absolon K., Král D. & Scholz T. (1988): Výsledky entomologického a arachnologického průzkumu okolí Halámek (horní tok řeky Lužnice) [Ergebnisse einer entomologischen und arachnologischen Forschung der Umgebung der Gemeinde Halámky (Oberlauf des Flusses Lužnice)]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy28: 51–60 (in Czech, German summary).
Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape].
Adamus R. (1991): Ekologické hodnocení arachnofauny okolí Paskova jako pomůcka k bioindikaci průmyslové krajiny [Ecological evaluation of arachnofauna in Paskov area as an aid to bioindication of industrial landscape]. MSc. thesis, Faculty of Pedagogics, Ostrava, 59 pp. (in Czech).
Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Alaverdyan A. (2016): Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida). Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida). BSc. thesis, Charles University, Prague, 39 pp. (in Czech, English abstract).
Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones).
Alaverdyan A. (2018): Karyotypová variabilita sekáčů čeledi Nemastomatidae (Arachnida: Opiliones). Karyotype variability of harvestmen from Nemastomatidae family (Arachnida: Opiliones). MSc. thesis, Charles University, Praha, 70 pp. (in Czech, English abstract)
Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles.
Albín A., Aisenberg A., Simó, M. & Dolejš P. (2018): Sexual dimorphism in the spinning apparatus of Allocosa senex (Araneae: Lycosidae), a wolf spider with a reversal in typical sex roles. J. Arachnol. 46 (2): 207–213. DOI: 10.1636/JoA-S-17-094.1.
Příspěvěk k poznání arachnofauny Krkonoš [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna von Krkonoše (Riesengebirge)]. Opera corcontica 19: 207–214 (in Czech, German summary).
Antuš M. (1982): Příspěvěk k poznání arachnofauny Krkonoš [Beitrag zur Kenntnis der Arachnofauna von Krkonoše (Riesengebirge)]. Opera corcontica19: 207–214 (in Czech, German summary).
Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 176–177.
Antuš M. (1988): Einfluss des fünfundzwanzigjährigen Betriebes der Zementfabrik auf die Arachnofauna in Lochkov. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 176–177.
Studie o nervové soustavě Phalangiinů. Rozpr. Král. čes. spol. nauk 1900 (25): 1–38.
Appelt V. (1901): Studie o nervové soustavě Phalangiinů. Rozpr. Král. čes. spol. nauk 1900 (25): 1–38.
Redescription of Centruroides granosus (Thorell, 1876) and identity of Centruroides granosus simplex Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae).
Armas L. F. De, Teruel R. & Kovařík F. (2011): Redescription of Centruroides granosus (Thorell, 1876) and identity of Centruroides granosus simplex Thorell, 1876 (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 127: 1–11.
Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex.
Arnedo M. A., Opatová V., Řezáč M. & Král J. (2010): Does karyotype change drive speciation in the woodlouse hunter spider Dysdera? Multilocus phylogenetical analyse of the Dysdera erythrina species complex. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 67–68.

B

Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. Pp. 209–212, 133–140. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds) , Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Prah
Bárta E. (1869): Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. Pp. 209–212, 133–140. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Praha.
Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens.
Bárta E. (1869): Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Praha, pp. 209–212, 133–140.
Seznam pavouků severní části země české. Pp. 135–144. In: Kořistka K. & Krejčí J. (eds) , Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha.
Bárta E. (1870): Seznam pavouků severní části země české. Pp. 135–144. In: Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha.
Seznam pavouků severní části země české. In Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení . Praha, pp. 135–144 (in Czech).
Bárta E. (1870): Seznam pavouků severní části země české. In Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha, pp. 135–144 (in Czech).
Pavoučí fauna Slovenska [The spider fauna of Slovakia]. Příroda 26: 86–87 (in Czech).
Bartoš E. (1933): Pavoučí fauna Slovenska [The spider fauna of Slovakia]. Příroda26: 86–87 (in Czech).
Eine neue Roeweriolus -Art aus der Tschechoslowakei. Zool. Anz. 123: 307–314.
Bartoš E. (1938a): Eine neue Roeweriolus-Art aus der Tschechoslowakei. Zool. Anz. 123: 307–314.
Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik. Zool. Anz. 123: 155–159.
Bartoš E. (1938b): Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik. Zool. Anz. 123: 155–159.
Pavouci žilinského okolí [Spiders in the Žilina area]. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze 16: 97–107 (in Czech).
Bartoš E. (1938): Pavouci žilinského okolí [Spiders in the Žilina area]. Sborník entom. odd. Nár. Musea v Praze16: 97–107 (in Czech).
Příspěvek k poznání českých sekáčů I. Sekáči Podbrdska. Čas. Nár. Mus. 113: 126–129.
Bartoš E. (1939a): Příspěvek k poznání českých sekáčů I. Sekáči Podbrdska. Čas. Nár. Mus. 113: 126–129.
Nové druhy sekáčů pro býv. ČSR. Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 66–67.
Bartoš E. (1939b): Nové druhy sekáčů pro býv. ČSR. Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 66–67.
Sekáči bratislavského okolí. [Weberknechte aus der umgebung von Bratislava.] Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 47–49.
Bartoš E. (1939c): Sekáči bratislavského okolí. [Weberknechte aus der umgebung von Bratislava.] Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 47–49.
Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums. Folia zool. hydrobiol., Riga, 9: 308–310.
Bartoš E. (1939d): Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums. Folia zool. hydrobiol., Riga, 9: 308–310.
Příspěvek k poznání českých sekáčů. Opilionida bohemica. II. Sekáči okolí Bohdanče. III. Sekáči pražského okolí. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně 23: 45–49.
Bartoš E. (1941): Příspěvek k poznání českých sekáčů. Opilionida bohemica. II. Sekáči okolí Bohdanče. III. Sekáči pražského okolí. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně 23: 45–49.
Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR (The Opilionida of the groupe Nemastoma lugubre ). Entomol. listy (Folia entomol.) 12: 57–61.
Bartoš E. (1949): Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR (The Opilionida of the groupe Nemastoma lugubre). Entomol. listy (Folia entomol.) 12: 57–61.
K nedožitým pětaosmdesátinám prof. PhDr. Karla Absolona [In memory of the late Prof. PhDr. Karel Absolon on his 85thbirthday]. Věst. čs. Společ. zool. 26: 287–291 (in Czech).
Bartoš E. (1962): K nedožitým pětaosmdesátinám prof. PhDr. Karla Absolona [In memory of the late Prof. PhDr. Karel Absolon on his 85thbirthday]. Věst. čs. Společ. zool.26: 287–291 (in Czech).
Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech [ Current results of zoological research in South Bohemia ].Vlastivědná společnost jihočeská, České Budějovice, 67 pp. (in Czech).
Baťa L. (1933): Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech [Current results of zoological research in South Bohemia].Vlastivědná společnost jihočeská, České Budějovice, 67 pp. (in Czech).
Příspěvek k poznání potravy rejsků (Soricidae) ve smrkových monokulturách. Vertebrat. zprávy 50-52.
Bauerová Z. (1982): Příspěvek k poznání potravy rejsků (Soricidae) ve smrkových monokulturách. Vertebrat. zprávy 50-52.
The food eaten by Sorex araneus and Sorex minutus in a spruce monoculture. Folia Zool. 33: 125–132.
Bauerová Z. (1984): The food eaten by Sorex araneus and Sorex minutus in a spruce monoculture. Folia Zool. 33: 125–132.
Contribution to the trophic bionomics of Myotis emarginatus . Folia Zool. 35: 305–310.
Bauerová Z. (1986): Contribution to the trophic bionomics of Myotis emarginatus. Folia Zool. 35: 305–310.
The food of Crocidura suaveolens . Folia Zool. 37: 301–308.
Bauerová Z. (1988): The food of Crocidura suaveolens. Folia Zool. 37: 301–308.
Towards undestanding of the trophic ecology of Myotis nattereri . Folia Zool. 35: 55–61.
Bauerová Z. & Červený J. (1986): Towards undestanding of the trophic ecology of Myotis nattereri. Folia Zool. 35: 55–61.
Seznam pavouků Čech a Moravy [List of spiders of Bohemia and Moravia]. Čas. Nár. Muz. 103: 76–97 (in Czech).
Baum J. (1929): Seznam pavouků Čech a Moravy [List of spiders of Bohemia and Moravia]. Čas. Nár. Muz.103: 76–97 (in Czech).
Doplněk seznamu pavouků [A supplement to the list of spiders]. Čas. Čs. Spol. ent. 27: 131–133 (in Czech).
Baum J. (1930a): Doplněk seznamu pavouků [A supplement to the list of spiders]. Čas. Čs. Spol. ent.27: 131–133 (in Czech).
Seznam pavouků nasbíraných panem Dr. Černosvitovem v Jugoslavii [Sur les Araignées trouvées par Mr. Černosvitov en Yougoslavie (1929)]. Čas. Čs. Spol. ent. 26 [1929]: 101 (in Czech).
Baum J. (1930b): Seznam pavouků nasbíraných panem Dr. Černosvitovem v Jugoslavii [Sur les Araignées trouvées par Mr. Černosvitov en Yougoslavie (1929)]. Čas. Čs. Spol. ent.26 [1929]: 101 (in Czech).
O sběru pavouků z Terchové [Verzeichnis der Spinnen von Terchová (Slowakei)].
Baum J. (1931): O sběru pavouků z Terchové [Verzeichnis der Spinnen von Terchová (Slowakei)]. In Sborník Prírodovedného odboru Slovenského vlastivedného muzea v Bratislave 1924–1931. Slovenské vlastivedné muzeum, Bratislava, pp. 15–16 (in Czech).
Mimikry a podobné zjevy u pavouků [Some interesting cases of mimicry in spiders]. Věda přír. 14: 229–234 (in Czech,English summary).
Baum J. (1933): Mimikry a podobné zjevy u pavouků [Some interesting cases of mimicry in spiders]. Věda přír.14: 229–234 (in Czech,English summary).
A list of spiders collected by Dr. Obenberger near Nouzov in Middle Bohemia. Seznam pavouků sebraných Dr. Obenbergerem blíže Nouzova ve středních Čechách (Kladensko). Sborník zoolog. odd. Nár. Musea v Praze 1: 50–51 (in English).
Baum J. (1934a): A list of spiders collected by Dr. Obenberger near Nouzov in Middle Bohemia. Seznam pavouků sebraných Dr. Obenbergerem blíže Nouzova ve středních Čechách (Kladensko). Sborník zoolog. odd. Nár. Musea v Praze1: 50–51 (in English).
Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků [List of rare or interesting spiders found recently in Czechoslovakia]. Čas.Čs. Spol. ent. 31: 82–84 (in Czech).
Baum J. (1934b): Nově získané zajímavé druhy mé sbírky pavouků [List of rare or interesting spiders found recently in Czechoslovakia]. Čas.Čs. Spol. ent.31: 82–84 (in Czech).
Péče o potomstvo u pavouků [The care of offspring in spiders]. Věda přír. 15: 189–195 (in Czech).
Baum J. (1934c): Péče o potomstvo u pavouků [The care of offspring in spiders]. Věda přír.15: 189–195 (in Czech).
Jedovatí pavouci a pavoučí jed [Venomous spiders and the venom of spiders]. Folia medici 4(3): 74–77 (in Czech).
Baum J. (1938a): Jedovatí pavouci a pavoučí jed [Venomous spiders and the venom of spiders]. Folia medici4(3): 74–77 (in Czech).
O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé [On some interesting spider speciesoccurring in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 112: 60–70 (in Czech, English summary).
Baum J. (1938b): O některých zajímavých druzích pavouků vyskytujících se v republice Československé [On some interesting spider speciesoccurring in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.112: 60–70 (in Czech, English summary).
O výskytu některých našich pavouků [A list of spiders collected in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 112:302–307 (in Czech).
Baum J. (1938c): O výskytu některých našich pavouků [A list of spiders collected in Czechoslovakia]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.112:302–307 (in Czech).
On the habits of the Australian spider Dinopis subrufus L. Koch. Věst. Čsl. zool. společ. 5 [1937]: 28–33.
Baum J. (1938c): On the habits of the Australian spider Dinopis subrufusL. Koch. Věst. Čsl. zool. společ.5 [1937]: 28–33.
V říši pavouků [ In the realm of spiders ]. Vesmír, Praha, 176 pp. (in Czech).
Baum J. (1938d): V říši pavouků [In the realm of spiders]. Vesmír, Praha, 176 pp. (in Czech).
Notes on some spiders collected in Australia for the National Museum, Prague. (With remarks on their occurrence and habits.). Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 39–51.
Baum J. (1939): Notes on some spiders collected in Australia for the National Museum, Prague. (With remarks on their occurrence and habits.). Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 39–51.
V říši pavouků [ In the realm of spiders ]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
Baum J. & Buchar J. (1973): V říši pavouků [In the realm of spiders]. SPN, Praha, 292 pp. (in Czech).
Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Bednářová J. (2016): Rozhovor – Pavouci jsou strašní chudáci [Ιnterview with Vlastimil Růžička – Spiders are terrible paupers]. Týdeník Květy 26 (42): 30–32 (in Czech).
Die Pseudoskorpione des Wiener Naturhistorischen Museums. I. Hemictenodactyli.
Beier M. (1928): Die Pseudoskorpione des Wiener Naturhistorischen Museums. I. Hemictenodactyli. Annalen de Naturhistorischen Museum in Wien, 42: 285–314.
Pseudoscorpionidea I. Subord. Chthoniinea et Neobisiinea.
Beier M. (1932a): Pseudoscorpionidea I. Subord. Chthoniinea et Neobisiinea. Tierreich, 57: i–xx, 1–258.
Pseudoscorpionidea II. Subord. C. Cheliferinea.
Beier M. (1932b): Pseudoscorpionidea II. Subord. C. Cheliferinea. Tierreich, 58: i–xxi, 1–294.
Ordnung Pseudoscorpionidea (Afterskorpione).
Beier M. (1963): Ordnung Pseudoscorpionidea (Afterskorpione). Bestimmungsbücher zur Bodenfauna Europas. Lieferung 1. Akademie-Verlag, Berlin. 313 pp.
Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice.
Bělohubek J. (2016): Araneofauna dutin ovocných dřevin v okolí obce Želetice (Araneofauna cavities of fruit trees around the village Želetice). BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 46 pp. (in Czech, English abstract).
Pavoučí fauna Rakovnicka s ohledem na pole síťového mapování 5947 [ The spider fauna of the district of Rakovník, especially in the field 5947 of the grid map ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Benedová E. (1985): Pavoučí fauna Rakovnicka s ohledem na pole síťového mapování 5947 [The spider fauna of the district of Rakovník, especially in the field 5947 of the grid map]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 123 pp. (in Czech).
Mapování křižáka pruhovaného.
Beranová V. (2014): Mapování křižáka pruhovaného (Mapping occurrence of a wasp spider). Seminar thesis, Secondary school Rokycany, 34 pp. (in Czech, English abstract).
Druhová diverzita, početnost a význam pavouků (Arachnida, Araneae) na listnatých dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně.
Bernatová M. (2018): Druhová diverzita, početnost a význam pavouků (Arachnida, Araneae) na listnatých dřevinách v arboretu Mendelovy univerzity v Brně [Species Diversity, Abundance and Importance of Spiders (Arachnida, Araneae) on Deciduous Trees in the Arboretum of the Mendel University in Brno]. BSc. thesis, Mendel University, Brno, 57 pp. (in Czech, English abstract)
Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín. ÚVR ČSOP, Praha. Ms. 36 pp.
Bezděčka P. (1994a): Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín. ÚVR ČSOP, Praha. Ms. 36 pp.
První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy. [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: 52–55.
Bezděčka P. (1996a): První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy. [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: 52–55.
Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském
Bezděčka P. (2000b): Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 223–227.
Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 78–81.
Bezděčka P. (2001e): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 78–81.
Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). Klapalekiana, 44: 109–120.
Bezděčka P. (2008a): Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). Klapalekiana, 44: 109–120.
Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the year
Bezděčka P. (2008b): Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007). Acta Rerum Naturalium 4: 53–68.
Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého (Memory of dr. Vladimír Šilhavý). Acta Rerum Naturalium 5: 259–266.
Bezděčka P. (2008c): Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého (Memory of dr. Vladimír Šilhavý). Acta Rerum Naturalium 5: 259–266.
Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. ( Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 4: 51–52.
Bezděčka P. (2008d): Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. (Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 4: 51–52.
Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.
Bezděčka P. (2009c): Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.
Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
Bezděčka P. (2010a): Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Retům Naturalium 8: 43–46.
Bezděčka P. (2010b): Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Retům Naturalium 8: 43–46.
Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). – pp. 47–54. In: Trávníček D. & Šušovolá J. ‚eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvk
Bezděčka P. (2010c): Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). – pp. 47–54. In: Trávníček D. & Šušovolá J. ‚eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.– 11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.
První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33.
Bezděčka P. (2010d): První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33.
Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice.
Bezděčka P. (2013): Jihlava – nová lokalita introdukovaného pavouka Uloborus plumipes v České republice. Jihlava – new location of introduced spider Uloborus plumipes in the Czech Republic. Acta rer. nat. 15: 105–106.
Opilionida. Pp. 55–58. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds) , Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol. 92: 206 pp.
Bezděčka P. & Rozkošný R. (1995): Opilionida. Pp. 55–58. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol. 92: 206 pp.
Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011.
Bezděčka P., Bezděčková K. (2012): Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to 2011). Západočeské entomologické listy 3: 10–13 (in Czech, English abstract).
Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Bezděk J. (2011): Přehled živočišných druhů popsaných z území České republiky. Mendelova univerzita v Brně, Brno, 420 pp. (in Czech, English summary).
Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation?
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2001): Nuptial gifts of male spiders: sensory exploitation of the female’s maternal care instinct of foraging motivation? Animal Behaviour 73: 267–273.
Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
Bilde T., Tuni C., Elsayed R., Pekár S. & Toft S. (2006): Death feigning in the face of sexual cannibalism. Biol. Lett. 2: 23–25.
Arachnofauna Novobydžovska [ Arachnofauna of the Nový Bydžov surroundings ]. RNDr thesis, Charles University, Praha,113 pp. (in Czech).
Bílek P. (1973): Arachnofauna Novobydžovska [Arachnofauna of the Nový Bydžov surroundings]. RNDr thesis, Charles University, Praha,113 pp. (in Czech).
Arachnofauna východní části Polabské nížiny a dva nové druhy pavouků pro ČSSR [Arachnofauna in the eastern part of the Labe lowlands and two new species of spiders in the ČSSR].
Bílek P. (1975): Arachnofauna východní části Polabské nížiny a dva nové druhy pavouků pro ČSSR [Arachnofauna in the eastern part of theLabe lowlands and two new species of spiders in the ČSSR]. Z minulosti a prítomnosti Turca3: 111–118 (in Czech, English, German and French summary).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách [On the arachnofauna of the statenature reserve Lichnice]. Práce a studie – Příroda 9: 121–125 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1977): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny státní přírodní rezervace Lichnice v Železných horách [On the arachnofauna of the statenature reserve Lichnice]. Práce a studie – Příroda9: 121–125 (in Czech, English summary).
Arachnofauna východní části Polabské nížiny [The spider fauna of the eastern part of the Labe lowlands (East Bohemia,Czechoslovakia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 15 [1974]: 71–91 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1978): Arachnofauna východní části Polabské nížiny [The spider fauna of the eastern part of the Labe lowlands (East Bohemia,Czechoslovakia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A15 [1974]: 71–91 (in Czech, English summary).
Arachnofauna dubových lesů Bydžovské tabule [The oak forests arachnofauna of the Bydžovská tabule (East Bohemia)]. Actamus. Reginaehradecensis S. A 16: 195–210 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1981): Arachnofauna dubových lesů Bydžovské tabule [The oak forests arachnofauna of the Bydžovská tabule (East Bohemia)]. Actamus. Reginaehradecensis S. A16: 195–210 (in Czech, English summary).
Pavouci Rýchor [The spiders of the Rýchory Mt.]. Opera corcontica 22: 199–203 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1985): Pavouci Rýchor [The spiders of the Rýchory Mt.]. Opera corcontica22: 199–203 (in Czech, English summary).
The spinning apparatus of spider – the model of a protein producing tissue. External morphology of the spinnerets in SEM. Verh. Anat. Ges. 80: 491–492.
Bílek P. (1986): The spinning apparatus of spider – the model of a protein producing tissue. External morphology of the spinnerets in SEM. Verh. Anat. Ges.80: 491–492.
Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J. 19: 616.
Bílek P. (1987): Differences of the enzyme activity in the diverse glandular types of the spider’s spinning apparatus. Histochem J.19: 616.
Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [ The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons].
Bílek P. (1989): Srovnávací morfologie a histochemie snovacího aparátu u modelových taxonů pavouků (Araneae) [The comparativemorphology and histochemistry of the spinning apparatus in model spider taxons]. PhD thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (I), 41 pp. (II), 45 pp. (III) (in Czech).
Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové 32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Bílek P. (1990): Histochemický průkaz enzymů ve snovacích žlázách pavouků [Histochemical enzyme detection in spider’s spinning glands]. Suppl. Sbor. věd. Prací LF UK Hradec Králové32(4) [1989]: 451–461 (in Czech, English summary).
Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové 35 [1992]: 353–370.
Bílek P. (1993): Cuticular spinning structures reveal evolutionary relationships in araneomorph spiders. Sbor. věd. Prací LF UK HradecKrálové35 [1992]: 353–370.
Arachnofauna břehů vod Bydžovské tabule [The watersides arachnofauna of the Bydžovská tabule (EastBohemia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 18 [1983]: 75–82 (in Czech, English summary).
Bílek P. & Bílková V. (1984): Arachnofauna břehů vod Bydžovské tabule [The watersides arachnofauna of the Bydžovská tabule (EastBohemia)]. Acta mus. Reginaehradecensis S. A18 [1983]: 75–82 (in Czech, English summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [ Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk ]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Bilíková I. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Štramberka [Eco-faunistic characterization of arachnofauna ofŠtramberk]. University of Ostrava, Ostrava, 80 pp. (in Czech).
Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Blažej L. (2011): Sklípkani v Českém Švýcarsku? [Mygalomorphs in the České Švýcarsko NP?] Zpravodaj Správy Národního parku České Švýcarsko 10 (2): 6 (in Czech).
Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Blažek J. (2016): Porovnání araneofauny dutin ovocných dřevin v okolí Licibořic [Comparison of araneofauna of fruit trees cavitities in the surrounding of Licibořice]. BSc. thesis, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 49 pp. (in Czech).
Checkliste der Pseudoskorpione Mitteleuropas. Checklist of the pseudoscorpions of Central Europe (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Blick T., Muster C. & Ducháč V. (2004): Checkliste der Pseudoskorpione Mitteleuropas. Checklist of the pseudoscorpions of Central Europe (Arachnida: Pseudoscorpiones). Version 1. Oktober 2004. Available from: http://www.AraGes.de/checklist.html#2004_Pseudoscorpiones/ (17.11.2009).
Evaluation of sample preparation protocols for spider venom profiling by MALDI-TOF MS.
Bočánek O., Šedo O., Pekár S. & Zdráhal Z. (2017): Evaluation of sample preparation protocols for spider venom profiling by MALDI-TOF MS. Toxicon 133: 18–25. DOI: 10.1016/j.toxicon.2017.04.008.
Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls.
Bogusch P., Macek M., Janšta P., Kubík Š., Řezáč M., Holý K., Malenovský I., Baňař P., Mikát M., Astapenková A. & Heneberg P. (2016): Industrial and post-industrial habitats serve as critical refugia for pioneer species of newly identified arthropod assemblages associated with reed galls. Biodivers. Conserv. 25 (5): 827–863. DOI: 10.1007/s10531-016-1070-5.
In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole 20: 187–188 (inCzech).
Boháč D. & Buchar J. (1969): In memoriam Prof. J. Martínka [In memory of Prof. J. Martínek]. Přírodní vědy ve škole20: 187–188 (inCzech).
Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Brünner Bezirk.
Böhm L. (1925): Beitrag zur Kenntnis der Spinnenfauna im Brünner Bezirk. In Bayer E. & Jaroš Z. (eds), Osmá výroční zpráva Komisena přírodovědecký výzkum Moravy a Slezska (žup moravských a slezských) v Brně za léta 1914–1924 [Eighth annual report of a Commission for research of Moravia and Silesia in Brno for 1914–1924]. Brno, pp. 30–31.
K fenologii našich sekáčů (Opilionidea). [Zur Phenologie unsere Weberknechte (Opilionidea).] Čas. čsl. Společ. Ent. 55: 297–298.
Borek V. (1958): K fenologii našich sekáčů (Opilionidea). [Zur Phenologie unsere Weberknechte (Opilionidea).] Čas. čsl. Společ. Ent. 55: 297–298.
Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
Boutry C., Řezáč M. & Blackledge T. A. (2011): Plasticity in major ampullate silk production in relation to spider phylogeny and ecology. PloS One 6 (7): e22467.
Mosses as living environment for inveretebrates.
Božanić B. (2008): Mosses as living environment for inveretebrates. Bachelor thesis. Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 19 pp.
Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic.
Božanić B., Hradílek Z., Machač O., Pižl V., Šťáhlavský F., Tufová J., Véle A. & Tuf I. H. (2013): Factors affecting invertebrate assemblages in bryophytes of the Litovelské Luhy National Nature Reserve, Czech Republic. Acta zool. bulg. 65 (2): 197–206.
Dr. Jiří Baum. Vesmír 24: 77 (in Czech).
Breindl V. (1945): Dr. Jiří Baum. Vesmír24: 77 (in Czech).
East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus.
Breitling R., Bauer T., Grabolle A., Oger P., Pantini P., Van Keer J., Pfliegler W. P., Jantscher E. & Dolanský J. (2016): East meets West: on the true identity of Cheiracanthium rupestre and Xysticus albomaculatus (Arachnida: Araneae: Eutichuridae, Thomisidae). Arachnol. Mitt. 52: 38–49. DOI: 10.5431/aramit5208.
Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu.
Brichta M., Hora P. & Tuf I. H. (2009): Distribuce pavouků (Araneae) na lesním ekotonu. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia 101: 107–109.
Bryja V. (1999a): Araneida. In Opravilová V., Vaňhara J. & Sukop I. (eds), Aquatic invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biologia101: 107–109.
Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [ Current results of research in the Poo
Bryja V. (1999b): Pavouci (Araneidea) na vybraných lokalitách CHKO Poodří [Spiders (Araneidea) in some localities of the ProtectedLandscape Area of Poodří]. In Současné výsledky výzkumu v Chráněné krajinné oblasti Poodří [Current results of research in the Poodří Protected Landscape Area]. Společnost přátel Poodří, Ostrava, pp. 59–64 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Bryja V. (2002): Pavouci (Araneida) Rokytenských slepenců [Spiders (Araneida) of “Rokytenské slepence” conglomerate rocky valley]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 19–31 (in Czech, English summary).
Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders].
Bryja V. (2003): Je možno využít velkých databází ke stanovení fenologie druhu? Demonstrační přístup na příkladu pavouků [Is it possible to use large databases for estimation of species phenology? An example on spiders]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 26–27 (in Czech).
Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Bryja V. (2004): Male trimorphism in Pelecopsis mengei (Erigoninae, Linyphiidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 73–79.
Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998.
Bryja V. & Kula E. (2002): Succession of epigeic spider communities in substitute birch forests between 1988 and 1998. In Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil Fauna in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 13–18.
Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area ofPoodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A) 48: 73–82 (in Czech, English summary).
Bryja V. & Majkus Z. (1999): Pavouci (Araneida) CHKO Poodří (Česká republika) [Spiders (Araneida) of Protected Landscape Area ofPoodří (Czech Republic)]. Čas Slez. Muz. Opava (A)48: 73–82 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Bryja V., Dolanský J., Kasal P., Jelínek A. & Erhart J. (2002): Příspěvek k poznání pavouků jihozápadní Moravy [The contribution tothe knowledge of arachnofauna of South-Western Moravia]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 40: 91–102 (in Czech, English summary).
Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Bryja V., Řezáč M., Kubcová L. & Kůrka A. (2005): Three interesting species of the genus Philodromus Walckenaer, 1825 (Araneae: Philodromidae) in the Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 185–194.
Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Bryja V., Svatoň J., Chytil J., Majkus Z., Růžička V., Kasal P., Dolanský J., Buchar J., Chvátalová I., Řezáč M., Kubcová L.,Erhart J. & Fenclová I. (2005): Spiders (Araneae) of the Lower Morava Biosphere Reserve and closely adjacent localities (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 90: 13–184.
Řád sekáči – Opilionida. Pp. 130–134. In: Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. , Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 285 pp.
Buchar J (1995): Řád sekáči – Opilionida. Pp. 130–134. In: Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J., Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 285 pp.
Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku 19: 8.
Buchar J . (1989c): Results of the research of Czech arachnofauna conducted in the years 1951–1985. Reports from the Department of Biology, University of Turku19: 8.
Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa (C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1959: 159–164 (in German).
Buchar J. (1959): Beitrag zur Bestimmung der mitteleuropäischen Arten der Gattung Trochosa(C. L. Koch). Acta Univ. Carolinae – Biologica1959: 159–164 (in German).
Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1961: 87–101 (in German).
Buchar J. (1961): Revision des Vorkommens von seltenen Spinnenarten auf dem Gebiete von Böhmen. Acta Univ. Carolinae – Biologica1961: 87–101 (in German).
Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1962: 1–7 (in German).
Buchar J. (1962a): Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen I. Acta Univ. Carolinae – Biologica1962: 1–7 (in German).
Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV 72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1962b): Příspěvek k arachnofauně louky [Beitrag zur Arachnofauna der Wiese]. Rozpravy ČSAV, Řada MPV72(7): 101–109 (in Czech, German summary).
Luční společenstva pavouků [ The meadow spider communities ]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Buchar J. (1963a): Luční společenstva pavouků [The meadow spider communities]. PhD thesis, Charles University, Praha, 108 pp. (in Czech).
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica (Thorell) und Acantholycosa sudetica (L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1963: 191–201 (in German).
Buchar J. (1963b): Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den Arten Acantholycosa norvegica(Thorell) und Acantholycosa sudetica(L.Koch) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1963: 191–201 (in German).
Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata -Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 30: 210–218.
Buchar J. (1966a): Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Pirata-Arten (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.30: 210–218.
Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica (Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 1966: 1–8.
Buchar J. (1966b): Bemerkungen zu den verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den mitteleuropäischen Populationen der Art Acantholycosa norvegica(Thorell) (Araneae: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica1966: 1–8.
Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool. 31: 116–120.
Buchar J. (1967a): Eine wenig bekannte Baldachinspinne Stemonyphantes pictus Schenkel, 1930. Věst. čs. Společ. zool.31: 116–120.
Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica 4: 79–93 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1967b): Pavoučí fauna Pančické louky a blízkého okolí [Die Spinnenfauna der Pančická louka und der nahen Umgebung]. Operacorcontica4: 79–93 (in Czech, German summary).
Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica 1967: 289–318.
Buchar J. (1968a): Analyse der Wiesenarachnofauna. Acta Univ. Carolinae – Biologica1967: 289–318.
Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa 16: 24–25 (in Czech).
Buchar J. (1968b): Zimní vycházka za pavouky [A winter trip among spiders]. Živa16: 24–25 (in Czech).
Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool. 32: 116–130.
Buchar J. (1968c): Zur Lycosidenfauna Bulgariens (Arachn., Araneae). Věst. čs. Společ. zool.32: 116–130.
Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [ Fauna of South Bohemia ]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.1
Buchar J. (1969a): Pavoukovci (Arachnoidea) [Arachnids (Arachnoidea)]. In Boháč D., Buchar J., Hanák P., Ošmera S., Spitzer K. &Vostradovský J. , Zvířena jižních Čech [Fauna of South Bohemia]. Krajský pedagogický ústav, České Budějovice, pp.11–31 (in Czech).
Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica 6: 123–125, 158 (in Czech, German summary
Buchar J. (1969b): Pojetí dlouhodobého faunistického výzkumu pavoučí zvířeny Čech a některé předběžné výsledky [Die langfristige Durchforschung der Spinnentierfauna Böhmens und ihre vorläufige Ergebnisse]. Studia geographica6: 123–125, 158 (in Czech, German summary).
Chov pavouků
Buchar J. (1969): Chov pavouků. Akvárium a terárium 12 (5): 145-149.
Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris 41 [1969], Suppl. n o 1: 217–225.
Buchar J. (1970a): Dynamique des populations d’Araignées. Bull. Mus. natn. Hist. nat. Paris41 [1969], Suppl. n o1: 217–225.
Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent. 2: 43–58 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1970b): Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí) [Beiträge zur Arachnofauna von Böhmen II. (Elbetal)]. Bohem. cent.2: 43–58 (in Czech, German summary).
Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír 49: 372 (in Czech).
Buchar J. (1970c): Zoolog a cestovatel dr. Jiří Baum [Zoologist and traveller Dr Jiří Baum]. Vesmír49: 372 (in Czech).
Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa 19: 142–143 (in Czech).
Buchar J. (1971a): Co předcházelo letošnímu mezinárodnímu kongresu arachnologů v Brně [The events which preceded this year’sInternational Congress of Arachnology in Brno]. Živa19: 142–143 (in Czech).
Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta (Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica 1970: 121–129.
Buchar J. (1971b): Die Verwandtschaftsbeziehungen der Art Pardosa cincta(Kulczyński) (Araneae, Lycosidae). Acta Univ. Carolinae –Biologica1970: 121–129.
Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology . Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.
Buchar J. (1971c): Zur Struktur der Arachnofauna des Böhmensgebietes. In Abstracts of the Fifth International Congress of Arachnology. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, p. 7.
Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa 20: 182 (in Czech).
Buchar J. (1972a): Letci bez křídel [Fliers without wings]. Živa20: 182 (in Czech).
Rozbor pavoučí zvířeny Čech [ An analysis of the Bohemian spider fauna ]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
Buchar J. (1972b): Rozbor pavoučí zvířeny Čech [An analysis of the Bohemian spider fauna]. Thesis for qualification as docent, Charles University, Praha, pp. 1–265 (I), 266–394 (II) (in Czech).
V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy 1973: 55–56 (in Czech).
Buchar J. (1973): V. mezinárodní arachnologický kongres v Brně. 5th International Congress on Arachnology in Brno. Vertebrat. zprávy1973: 55–56 (in Czech).
Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa 22: 26–29 (in Czech).
Buchar J. (1974): Malá historie pavoučích států [A short history of the spider colonies]. Živa22: 26–29 (in Czech).
Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool. 39: 241–250.
Buchar J. (1975a): Arachnofauna Böhmens und ihr thermophiler Bestandteil. Věst. čs. Společ. zool.39: 241–250.
Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca 3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).
Buchar J. (1975b): Metody faunistického výzkumu v arachnologii [Methods of the faunal research in arachnology]. Z minulosti a prítomnostiTurca3: 95–106 (in Czech, English, German and French summary).
K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent. 5: 161–165 (in Czech).
Buchar J. (1976a): K pavoučí zvířeně SPR Kopeč [Spiders of the Kopeč State Nature Reserve]. Bohem. cent.5: 161–165 (in Czech).
Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5 . Universitätsverlag Wagner
Buchar J. (1976b): Über einige Lycosiden (Araneae) aus Nepal. In Hellmich W. & Janetschek H. (eds), Khumbu Himal. Ergebnisse desForschungsunternehmens Nepal Himalaya und der Arbeitsgemeinschaft für vergleichende Hochgebirgsforschung 5. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, pp. 201–227.
Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa 25: 23–25 (in Czech).
Buchar J. (1977a): Dostaveníčko s pavouky [A meeting with spiders]. Živa25: 23–25 (in Czech).
Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [ Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area ]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Buchar J. (1977b): Pavoučí zvířena [Spiders]. In Roček Z. (ed.), Příroda Orlických hor a Podorlicka [Natural conditions of the OrlickéHory Mountains and their adjacent submontane area]. SZN, Praha, pp. 443–467 (in Czech).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung Acantholycosa Dahl 1908 und die Pardosa sutherlandi -Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 59: 253–265.
Buchar J. (1978a): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. I. Die Gattung AcantholycosaDahl 1908 und die Pardosa sutherlandi-Gruppe(Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.59: 253–265.
Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond. 42: 505.
Buchar J. (1978b): Structure and changes in the Bohemian spider fauna. Symp. zool. Soc. Lond.42: 505.
Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr. 4: 77–92 (in Czech, German summary).
Buchar J. (ed.) (1979): Arachnofauna aus dem Tale Brná nad Labem. Pavouci brnenského údolí. Fauna Bohem. septentr.4: 77–92 (in Czech, German summary).
Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology . Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Buchar J. (1980a): Die ökologische und biogeographische Analyse der mitteleuropäischen Lycosidenfauna. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8th International Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, p. 469.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa - und P. venatrix -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 61: 77–91.
Buchar J. (1980b): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. II. Die Pardosa nebulosa- und P. venatrix-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.61: 77–91.
Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 21: 1–12 (in Czech, German summary).
Buchar J. (1981a): Pavouci Třeboňska ze sbírky gymnaziálního profesora J. Martínka [Die Spinnen der Třeboň-Umgebung aus der Sammlungvon Gymnasial-Professor J. Martínek]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy21: 1–12 (in Czech, German summary).
Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 45: 4–13.
Buchar J. (1981b): Zur Lycosiden-Fauna von Tirol (Araneae, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.45: 4–13.
K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek. Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Buchar J. (1982a): K vývoji naší arachnologie [On the development of Czechoslovak arachnology]. In Nový L. (ed.), Věda v Československu 1945–1960, 2. svazek.Institute of Czechoslovak and World History, Praha, pp. 199–206 (in Czech).
Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms].
Buchar J. (1982b): Proč výbor Československé zoologické společnosti při ČSAV vydal mapu ČSSR určenou pro záznam výskytu organismů [Why the council of the Czechoslovak Zoological Society published a map of Czechoslovakia for recording the occurrence of organisms]. Živa30: 182–184 (in Czech).
Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool. 46: 317–318 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1982c): Způsob publikace lokalit živočichů z území Československa [Publication of faunistic data from Czechoslovakia]. Věst.čs. Společ. zool.46: 317–318 (in Czech, English summary).
Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika 4(3): 11–14 (in Czech).
Buchar J. (1983a): Bioindikační využití pavouků [The use of spiders for bioindication]. Nika4(3): 11–14 (in Czech).
Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr. 8: 119–135 (in Czech, German s
Buchar J. (1983b): Klasifikace druhů pavoučí zvířeny Čech, jako pomůcka k bioindikaci kvality životního prostředí [Die Klassifikation derSpinnenarten Böhmens als ein Hilfsmittel für die Bioindikation der Umwelt]. Fauna Bohem. septentr.8: 119–135 (in Czech, German summary).
Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec
Buchar J. (1983c): Problematika ochrany pavoukovců se zvláštním zřetelem ke změnám rozšíření některých druhů pavouků [The problems of arachnid protection, especially from the point of view of changes in distribution of some spider species]. In Pellantová J. & Hudec K. (eds), Sborník referátů z konference Aktuální problémy ochrany fauny v ČSSR [Proceedings of the Conference on Actual Problems of Fauna Protection in Czechoslovakia]. Institute of Vertebrate Zoology, Brno, pp. 60–66 (in Czech).
Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)].
Buchar J. (ed.) (1983d): Výsledky faunistického výzkumu Krkonoš I (Příspěvek k zoologickému inventarizačnímu průzkumu) [Results ofthe faunistic investigation of the Krkonoše (Giant Mountains) I (Contribution to the zoological inventorial investigation)]. Opera corcontica20: 99–114 (in Czech, English summary).
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta - und P. lapponica -Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol. 64: 381–391.
Buchar J. (1984): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya. III. Die Pardosa ricta- und P. lapponica-Gruppe (Araneae: Lycosidae: Pardosinae). Senckenbergiana biol.64: 381–391.
In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov. 82: 157–158.
Buchar J. (1985a): In memory of MUDr Vladimír Šilhavý, CSc. Acta Entomol. Bohemoslov.82: 157–158.
Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinus and similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa 33: 104–105 (in Cze
Buchar J. (1985b): Poznámky k výskytu stepníka rudého na Úhošti a k významu podobných teplomilných druhů mediteránního původu vůbec [Notes on the occurrence of Eresus cinnaberinusand similar thermophilous species on the Úhošť hill]. Živa33: 104–105 (in Czech).
Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1 . Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona),
Buchar J. (1986a): Distribution and changes in the distribution of the wolf spiders in the west of Czechoslovakia. In Barrientos J. A. (ed.), Actas X Congreso Internacional de Aracnologia, Vol. 1. Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona), p. 414.
Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ. 19–20: 11–12 (in Czech).
Buchar J. (1986b): Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 11–12 (in Czech).
First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia 4: 5.
Buchar J. (1987a): First Czechoslovak-Polish Arachnological Symposium: “Long and short time changes in spider fauna”. Arachnologia4: 5.
Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 198
Buchar J. (1987b): Několik poznámek k historii československé arachnologie se zvláštním zaměřením na území Čech [Several notes on thehistory of Czechoslovak arachnology with particular reference to the Bohemian territory]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 5–10 (in Czech).
Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy 1987: 37–44 (in Czech).
Buchar J. (1987c): Předpoklady pro využití arachnofauny ke sledování vývoje přírodních poměrů [The use of spiders for monitoring naturalconditions]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 37–44 (in Czech).
Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology 38: 11.
Buchar J. (1988a): Arachnological Section of the Slovakian Entomological Society of Slovakian Academy of Sciences. In Cokendolpher J. C. (ed.), Arachnological publications and societies of the world. American Arachnology38: 11.
Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 170.
Buchar J. (1988b): Die Voraussetzungen für die Auswertung der Erforschung der Arachnofauna für das Studium der Entwicklung derNaturverhältnisse. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 170.
Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, p. 132.
Buchar J. (1988c): Eine quantitative Schätzung der Arachnofauna Böhmens. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, p. 132.
Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB 1989: 51–52 (in Czech).
Buchar J. (1989a): Akademik J. Kratochvíl arachno-entomolog [Professor J. Kratochvíl as arachno-entomologist]. Zprávy ÚSEB1989: 51–52 (in Czech).
Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [ The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions ]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp.
Buchar J. (1989b): Poznání současné arachnofauny Čech a jeho využití k posouzení vývoje přírodních poměrů [The knowledge of the presentBohemian arachnofauna and its use for evaluation of natural conditions]. DrSc. Thesis, Charles University, Praha, 206 pp. (in Czech).
Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov. 86[1989]: 476.
Buchar J. (1990): Eightieth birthday of Academician Josef Kratochvíl. Acta Entomol. Bohemoslov.86[1989]: 476.
Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [ Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists
Buchar J. (1991): Využití faunistických dat pro biomonitoring. Employment of faunistic data for biomonitoring. In Folk Č. (ed.), Abstrakta referátů VIII. sjezdu československých zoologů [Abstracts of Contributions to 8th Meeting of Czechoslovak Zoologists]. Československá zoologická společnost při ČSAV, Brno, p. 25 (in Czech).
Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [ Czechoslovak Red Data Book ]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Buchar J. (1992a): Pavoukovci (Arachnida). In Škapec L. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSFR [Czechoslovak Red Data Book]. Príroda, Bratislava, pp. 39–53 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area].
Buchar J. (1992b): Příspěvek k poznání arachnofauny CHKO Železné hory [Contribution to the knowledge of spider fauna in the Železnéhory Mts. Protected Landscape Area]. In Bárta F. (ed.), Sborník referátů z konference uspořádané u příležitosti 1. výročí vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Železné hory [Proceedings of the Conference Organised on the 1st Anniversary of the Establishment of Železné Hory Protected Landscape Area]. Železné Hory Protected Landscape Area administration, Nasavrky, pp. 28–34 (in Czech, English summary).
Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica 36 [1992]: 383–428.
Buchar J. (1993a): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). Acta Univ. Carolinae – Biologica36 [1992]: 383–428.
The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 49–57.
Buchar J. (1993b): The use of faunistical data for biomonitoring. Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 49–57.
Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 27–34.
Buchar J. (1994): Biogeographical and ecological relations of wolf spiders in Czechoslovakia and in Central Europe. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 27–34.
Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 39: 3–28.
Buchar J. (1995a): Bohemian wolf spiders (Araneida: Lycosidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica39: 3–28.
Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa 43: 185–187 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1995b): Jak je utvářeno tělo pavouka [How is the spider’s body shaped]? Živa43: 185–187 (in Czech, English summary).
Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [ Key to the determination of invertebrates ]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Buchar J. (1995c): Řád: Pavouci – Araneida [Order: Spiders – Araneida]. In Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J. (eds), Klíč k  určování bezobratlých [Key to the determination of invertebrates]. Scientia, Praha, pp. 104–128 (in Czech).
Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Buchar J. (1995d): Two remarkable relict spider communities in Czech Republic. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 6.
Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Buchar J. (1995e): Zoogeographical questions of Czech spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium ofArachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 210.
Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica 8: 52–55 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1996): Zoogeografické otázky rozšíření čeledi Lycosidae v bývalé ČSFR. Zoogeographic distribution of family Lycosidae in former Czechoslovakia. Entomofauna carpathica8: 52–55 (in Czech, English summary).
In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 275–278.
Buchar J. (1997a): In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday. Acta Soc. Zool. Bohem.61: 275–278.
Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia 20: 5–32.
Buchar J. (1997b): Lycosidae aus Bhuthan 1. Venoniinae und Lycosinae (Arachnida: Araneae). Entomologica Basiliensia20: 5–32.
Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Buchar J. (1997c): Naši pavoučí podnájemníci I–III [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD6: 30–32, 60–63, 115–118 (in Czech).
Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Buchar J. (1997d): Supplement to the check list of spiders of the Czech Republic. In Żabka M. (ed.), Proceedings ofthe 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 57–63.
Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč 28: 1–28 (in Czech, E
Buchar J. (1997e): Změny ve složení arachnofauny mohelenské hadcové stepi v letech 1942 až 1995 [Changes in the composition of thearachnofauna of the Mohelno serpentine stony steppe between 1942 and 1995]. Přírod. Sbor. Západomorav. Muz. Třebíč28: 1–28 (in Czech, English summary).
K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium ]. Živa 45: 36 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1997f): K jedovatosti zápředníka mohutného [On a venomous spider Cheiracanthium punctorium]. Živa45: 36 (in Czech, English summary).
Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD 7: 30–35 (in Czech).
Buchar J. (1998): Naši pavoučí podnájemníci IV [Our spider lodgers]. Zpravodaj Sdružení DDD7: 30–35 (in Czech).
Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica 11: 33–42 (in Czech, English summary).
Buchar J. (1999a): Některé nepublikované údaje o arachnofauně Slovenska [Some unpublished data of Slovakian spiders (Araneae)]. Entomofauna carpathica11: 33–42 (in Czech, English summary).
Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 135–154.
Buchar J. (1999b): Supplement to wolf-spider (Araneae: Lycosidae) grid mapping in Bohemia. Acta Univ. Carolinae – Biologica43: 135–154.
Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe.
Buchar J. (2001): Two new species of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae) from south-eastern Europe. Acta Univ. Carolinae –Biologica 45: 257–266.
Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders].
Buchar J. (2005): Aeronautické chování pavouků [Aeronautic behaviour in spiders]. Živa 53: 121–123 (in Czech, English summary).
In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Buchar J. (2007): In Erinnerung an meinen Freund Konrad Thaler, den uvergeßlichen Tiroler Arachnologen. Gredleriana 7: 395–398.
Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Buchar J. (2009): Distribution patterns of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) along a transect from Greece to the Czech Republic. Contrib. Nat. Hist. 12: 315–340.
Slíďáci a česká arachnologie I.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie I (Wolf spiders and Czech arachnology I). Živa 61 (4): 184–188 (in Czech, English summary).
Slíďáci a česká arachnologie II.
Buchar J. (2013): Slíďáci a česká arachnologie II (Wolf spiders and Czech arachnology II). Živa 61 (5): 240–243 (in Czech, English summary).
Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze.
Buchar J. (2015): Bezobratlí – jejich výuka a výzkum na Univerzitě Karlově v Praze [Invertebrates – teaching and research at the Charles University in Prague]. Živa 63 (5): CI–CIII (in Czech).
Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století?
Buchar J. (2015): Jak dlouho ještě budeme objevovat v naší přírodě druhy pavouků, kteří už popsali evropští arachnologové před nástupem 20. století? [How long will we be finding spider species that were described by Europen arachnologists before 20th century?] Živa 63 (5): CIV–CV (in Czech).
New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Buchar J. & Dolanský J. (2011): New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Nové nálezy slíďáků (Araneae: Lycosidae) z Mediteránu. Klapalekiana 47: 5–11.
Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“.
Buchar J. & Hajer J. (1999): Arachnofauna navržené přírodní rezervace „Prameniště Chomutovky“ [Spiders of the projected natural reserve “Prameniště Chomutovky”]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná20/21 [1998/1999]: 23–32 (in Czech, English summary).
Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)].
Buchar J. & Hajer J. (2000): Arachnofauna přírodní rezervace Polské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Polskérašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná22: 19–27 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2).
Buchar J. & Hajer J. (2011b): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 2 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 2). Živa 97 (6): 281–284 (in Czech, English summary).
Naši pavouci.
Buchar J. & Kůrka A. (2001): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 2nd edition, 163 pp. (in Czech).
Eine zweite Diaea -Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis (Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool. 48:1–8.
Buchar J. & Thaler K. (1984): Eine zweite Diaea-Art in Mitteleuropa: Diaea pictilis(Araneida, Thomisidae). Věst. čs. Společ. zool.48:1–8.
Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2001): Lycosidae aus dem Nepal-Himalaya: IV. Arctosa raptor (Kulczynski 1885), eine bemerkenswerte hochalpine Art aus dem Dhaulagiri-Massiv (Araneae, Lycosidae). Senckenbergiana biol. 81: 55–59.
Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae).
Buchar J. & Thaler K. (2004): Ein Artproblem bei Wolfspinnen: Zur Differenzierung und vikarianten Verbreitung von Alopecosa striatipes (C. L. Koch) und A. mariae (Dahl) (Araneae, Lycosidae). In Thaler K. (ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz, pp. 271–280.
Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica 1960: 87–102 (in German).
Buchar J. & Žďárek J. (1960): Die Arachnofauna der mittelböhmischen Waldsteppe. Acta Univ. Carolinae– Biologica1960: 87–102 (in German).
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická 1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Buchar J. & Hajer J. (1990): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny okresu Ústí nad Labem [Beitrag zur Erkenntnis des Spinnentierreich im Bezirk Ustí nad Labem]. Sborník Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, Řada biologická1990: 25–53 (in Czech, German summary).
Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Hajer J. (2005): Arachnofauna národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.) [Spiders of the natural reserve Novodomské rašeliniště (Boh. bor. occ.)]. Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 27: 3–9 (in Czech, English summary).
Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English sum
Buchar J. & Hajer J. (2010): Pavouci Národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Spiders of the National Nature Reserve Božídarské rašeliniště (Boh. bor. occ.). Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 31 [2009]: 3–21 (in Czech, English summary).
Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1).
Buchar J. & Hajer J. (2011a): Pavouci NPR Božídarské rašeliniště a hodnocení přírodních poměrů Krušných hor 1 (The significance of spider communities in the Božídarské rašeliniště National Nature Reserve for the evaluation of the Environmental quality of the Krušné hory Mountains 1). Živa 97 (5): 239–242 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003a): Pavouci a čtvero ročních období I. Jaro [Four seasons and spiders. Spring]. Živa 51: 76–77 (in zech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003b): Pavouci a čtvero ročních období II. Léto [Four seasons and spiders. Summer]. Živa 51: 124–125 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003c): Pavouci a čtvero ročních období III. Podzim [Four seasons and spiders. Autumn]. Živa 51: 175–176 (in Czech, English summary).
Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Havel L. (2003d): Pavouci a čtvero ročních období IV. Zima [Four seasons and spiders. Winter]. Živa 51: 221–222 (in Czech, English summary).
The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija 1994 (6): 44–51.
Buchar J. & Koroleva E. G. (1994): The mapping for bioindication and nature conservation purposes. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 5, Geografija1994 (6): 44–51.
Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Buchar J. & Kubcová L. (2002): Pavoučí tvář Prahy [The spidery face of Prague]. Živa 50: 217–218 (in Czech, English summary).
Naši pavouci [ Our spiders ]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Buchar J. & Kůrka A. (1998): Naši pavouci [Our spiders]. Academia, Praha, 155 pp. (in Czech).
Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Buchar J. & Merrett P. (2008): Konrad Thaler, 1940–2005. Bull. Br. arachnol. Soc. 14: 211–212.
Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 38: 81–85.
Buchar J. & Polenec A. (1974): Zur Lycosidenfauna Jugoslawiens (Araneae: Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.38: 81–85.
Catalogue of spiders of the Czech Republic . Peres, Praha, 351 pp.
Buchar J. & Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha, 351 pp.
Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa 32: 60 (in Czech).
Buchar J. & Skuhravý V. (1984): Za profesorem RNDr. Františkem Millerem, DrSc. [In memory of Prof. RNDr. František Miller, DrSc.]. Živa32: 60 (in Czech).
Die Arten der Gattung Acantholycosa in Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie 100: 327–341.
Buchar J. & Thaler K. (1993): Die Arten der Gattung Acantholycosain Westeuropa (Arachnida, Araneida: Lycosidae). Revue suisse deZoologie100: 327–341.
Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa , Tricca , Trochosa (Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 185/105: 481–498.
Buchar J. & Thaler K. (1995a): Die Wolfspinnen von Österreich 2: Gattungen Arctosa, Tricca, Trochosa(Arachnida, Araneida: Lycosidae)– Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II185/105: 481–498.
Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus (Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr. 27: 653–663.
Buchar J. & Thaler K. (1995b): Zur Variation der Kopulationsorgane von Pistius truncatus(Pallas) (Araneida, Thomisidae) in Mitteleuropa. Linzer biol. Beitr.27: 653–663.
Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosa max. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II 187/107: 515–539.
Buchar J. & Thaler K. (1997): Die Wolfspinnen von Österreich 4 (Schluß): Gattung Pardosamax. p. (Arachnida, Araneae: Lycosidae) –Faunistisch-tiergeographische Übersicht. Carinthia II187/107: 515–539.
Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr. 30 (2): 705–717.
Buchar J. & Thaler K. (1998): Lycosidae from the high alpine zone of the Caucasus range, with comparative remarks on the fauna of the Alps (Arachnida: Araneae). Linzer biol. Beitr.30 (2): 705–717.
Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa -Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Buchar J. & Thaler K. (2002): Über Pardosa atomaria (C. L. Koch) und andere Pardosa-Arten an Geröllufern in Süd- und Mitteleuropa (Araneae, Lycosidae). Linzer biol. Beitr. 34: 445–465.
Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ. 4–6: 49–53 (in Czech).
Buchar J. & Žitňanská O. (1974): Uplatňování ekologického přístupu v Československém arachnologickém výzkumu [The application ofecological methods in Czechoslovakian arachnological research]. Zprávy Čs.  zool. společ.4–6: 49–53 (in Czech).
Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis (Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 414–418.
Buchar J., Babrakzai H. & Hodek I. (1990): Life cycle and phenology of the spider Pisaura mirabilis(Araneae) in central Europe. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 414–418.
Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.) , Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Buchar J., Hadač E., Hanzák J., Kalina T., Miles P., Pilous Z., Štursa J., Vaněk J. & Vávra V. (1983): Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.), Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Buchar J., Knoflach B. & Thaler K. (2006): On the identity of Arctosa variana C. L. Koch and Arctosa similis Schenkel, with notes on related species (Araneae: Lycosidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 13: 329–336.
Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se popovrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Ins
Buchar J., Laštovková E. & Macháček O. (1983): Vliv chemického zásahu proti obaleči modřínovému na členovce pohybující se popovrchu půdy [The influence of the spraying programme against the larch bud moth on epigeic arthropods]. In Skuhravý V. (ed.), Hmyzí škůdci lesních porostů v Krkonoších [Insect pests of forest stands in the Krkonoše (Giant Mountains)]. Opera corcontica20: 130 (in Czech, English summary).
Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Buchar J., Růžička V. & Kůrka A. (1995): Check list of spiders of the Czech Republic. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 35–53.
Pavoučí společenstva stepních stanovišť Pavlovských vrchů [ Spider communities of steppe habitats of the Pavlovské VrchyMts. ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 100 pp. (in Czech).
Bukva V. (1969): Pavoučí společenstva stepních stanovišť Pavlovských vrchů [Spider communities of steppe habitats of the Pavlovské VrchyMts.]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 100 pp. (in Czech).
Hearing adaptions and feeding ecology in Sorex araneus and Crocidura suaveolens (Soricidae). Acta. zool. fenn. 173: 253–254.
Burda H. & Bauerová Z. (1985): Hearing adaptions and feeding ecology in Sorex araneus and Crocidura suaveolens (Soricidae). Acta. zool. fenn. 173: 253–254.
Composition of the diet and trophic ecology of the collared flycatcher ( Ficedula albicollis albicollis ) in three segments of groups of types of forest geobiocenoses in Central Moravia (Czechoslovakia). Folia Zool. 35: 143–155.
Bureš S. (1986): Composition of the diet and trophic ecology of the collared flycatcher (Ficedula albicollis albicollis) in three segments of groups of types of forest geobiocenoses in Central Moravia (Czechoslovakia). Folia Zool. 35: 143–155.
Food water pipit nestlings, Anthus spinoletta spinoletta , in changing environment. Folia zoologica, 42 (3) 213–219.
Bureš S. (1993): Food water pipit nestlings, Anthus spinoletta spinoletta, in changing environment. Folia zoologica, 42 (3) 213–219.
Segregation of diet in water pipit ( Anthus spinoletta ) and meadow pipit (Anthus pratensis) nestlings in a area damaged by air pollution. Folia Zool. 43 (1): 43–48.
Bureš S. (1994): Segregation of diet in water pipit (Anthus spinoletta) and meadow pipit (Anthus pratensis) nestlings in a area damaged by air pollution. Folia Zool. 43 (1): 43–48.
Potrava mláďat lejska černohlavého ( Ficedula hypoleuca ) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě. Zprávy MOS 56: 91–98.
Bureš S. & Horáčková K. (1998): Potrava mláďat lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě. Zprávy MOS 56: 91–98.
Diet analysis and trophic ecology of the grey wagtail ( Motacilla cinerea Tunst.) in Nízký Jeseník. Folia Zool. 38 (3): 257–264.
Bureš S. & Král M. (1987): Diet analysis and trophic ecology of the grey wagtail (Motacilla cinerea Tunst.) in Nízký Jeseník. Folia Zool. 38 (3): 257–264.
Potrava lejska bělokrkého ( Ficedula albicollis ) ve smrkovém lese. Zprávy MOS 54: 75–78.
Bureš S. & Stříteský J. (1996): Potrava lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve smrkovém lese. Zprávy MOS 54: 75–78.
Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis. Folia Zool. 48 (4): 279–285.
Bureš S., Václavíková K. & Tukač V. (1999): Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis. Folia Zool. 48 (4): 279–285.
Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě.
Bureš V. (2016): Hnízdní preference členovců v PP Na Plachtě [Nesting preferences of Arthropoda in Nature Monument Na Plachtě]. SOČ thesis, Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II., Hradec Králové, 44 pp. (in Czech, English abstract).

C

Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe.
Caporiacco L. di (1922): Saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memoire della Società Entomologica Italiana, 1: 60–111.
Secondo saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe.
Caporiacco L. di (1926): Secondo saggio sulla fauna aracnologica della Carnia e regioni limitrofe. Memorie della Società Entomologica Italiana, 5: 70–130.
Beiträge zur Fauna der Pseudoscorpioniden aus dem Urwald Slătiora Bezirk Cîmpulung (Bucovina).
Cârdeiu F. (1948): Beiträge zur Fauna der Pseudoscorpioniden aus dem Urwald «Slătiora» Bezirk Cîmpulung (Bucovina). Revista Ştiinţifică „V. ADAMACHI“, 34: 1–4.
Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
Cárdenas M., Jiroš P. & Pekár S. (2012): Selective olfactory attention of a specialised predator to intraspecific chemical signals of its prey. Naturwissenschaften 99 (8): 597–605. DOI: 10.1007/s00114-012-0938-9.
The spider assemblage of olive groves under three management systems.
Cárdenas M., Pascual F., Campos M. & Pekár S. (2015): The spider assemblage of olive groves under three management systems. Environ. Entomol. 2015 (3): 1–10. DOI: 10.1093/ee/nvv030.
Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider?
Cárdenas M., Šedo O. & Pekár S. (2014): Is there ontogenetic shift in the capture traits of a prey-specialized ant-eating spider? J. Zool. 293 (4): 234–242. DOI: 10.1111/jzo.12139.
Specific parasites indirectly influence niche occupation of non-hosts community members.
Cardoso J. C. F., Michalko R. & Gonzaga M. O. (2018): Specific parasites indirectly influence niche occupation of non-hosts community members. Oecologia 188 (2): 343–353. DOI:10.1007/s00442-018-4163-x
Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
Cardoso P., Pekár S., Jocqué R. & Coddington J. A. (2011): Global patterns of guild composition and functional diversity of spiders. PloS One 6 (6): e21710.
Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko.
Cikánová I. (2013): Arachnofauna Kozčínského rybníka u Pačejova, Klatovsko [Arachnofauna of the Kozčínský rybník Pond by Pačejov, Klatovy District]. BSc. thesis, University of West Bohemia, Plzeň, 69 + V pp. (in Czech, English summary).
Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Cizek O., Zamecnik J., Tropek R., Kocarek P. & Konvicka M. (2012): Diversification of mowing regime increases arthropods diversity in species-poor cultural hay meadows. J. Insect Conserv. 16: 215–226. DOI: 10.1007/s10841-011-9407-6.
Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia 12: 5–6.
Cokendolpher J. & Buchar J. (1995): Additions and corrections to MUDr Vladimir Silhavy’s bibliography. Arachnologia12: 5–6.
The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.
Corcobado G., Herberstein M. E. & Pekár S. (2016): The role of ultraviolet colour in the assessment of mimetic accuracy between Batesian mimics and their models: a case study using ant-mimicking spiders. Sci. Nat. 103: 90. DOI: 10.1007/s00114-016-1410-z.

Č

Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Analýza araneocenóz vybraných rašelinišť CHKO Orlické hory. Analysis of araneocenoses of peat bogs of protected landscape area Orlické hory. Acta Mus. Reginaehradecensis S. A. 35: 35–51 (in Czech, English abstract).
Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory.
Čapek M. (2015): Araneologické průzkumy na území CHKO Orlické hory [Araneological researches in the area of Orlické hory PLA]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 23: 3–30 (in Czech).
Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Čapek M. (2016): Pavouci Orlickohorských vrchovišť. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podůří 24: 19–50 (in Czech).
Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Bažiny [Spiders (Araneae) of Bažiny Nature Reserve]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 25: 21–40 (in Czech).
Čapek M. (2017): Pavouci (Araneae) přírodní rezervace Bažiny [Spiders (Araneae) of Bažiny Nature Reserve]. Panorama – Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 25: 21–40 (in Czech).
Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály.
Čapek M. 2017: Pavouci (Araneae) Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály. Spiders of the National Nature Reserve Adršpašsko-teplické skály. Acta mus. Reginaehradecensis S. A 36 (1/2): 75–91 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) orlickohorských bučin.
Čapek M. (2018): Pavouci (Araneae) orlickohorských bučin. Spider fauna (Araneae) in beech forests of the Orlické hory Mts. Orlické hory a Podorlicko 25 (1/2): 13–74.
Pavouci (Araneae) přírodní památky Broumarské slatiny.
Čapek M. (2018): Pavouci (Araneae) přírodní památky Broumarské slatiny [Spiders (Araneae) of the Broumarské slatiny Natural Monument]. Panorama – Z přír., hist. a současnosti Orlických hor a podhůří 26: 23–54 (in Czech).
Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Čapek M. & Dolanský J. (2016): Pavouci národní přírodní rezervace Bukačka. Spiders of the National nature reserve Bukačka. Vč. Sb. Přír. – Práce a studie 23: 93–122 (in Czech, English summary).
Jedovatá zbraň pavouků [Poison weapon of spiders]. Živa 1: 60–61 (in Czech).
Čermák J. (1853): Jedovatá zbraň pavouků [Poison weapon of spiders]. Živa1: 60–61 (in Czech).
Hmyz pohledem češtináře.
Černá A. (2014): Hmyz pohledem češtináře [Insect in a perspective of etymologist]. Živa 62 (5): CXVI (in Czech).
Zvířena Krkonoš. Pp. 161–178. In: Fanta J. (ed.) , Příroda Krkonošského národního parku. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 223 pp.
Černý W. & Doskočil J. (1969): Zvířena Krkonoš. Pp. 161–178. In: Fanta J. (ed.), Příroda Krkonošského národního parku. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 223 pp.
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [ Ecology of scree slopes in North Bohemia ]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Čeřovský V. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 18: 21–25 (in Czech, German summary).
Čeřovský V. & Holec M. (1996): Arachnofauna suťového svahu na vrchu Kamenec [Arachnofauna des Gerölles am Berghang Kamenec]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná18: 21–25 (in Czech, German summary).

D

Opiliones. In: Fauna regni Hungariae. Arthropoda. Verl. Term. Tud. Társ. Budapest. 3 pp.
Daday E. (1928): Opiliones. In: Fauna regni Hungariae. Arthropoda. Verl. Term. Tud. Társ. Budapest. 3 pp.
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny.
Dobroruka I. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + VIII + VII pp. (in Czech, English abstract).
Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus (Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 59: 141–144.
Dobroruka L. J. (1995): Utilization of silk, use of webs, and predatory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus(Araneida: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem.59: 141–144.
Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem. 61: 279–285.
Dobroruka L. J. (1997): Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha(Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool.Bohem.61: 279–285.
Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Dobroruka L. J. (2001a): Notes on the occurrence of the jumping spiders (Araneae: Salticidae) in the Podyjí National Park. Klapalekiana 37: 37–39.
Pseudicius epiblemoides (Araneae: Salticidae) in Central Europe.
Dobroruka L. J. (2001b): Pseudicius epiblemoides(Araneae: Salticidae) in Central Europe. Arachnol. Mitt. 22: 50–54.
Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Dobroruka L. J. (2002a): Notes on a collection of jumping spiders from Greece, mainly from Crete (Araneae: Salticidae). Biologia Gallo- hellenica 28: 5–26.
Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Dobroruka L. J. (2002b): Zajímavé a vzácné nálezy skákavek (Araneae: Salticidae) okolí Brna [Interesting and rare records of jumping spiders (Araneae: Salticidae) of the vicinity of Brno]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 7: 89–90 (in Czech, English summary).
Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
Dobroruka L. J. (2004a): Notes on Croatian jumping spiders (Araneae: Salticidae) from Dalmatia and from the Kvarner. Nat. Croat. 13: 35–45.
One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Dobroruka L. J. (2004b): One new species and one new record of jumping spiders (Araneae: Salticidae) from India. Acta Arachnologica Sinica 13: 14–17.
Nález klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) – (Opilionida) u Nových Hradů (Východní část okresu Chrudim). [Find of Harvestman Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) near Nové Hrady (east part of Chrudim d
Dolanský J. (1997): Nález klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) – (Opilionida) u Nových Hradů (Východní část okresu Chrudim). [Find of Harvestman Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) near Nové Hrady (east part of Chrudim district).] Vč. Sb. Přír., Práce a Studie 5: 187–188.
Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.].
Dolanský J. (1997a): Nález slíďáka dřevomilného Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) v Orlických horách [Find of wolf spider Acantholycosa lignaria(Clerck, 1757) (Araneida: Lycosidae) in Orlické hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 185 (in Czech, English summary).
Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 5: 121–126 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (1997b): Teplomilné společenstvo pavouků z jihovýchodní části Železných hor [Thermophilous community of spiders from east- west part of Železné hory Mts.]. Vč. sb. přír. – Práce a studie5: 121–126 (in Czech, English summary).
Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (1999): Tři vzácné druhy pavouků na pardubickém zámku [Three rare spiders from the Pardubice Castle (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 155–156 (in Czech, English summary).
Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
Dolanský J. (2003): Arachnofauna písčin a bílých strání východních Čech [Spiders of Eastbohemian sandy habitats and sliding chalk slopes]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 10 [2002]: 285–310 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English su
Dolanský J. (2006): Pavouci (Araneae) ostřicových porostů a litorálního pásma rybníka Malý Karlov ve východních Čechách [Spiders of sedge beds and littoral zone of Malý Karlov pond in Eastern Bohemia]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 13: 227–230 (in Czech, English summary).
Pavouci rodu Cheiracanthium v České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthium in the Czech Republic and Central Europe].
Dolanský J. (2007): Pavouci rodu Cheiracanthiumv České republice a ve střední Evropě [Spiders of the genus Cheiracanthiumin the Czech Republic and Central Europe]. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46–47 (in Czech).
Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium ].
Dolanský J. (2008): Stavba a funkce kopulačích orgánů pavouků rodu Cheiracanthium [Structure and function of the genitalia of the species of Cheiracanthium]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 45–46 (in Czech).
Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku.
Dolanský J. (2009a): Druhově specifické znaky středoevropských zástupců rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) a možné příčiny jejich vzniku. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a  Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology
Dolanský J. (2009b): Poznámky k morfologii, fenologii a stanovištním nárokům zápřednic Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) a Cheiracanthium campestreLohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae) [Contribution to the knowledge of the morphology, phenology and environmental factors of the yellow sac spiders Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) and Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 (Araneae, Miturgidae)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 137–141, 189 (in Czech, English summary).
Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp
Dolanský J. (2010): Zoogeografické rozšíření pavouků rodu Cheiracanthium a jejich příbuzenské vztahy. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 56–57 (in Czech).
Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia.
Dolanský J. (2011): Rozšíření a stanovištní nároky zápřednic rodu Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) v Česku. Distribution and habitat preferences of spiders of the genus Cheiracanthium (Araneae, Miturgidae) in Czechia. Vč. sb. přír. – Práce a studie 18: 125–140 (in Czech, English summary).
Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran].
Dolanský J. (2012): Zápřednice rodu Cheiracanthium v jižní Evropě a Středomoří [Spiders of the genus Cheiracanthium in southern Europe and Mediterran]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 48 (in Czech).
Předběžný průzkum pavouků navrhované přírodní rezervace „Mokřiny pod Křížovou horou“.
Dolanský J. (2017): Předběžný průzkum pavouků navrhované přírodní rezervace „Mokřiny pod Křížovou horou“. Preliminary survey of spider fauna of Mokřiny pod Křížovou horou (Eastern Bohemia) suggested as nature Reserve. Vč. sb. přír. – Práce a studie 24: 129–132 (in Czech, English summary).
Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice
Dolanský J. & Macek R. (2007): Snovačka stolová Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) – nový druh pavouka v České republice [Cobweb spider Achaearanea tabulata Levi, 1980 (Arachnida, Araneae: Theridiidae) newly recorded in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 14: 217–218 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contributionto knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Dolanský J., Kasal P., Antuš M., Růžička V. & Holec M. (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny východního Polabí [Contributionto knowledge of spiders of eastern part of Labe river basin]. Vč. sb. přír. – Práce a studie6 [1998]: 107–116 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka.
Dolanský J., Kasal P., Řezáč M. & Fenclová I. (2001): Příspěvek k poznání arachnofauny ústeckoorlicka [Contribution to knowledge of spiders of Ústí nad Orlicí region (East Bohemia)]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 8 [2000]: 247–254 (in Czech, English summary).
Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [ Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic].
Dolanský J., Řezáč M. & Kůrka A. (2009): Mermessus trilobatus (Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – nový druh pavučenky v České republice [Mermessus trilobatus(Emerton, 1882) (Araneae, Linyphiidae) – a new spider species in the Czech Republic]. Vč. sb. přír. – Práce a studie 16: 143–144 (in Czech, English summary).
Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (
Dolejš P. (2006): Životní cyklus a eko-etologické projevy slíďáka Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae) [Study of the life cycle, ecology and ethological behaviour of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)]. BSc. thesis, Charles University, Praha, 29 pp. (in Czech, English summary).
Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P. (2008): Srovnání životních projevů dvou druhů pavouků Tricca lutetiana a Arctosa lamperti (Araneae: Lycosidae) [A comparison of the life histories of two spider species Tricca lutetiana and Arctosa lamperti(Araneae: Lycosidae)]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 109 pp. (in Czech, English summary).
Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata.
Dolejš P. (2013): Do really all wolf spiders carry spiderlings on their opisthosomas? The case of Hygrolycosa rubrofasciata (Araneae: Lycosidae). Arachnol. Mitt. 45: 30–35. DOI: 10.5431/aramit4507.
Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu.
Dolejš P. (2013): Studium dynamiky snovacího aparátu vybraných zástupců slíďáků (Araneae: Lycosidae) v průběhu jejich životního cyklu. Study on dynamics of spinning apparatus of some wolf spiders (Araneae: Lycosidae) during their life cycle. Ph.D. thesis, Charles University in Prague, 42 pp. (in Czech, English abstract).
Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného?
Dolejš P. (2014): Ze života slíďáka lesostepního – vzácného, nebo málokdy pozorovaného? (From a life of Arctosa lutetiana – a rare or rarely observed spider?). Živa 62 (3): 127–129 (in Czech, English summary).
Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky.
Dolejš P. (2015): Recenze – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Pavouci České republiky [Book review – Antonín Kůrka, Milan Řezáč, Rudolf Macek a Jan Dolanský: Spiders of the Czech Republic]. Živa 63 (4): LXXIV (in Czech).
Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic].
Dolejš P. (2018): Book review – Kůrka A, Řezáč M, Macek R & Dolanský J 2015 Pavouci České republiky [Spiders of the Czech Republic]. Academia, Praha. 623 pp., ISBN: 978-80-200-2384-1. Arachnol. Mitt. 56: iv–v.
Ontogenetic development and reproduction of Zorocrates guerrerensis (Araneae: Zoropsidae).
Dolejš P. & Hanko M. (2018): Ontogenetic development and reproduction of Zorocrates guerrerensis (Araneae: Zoropsidae). Arachnol. Mitt. 55: 46–51. DOI: 10.30963/aramit5508
Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia.
Dolejš P. & Kůrka A. (2013): Catalogue of spiders (Araneae) in Miller’s collection (Department of Zoology, National Museum). Part X: Linyphiidae, genera A–M, from Czechia and Slovakia. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 182 (1): 1–27.
Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Dolejš P. & Kůrka A. (2016): Pavoukovci Ještědského hřbetu (severní Čechy). Arachnids of the Ještědský hřbet Ridge (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 34: 53–78 (in Czech, English abstract and summary).
Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts.
Dolejš P. & Rückl K. (2017): Two rare spider species (Araneae: Araneidae, Theridiidae) found in the Šumava Mts. J. Natl. Mus., Nat. Hist. Ser. 186: 85–92. DOI: 10.2478/jzh-2018-0004
Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh.
Dolejš P. & Rückl K. (2018): Křižák pruhovaný – invazní, nebo expanzivní druh? (The wasp spider – an invasive, or an expansive species?). Živa 66 (5): 263–265 (in Czech, English summary).
Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae).
Dolejš P. & Růžička V. (2015): Hypselistes paludicola is a junior synonym of Trichopternoides thorelli (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 50: 19–21. DOI: 10.5431/aramit5003.
Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. &
Dolejš P. & Kůrka A. (2011): Sbírka plachetnatek (Araneae: Linyphiidae) prof. Františka Millera uložená v Národním muzeu v Praze [Prof. František Miller’s collection of money spiders (Araneae: Linyphiidae) deposited in the National Museum in Prague (Czech Republic)]. In Harabiš F. & Solský M. (eds), Kostelecké inspirování 2011, Sborník abstraktů 3. ročníku konference konané 23.–24. 11. 2011, FŽP ČZU Praha, p. 29 (in Czech).
Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel
Dolejš P., Buchar J. & Smrž J. (2011): Life cycle and spinning apparatus of wolf spiders (Araneae: Lycosidae). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 79.
Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae).
Dolejš P., Buchar J., Kubcová L. & Smrž J. (2014): Developmental changes in the spinning apparatus over the life cycle wolf spiders (Araneae: Lycosidae). Invertebr. Biol. 133 (3): 281–297. DOI: 10.1111/ivb.12055.
Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa , Tricca , and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Dolejš P., Kořínková T., Musilová J., Opatová V., Kubcová L., Buchar J. & Král J. (2011): Karyotypes of central European spiders of the genera Arctosa, Tricca, and Xerolycosa (Araneae: Lycosidae). Eur. J. Entomol. 108 (1): 1–16.
Subterrestrial life of Arctosa lutetiana (Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008a): Subterrestrial life of Arctosa lutetiana(Araneae, Lycosidae). J. Arachnol. 36: 202–203.
Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana (Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana].
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2008b): Životní cyklus slíďáka Tricca lutetiana(Areneae: Lycosidae) [Life cycle of the wolf spider Tricca lutetiana]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 46 (in Czech).
Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2010b): Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38: 504–510.
Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long?
Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. (2012): Reproduction of Arctosa alpigena lamperti (Araneae: Lycosidae) – where, when, how, and how long? Invertebr. Reprod. Dev. 56 (1): 72–78.
Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Dolejš P., Smrž J. & Buchar J. (2010): Spinning apparatus of two rare wolf spiders (Araneae: Lycosidae) – preliminary results. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 115–116.
Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.
Dolný A. & Ďuriš Z. (2015): Výzkum bezobratlých na katedře biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity [Research on Invertebrates at the Department of Biology and Ecology of the Faculty of Science of the University of Ostrava]. Živa 63 (5): CXI (in Czech).
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Drbalová K. (2011): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata . Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Drbalová K. R. (2011a): Variability of opisthosomal coloration of spider Dictyna uncinata. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 4 (1): 77–84.
Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
Drbalová K. R. (2011): Changes in coloration of Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) depending on sex and ontogenetic development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 31–40.
The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The external spinning apparatus of the spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Drbalová K. R. & Titěrová M. (2011): The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences 3 (1): 189–202.
Zur Kenntnis der Pseudoskorpion-Fauna von Ostdeutschland (Arachnida, Pseudoscorpiones).
Drogla R. & Lippold K. (2004): Zur Kenntnis der Pseudoskorpion-Fauna von Ostdeutschland (Arachnida, Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen, 27/28: 1–54.
Faunisztikai jegyzetek III. Állatt. Közl. 25: 38-45.
Dudich E. (1928): Faunisztikai jegyzetek III. Állatt. Közl. 25: 38-45.
Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Matematikai és természettudományi közlemények, Budapest 30(3):1–71.
Dudich E., Kolosváry G. & Szalay L. (1940): Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Matematikai és természettudományi közlemények, Budapest 30(3):1–71.
The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus (Clerck) and D. plantarius (Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, Česk
Duffey E. (1995): The distribution, status and habitats of Dolomedes fimbriatus(Clerck) and D. plantarius(Clerck) in Europe. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 54–65.
The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Duffey E. & Holec M. (2003): The habitats of Dolomedes plantarius and D. fimbriatus (both Clerck, 1757). Newsl. Br. arachnol. Soc. 98: 15.
Příspěvek k poznání štírků Českého středohoří.
Ducháč V. (1988): Příspěvek k poznání štírků Českého středohoří. Fauna Bohemiae Septentrionalis, 13: 103–108.
Příspěvek k faunistice štírků Československa (Pseudoscorpionidea).
Ducháč V. (1989): Příspěvek k faunistice štírků Československa (Pseudoscorpionidea). Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy, 35: 179–182.
Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik.
Ducháč V. (1993a): Zwei neue Afterskorpion-Arten aus der Tschechischen Republik. Arachnologische Mitteilungen, 5: 36–38.
Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku.
Ducháč V. (1993b): Štírci (Pseudoscorpionidea) ze stromových dutin na Třeboňsku. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy, 33: 65–69.
Faunisticko-bionomické poznámky k některým druhům štírků České republiky a Slovenské republiky.
Ducháč V. (1994a): Faunisticko-bionomické poznámky k některým druhům štírků České republiky a Slovenské republiky. Fauna Bohemiae septentrionalis, 19: 139–153.
Stav a zaměření výzkumu fauny štírků České republiky.
Ducháč V. (1994b): Stav a zaměření výzkumu fauny štírků České republiky. In: Zoologické dny Brno. 3.–4.11. 1994. Abstract book. Brno.
Pseudoscorpionida.
Ducháč V. (1995a): Pseudoscorpionida. In: Rozkošný, R. & Vaňhara, J. (Eds): Terrestrial Invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO, I. Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Biologia, Brno. 92: 51–53.
Variabilita určovacích znaků Neobisium fuscimanum (Pseudoscorpionidea).
Ducháč V. (1995b): Variabilita určovacích znaků Neobisium fuscimanum (Pseudoscorpionidea). Fauna Bohemiae Septentrionalis, 20: 145–151.
Novější poznatky o fauně štírků (Pseudoscorpionidea) České republiky.
Ducháč V. (1995c): Novější poznatky o fauně štírků (Pseudoscorpionidea) České republiky. In: Zoologické dny Brno. 9.–10.11. 1995. Abstract book. Brno.
Řád: Štírci – Pseudoscorpionida. Klíč k určování čeledí našich štírků.
Ducháč V. (1995d): Řád: Štírci – Pseudoscorpionida. Klíč k určování čeledí našich štírků. In: Buchar, J., Ducháč, V., Hůrka, K. & Lellák, J. (Eds) Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha. pp. 128–130.
Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice.
Ducháč V. (1996c): Nález Chthonius cf. kewi (Pseudoscorpiones) v České republice. Východočeský Sborník Přírodovědný Práce a Studie, 4: 81–84.
Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) v Adršpašsko-teplických skalách.
Ducháč V. (1997): Dosavadní nálezy štírků (Pseudoscorpiones) [sic!] v Adršpašsko-teplických skalách. Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 5: 117–119.
Erstnachweis von Syarinus strandi in der Tsechischen Republik (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Ducháč V. (1998a): Erstnachweis von Syarinus strandi in der Tsechischen Republik (Arachnida: Pseudoscorpiones). Entomologische Zeitschrift, 108(12): 506–508.
Červený seznam ohrožených druhů štírků Německa a fauna štírků České republiky.
Ducháč V. (1998b): Červený seznam ohrožených druhů štírků Německa a fauna štírků České republiky. In: Zoologické dny Brno. 5.–6.11. 1998. Abstract book. Brno.
Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky.
Ducháč V. (1999a): Morfologie pedipalpů Neobisium carcinoides (Pseudoscorpiones: Neobisiidae) z České republiky. Východočeský Sborník Přírodovědný – Práce a Studie, 7: 105–113.
The Contemporary Research of the Pseudoscorpion Fauna in the Czech Republic.
Ducháč V. (1999b): The Contemporary Research of the Pseudoscorpion Fauna in the Czech Republic. American Arachnology, 59: 14.
An anomaly of chaetotaxy of pedipalpal chela in Neobisium carcinoides (Arachnida: Pseudoscorpiones).
Ducháč V. (2002a): An anomaly of chaetotaxy of pedipalpal chela in Neobisium carcinoides (Arachnida: Pseudoscorpiones). Arachnologische Mitteilungen, 23: 58–59.
Samčí genitálie našich štírků rodu Neobisium (Pseudoscorpiones: Neobisiidae).
Ducháč V. (2002b): Samčí genitálie našich štírků rodu Neobisium (Pseudoscorpiones: Neobisiidae). In: Bryja, J. & Zukal, J. (Eds) Zoologické dny Brno. 14.–15.2. 2002. Abstract book. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno. pp. 23–24.
Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky.
Ducháč V. (2002c): Historie a současný stav poznání fauny štírků (Arachnida: Pseudoscorpiones) České republiky. Habilitation thesis. Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Science, Palacký University, Olomouc. 221 pp.
Evoluční vztahy eutroglobiontního štírka Neobisium (Blothrus) slovacum.
Ducháč V. (2002d): Evoluční vztahy eutroglobiontního štírka Neobisium (Blothrus) slovacum. Folia faunistica Slovaca, 7(1): 18.
Die männlichen Genitalstrukturen der Neobisium-Arten der Tschechischen Republik (Pseudoscorpiones: Arachnida).
Ducháč V. (2003): Die männlichen Genitalstrukturen der Neobisium-Arten der Tschechischen Republik (Pseudoscorpiones: Arachnida). Entomologische Zeitschrift, 113(1): 2–6.
Chthonius heterodactylus Tömösvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky.
Ducháč V. & Mlejnek R. (2004): Chthonius heterodactylus Tömösvary, 1882 (Arachnida: Pseudoscorpiones) z Hranické propasti jako nový druh štírka pro faunu České republiky. Speleofórum, 23: 37–38.
Chthonius heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik.
Ducháč V., Mlejnek R. & Šťáhlavský F. (2007): Chthonius (Chthonius) heterodactylus (Pseudoscorpiones: Chthoniidae), eine neue Art für die Tschechische Republik. Arachnologische Mitteilungen, 33: 31–33.
Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders].
Dulíková L. & Král J. (2008): Nástin karyotypové evoluce sklípkanů (Mygalomorphae) [Insights into the karyotype evolution of mygalomorph spiders]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008.Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 50 (in Czech).
Lessertiella dobrogica n. gen. n. sp. Araignée endémique de la grotte « Peştera Liliecilor della GuraDobrogei » (Aranea). Čas. Čs. Spol. ent. 59: 165–173.
Dumitrescu M. & Miller F. (1962): Lessertiella dobrogican. gen. n. sp. Araignée endémique de la grotte « Peştera Liliecilor della GuraDobrogei » (Aranea). Čas. Čs. Spol. ent.59: 165–173.
Die dritte paläarktische Aulonia -Art, Aulonia kratochvili sp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool. 50: 28–32.
Dunin P. M., Buchar J. & Absolon K. (1986): Die dritte paläarktische Aulonia-Art, Aulonia kratochvilisp. n. (Araneida, Lycosidae). Věst. čs. Společ. zool.50: 28–32.
Smaller orders of Arachnida in Sudan: a literature review. Arachnology 17 (9): 449–457.
Dunlop J. A., Siyam M. & Kovařík F. (2018): Smaller orders of Arachnida in Sudan: a literature review. Arachnology 17 (9): 449–457.
Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).
Dvořák L. (2002): Někteří bezobratlí živočichové sklepů na území západních Čech a Šumavy [Some invertebrates in cellars from the west Bohemia and Bohemian Forest]. Erica, Plzeň 10: 97–106 (in Czech, English summary).

E

Pavoučí společenstva okolí Milešova [ The spiders of Milešov area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 96 pp. (in Czech).
Effenbergerová I. (1983): Pavoučí společenstva okolí Milešova [The spiders of Milešov area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 96 pp. (in Czech).
Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider ( Cheiracanthium erraticum ) in the Czech Republic]. In Bryja&nbs
Erhart J. (2008): Společenství parazitoidů a predátorů v zámotcích pavouka Cheiracanthium erraticum v České republice [Nest associates (parasitoids and predators) in sacs of yellow sac spider (Cheiracanthium erraticum) in the Czech Republic]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 247 (in Czech).

F

Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi , n. sp. Bull. Soc. ent. Fr. 38: 171–173.
Fage L. & Kratochvíl J. (1933): Une Araignée cavernicole nouvelle de la province de Trieste. Centromerus Crosbyi, n. sp. Bull. Soc. ent. Fr.38: 171–173.
Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Felix J. (2004): Za významným zoologem Luďkem J. Dobrorukou [An outstanding zoologist Luděk J. Dobroruka]. Živa 52: XLII (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica 8: 141–148(in Czech, English summary).
Fenclová I. (ed.) (1999): Příspěvek k poznání arachnofauny Brd [Contribution to knowledge of spiders of Brdy mountains]. Erica8: 141–148(in Czech, English summary).
Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [ Český Les Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Fenclová I. (2005): Pavouci [Spiders]. In Český les – příroda, historie, život [Český Les Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp. 155–160 (in Czech).
Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
Fenclová I. (2007): Příspěvek k poznání arachnofauny Kladských rašelinišť [Contribution to knowledge of spiders of Kladské rašeliniště]. Erica (Plzeň) 14: 65–69 (in Czech, English summary).
First record of Euscorpius (Polytrichobothrius) italicus (Scorpiones: Euscorpiidae) from Iraq. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 179-181.
Fet V. & Kovařík F. (2003): First record of Euscorpius (Polytrichobothrius) italicus (Scorpiones: Euscorpiidae) from Iraq. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 179-181.
Revision of the Mesobuthus caucasicus complex from Central Asia, with descriptions of six new species (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 255: 1–77.
Fet V., Kovařík F., Gantenbein B., Kaiser R. C., Stewart A. K. & Graham M. R. (2018): Revision of the Mesobuthus caucasicus complex from Central Asia, with descriptions of six new species (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 255: 1–77.
Subfamily Lisposominae revisited (Scorpiones: Bothriuridae). Revista Ibérica de Aracnología 10: 195-208.
Fet V., Soleglad M. E. & Kovařík F. (2004): Subfamily Lisposominae revisited (Scorpiones: Bothriuridae). Revista Ibérica de Aracnología 10: 195-208.
Etudes on Iurids, II. Revision of Genus Calchas Birula, 1899, with description of two new species (Scorpiones: Iuridae). Euscorpius 82: 1-72.
Fet V., Soleglad M. E. & Kovařík F. (2009): Etudes on Iurids, II. Revision of Genus Calchas Birula, 1899, with description of two new species (Scorpiones: Iuridae). Euscorpius 82: 1-72.
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb.
Fišáková A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v okolí liniových staveb [Arachnofauna of trunks and canopies in a surrounding of line buildings]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 58 pp. (in Czech).
Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [ A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime ]. MSc. the
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime]. MSc. thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 92 pp. (in Czech).
Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu. Dipl. práce, MZLU Brno, 92 pp.Fojtová H. 2002: The influence od watter regime on soil-surflace fauna in floodplain forest. Pp. 39–44. In
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu. Dipl. práce, MZLU Brno, 92 pp.Fojtová H. 2002: The influence od watter regime on soil-surflace fauna in floodplain forest. Pp. 39–44. In: Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil fauna in Central Europe, ÚPB AV ČR, České Budějovice, 285 pp.
Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. PhD. Thesis, MZLU Brno, 144 pp.
Fojtová H. (2003): Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. PhD. Thesis, MZLU Brno, 144 pp.
Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. Pp. 217–224 In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds) , Proceedings of the Internationale Conference Management of Floodplain Forests in Southe
Fojtová H. & Chytil J. (2001): Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. Pp. 217–224 In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds), Proceedings of the Internationale Conference Management of Floodplain Forests in Southern Moravia, May. 13-16, 2000, Židlochovice, Czech Republic, MZLU, Brno.
Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Forman M. & Král J. (2010a): Úvod do biologie sociálních pavouků. Social spiders. Živa 58: 74–77 (in Czech, English summary).
Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa 58: 128–130 (in Czech, English summary).
Forman M. & Král J. (2010b): Změny v organizaci genomu a vznik sociality u bezobratlých. Changes in the genom organization and evolution of the sociality in invertebrates. Živa58: 128–130 (in Czech, English summary).
Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
Forman M., Horová L., Bureš P. & Král J. (2009): Studie genomů pavoukovců: obsahy DNA a poměry AT/GC. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 62 (in Czech).
The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–1
Forman M., Král J. & Haddad C. R. (2010): The cytogenetic approach reveals speciation events in social spiders Stegodyphus (Araneae: Eresidae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18thInternational Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 146–147.
Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011 . Ben-Gurion University of the Neg
Forman M., Král J. & Nguen P. (2011): Karyotype evolution and detection of 18S rRNA genes in the superfamily Eresoidea. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 36.
Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus (Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., S
Forman M., Král J., Musilová J. & Lubin Y. (2008): Karyotypová analýza stepníků rodu Stegodyphus(Eresidae) naznačuje existenci kryptických sociálních druhů [Chromosome study of velvet spiders of the genus Stegodyphus indicate presence of cryptic social species]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 54 (in Czech).
Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae).
Forman M., Nguyen P., Hula V. & Král J. (2013): Sex chromosome pairing and extensive NOR polymorphism in Wadicosa fidelis (Araneae: Lycosidae). Cytogenet. Genome. Res. 141: 43–49. DOI: 10.1159/000351041.
Pozorování křižáka rudohnědého ( Larinioides ixobolus ) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus ]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fořt S (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fořt S. (2012): Pozorování křižáka rudohnědého (Larinioides ixobolus) [Observation on an araneid Larinioides ixobolus]. Maturitní práce, Gymnázium Pierra de Coubertina, Tábor, 33 pp. (in Czech).
Fauna der Steinkohlenformation Böhmens.
Frič A. (1873): Fauna der Steinkohlenformation Böhmens. Archiv für Naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen 2(2): 1–16"
František Prach. Vesmír 21: 145–146 (in Czech).
Frič A. (1892): František Prach. Vesmír21: 145–146 (in Czech).
On Prolimulus woodwardi.
Frič A. (1899a): On Prolimulus woodwardi. Geological Magazine 6: 57–58."
Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Vol. IV
Frič A. (1899b): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Vol. IV: pp. 33–64."
Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Vol. IV, part 2
Frič A. (1901): Fauna der Gaskohle und der Kalksteine der Permformation Böhmens. Vol. IV, part 2. Myriopoda pars II. Arachnoidea, pp. 56–63, pls 153, 154, Prague."
Bericht über die mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie untenommene Reise behufs des Studiums fossiler Arachniden.
Frič A. (1903): Bericht über die mit Unterstützung der kaiserlichen Akademie untenommene Reise behufs des Studiums fossiler Arachniden. Sitzungsberichten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft in Wien, Mathem.-Naturw. Classe, 112: 861-869.
Palaeozoische Arachniden
Frič A. (1904): Palaeozoische Arachniden. A Frič, Prague, 85 pp."
O sekáčích, drapkounech a štírech vláknorepých kamenouhelného útvaru.
Frič A. (1905): O sekáčích, drapkounech a štírech vláknorepých kamenouhelného útvaru. - Vesmír, 34, 207, 234. Praha.
Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 47–50 (in Czech, English summary).
Frouz J. (1991): Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 47–50 (in Czech, English summary).

G

Dictyna szaboi Chyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 3–5.
Gajdoš P. & Pekár S. (1999): Dictyna szaboi Chyzer, a cribellate spider recently found in Slovakia (Araneae: Dictynidae). Acta Univ. Carolinae – Biologica 43: 3–5.
The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1993]: 115–133.
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994a): The red list of spiders of Slovakia. Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345) [1993]: 115–133.
Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity .
Gajdoš P. & Svatoň J. (1994b): Výskum a ochrana pavúkov (Araneae) na Slovensku. Research and protection of spiders (Araneae) in Slovakia). In Baláž D. (ed.), Zborník referátov zo seminára Ochrana biodiverzity na Slovensku. Proceedings of the seminar Protection of Biodiversity. Bratislava, pp. 111–116 (in Slovak, English summary).
Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft).
Gajdoš P., Moscaliuc A., Rozwałka R., Hirina A., Majkus Z., Gubányi A., Gábor M. H. & Svatoň J. (2014): Red list of spiders (Araneae) of th Carpathian Mts. In Kadlečík J. (ed.), Carpathian red list of forest habitats and species Carpathiane list of invasive alien species (draft). The State nature conservancy of the Slovak Republic, pp. 118–171.
New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae,Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). Biológia 39: 223–225.
Gajdoš P., Svatoň J. & Krumpál M. (1984a): New and unusual records of spiders from Slovakia I. (Araneae: Atypidae, Dictynidae,Gnaphosidae, Clubionidae, Zoridae, Salticidae, Lycosidae). Biológia39: 223–225.
New and unusual records of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae). Biológia 39: 633–635.
Gajdoš P., Svatoň J. & Krumpál M. (1984b): New and unusual records of spiders from Slovakia II. (Araneae: Linyphiidae, Micryphantidae). Biológia39: 633–635.
Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV 29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Gajdoš P., Svatoň J. & Majkus Z. (1989): Pavúky (Araneae) okolia Novej Sedlice (Východné Karpaty) [Spinnen (Araneae) der Umgebungvon Nová Sedlica (Ostkarpaten)]. Zborník Východoslovenského múzea PV29 [1988]: 73–90 (in Slovak, German summary).
Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders . Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Gajdoš P., Svatoň J. & Sloboda K. (1999): Katalóg pavúkov Slovenska. Catalogue of Slovakian Spiders. Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava, 339 pp. (I), 315 pp. (II) (in Slovak and English).
Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl. 23: 39–60.
Gajdoš P., Svatoň J., Žitňanská O. & Krumpálová Z. (1992): Spiders (Araneae) of the Danubian plain. Entomol. Probl.23: 39–60.
Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughingand previous crop. Anz. Schädlingskunde 72: 31–36.
Gallo J. & Pekár S. (1999): Winter wheat pests and their natural enemies under organic farming system in Slovakia: Effect of ploughingand previous crop. Anz. Schädlingskunde72: 31–36.
Comparison of the capture efficiency, prey processing, and nutrient extraction in a generalist and a specialist spider predator.
García L. F., Viera C. & Pekár S. (2018): Comparison of the capture efficiency, prey processing, and nutrient extraction in a generalist and a specialist spider predator. Sci. Nat. 105: 30. DOI: 10.1007/s00114-018-1555-z
Resource availability, mating opportunity, and sexual selection intensity influence the expression of male alternative reproductive tactics.
Ghislandi P. G., Pekár S., Matzke M., Schulte-Doinghaus S., Bilde T. & Tuni C. (2018): Resource availability, mating opportunity, and sexual selection intensity influence the expression of male alternative reproductive tactics. J. Evol. Biol. 31 (7): 1035–1046. DOI: 10.1111/jeb.13284
Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve].
Gogolka R., Veselý M. & Majkus Z. (2008): Arachnocenózy vybraných biotopů PR Čerňavina, Beskydy [Spider communities of selected habitats in Čerňavina Nature Reserve]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 60 (in Czech).
Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus ) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus ) [The influence of a nestling of Cuculus canorus on the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus ]. BSc th
Grim T. (1997): Vliv mláděte kukačky obecné ( Cuculus canorus) na potravní chování rákosníka obecného ( Acrocephalus scirpaceus) [The influence of a nestling of Cuculus canoruson the feeding behavior of Acrocephalus scirpaceus]. BSc thesis, Masaryk University, Brno, 115 pp. (in Czech).
Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.
Guerrero M. C. & Pekár S. (2011): Abuse of ant pheromones for prey search in ant-eating spiders. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 130.

H

Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hábová L. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 32 + X + VI pp. (in Czech, English abstract).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území Hlučínska [ Eco-faunistic characterization of spidercommunities of selected territories in Hlučín-region ]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Habura J. (1999): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnocenóz vybraných území Hlučínska [Eco-faunistic characterization of spidercommunities of selected territories in Hlučín-region]. University of Ostrava, Ostrava, 78 pp. (in Czech).
Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Habuštová O., Turanli F., Doležal P., Růžička V., Spitzer L. & Hussein H. M. (2006): Environmental impact of Bt maize – three year experience. IOBC/WPRS Bulletin 29 (5): 57–63.
Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Habuštová O., Turanli F., Spitzer L., Růžička V., Doležal P. & Sehnal F. (2005): Communities of beetles and spiders in the stands ofnormal and genetically modified maize. Pestycydy 2005 (3): 125–131.
Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Haddad C. R., Brabec M., Pekár S., Fourie R. & Otto S. (2016): Seasonal population dynamics of a specialised termite-eating spider (Araneae: Ammoxenidae) and its prey (Isoptera: Hodotermitidae). Pedobiologia 59 (3): 105–110. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.03.003.
Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Haddad C. R., Dippenaar-Schoeman A. S. & Pekár S. (2005): Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection 11: 32–41.
Pseudoskorpione aus Karpathenrussland.
Hadži J. (1939): Pseudoskorpione aus Karpathenrussland. Věstník Československé Zoologické Společnosti v Praze, 6–7: 183–208.
Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků [ A contribution to the ontogeny of the cribellum and calamistrum in some cribellate spiders ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 68 pp. (in Czec
Hajer J. (1968): Příspěvek k problému ontogenese cribella a calamistra u některých cribellátních pavouků [A contribution to the ontogeny of the cribellum and calamistrum in some cribellate spiders]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 68 pp. (in Czech).
Stavba a charakter redukčních změn kribela a kalamistra u kribelátních pavouků [ The form of the cribellum and calamistrum and the character of their reduction in cribellate spiders ]. RNDr thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Cz
Hajer J. (1977): Stavba a charakter redukčních změn kribela a kalamistra u kribelátních pavouků [The form of the cribellum and calamistrum and the character of their reduction in cribellate spiders]. RNDr thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).
Stavba cribella u některých zástupců pavouků čeledi Dictynidae [The construction of the cribellum at some specimens offamily Dictynidae]. Fauna Bohem. septentr. 4: 53–76 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1979): Stavba cribella u některých zástupců pavouků čeledi Dictynidae [The construction of the cribellum at some specimens offamily Dictynidae]. Fauna Bohem. septentr.4: 53–76 (in Czech, English summary).
Some findings concerning the ontogenesis of the cribellum of the Cribellatae. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8thInternational Congress of Arachnology. Verlag H. Egermann, Wien, pp. 361–366.
Hajer J. (1980): Some findings concerning the ontogenesis of the cribellum of the Cribellatae. In Gruber J. (ed.), Proceedings of the 8thInternational Congress of Arachnology.Verlag H. Egermann, Wien, pp. 361–366.
Ontogenese cribella u pavouků Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834 [The ontogenesis of cribellum at spiders Hyptiotesparadoxus C. L. K., 1834]. Fauna Bohem. septentr. 5–6: 113–119 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1981a): Ontogenese cribella u pavouků Hyptiotes paradoxusC. L. K., 1834 [The ontogenesis of cribellum at spiders HyptiotesparadoxusC. L. K., 1834]. Fauna Bohem. septentr.5–6: 113–119 (in Czech, English summary).
Příspěvek k poznání ontogenese calamistra u některých cribellátních pavouků [Some findings concerning the ontogenesisof the calamistrum of the Cribellatae]. Fauna Bohem. septentr. 5–6: 121–181 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1981b): Příspěvek k poznání ontogenese calamistra u některých cribellátních pavouků [Some findings concerning the ontogenesisof the calamistrum of the Cribellatae]. Fauna Bohem. septentr.5–6: 121–181 (in Czech, English summary).
Některé poznatky o biologii pavouků druhu Titanoeca obscura (Walck., 1802) [Notes on the biology of Titanoeca obscura (Walck., 1802)]. Fauna Bohem. septentr. 7: 151–165 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1982): Některé poznatky o biologii pavouků druhu Titanoeca obscura(Walck., 1802) [Notes on the biology of Titanoeca obscura(Walck., 1802)]. Fauna Bohem. septentr.7: 151–165 (in Czech, English summary).
Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků. Notes on the pseudocalamistrum of the cribellatespiders. Fauna Bohem. septentr. 8: 137–144 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1983): Příspěvek k řešení problematiky pseudokalamistra u cribelátních pavouků. Notes on the pseudocalamistrum of the cribellatespiders. Fauna Bohem. septentr.8: 137–144 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických [ Spinning apparatus of cribellate spiders, its construction, postembryonic development and the possib
Hajer J. (1986): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetickýcha taxonomických [Spinning apparatus of cribellate spiders, its construction, postembryonic development and the possibilities of utilizing the results in the study of taxonomic and phylogenetic problems]. PhD thesis, Charles University, Praha, 143 pp. (I), 110 pp. (II) (in Czech).
Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens (Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool. 52: 96–97.
Hajer J. (1988a): Plant substrate and the post-embryonal development of Nigma flavescens(Araneae: Dictynidae). Věst. čs. Společ. zool.52: 96–97.
Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylog
Hajer J. (1988b): Snovací ústrojí kribelátních pavouků, jeho stavba, postembryonální vývin a možnosti využití při studiu otázek fylogenetických a taxonomických [The study of the ontogenesis of the spinning apparatus in cribellate spiders and its utilizing in solving phylogenetic and taxonomic problems]. Fauna Bohem. septentr.13: 109–126 (in Czech, English summary).
The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium. Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Hajer J. (1988c): The postembryonic development of the spinning apparatus in cribellatae spiders, and its utilizing in solving phylogenetic problems. In Haupt J . (ed.), XI. Europäisches Arachnologisches Colloquium.Technische Universität, Berlin, pp. 79–88.
Snovací aparát pavouků rodu Amaurobius C. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung Amaurobius C. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr. 14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Hajer J. (1990a): Snovací aparát pavouků rodu AmaurobiusC. L. Koch, 1837. Spinnapparat der Spinnen der Gattung AmaurobiusC. L.Koch, 1837 (Araneae: Amaurobiidae). Fauna Bohem. septentr.14–15: 55–70 (in Czech, German summary).
Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix (Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]: 401–413.
Hajer J. (1990b): Spinning apparatus of the spider Filistata insidiatrix(Araneae: Filistatidae). Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]: 401–413.
Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr. l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1992a): Snovací aparát pavouků čeledi Dictynidae [Spinning apparatus of the spiders family Dictynidae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.l7: 99–116 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa 40: 265–269 (in Czech).
Hajer J. (1992b): Snovací ústrojí pavouků [The spinning apparatus of spiders]. Živa40: 265–269 (in Czech).
Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxus C. L. K., 1834, and Uloborus walckenaerius Latr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat. 116(1): 99–103.
Hajer J. (1993a): Notes on the spinning apparatus of the spiders Hyptiotes paradoxusC. L. K., 1834, and Uloborus walckenaeriusLatr., 1806 (Araneae: Uloboridae). Bull. Soc. neuchâtel. Sci. nat.116(1): 99–103.
Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír 72: 318–325 (in Czech).
Hajer J. (1993b): Pavoučí hedvábí [Spider silk]. Vesmír72: 318–325 (in Czech).
Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr. 18: 119–133 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1993c): Snovací aktivita pavouků čeledi Uloboridae [The spinning activity of the spiders family Uloboridae (Araneae)]. Fauna Bohem. septentr.18: 119–133 (in Czech, English summary).
Calamistrum of the spider Titanoeca obscura (Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 1 [1993]: 1–8.
Hajer J. (1994a): Calamistrum of the spider Titanoeca obscura(Araneae: Titanoecidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica1 [1993]: 1–8.
On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus (Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat. 26 (345)[1993]: 165–173.
Hajer J. (1994b): On the spinning apparatus of spiders of the genus Atypus(Araneae, Atypidae). Boll. Accad. Gioenia Sci. Nat.26 (345)[1993]: 165–173.
Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa 42: 121–123 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1994c): Sklípkani nežijí jen v tropech [Trap-door spiders occur not only in tropics]. Živa42: 121–123 (in Czech, English summary).
Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola , Argyrodes gibbosus and Holocnemuspluchei . In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of
Hajer J. (1995): Notes on spinning activity and the way of life of the spiders Cyrtophora citricola, Argyrodes gibbosusand Holocnemuspluchei. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 84–88.
Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa 44: 176–178 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1996): Pavoučí kleptobionti [Spider kleptobionts]. Živa44: 176–178 (in Czech, English summary).
Glandular hairs of spiders of the genus Atypus (Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 287–296.
Hajer J. (1997a): Glandular hairs of spiders of the genus Atypus(Araneae: Mygalomorphae). Acta Soc. Zool. Bohem.61: 287–296.
Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr. 22: 107–116 (in English).
Hajer J. (1997b): Spinnerets, silk production and evolution of spider webs. Fauna Bohem. septentr.22: 107–116 (in English).
Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima (O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr. 23: 117–120 (in Czech, English summary).
Hajer J. (1998): Stavba sítí pavouků Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) [Web construction of Theonoe minutissima(O. P.-Cambridge) (Araneae: Theridiidae)]. Fauna Bohem. septentr.23: 117–120 (in Czech, English summary).
Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica 3: 13–24.
Hajer J. (1999): Did the way of attachment of the threads of spider webs to the ground affect the evolution of these webs? Acta Univ. Purkynianae, Biologica3: 13–24.
The web of Trogloneta granulum Simon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 11: 334–338.
Hajer J. (2000): The web of Trogloneta granulumSimon (Araneae, Mysmenidae). Bull. Br. arachnol. Soc.11: 334–338.
Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae).
Hajer J. (2001a): Notes on the domed webs and protective silk of the spiders of the family Pholcidae (Araneae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 5: 5–21.
Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí.
Hajer J. (2001b): Pavoučí kokony – hedvábná ochrana vajíček a embryí [Spider cocoons – a silky protection of eggs and embryos]. Živa 49:220–223 (in Czech, English summary).
Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum . Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Hajer J. (2004): Poznámky k biologii pavouka Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). Notes on the biology of the spider Theridiosoma gemmosum. Fauna Bohem. Septentr. 29: 217–220.
Hedvábný noční rituál osminohého tkalce.
Hajer J. & Erhart J. (2001): Hedvábný noční rituál osminohého tkalce [Silk night ritual of eight-legged weaver]. Vesmír 80: 282–287 (inCzech).
Pavouci (Araneida). In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století.
Hajer J. & Růžička V. (2001): Pavouci (Araneida) [Spiders]. In Šutera V., Kuncová J. & Vysoký V. (eds), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století [Labe. Nature of the lower Czech section of a river at the end of the 20th century]. AOS Publishing, Ústí nad Labem, pp. 89–90 (in Czech).
Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum ]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
Hajer J. & Hrubá L. (2006): Postembryonální vývoj křižáčka pobřežního – Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) [Notes on the early postembryonal development of the spider Theridiosoma gemmosum]. Fauna Bohem. Septentr. 31: 91–95 .
The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Br
Hajer J. & Hrubá L. (2007a): The spinning apparatus of Theridiosoma gemmosum (Araneae, Theridiosomatidae). In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 35.
Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Hajer J. & Hrubá L. (2007b): Wrap attack of the spider Achaearanea tepidariorum (Araneae: Theridiidae) by preying on mealybugs Planococcus citri (Homoptera: Pseudococcidae). J. Ethol. 25: 9–20.
Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Hajer J. & Řeháková D. (2003a): Spinning activity of the spider Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae): web, cocoon, cocoonhandling behaviour, draglines and attachment discs. Zoology 106: 223–231.
Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Hajer J. & Řeháková D. (2003b): Spotted dome-shaped webs of the pholcids Crossopriza sp. and Holocnemus pluchei (Araneae: Pholcidae). Bull. Br. arachnol. Soc. 12: 345–354.
Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Hajer J. & Řeháková D. (2006): Silk produced by anterior lateral spinnerets of the Trogloneta granulum (Araneae, Mysmenidae). Remarks on dragline-associated behavior of spiders. Periodicum biologorum 108: 27–35.
Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference
Hajer J. & Řeháková D. (2010): Role of male dragline silk by mating Theridiosoma gemmosum(Araneae: Theridiosomatidae): Silk as nuptial foof, nuptial gift, or a means of sexual cannibalism? In Habuštová O. & Zázvorková V. et al. (eds.), International Conference on Invertebrate Reproduction and Development in the Age of Genetic Modification. Praha, pp. 88–89.
Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk-producing organs of the troglobitic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae). North-West. J. Zool. 10 (1): 133–137.
Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae).
Hajer J., Czerneková M. & Řeháková D. (2014): Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae). Trends Entomol. 10: 29–38.
Silk-producing organs of ecribellate and cribellate nymphal stages in Austrochilus sp. (Araneae: Austrochilidae).
Hajer J., Foberová L. & Řeháková D. (2017): Silk-producing organs of ecribellate and cribellate nymphal stages in Austrochilus sp. (Araneae: Austrochilidae): Notes on the transformation of the anterior median spinnerets into the cribellum. Israel J. Entomol. 47: 21–33.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Hajer J., Hajer J. & Plísková E. (2011a): The first document case of loxoscelism in Central Europe – Case report. HealthMED 5 (3): 576–582.
Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Hajer J., Hajer J. & Řeháková E. (2011b): Mating behaviour of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of the mating dragline silk. Arch. Biol. Sci. 63 (1): 199–208.
Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Hajer J., Karschová S. & Řeháková D. (2016): Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecol. Mont. 7: 313–327.
Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae.
Hajer J., Malý J. & Horejsková M. (2009): Snovací činnost pavouků čeledi Dysderidae. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.–13. února 2009. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 72–73 (in Czech).
Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae).
Hajer J., Malý J. & Řeháková D. (2013): Silk fibres and silk-producing organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae). Microsc. Res. Tech. 76 (1): 28–35. DOI: 10.1002/jemt.22131.
Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Hajer J., Malý J., Hrubá L. & Řeháková D. (2009): Egg sac silk of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae). Journal of Morphology 270: 1269–1283.
Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides (Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica 2: 11–17.
Hajer J., Polívková M. & Řeháková M. (1998): Egg sac building procedure for spiders of the species Pholcus phalangioides(Fuesslin) (Araneae, Pholcidae). Acta Univ. Purkynianae, Biologica2: 11–17.
Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná 19: 19–28 (in Czech, English sum
Hajer J., Růžička V. & Bartoš J. (1997): Pavouci suťového pole lokality Koštov (České středohoří, severní Čechy) [Spiders of a stony debrisfield locality Koštov (České Středohoří Mts., northern Bohemia)]. Sborník Okresního muzea v Mostě, řada přírodovědná19: 19–28 (in Czech, English summary).
Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Hajer J., Růžička V. & Střížek P. (2002): Do agricultural mounds increase the biodiversity of the Krušné Hory Moutains? Acta Univ.Purkynianae, Biologica 6: 55–59.
Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic.
Hamřík T. (2016): Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic (Agrarian terraces as a refuge for xerothermic species of organisms – example from the surroundings of Veverské Knínice). BSc. thesis, Mendel University in Brno, 74 pp. (in Czech, English abstract).
Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Hanousek M. (2005): Nález slíďáka břehového na řece Orlici [Finding of the wolf spider Arctosa cinerea on the Orlice river]. Živa 53: 225 (in Czech, English summary).
Populace pavouků skupiny Pardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [ Spiders of the Pardosa lugubris -group in the Závist area ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Hanušová M. (1993): Populace pavouků skupinyPardosa lugubris s. lato na lokalitě Závist [Spiders of thePardosa lugubris -group in the Závist area]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 107 pp. (in Czech).
Nyranytarbus replacement name for Hemiphrynus Frič, 1901 (Trigonotarbida: Eophrynidae).
Harvey M. A. & Selden P. A. (1995): Nyranytarbus replacement name for Hemiphrynus Frič, 1901 (Trigonotarbida: Eophrynidae). Bulletin of the British Arachnological Society, 10, 74.
Catalogue of the Pseudoscorpionida.
Harvey M. S. (1990): Catalogue of the Pseudoscorpionida. Manchester University Press, Manchester and New York. 726 pp.
Pseudoscorpions of the World. Version 1.2.
Harvey M. S. (2009): Pseudoscorpions of the World. Version 1.2. Western Australian Museum, Perth. Available from: http://www.museum.wa.gov.au/arachnids/pseudoscorpions/ (17.11.2009).
The systematics of the Gondwanan pseudoscorpion family Hyidae (Pseudo-scorpiones: Neobisioidea): new data and a revised phylogenetic hypothesis.
Harvey M. S. & Volschenk E. S. (2007): The systematics of the Gondwanan pseudoscorpion family Hyidae (Pseudo-scorpiones: Neobisioidea): new data and a revised phylogenetic hypothesis. Invertebrate Systematics, 21: 365–406.
Pavoučí zvířena SPR Zábělá [ Spiders of the Zábělá State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 86 pp. (in Czech).
Hasch F. (1984): Pavoučí zvířena SPR Zábělá [Spiders of the Zábělá State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 86 pp. (in Czech).
Studium arachnofauny Vacovska s využitím síťového mapování [ The use of grid mapping for the study of arachnofaunain the territory of Vacov ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 99 pp. (in Czech).
Havel L. (1984): Studium arachnofauny Vacovska s využitím síťového mapování [The use of grid mapping for the study of arachnofaunain the territory of Vacov]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 99 pp. (in Czech).
Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants
Havlová, Lucie & Hula, Vladimír & Niedobová, Jana & Michalko, Radek. (2017). Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants. BioControl. 62. 10.1007/s10526-017-9840-x.
Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky.
Havlová L. (2013): Synantropní pavouci vesnic a měst České republiky. [Synanthropic spiders of villages and towns in the Czech Republic]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 52 pp. (in Czech)
Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management.
Havlova L., Hula V., Niedobova J. & Michalko R. 2014: Differences in spider species diversity on grapevine plants on terraced and plain vineyards depending on the type of management. MendelNet 2014: 255–259.
Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants.
Havlová L., Hula V., Niedobová J. & Michalko R. (2017): Effect of adjacent steppe-like habitats on spider diversity in vine plants. BioControl 62 (6): 757–768. DOI: 10.1007/s10526-017-9840-x
Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica , a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58 : 172–173 (in Czech, English summary).
Havlová V. & Hula V. (2010): Cedivečka zápřední – původce špinavých omítek. The Dictyna civica, a cribellate web building spider caused dirty facades. Živa 58: 172–173 (in Czech, English summary).
Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae.
Hendrychová T. (2014): Snovací ústrojí pavouků čeledi Theraphosidae [Spinning apparatus of spiders of the family Theraphosidae]. BSc. thesis, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, 36 pp. (in Czech, English abstract).
Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Heneberg P. & Řezáč M. (2013): Two Trichosporon species isolated from Central-European mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Antonie van Leeuwenhoek 103 (4): 713–721. DOI: 10.1007/s10482-012-9853-5.
Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands.
Heneberg P. & Řezáč M. (2014): Dry sandpits and gravel-sandpits serve as key refuges for endangered epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of Central European steppes aeolian sands. Ecol. Eng. 73: 659–670. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.09.101.
First evidence of the formation of secondary strongholds of threatened epigeic spiders (Araneae) in oligotrophic anthropogenic wetlands that form in sand pits and gravel-sand pits.
Heneberg P. & Řezáč M. (2018): First evidence of the formation of secondary strongholds of threatened epigeic spiders (Araneae) in oligotrophic anthropogenic wetlands that form in sand pits and gravel-sand pits. Ecol. Eng. 119: 84–96. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2018.05.025
Spider assemblages in bird burrows.
Heneberg P., Řezáč M. & Nováková M. (2018): Spider assemblages in bird burrows. Biologia 73 (3): 267–272, DOI: 10.2478/s11756-018-0036-3
Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007 . Ústav biologie obr
Henriques S. & Pekár S. (2007): Predatory behaviour of ant-eating Nomisia spiders (Gnaphosidae, Araneae): preliminary results. In Bryja J., Zukal J. & Řehák Z. (eds), Zoologické dny Brno 2007. Sborník abstraktů z konference 8.–9. února 2007. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 37.
First records of Loureedia (Araneae, Eresidae) from Europe, with the description of a new species and a survey of the genus.
Henriques S., Miñano J., Pérez-Zarcos L., Řezáč M. C., Rodríguez F., Tamajón R. & Martínez-Avilés J. (2018): First records of Loureedia (Araneae, Eresidae) from Europe, with the description of a new species and a survey of the genus. Rev. Iber. Arachnol. 33: 3–20.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Herberstein M. E., Schneider J. M., Harmer A. M. T., Gaskett A. C., Robinson K., Shaddick K., Soetkamp D., Wilson P. D., Pekár S. & Elgar M. A. (2011): Sperm storage and copulation duration in a sexually cannibalistic spider. J. Ethol. 29 (1): 9–15.
Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band, Verlag der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, 326–331.
Herman O. (1879): Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band, Verlag der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, 326–331.
First cytogenetic study of a member of the harvestman family Neogoveidae (Opiliones: Cyphophthalmi: Sternophthalmi) from Cameroon with description of a new species Parogovia parasironoides sp. nov.
Hiřman M., Kotyk M., Kotyková varadínová Z. & Šťáhlavský F. (2018): First cytogenetic study of a member of the harvestman family Neogoveidae (Opiliones: Cyphophthalmi: Sternophthalmi) from Cameroon with description of a new species Parogovia parasironoides sp. nov. Ann. Zool. 68 (4): 867–877. DOI: 10.3161/00034541ANZ2018.68.4.010
Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zool. Jahrb. 56 (3–4) : 173–268, 21 figs, 2 maps.
Hnatewytsch B. (1929): Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zool. Jahrb. 56 (3–4) : 173–268, 21 figs, 2 maps.
Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [ Ecology of scree slopes in North Bohemia ]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Holec M. (1995): Ekologie kamenitých sutí severočeského regionu [Ecology of scree slopes in North Bohemia]. BSc. thesis, J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem, 56 pp. (in Czech).
Pavouci litorálních porostů [ Spiders of littoral stands ]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
Holec M. (1998): Pavouci litorálních porostů [Spiders of littoral stands]. MSc. thesis, South Bohemian University, České Budějovice, 39pp. (in Czech).
Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe . Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Holec M. (1999): Spiders (Araneae) in alder plantations of various age on heaps after brown coal mining. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 81–90.
Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava) 19, Supplement 4/2000: 51–54.
Holec M. (2000): Spiders (Araneae) of the fishpond eulittoral zone. Ecology (Bratislava)19, Supplement 4/2000: 51–54.
Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy).
Holec M. & Holcová D. (2015): Příspěvek k fauně pavouků (Araneae) národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz (severní Čechy). On the spider fauna (Araneae) of the Velký a Malý Bezděz National Nature Reserve (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 153–160.
Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English sum
Holec M. & Pokorný R. (2009): Výsledky průzkumu fauny pavouků a teplotních měření v jeskyních na vrchu Bořeň u Bíliny [Result of arachnological survey and temperature measurement of caves from Bořeň hill near Bílina town]. Studia oecologica 3 (1): 50–57 (in Czech, English summary).
První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia.
Holec M., Svobodová Z., Habuštová O., Mohamed Hussein H. & Sehnal F. (2012): První nález pavouka Mermessus trilobatus (Araneae) v jižních Čechách. First record of spider Mermessus trilobatus (Araneae) in South Bohemia. Studia Oecol. 6 (1): 15–18.
Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika).
Holec M., Šlachta M. & Boháč J. (2001): Příspěvek k poznání fauny pavouků (Araneae), střevlíků (Carabidae) a drabčíků (Staphylinidae) pobřežních porostů rybníku Nesyt na jižní Moravě (Česká republika) [Contribution to the knowledge of spiders (Araneae), ground beetles (Carabidae) and staphylinid beetles (Staphylinidae) of littoral vegetation of the Nesyt fishpond in South Moravia (Czech Republic)]. Sborník Přírodovědného klubu v Uh. Hradišti 6: 69–77 (in Czech, English summary).
The food eaten by Clethrionomys glareolus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 219–230.
Holišová V. & Obrtel R. (1979): The food eaten by Clethrionomys glareolus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 219–230.
On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Hollá K., Šestáková A., Holecová M. & Šebestová M. (2016): On the new record of the sheet-web spider Erigonoplus foveatus comb. nov. from Slovakia, with comments on Erigonoplus simplex (Araneae: Linyphiidae). Arachnol. Mitt. 51: 80–84. DOI: 10.5431/aramit5112.
Výskyt pavouka Arctosa cinerea (Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea (Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie 8: 105–107 (in Czech, German summary).
Holuša J. (1994): Výskyt pavouka Arctosa cinerea(Fabr., 1777) na Místecku [Das Vorkommen der Spinne Arctosa cinerea(Fabr., 1777) auf dem Gebiet Místek]. Práce a studie8: 105–107 (in Czech, German summary).
Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia.
Honěk A., Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogush P., Hadrava J., Hájek J., Janšta P., Jelínek J., Kirschner J., Kubáň V., Pekár S., Průdek P., Štys P. & Šumpich J. (2016): Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. Eur. J. Entomol. 113: 173–183. DOI: 10.14411/eje.2016.021.
Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.
Hora P., Tuf I. H., Machač O., Brichta M. & Tufová J. (2009): Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.
Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu.
Horňák O. (2014): Vliv aplikace exogenní organické hmoty na půdní faunu (Impact of application of exogennous organic matter to soil fauna). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 33 + X pp. (in Czech, English abstract).
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates.
Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I. H. (2018): Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Soc. Zool. Bohem. 82 (1–2): 69–78.
Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov [ The spiders of the shrub and tree stratum in Týřov State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 182 pp. (in Czech).
Hotská A. (1981): Pavoučí zvířena stromového a keřového patra Státní přírodní rezervace Týřov [The spiders of the shrub and tree stratum in Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 182 pp. (in Czech).
Nález pavouka slíďáka úhorního ( Lycosa vultuosa ) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
Hrabec J. (2004): Nález pavouka slíďáka úhorního (Lycosa vultuosa) v přírodním parku Prakšická vrchovina v Hlucké pahorkatině [The record of Lycosa vultuosa in Moravia]. Ochrana přírody 59: 18 (in Czech).
The best preserved specimen of Trigonotarbida from Doubrava lokality (Bolsovian age), Pilsen Basin, Czech Republic.
Hradská I. (2008): The best preserved specimen of Trigonotarbida from Doubrava lokality (Bolsovian age), Pilsen Basin, Czech Republic. In: ŠTAMBERG S. & ZAJÍC J. (eds), Faunas and palaeoenvironments of the Late Palaeozoic – Special Publication to 5th Symposium on Permo-Carboniferous Faunas. Museum of Eastern Bohemia at Hradec Králové, Hradec Králové, p. 15."
Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory.
Hradská I. (2012): Příspěvek k poznání araneofauny Ašského výběžku. Contribution to the knowledge of the spiders of the Aš promontory. Erica 19: 89–99 (in Czech, English abstract).
Antonín Kůrka oslavil 70 let.
Hradská I. & Chvátalová I. (2017): Antonín Kůrka oslavil 70 let [Antonín Kůrka celebrated 70 years]. Živa 65 (1): XIII (in Czech).
Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha.
Hradská I. & Neumannová V. (2014): Pavouci (Araneae) evropsky významné lokality Těchonická draha. The spiders (Araneae) of the Těchonická Draha – Site of Community Importance. Erica 21: 103–111 (in Czech, English abstract).
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách.
Hradská I. & Těťál I. (2017): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných vřesovišť v západních Čechách. Spiders and carabid beetles of particular heathlands in West Bohemia (Czech Republic). Erica 24: 3–34.
Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Hradská I. & Košťáková A. (2009): Pavouci (Araneae) lomu v Plzni-Koterově [Spiders (Araneae) of quarry in Plzeň-Koterov]. Erica 16: 63–72 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18 : 131–146 (in Czech, English abstract).
Hradská I. & Těťál I. (2011): Pavouci (Araneae) a střevlíkovití brouci (Coleoptera, Carabidae) vybraných lokalit Sušicko-horažďovických vápenců. Spiders and Carabid beetles of Sušicko-horažďovické limestones. Erica 18: 131–146 (in Czech, English abstract).
How to get control over reproduction: courtship in forcibly mating camel spider Galeodes caspius (Solifugae: Galeodidae).
Hrušková-Martišová M. & Pekár S. (2008): How to get control over reproduction: courtship in forcibly mating camel spider Galeodes caspius (Solifugae: Galeodidae). In: Sborník abstraktů z konference Zoologické dny, (Bryja J., Řehák Z.& Zukal J, eds.),12 – 13 February 2009, Brno, pp. 82.
Luring behaviour as a complementary strategy to forced copulation in Galeodes caspius subfuscus (Solifugae: Galeodidae).
Hrušková-Martišová M. & Pekár S. (2008): Luring behaviour as a complementary strategy to forced copulation in Galeodes caspius subfuscus (Solifugae: Galeodidae). In: Abstracts of the 24th European Congess of Arachnology, 25 – 29 August 2008, Bern, pp. 62.
Solifugy - tajemní tvorové z pouště.
Hrušková-Martišová M. & Pekár S. (2008): Solifugy - tajemní tvorové z pouště. Vesmír 87: 386-391.
Coercive copulation in two sexually cannibalistic camel-spider species (Arachnida: Solifugae).
Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Bilde T. (2010): Coercive copulation in two sexually cannibalistic camel-spider species (Arachnida: Solifugae). Journal of Zoology 282: 91-99.
Natural history of the Iberian solifuge Gluvia dorsalis (Solifuges: Desidae).
Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Cardoso P. (2010): Natural history of the Iberian solifuge Gluvia dorsalis (Solifuges: Desidae). Journal of Arachnology 38(3): 466-474.
Biology of Galeodes caspius subfuscus (Arachnida: Solifugae).
Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Gromov A. (2007): Biology of Galeodes caspius subfuscus (Arachnida: Solifugae). Journal of Arachnology 35(3): 546-550.
Analysis of stridulation in solifuges (Arachnida: Solifugae).
Hrušková-Martišová M., Pekár S. & Gromov A. (2008): Analysis of stridulation in solifuges (Arachnida: Solifugae). Journal of Insect Behavior 21: 440-449.
Aliens in Europe: updates on the distributions of Modisimus culicinus and Micropholcus fauroti (Araneae, Pholcidae).
Huber B. A., Neumann J., Grabolle A. & Hula V. (2017): Aliens in Europe: updates on the distributions of Modisimus culicinus and Micropholcus fauroti (Araneae, Pholcidae). Arachnologische Mitteilungen 53: 12–18. DOI: 10.5431/aramit5303.
Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny.
Hudcová P. (2014): Možnost využití návnadových pastí pro vzorkování půdní makrofauny (Possibility of use of litter bags to study soil macroinvertebrates). BSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 29 + VI + III pp. (in Czech, English abstract).
Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fa
Hula V. & Jarab M. (2007): Ecology of the jumping spider Afraflacilla epiblemoides (Salticidae) – implication for conservation of lowland forests. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 32.
Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Hula V. & Niedobová L. (2011): Spiders of Socotra Island. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 111.
Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic).
Hula V., Košulič O. & Šťastná P. (2012): Spiders (Araneae) of selected sinkholes of Moravský kras Protected Landscape Area (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 40 (1): 57–70.
Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p.
Hula V., Košulič O. & Foit J. (2011): Spiders under coppice management – an experiment with light volume. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 134.
Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 94: 1–12.
Hula V., Niedobová J. & Košulič I. (2009): Overwintering of spiders in land-snail shells in South Moravia (Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae94: 1–12.
Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic).
Hula V., Niedobová J. & Šefrová H. (2014): Remarkable spiders of artificial sandy grassland near town Hodonín (Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 99–115. DOI: 10.11118/actaun201462010099.
Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology
Hula V., Niedobová J., Psota V. & Košulič O. (2010): Investigation of spiders overwintering in land-snail shells in Southern Moravia (Czech Republic), with special regard to imporance of snail species. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 201.
Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu – masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill].
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2008): Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu– masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 71–72 (in Czech).
Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin.<
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2007): Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost edge – case of the Hády Hill. In Batáry P. & Körösi A. (eds), Fauna Pannonica 2007. Abstracts of the Symposium on Conservation and Genesis of the Fauna of the Carpathian Basin. Hungarian Natural History Museum, Budapest, p. 33.
Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca. Dep. in KBVE FEE TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp.
Hurtišová E. (2009): Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca. Dep. in KBVE FEE TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp.
Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, E
Husník L. & Pekár S. (2002): Snímání a analýza zvuků vydávaných pavouky rodu Palpimanus (Araneae: Palpimanidae) [Recording and analysis of sounds produced by spiders of the genus Palpimanus (Araneae: Palpimanidae)]. Akustické listy 8 (4): 20–23 (in Czech, English summary).

C

Pavoučí zvířena SPR Borkovická blata [ Spiders of Borkovická Blata peatbog State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 112 pp. (in Czech).
Chalupská E. (1983): Pavoučí zvířena SPR Borkovická blata [Spiders of Borkovická Blata peatbog State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 112 pp. (in Czech).
„Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
Chalupský J. (2011): „Zápřednice jedovatá“ Doplněk k článku (DDD 03/10, 104) [“Cheiracanthium punctorium”, addendum to the article (DDD 03/10, 104)]. Zpravodaj DDD 20 (1): 47 (in Czech).
The scorpions (Arachnida, Scorpiones) collections held at the Museo Regionale di Scienze Naturali of Turin (Italy).
Chiarle A., Kovařík F., Levi L. & Gavetti E. (2011): The scorpions (Arachnida, Scorpiones) collections held at the «Museo Regionale di Scienze Naturali» of Turin (Italy). In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 106.
Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia.
Chlupáč I. (1994): Pterygotid eurypterids (Arthropoda, Chelicerata) in the Silurian and Devonian of Bohemia. Journal of the Czech Geological Society 39: 147–162."
Lower Cambrian anthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic).
Chlupáč I. (1995): Lower Cambrian anthropods from the Paseky Shale (Barrandian area, Czech Republic). Journal of the Czech Geological Society 40: 9–36."
Kodymirus n. g., a new aglaspid merostome of the Cambrian of Bohemia.
Chlupáč I. & Havlíček V. (1965): Kodymirus n. g., a new aglaspid merostome of the Cambrian of Bohemia. Sborník Geologickych Věd. Paleontologi 6: 7–20."
Šťúriky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny.
Christophoryová J. (2006b): Šťúriky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Diploma thesis. Department of Zoology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava. 102 pp.
Druhové zloženie, morfologická a morfometrická analýza druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) z vtáčích hniezd a dutín stromov Slovenska.
Christophoryová J. & Krištofík J. (2008): Druhové zloženie, morfologická a morfometrická analýza druhov šťúrikov (Pseudoscorpiones) z vtáčích hniezd a dutín stromov Slovenska. In: Stloukal, E. & Kautman, J. (Eds) Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni. Abstract book. Faunima, Bratislava. p. 22.
Šťúriky pôdnej hrabanky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny.
Christophoryová J. & Krumpál M. (2007b): Šťúriky pôdnej hrabanky (Pseudoscorpiones) Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Entomofauna carpathica, 19: 27–31.
Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
Chvátalová I. (2004): Arachnofauna of the Velká Kotlina cirque (Hrubý Jeseník Mountains). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 267–274.
Distribution and habitat of Talavera aperta , T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem . 66: 3–11.
Chvátalová I. & Buchar J. (2002): Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 3–11.
Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. Pp. 317–326 In: Hrib M., Kordiovský E. (eds) , Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.
Chytil J. & Fojtová H. (2004): Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. Pp. 317–326 In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.

J

Faunistika štírků Bílých Karpat.
Jagoš D. (2001): Faunistika štírků Bílých Karpat. Diploma thesis. Department of Biology, Faculty of Education, University of Hradec Králové. 74 pp.
Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic.
Jahodová A. (2013): Arachnofauna kmenů a korun dřevin v extenzivních sadech Vizovic. [Arachnofauna of tree trunks and canopies in extensive orchards in Vizovice]. MSc. thesis, Mendel University, Brno, 66 pp. (in Czech).
Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006 . Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Jarab M. (2006): Biology of Micaria sociabilis (Araneae, Gnaphosidae): preliminary results. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2006. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2006. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 44.
Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa.
Jaška P. (2016): Křižák rašelinný objeven v rašeliništích Slavkovského lesa [Nuctenea silvicultrix dicovered in a peat-box in Slavkovský les PLA]. Arnika 2016 (2): 28–29 (in Czech).
Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR.
Javůrek P. (2015): Ekologické faktory ovlivňující výskyt a rozšíření sklípkánků r. Atypus v Evropě se zvláštním ohledem na rozšíření v ČR (Ecological factors affecting occurrence and distribution of purse web spiders of the genus Atypus in Europe, with particular respect on distribution in the Czech Republic). Bachelor thesis, Palacký University in Olomouc, 40 pp. (in Czech, English abstract).
Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku.
Javůrek P. & Machač O. (2015): Příspěvek k výskytu sklípkánka Atypus muralis Bertkau, 1890 a stepníka Eresus kollari Rossi, 1846 na Prostějovsku. Contribution to occurence of Atypus muralis Brtkau, 1890, and Eresus kollari Rossi, 1846, in Prostějiv district. Přír. Studie Muz. Prostějovska 17: 107–109 (in Czech, English abstract).
První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi ) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi ) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny,
Jelínek A. (1995): První nález křižáka pruhovaného ( Argiope bruennichi) na Českomoravské vrchovině (Araneae, Araneidae) [The first finding of banded garden spider ( Argiope bruennichi) in the Bohemian-Moravian Highlands]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 253–254 (in Czech, English summary).
Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [ Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley ]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Jelínek A. (1997): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny navrhovaného chráněného území Údolí řeky Brtnice [Spiders ofthe proposed protected area Brtnice river valley]. BSc. thesis, University of Ostrava, Ostrava, 50 pp. (in Czech).
Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [ An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland ]. MSc. thesis, Charles Un
Jelínek A. (1999): Výskyt teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [An occurrence ofthermophilous spider species (Araneae) in the Jihlava river valley at Českomoravská Vrchovina highland]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 60 pp. (in Czech).
Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině.
Jelínek A. (2001): Rozšíření teplomilných druhů pavouků (Araneae) v údolí řeky Jihlavy na Českomoravské vrchovině [Distribution of thermophilous spiders (Araneae) in the Jihlava river valley of the Bohemian-Moravian Highland]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních 15: 333–357 (in Czech, English summary).
Pavouci kraje Vysočina.
Jelínek A. (2017): Pavouci kraje Vysočina [Spiders of the Vysočina Region]. ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice, 20 pp.
Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.].
Jelínek A. & Svatoň J. (1995): Příspěvek k poznání pavoučí zvířeny (Araneae) břehových porostů vybraných rybníků Jihlavských vrchů [Contributionto the knowledge of the spider fauna (Araneae) in the growth on the banks of selected ponds in Jihlavské vrchy mts.]. Vlastivědný sborník Vysočiny, Oddíl věd přírodních12: 167–177 (in Czech, English summary).
Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 60 pp.
Jeřábková E. (2006): Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 60 pp.
Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Johannesen J., Kiefer A., Veith M. & Král J. (2005): Distribution patterns of Eresus walckenaeri (Aranae, Eresidae) in the eastern Mediterranean revealed by mitochondrial DNA. Biol. J. Linn. Soc. 86: 1–9.
Discovery of the pseudoscorpion Larca lata (Garypoidea, Larcidae) in Britain.
Judson M. L. I. & Legg G. (1996): Discovery of the pseudoscorpion Larca lata (Garypoidea, Larcidae) in Britain. Bulletin of the British Arachnological Society, 10(6): 205–210.
Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost.
Jurák M. (2018): Mimetický komplex členovců typu Formica: druhová diversita a fenotypová podobnost (Mimetic complex of arthropods of the Formica type: species richness and phenotypic similarity). BSc. thesis, Masaryk University, Brno, 45 pp. (in Czech, English abstract)
Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2012): Ekologie a epigamní chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Ecology and courtship behaviour of the wolf spider genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). BSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 38 + II pp. (in Czech, English abstract).
Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa.
Just P. (2015): Pozoruhodné námluvy našich slíďáků rodu Alopecosa (Remarkable courtship behaviour in the representatives of the genus Alopecosa). Živa 63 (2): 75–77 (in Czech, English summary).
Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae).
Just P. (2015): Reprodukční chování slíďáků rodu Alopecosa (Araneae: Lycosidae). Reproductive behaviour of wolf spiders of the genus Alopecosa (Araneae: Lycosidae). MSc. thesis, Charles University in Prague, Praha, 82 pp. (in Czech, English abstract).
Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí.
Just P., Tajovský K. & Šťáhlavský F. (2018): Štírci (Arachnida: Pseudoscorpiones) chráněné krajinné oblasti Brdy a okolí. Bohem. cent. 34: 161–174 (in Czech, English abstract and summary).

K

Dioscorida – Bájný ostrov Sokotra. Akva Tera Fórum 1(11): 68-75. (in Czech)
Kabátek P., Kovařík F. & Král D. (2005): Dioscorida – Bájný ostrov Sokotra. Akva Tera Fórum 1(11): 68-75. (in Czech)
Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2007): Cyriocosmus perezmilesi sp. n. from Bolivia (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 14: 63-68.
Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Kaderka R. (2010): Cyriocosmus venezuelensis sp. n. from Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Revista Ibérica de Aracnología 18: 87-96.
Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2014): Ami armihuariensis, a new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 21 (3): 207–212. DOI: 10.15381/rpb.v21i3.10906.
Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2015): Bistriopelma, a new genus with two new species from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. peru. biol. 22 (3): 275–288. DOI: 10.15381/rpb.v22i3.11432.
The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Kaderka R. (2016): The Neotropical genus Cyriocosmus Simon, 1903 and new species from Peru, Brazil and Venezuela (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). J. Nat. Hist. 50 (7–8): 393–465. DOI: 10.1080/00222933.2015.1076082.
Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae).
Kaderka R. (2016): Description of the male of Avicularia rickwesti, Bertani & Huff, 2013, a remarkable species from the Dominican Republic (Araneae: Theraphosidae: Aviculariinae). Rev. Ibér. Arachnol. 28:121–127.
Description of the male of Bistriopelma matuskai Kaderka, 2015 and a new species of Bistriopelma from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae).
Kaderka R. (2017): Description of the male of Bistriopelma matuskai Kaderka, 2015 and a new species of Bistriopelma from Peru (Araneae: Theraphosidae: Theraphosinae). Rev. Peru. Biol. 24 (3): 231–242. DOI: 10.15381/rpb.v24i3.13904
First record of Neobisium fuscimanum (C. L. Koch, 1843) in Hungary (Pseudoscorpiones).
Kárpáthegyi P. & Kontschán J. (2005): First record of Neobisium fuscimanum (C. L. Koch, 1843) in Hungary (Pseudoscorpiones). Folia Entomologica Hungarica, 66: 5–6.
Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Karschová S. & Hajer J. (2016): Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). J. Entomol. Acarol. Res. 48: 388–394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934.
Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida. Acta Entomol. Bohemoslov. 78: 351.
Kasal P. (1981): Faunistic records from Czechoslovakia. Araneida. Acta Entomol. Bohemoslov.78: 351.
Theridion antusi sp. n. and Mysmena jobi from Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae). Acta Entomol. Bohemoslov. 79: 73–76.
Kasal P. (1982): Theridion antusisp. n. and Mysmena jobifrom Czechoslovakia (Araneida, Theridiidae and Symphytognathidae). Acta Entomol. Bohemoslov.79: 73–76.
Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology . Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
Kasal P. (1997): Evolution of tarsal comb in theridiid spiders (Arachnida: Araneae). In Żabka M. (ed.), Proceedings of the 16th European Colloquium of Arachnology. Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna, Siedlce, pp. 133–137.
Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava) 19, Supplement 3/2000: 119–124.
Kasal P., Hladíková M. & Hänggi A. (2000): Prediction of spider species occurrence: an example using theridiid spiders (Araneae). Ecology(Bratislava)19, Supplement 3/2000: 119–124.
Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995a): Method for graphic representation of ecological types of spiders. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 99–102.
Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
Kasal P., Chvátalová I. & Zbytek F. (1995b): Relations between chaetotaxis and ecological type of linyphiid spiders. In Růžička  V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, pp. 103–106.
Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [ The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region ]. MSc.
Kaulichová J. (2000): Využití výsledků arachnologického výzkumu pro hodnocení kvality přírodních poměrů Východočeského kraje [The use of the results of arachnological research for evaluating the quality of natural conditions in the East Bohemian region]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 121 pp. (in Czech).
Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae.
Kehlmaier C., Korenko S., Michalko R. (2012): Ogcodes fumatus (Diptera: Acroceridae) reared from Philodromus cespitum (Araneae: Philodromidae), and first evidence of Wolbachia in Acroceridae. Ann. Zool. 62 (2): 281–286. DOI: 10.3161/000345412X652819
Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea Ischyropsalidae) auf dem Glatzer Schneeberge. Přírodovědecký sborník ostravského kraje, 19: 317–319.
Kempný L. (1958): Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea Ischyropsalidae) auf dem Glatzer Schneeberge. Přírodovědecký sborník ostravského kraje, 19: 317–319.
A restudy of the fossil Scorpionida of the world.
Kjellesvig-Waering E. N. (1986): A restudy of the fossil Scorpionida of the world. Palaeontographica Americana 55: 1–287.
Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 27: 51–54.
Klimeš L. (1987): Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 27: 51–54.
Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR) 6:165–178.
Klimeš L. (1987): Comparison of bioindicative value of vascular plants and spiders in classification of ecosytems. Ecology (CSSR)6:165–178.
Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones).] Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 30: 37–45.
Klimeš L. (1990): Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones).] Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 30: 37–45.
Nový přírůstek do fauny sekačů Čech. Živa 43/2: 76–77.
Klimeš L. (1995): Nový přírůstek do fauny sekačů Čech. Živa 43/2: 76–77.
Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment. In: Prach K., Jeník J., Large A. R. G. (eds) , Floodplain ecology and management: The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. SPB Academic
Klimeš L. (1996): Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment. In: Prach K., Jeník J., Large A. R. G. (eds), Floodplain ecology and management: The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. SPB Academic Publishing, Amsterdam.
Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 297–309.
Klimeš L. (1997): Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 297–309.
Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas.] Sb. přírodověd. Kl., Uherské Hradiště 4: 68–71.
Klimeš L. (1999a): Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas.] Sb. přírodověd. Kl., Uherské Hradiště 4: 68–71.
Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park. Klapalekiana 35: 129–138.
Klimeš L. (1999b): Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park. Klapalekiana 35: 129–138.
Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Pp. 125–128. In: Gajdoš P. & Pekár S. (eds) , Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, Supplement 3/2000.
Klimeš L. (1999c): Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Pp. 125–128. In: Gajdoš P. & Pekár S. (eds), Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, Supplement 3/2000.
Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds) , Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Trebon Basin Biosphere Re
Klimeš L. (2000): Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Trebon Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, 500 pp.
Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). Pp. 361–372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds) , Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reser
Klimeš L. (2002): Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). Pp. 361–372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, Boca Raton, 495 pp.
Opiliones (Sekáči). Pp. 85–87. In: Farkač J. , Král D., Škorpík M. (eds) , Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of Threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a
Klimeš L. (2005): Opiliones (Sekáči). Pp. 85–87. In: Farkač J. , Král D., Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of Threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Pp. 137–143. In: Beran L., Kubíková J., Šprynař P. (eds) , Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Ar
Klimeš L. (2006): Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Pp. 137–143. In: Beran L., Kubíková J., Šprynař P. (eds), Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area.] Bohemia centralis, Praha, 27, 583 pp.
Egaenus convexus : a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.
Klimeš L. & Bezděčka P. (1995): Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.
Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Klimeš L. & Roušar A. (1998): Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459–475.
Klimeš L. & Sechterová E. (1989): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459–475.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov. 86 [1989]:459–475.
Klimeš L. & Sechterová E. (1990): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemoslov.86 [1989]:459–475.
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. Acta Univ. Palackianae Olomucensis Fac. Rer. Nat. 81: 169–190.
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. Acta Univ. Palackianae Olomucensis Fac. Rer. Nat. 81: 169–190.
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu [Beitrag zum Erkennen der Dynamik vomArachnofauna an dem Waldekoton]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica 24: 167–190 (in Czech, German summary).
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu [Beitrag zum Erkennen der Dynamik vomArachnofauna an dem Waldekoton]. Acta UPO, Fac. rer. nat., Biologica24: 167–190 (in Czech, German summary).
Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape.
Knapp M. & Řezáč M. (2015): Even the smallest non-crop habitat islands could be beneficial: Distribution of carabid beetles and spiders in agricultural landscape. PLoS ONE 10 (4): e0123052. DOI: 10.1371/journal.pone.0123052.
The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation.
Knapp M., Saska P., Knappová J., Vonička P., Moravec P., Kůrka A. & Anděl P. (2013): The habitat-specific effects of highway proximity on grung-dwelling arthropods. Implications for biodiversity conservation. Biol. Conserv. 164: 22–29. DOI: 10.1016/j.biocon.2013.04.012.
Arachnofauna údolí Oupořského potoka Státní přírodní rezervace Týřov [ Spiders of the Oupořský Potok stream valley in the Týřov State Nature Reserve ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).
Knobloch Z. (1979): Arachnofauna údolí Oupořského potoka Státní přírodní rezervace Týřov [Spiders of the Oupořský Potok stream valley in the Týřov State Nature Reserve]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 118 pp. (in Czech).
Die Arten der Steatoda phalerata -Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae).
Knoflach B. (1996): Die Arten der Steatoda phalerata-Gruppe in Europa (Arachnida: Araneae, Theridiidae). Mitt. Schweiz. Ent. Ges.69: 377–404.
Nález slíďáka Arctosa cinerea (Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinerea in the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A) 49: 281–282 (in Czech, English summary)
Kočárek P. (2000): Nález slíďáka Arctosa cinerea(Araneida: Lycosidae) v Ostravě (Česká republika) [The finding of wolf spider Arctosa cinereain the town of Ostrava (Czech Republic)]. Čas. Slez. Muz. Opava (A)49: 281–282 (in Czech, English summary).
Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 27: 17–28 (in Czech, English summary).
Kohn M. (1987): Pavouci státní přírodní rezervace Libochovka u Hluboké nad Vltavou [Spiders of State Nature Reservation Libochovka near Hluboká nad Vltavou]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy27: 17–28 (in Czech, English summary).
Seznam biografií československých entomologů: Bárta Emanuel [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Bárta Emanuel]. Zprávy Čs. spol. entom. 15: 6 (in Czech).
Koleška Z. (1979): Seznam biografií československých entomologů: Bárta Emanuel [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Bárta Emanuel]. Zprávy Čs. spol. entom.15: 6 (in Czech).
Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom. 24 (10): 344–345 (in Czech).
Koleška Z. (1988): Seznam biografií československých entomologů: Nosek Antonín [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Nosek Antonín]. Zprávy Čs. spol. entom.24 (10): 344–345 (in Czech).
Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom. 25: 375–376 (in Czech).
Koleška Z. (1989): Seznam biografií československých entomologů: Palliardi Anton Alois, Med. Dr. [A survey of biographies of Czechoslovak entomologists: Palliardi Anton Alois, Med. Dr.]. Zprávy Čs. spol. entom.25: 375–376 (in Czech).
Über eine neue Weberknechart: Roeweriolus hungaricus n. g. n. sp. Zool. Anz., Leipzig, 102: 310–313.
Kolosváry G. (1933): Über eine neue Weberknechart: Roeweriolus hungaricus n. g. n. sp. Zool. Anz., Leipzig, 102: 310–313.
Česká zvířena. Melantrich, Praha, 347 pp.
Komárek J. (1948): Česká zvířena. Melantrich, Praha, 347 pp.
Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)).
Kopecký O. & Tuf I. H. (2013): Podzemní populace pavouka plachetnatky čtyřzubé (Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972)) (Subterranean population of spider Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) (Araneae)). Západočeské entomologické listy 4: 106–109 (in Czech, English abstract and summary).
Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Korba J. (2016): Pavoučí poklady našich stepí [Spider treasures of our steppes]. Naše příroda 2016 (5): 22–29 (in Czech).
Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host
Korenko S. (2011): Blanokrídli parazitoidi (Polysphinctini) sieťových pavúkov (Araneae) v korunách ovocných stromov a ich asociácia k špecifickému druhu hostiteľa [Ichneumonid parasitoids (Polysphinctini) of web spiders (Araneae) in fruit tree canopy and their specific host association]. In Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2011. Sborník abstraktů z konference 17.–18. února 2011. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 110–111 (in Czech).
Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
Korenko S. (2016): Web architecture alteration of the orb web weaving spider Metellina merianae (Araneae, Tetragnathidae) induced by the parasitoid Megaetaira madida (Ichneumonidae, Polysphincta group). Arachnol. Mitt. 52: 35–37. DOI: 10.5431/aramit5207.
A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host.
Korenko S. & Pekár S. (2011): A parasitoid wasp induces overwintering behaviour in its spider host. PloS One 6 (9): e24628.
Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Korenko S. & Pekár S. (2010a): Host specific manipulation of spiders by a parasitoid wasp. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, p. 220.
Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
Korenko S. & Pekár S. (2010b): Is there intraguild predation between winter-active spiders (Araneae) on apple tree bark. Biological Control 54: 206–212.
Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů
Korenko S. & Pekár S. (2010c): Parasitism of space-web spiders (Araneae, Theridiidae) by parasitoid wasps (Hymenoptera: Ichneumonidae, Pimplinae, Polysphinctini) in an apple orchard in Central Europe. In Bryja J. & Zasadil P. (eds), Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference 11.–12. února 2010. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 123–124.
Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist?
Korenko S., Hamouzová K. & Pekár S. (2014): Trophic niche and predatory behaviour of the goblin spider Triaeris stenaspis (Oonopidae): a springtail specialist? J. Arachnol. 42 (1): 74–78. DOI: 10.1636/Hi12-90.1.
Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae).
Korenko S., Hamouzová K., Kysilková K., Kolářová M., Kloss T. G., Takasuka K. & Pekár S. (2018): Divergence in host utilisation by two spider ectoparasitoids within the genus Eriostethus (Ichneumonidae, Pimplinae). Zool. Anz. 272: 1–5. DOI: 10.1016/j.jcz.2017.11.006
Stenochrus portoricensis new to the Czech Republic (Schizomida, Hubbardiidae).
Korenko S., Harvey M. & Pekár S. (2009): Stenochrus portoricensis new to the Czech Republic (Schizomida, Hubbardiidae). Arachnologische Mitteilungen 38: 1-3.
Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Korenko S., Isaia M. & Pekár S. (2011): Three-dimensional web as defence for parasitoid larva. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 53.
Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae).
Korenko S., Isaia M., Satrapová J. & Pekár S. (2014): Parasitoid genus-specific manipulation of orb-web host spiders (Araneae, Araneidae). Ecol. Entomol. 39 (1): 30–38. DOI: 10.1111/een.12067.
Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group).
Korenko S., Korenková B., Satrapová J., Hamouzová K. & Belgers D. (2015): Modification of Tetragnatha montana (Araneae, Tetragnathidae) web architecture induced by larva of the parasitoid Acrodactyla quadrisculpta (Hymenoptera, Ichneumonidae, Polysphincta genus-group). Zool. Stud. 54: 40. DOI: 10.1186/s40555-015-0119-6.
Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Korenko S., Kula E., Holec M., Jarab M. & Michalková V. (2008): Influence of liming on the epigeic spider (Araneae) community ofthe Krušné hory Mts. (Czech Republic). European Journal of Soil Biology 44: 559–566.
Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Korenko S., Kula E., Šimon V., Michalková V. & Pekár S. (2011): Are arboreal spiders associated to particular tree canopies? North-West J. Zool. 7 (2): 261–269.
Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
Korenko S., Michalková V., Zwakhals K. & Pekár S. (2011): Host specificity and temporal and seasonal shifts in host preference of a web-spider parasitoid Zatypota percontatoria. J. Insect Sci. 11: 101.
The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Korenko S., Niedobová J., Kolářová M., Hamouzová K., Kysilková K. & Michalko R. (2016): The effect of eight common herbicides on the predatory activity of the agrobiont spider Pardosa agrestis. BioControl 61 (5): 507–517. DOI: 10.1007/s10526-016-9729-0.
Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
Korenko S., Pekár S. & Honěk A. (2010): Predation activity of two winter-active spiders (Araneae: Anyphaenidae, Philodromidae). Journal of Thermal Biology 35: 112–116.
One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts’ web building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae).
Korenko S., Pekár S., Walter G., Korenková V., Hamouzová K., Kolářová M., Kysilková K., Spasojevic T. & Klopfstein S. (2018): One generalist or several specialist species? Wide host range and diverse manipulations of the hosts’ web building behaviour in the true spider parasitoid Zatypota kauros (Hymenoptera: Ichneumonidae). Insect Conserv. Divers. 11 (6): 587–599. DOI: 10.1111/icad.12307
Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae).
Korenko S., Potopová V. & Pekár S. (2016): Life history of the spider parasitoid Zatypota percontatoria (Hymenoptera: Ichneumonidae). Entomol. Sci. 19 (2): 104–111. DOI: 10.1111/ens.12171.
Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic.
Korenko S., Řezáč M. & Pekár S. (2008): Spiders (Araneae) of the family Oonopidae in the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 34: 6–8.
Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae).
Korenko S., Satrapová J. & Zwakhals K. (2015): Manipulation of araneid spider web architecture by the polysphinctine parasitoid Zatypota picticollis (Hymenoptera: Ichneumonidae: Pimplinae). Entomol. Sci. 18 (3): 383–388. DOI: 10.1111/ens.12132.
Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 201
Korenko S., Schmidt S., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2012): Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu, the parasitoid of ant-eating spiders. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 99–100.
Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae).
Korenko S., Schmidt S., Schwarz M., Gibson G. A. P. & Pekár S. (2013): Hymenopteran parasitoids of the ant-eating spider Zodarion styliferum (Simon) (Araneae, Zodariidae). ZooKeys 262: 1–15. DOI: 10.3897/zookeys.262.3857
Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Korenko S., Šmerda J. & Pekár S. (2009): Life-history traits of the parthenogenetic oonopid spider, Triaeris stenaspis (Araneae:Oonopidae). Eur. J. Entomol. 106: 217–223.
Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders.
Kořínková T. & Král J. (2013): Karyotypes, sex chromosomes, and meiotic division in spiders. In Nentwig W. (ed.), Spider Ecophysiology. Springer, Berlin-Heidelberg, pp. 159–171. DOI: 10.1007/978-3-642-33989-9_12.
Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, S
Kořínková T., Král J., Pekár S. & Haddad C. R. (2010): Cytogenetic data do not support a close relationship between the families Mimetidae and Palpimanidae (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 221–223.
Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity.
Košulič O. (2014): Viniční terasy jako refugia pro výskyt xerotermních druhů pavouků (Araneae) a jejich bioindikační využití v hodnocení kvality životního prostředí a úrovně biodiverzity (Vineyard terraces as a refuge for xerothermophilic species of spiders (Araneae) and their bioindicative use in assessment of the environment quality and biodiversity level). PhD. thesis, Mendel University, Brno, 151 pp.
Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality.
Košulič O. (2014): Araneofauna of the Křéby National Nature Monument (Eastern Moravia, Czech Republic) with some notes to conservation management of the locality. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (5): 991–1005. DOI: 10.11118/actaun201462050991.
Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality.
Košulič O. (2015): Spiders (Arachnida: Araneae) from forest ecosystems of Třesín National Nature Monument (Litovelské Pomoraví, Czech Republic) with suggestions to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (3): 751–767. DOI: 10.11118/actaun201563030751.
Faunistic study on spiders (Araneae) in the Špraněk National Nature Reserve with suggestion to conservation management of the locality.
Košulič O. (2017): Faunistic study on spiders (Araneae) in the Špraněk National Nature Reserve with suggestion to conservation management of the locality. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 65 (5): 1521–1535. DOI: 10.11118/actaun201765051521.
The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Košulič O. & Hula V. (2011b): The wolf spiders (Araneae, Lycosidae) of the eastern part of the Hustopeče bioregion. Acta Mus. Moraviae, Sci. Biol. 96 (1): 29–40.
Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2012): Investigation of spiders (Araneae) of the Nature Monument Jesličky (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 60 (5): 125–136.
Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2013): Rare and remarkable spiders (Araneae) from vineyard terraces in Pálava region (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 663–676. DOI: 10.11118/actaun201361030663.
A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic).
Košulič O. & Hula V. (2014): A faunistic study on spiders (Araneae) from vineyard terraces in the municipalities of Morkůvky and Mutěnice (South Moravia, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 62 (1): 137–154. DOI: 10.11118/actaun201462010137.
Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand.
Košulič O. & Vichitbandha P. (2015): Representatives of spider families (Arachnida: Araneae) in experimental plots of physic nut plantations (Jatropha curcas L.) in Kampaeng Saen Campus of Kasetsart University, Thailand. Acta Univ. Agric. Silvic. Mendel. Brun. 63 (2): 425–431. DOI: 10.11118/actaun201563020425.
Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
Košulič O. & Hula V. (2011): Arachnofauna přírodní rezervace Louky pod Kumstátem (Česká republika). Arachnofauna of Louky pod Kumstátem Nature Reserve (Czech Republic). Klapalekiana 47 (3–4): 201–212 (in Czech, English abstract and summary).
Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 Septembe
Košulič O. & Hula V. (2011c): Spiders of vineyard terraces in the northern part of Pannonian region (South Moravia, Czech Republic) – a preliminary results. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 135.
Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South
Košulič O. & Hula V. (2012): Předběžné výsledky vlivu ekologického zemědělství a integrované ochrany vinic na druhovou diverzitu araneofauny viničných teras jižní Moravy [Impact of ecological and integrated pest management on epigeal spider diversity in the vineyard terraces of South Moravia – preliminary results]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 101–102 (in Czech).
Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress o
Košulič O., Hula V. & Niedobová J. (2011): Affinity of rare species Cheiracanthium pennyi and Cheiracanthium montanum (Araneae: Miturgidae) to land snail shells – reasons for poorly known ecology in the Czech Republic? In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 136.
Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky?
Košulič O., Korba J. & Dolanský J. (2013): Zápřednice jedovatá – opravdu nejjedovatější pavouk České republiky? (The yellow sack spider – the most poisonous spider in the Czech Republic?). Živa 61 (4): 188–191 (in Czech, English summary).
Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2014): Recent artificial vineyard terraces as a refuge for rare and endangered spiders in a modern agricultural landscape. Ecol. Eng. 68: 133–142. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2014.03.030.
Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests.
Košulič O., Michalko R. & Hula V. (2016): Impact of canopy openness on spider communities: implications for conservation management of formerly coppiced oak forests. PLoS ONE 11 (2): e0148585. DOI: 10.1371/journal.pone.0148585.
Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic).
Košulič O., Nováková L. & Šťastná P. (2013): Epigeic spiders (Araneae) from the Malá Dohoda Quarry (Moravian Karst Protected Landscape Area, Czech Republic). Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun. 61 (3): 651–662. DOI: 10.11118/actaun201361030651.
Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator.
Košulič O., Vichitbandha P., Pung T. & Michalko R. (2018): Lethal and sublethal effects of Embelia ribes and two commercial pesticides on a generalist predator. J. Appl. Entomol. 142 (4): 428–436. DOI: 10.1111/jen.12488
Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy).
Koutecký D., Frouz J. & Hošťálková A. 2017: Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy). Interesting finding of Eresus sandaliatus Martini et Goetze, 1778 on Černocký vrch hill near Malá Černoc in Podbořany area (northwestern Bohemia). Sbor. Obl. muz. v Mostě, ř. přír. 38: 88–91 (in Czech, English abstract)
Evropští štíři rodu Euscorpius . Živa 39(4): 169-172.
Kovařík F. (1991): Evropští štíři rodu Euscorpius. Živa 39(4): 169-172.
Kubanští štíři. Živa 40(1););32-33.FFFFF
Kovařík F. (1992): Kubanští štíři. Živa 40(1););32-33.FFFFF
Buthus occitanus (Amoreuxi, 1789) and Orthochirus innesi Simon, 1910 (Scorpionidea: Buthidae) from Iraq. Čas. Nár. Mus., Řada přírod. 159(1-4): 90.
Kovařík F. (1992): Buthus occitanus (Amoreuxi, 1789) and Orthochirus innesi Simon, 1910 (Scorpionidea: Buthidae) from Iraq. Čas. Nár. Mus., Řada přírod. 159(1-4): 90.
A check list of scorpions (Arachnida);Scorpiones) in the collections of the Zoological Depertment, National Museum in Prague. Acta Soc. Zool. Bohemoslov. 56: 181-186.
Kovařík F. (1992): A check list of scorpions (Arachnida);Scorpiones) in the collections of the Zoological Depertment, National Museum in Prague. Acta Soc. Zool. Bohemoslov. 56: 181-186.
Two new species of the genus Scorpiops (Arachnida: Scorpiones: Vaejovidae) from south-east Asia. Acta Soc. Zool. Bohem. 57: 109-115.
Kovařík F. (1993): Two new species of the genus Scorpiops (Arachnida: Scorpiones: Vaejovidae) from south-east Asia. Acta Soc. Zool. Bohem. 57: 109-115.
The Fauna of Afghanistan IV);Scorpionida I. Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 78: 201-204.
Kovařík F. (1993): The Fauna of Afghanistan IV);Scorpionida I. Acta Mus. Moraviae, Sci. Nat. 78: 201-204.
Scorpiops irenae sp. n. from Nepal and Scorpiops hardwickei jendeki subsp. n. from Yunnan, China (Arachnida: Scorpionida: Vaejovidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 58 (1-2): 61-66.
Kovařík F. (1994): Scorpiops irenae sp. n. from Nepal and Scorpiops hardwickei jendeki subsp. n. from Yunnan, China (Arachnida: Scorpionida: Vaejovidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 58 (1-2): 61-66.
Isometrus zideki sp. n. from Malaysia and Indonesia, and a taxonomic position of Isometrus formosus , I. thurstoni and I. sankariensis (Arachnida: Scorpionida: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 58: 195-203.
Kovařík F. (1994): Isometrus zideki sp. n. from Malaysia and Indonesia, and a taxonomic position of Isometrus formosus, I. thurstoni and I. sankariensis (Arachnida: Scorpionida: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 58: 195-203.
Pandinus imperator in captivity. California Tarantula & Scorpion Society Nov/Dec/Jan 1994/1995: 5.
Kovařík F. (1995): Pandinus imperator in captivity. California Tarantula & Scorpion Society Nov/Dec/Jan 1994/1995: 5.
First report of Orthochirus innesi (Scorpionida: Buthidae) from Morocco. Klapalekiana 31: 19-21.
Kovařík F. (1995): First report of Orthochirus innesi (Scorpionida: Buthidae) from Morocco. Klapalekiana 31: 19-21.
Review of Scorpionida from Thailand with descriptions of Thaicharmus mahunkai gen. et sp. n. and Lychas krali sp. n. (Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 59: 187-207.
Kovařík F. (1995): Review of Scorpionida from Thailand with descriptions of Thaicharmus mahunkai gen. et sp. n. and Lychas krali sp. n. (Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 59: 187-207.
První nález bičovce v Turecku. The first finding of a whip scorpion in Turkey.
Kovařík F. (1996): První nález bičovce v Turecku. The first finding of a whip scorpion in Turkey. Živa 44: 178 (in Czech, English summary).
First report of Compsobuthus matthiesseni (Scorpiones: Buthidae) from Turkey. Klapalekiana 32: 53-55.
Kovařík F. (1996): First report of Compsobuthus matthiesseni (Scorpiones: Buthidae) from Turkey. Klapalekiana 32: 53-55.
Baloorthochirus becvari gen. et sp. n. from Pakistan, and taxonomic position of Orthochirus luteipes (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 60: 177-181.
Kovařík F. (1996): Baloorthochirus becvari gen. et sp. n. from Pakistan, and taxonomic position of Orthochirus luteipes (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 60: 177-181.
Afroisometrus gen. n. from Zimbabwe (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 35-37.
Kovařík F. (1997): Afroisometrus gen. n. from Zimbabwe (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 35-37.
Results of the Czech Biological Expedition to Iran. Part 2. Arachnida: Scorpiones with descriptions of Iranobuthus krali gen. n. et sp. n. and Hottentotta zagrosensis sp. n. (Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 39-52.
Kovařík F. (1997): Results of the Czech Biological Expedition to Iran. Part 2. Arachnida: Scorpiones with descriptions of Iranobuthus krali gen. n. et sp. n. and Hottentotta zagrosensis sp. n. (Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 39-52.
Isometrus (Reddyanus) kurkai sp. n. from Indonesia (Scorpiones, Buthidae). Čas. Nár. Mus. 166(1-4): 5-10.
Kovařík F. (1997): Isometrus (Reddyanus) kurkai sp. n. from Indonesia (Scorpiones, Buthidae). Čas. Nár. Mus. 166(1-4): 5-10.
Revision of the genera Lychas and Hemilychas , with descriptions of six new species (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 311-371.
Kovařík F. (1997): Revision of the genera Lychas and Hemilychas, with descriptions of six new species (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 311-371.
A check-list of scorpions (Arachnida) in the collections of the Hungarian Natural History Museum, Budapest. Annls Hist.-Nat. Mus. Natn. Hung. 89: 177-185.
Kovařík F. (1997): A check-list of scorpions (Arachnida) in the collections of the Hungarian Natural History Museum, Budapest. Annls Hist.-Nat. Mus. Natn. Hung. 89: 177-185.
Isometrus (Reddyanus) krasenskyi sp. n. from Indonesia and I. (R.) navaiae sp. n. from the Philippines (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 35-40.
Kovařík F. (1998): Isometrus (Reddyanus) krasenskyi sp. n. from Indonesia and I. (R.) navaiae sp. n. from the Philippines (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 35-40.
Three new genera and species of Scorpiones (Buthidae) from Somalia. Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 115-124.
Kovařík F. (1998): Three new genera and species of Scorpiones (Buthidae) from Somalia. Acta Soc. Zool. Bohem. 62: 115-124.
Štíři [ Scorpiones ]. Jihlava (Czech Republic): Publishing House “Madagaskar“, 176 pp. (in Czech).
Kovařík F. (1998): Štíři [Scorpiones]. Jihlava (Czech Republic): Publishing House “Madagaskar“, 176 pp. (in Czech).
Sklípkani [ Tarantulas ]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
Kovařík F. (1998): Sklípkani [Tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 120 pp. (in Czech).
Review of European scorpions, with a key to species. Serket 6(2): 38-44.
Kovařík F. (1999): Review of European scorpions, with a key to species. Serket 6(2): 38-44.
Hemibuthus kraepelini , a junior synonym of Hottentotta rugiscutis (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 291-293.
Kovařík F. (1999): Hemibuthus kraepelini, a junior synonym of Hottentotta rugiscutis (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 291-293.
New synonymies in the scorpion families Buthidae, Chactidae, and Ischnuridae. Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 463-466.
Kovařík F. (1999): New synonymies in the scorpion families Buthidae, Chactidae, and Ischnuridae. Acta Soc. Zool. Bohem. 63: 463-466.
The scorpions Heterometrus and Pandinus . Akvárium terárium 42(4): 45-48. (in Czech)
Kovařík F. (1999): The scorpions Heterometrus and Pandinus. Akvárium terárium 42(4): 45-48. (in Czech)
Venomousness of large scorpions. Akvárium terárium 42(4): 49. (in Czech)
Kovařík F. (1999): Venomousness of large scorpions. Akvárium terárium 42(4): 49. (in Czech)
Uroplectes planimanus (Karsch, 1879). Akvárium terárium 42(9): album. (in Czech)
Kovařík F. (1999): Uroplectes planimanus (Karsch, 1879). Akvárium terárium 42(9): album. (in Czech)
Cheloctonus jonesii (Pocock, 1892). Akvárium terárium 42(11): album. (in Czech)
Kovařík F. (1999): Cheloctonus jonesii (Pocock, 1892). Akvárium terárium 42(11): album. (in Czech)
Rearing of the scorpion Lychas scutilus . J. British Tarantula Soc. 15(4): 120-123.
Kovařík F. (2000): Rearing of the scorpion Lychas scutilus. J. British Tarantula Soc. 15(4): 120-123.
Pandinus (Pandinops) pococki sp. n. from Somalia, and Pandinus pugilator , a junior synonym of Pandinus (Pandinops) bellicosus comb. n. (Scorpiones, Scorpionidae). Serket 7(1): 1-7.
Kovařík F. (2000): Pandinus (Pandinops) pococki sp. n. from Somalia, and Pandinus pugilator, a junior synonym of Pandinus (Pandinops) bellicosus comb. n. (Scorpiones, Scorpionidae). Serket 7(1): 1-7.
First reports of Liocheles nigripes from Indonesia and Malaysia and Hormiops davidovi from Malaysia (Scorpiones: Ischnuridae). Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 57-64.
Kovařík F. (2000): First reports of Liocheles nigripes from Indonesia and Malaysia and Hormiops davidovi from Malaysia (Scorpiones: Ischnuridae). Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 57-64.
Cave Scorpions. J. British Tarantula Soc. 16(1): 21-22.
Kovařík F. (2000): Cave Scorpions. J. British Tarantula Soc. 16(1): 21-22.
Revision of family Scorpiopidae (Scorpiones), with descriptions of six new species. Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 153-201.
Kovařík F. (2000): Revision of family Scorpiopidae (Scorpiones), with descriptions of six new species. Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 153-201.
Revision of family Chaerilidae (Scorpiones), with descriptions of three new species. Serket 7(2): 38-77.
Kovařík F. (2000): Revision of family Chaerilidae (Scorpiones), with descriptions of three new species. Serket 7(2): 38-77.
Revision of Babycurus with descriptions of three new species (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 235-265.
Kovařík F. (2000): Revision of Babycurus with descriptions of three new species (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 64: 235-265.
Tityus ecuadorensis Kraepelin, 1896. Akvárium terárium 43(1): album. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Tityus ecuadorensis Kraepelin, 1896. Akvárium terárium 43(1): album. (in Czech)
Breeding of the scorpion Lychas scutilus . Akvárium terárium 43(1): 48-50. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Breeding of the scorpion Lychas scutilus. Akvárium terárium 43(1): 48-50. (in Czech)
Chaerilus rectimanus Pocock, 1899. Akvárium terárium 43(3): album. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Chaerilus rectimanus Pocock, 1899. Akvárium terárium 43(3): album. (in Czech)
Vaejovis mexicanus C. L. Koch, 1836. Akvárium terárium 43(5): album. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Vaejovis mexicanus C. L. Koch, 1836. Akvárium terárium 43(5): album. (in Czech)
Compsobuthus werneri (Birula, 1908). Akvárium terárium 43(7): album. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Compsobuthus werneri (Birula, 1908). Akvárium terárium 43(7): album. (in Czech)
The cavernicolous scorpion Belisarius xambeui . Akvárium terárium 43(8): 49-52. (in Czech)
Kovařík F. (2000): The cavernicolous scorpion Belisarius xambeui. Akvárium terárium 43(8): 49-52. (in Czech)
Opisthophthalmus latimanus C. L. Koch, 1841. Akvárium terárium 43(9): album. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Opisthophthalmus latimanus C. L. Koch, 1841. Akvárium terárium 43(9): album. (in Czech)
Teuthraustes cf . atramentarius Simon, 1879. Akvárium terárium 43(11): album. (in Czech)
Kovařík F. (2000): Teuthraustes cf. atramentarius Simon, 1879. Akvárium terárium 43(11): album. (in Czech)
European scorpions of the genus Euscorpius . Akvárium terárium 43(12): 53-58. (in Czech)
Kovařík F. (2000): European scorpions of the genus Euscorpius. Akvárium terárium 43(12): 53-58. (in Czech)
Catalog of the Scorpions of the World (1758-1998) by V. Fet, W. D. Sissom, G. Lowe, and M. Braunwalder (New York Entomological Society, 2000: pp. 690). Discussion and supplement for 1999 and part of 2000. Serket 7(3): 78-93.
Kovařík F. (2001): Catalog of the Scorpions of the World (1758-1998) by V. Fet, W. D. Sissom, G. Lowe, and M. Braunwalder (New York Entomological Society, 2000: pp. 690). Discussion and supplement for 1999 and part of 2000. Serket 7(3): 78-93.
Lanzatus somalicus gen. et sp. n. (Scorpiones: Buthidae) from Somalia. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 41-44.
Kovařík F. (2001): Lanzatus somalicus gen. et sp. n. (Scorpiones: Buthidae) from Somalia. Acta Soc. Zool. Bohem. 65: 41-44.
Iranobuthus krali Kovařík, 1997. Akvárium terárium 44(2): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Iranobuthus krali Kovařík, 1997. Akvárium terárium 44(2): 44. (in Czech)
Novelties in scorpions in the year 1999 and 2000. Akvárium terárium 44(2): 56-57. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Novelties in scorpions in the year 1999 and 2000. Akvárium terárium 44(2): 56-57. (in Czech)
Babycurus jacksoni (Pocock, 1890). Akvárium terárium 44(4): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Babycurus jacksoni (Pocock, 1890). Akvárium terárium 44(4): 43. (in Czech)
Uroplectes olivaceus Pocock, 1896. Akvárium terárium 44(6): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Uroplectes olivaceus Pocock, 1896. Akvárium terárium 44(6): 43. (in Czech)
Scorpions of the genus Tityus . Akvárium terárium 44(7): 56-59. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Scorpions of the genus Tityus. Akvárium terárium 44(7): 56-59. (in Czech)
Hottentotta scaber (Ehrenberg, 1828). Akvárium terárium 44(8): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Hottentotta scaber (Ehrenberg, 1828). Akvárium terárium 44(8): 44. (in Czech)
Hadruroides maculatus (Thorell, 1876). Akvárium terárium 44(10): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Hadruroides maculatus (Thorell, 1876). Akvárium terárium 44(10): 43. (in Czech)
Butheoloides maroccanus Hirst, 1925. Akvárium terárium 44(11): 45. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Butheoloides maroccanus Hirst, 1925. Akvárium terárium 44(11): 45. (in Czech)
Breeding of the scorpion Uroplectes formosus . Akvárium terárium 44(11): 60-62. (in Czech)
Kovařík F. (2001): Breeding of the scorpion Uroplectes formosus. Akvárium terárium 44(11): 60-62. (in Czech)
Chov sklípkanů.
Kovařík F. (2001): Chov sklípkanů [Rearing tarantulas]. Madagaskar, Jihlava, 112 pp. (in Czech).
A checklist of scorpions (Arachnida) in the collection of the Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany. Serket 8(1): 1-23.
Kovařík F. (2002): A checklist of scorpions (Arachnida) in the collection of the Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main, Germany. Serket 8(1): 1-23.
The provenance of Lychas buchari Kovařík, 1997 (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 291-292.
Kovařík F. (2002): The provenance of Lychas buchari Kovařík, 1997 (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 66: 291-292.
Comments on the etablishment of the new name Liochelidae Fet & Bechly, 2001 (Arachnida, Scorpiones) as a substitute for Ischnuridae Simon, 1879. Bull. Zool. Nomen. 59(1): 38.
Kovařík F. (2002): Comments on the etablishment of the new name Liochelidae Fet & Bechly, 2001 (Arachnida, Scorpiones) as a substitute for Ischnuridae Simon, 1879. Bull. Zool. Nomen. 59(1): 38.
Mesobuthus martensii (Karsch, 1879). Akvárium terárium 45(2): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Mesobuthus martensii (Karsch, 1879). Akvárium terárium 45(2): 44. (in Czech)
Bothriurus burmeisteri Kraepelin, 1894. Akvárium terárium 45(4): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Bothriurus burmeisteri Kraepelin, 1894. Akvárium terárium 45(4): 44. (in Czech)
Novelties in scorpions in the year 2000. Akvárium terárium 45(4): 55-61. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Novelties in scorpions in the year 2000. Akvárium terárium 45(4): 55-61. (in Czech)
Buthus atlantis Pocock, 1889. Akvárium terárium 45(6): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Buthus atlantis Pocock, 1889. Akvárium terárium 45(6): 44. (in Czech)
The northernmost distribution of scorpions. Akvárium terárium 45(6): 68-69. (in Czech)
Kovařík F. (2002): The northernmost distribution of scorpions. Akvárium terárium 45(6): 68-69. (in Czech)
The male of the scorpion Liocheles australasiae . Akvárium terárium 45(7): 53-4. (in Czech)
Kovařík F. (2002): The male of the scorpion Liocheles australasiae. Akvárium terárium 45(7): 53-4. (in Czech)
Opisthacanthus elatus (Gervais, 1843). Akvárium terárium 45(8): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Opisthacanthus elatus (Gervais, 1843). Akvárium terárium 45(8): 44. (in Czech)
Scorpions of the genus Androctonus . Akvárium terárium 45(8): 56-60. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Scorpions of the genus Androctonus. Akvárium terárium 45(8): 56-60. (in Czech)
Tarantulas and scorpions of Ghana. Akvárium terárium 45(9): 56-61. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Tarantulas and scorpions of Ghana. Akvárium terárium 45(9): 56-61. (in Czech)
Centruroides chamulaensis Hoffmann, 1932. Akvárium terárium 45(10): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Centruroides chamulaensis Hoffmann, 1932. Akvárium terárium 45(10): 43. (in Czech)
The scorpion population in Bohemia.
Kovařík F. (2002): The scorpion population in Bohemia. Vesmír 81(10): 596. (in Czech)
Scorpions of the genus Opistophthalmus . Akvárium terárium 45(11): 56-59. (in Czech)
Kovařík F. (2002): Scorpions of the genus Opistophthalmus. Akvárium terárium 45(11): 56-59. (in Czech)
Eight new species of Compsobuthus Vachon, 1949 from Africa and Asia (Scorpiones: Buthidae). Serket 8(3): 87-112.
Kovařík F. (2003): Eight new species of Compsobuthus Vachon, 1949 from Africa and Asia (Scorpiones: Buthidae). Serket 8(3): 87-112.
Butheoloides cimrmani sp. n. from Ghana (Scorpiones: Buthidae). Serket 8(3): 125-127.
Kovařík F. (2003): Butheoloides cimrmani sp. n. from Ghana (Scorpiones: Buthidae). Serket 8(3): 125-127.
Scorpions of Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Somalia (Arachnida: Scorpiones), with a key and descriptions of three new species. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 133-159.
Kovařík F. (2003): Scorpions of Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Somalia (Arachnida: Scorpiones), with a key and descriptions of three new species. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 133-159.
A review of the genus Isometrus Ehrenberg, 1828 (Scorpiones: Buthidae) with descriptions of four new species from Asia and Australia Euscorpius 10: 1-19.
Kovařík F. (2003): A review of the genus Isometrus Ehrenberg, 1828 (Scorpiones: Buthidae) with descriptions of four new species from Asia and Australia Euscorpius 10: 1-19.
Parabuthus leiosoma (Ehrenberg, 1828) – štír žlutočerný. Akvárium terárium 46(1): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Parabuthus leiosoma (Ehrenberg, 1828) – štír žlutočerný. Akvárium terárium 46(1): 43. (in Czech)
Breeding of the scorpion of the genus Opisthacanthus . Akvárium terárium 46(1): 56-60. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Breeding of the scorpion of the genus Opisthacanthus. Akvárium terárium 46(1): 56-60. (in Czech)
Pandinus cavimanus (Pocock, 1888). Akvárium terárium 46(3): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Pandinus cavimanus (Pocock, 1888). Akvárium terárium 46(3): 43. (in Czech)
Novelties in scorpions in the year 2001. Akvárium terárium 46(4): 56-61. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Novelties in scorpions in the year 2001. Akvárium terárium 46(4): 56-61. (in Czech)
Chaerilus variegatus (Simon, 1877). Akvárium terárium 46(5): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Chaerilus variegatus (Simon, 1877). Akvárium terárium 46(5): 44. (in Czech)
Isometrus basilicus Karsch, 1879. Akvárium terárium 46(7): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Isometrus basilicus Karsch, 1879. Akvárium terárium 46(7): 43. (in Czech)
Scorpions of the genus Hadogenes . Akvárium terárium 46(8): 56-60. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Scorpions of the genus Hadogenes. Akvárium terárium 46(8): 56-60. (in Czech)
Opistophthalmus boehmi (Kraepelin, 1896). Akvárium terárium 46(9): 44 (in Czech)
Kovařík F. (2003): Opistophthalmus boehmi (Kraepelin, 1896). Akvárium terárium 46(9): 44 (in Czech)
Diplocentrus whitei (Gervais, 1843). Akvárium terárium 46(11): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Diplocentrus whitei (Gervais, 1843). Akvárium terárium 46(11): 44. (in Czech)
Anomaly in scorpions. Akvárium terárium 46(11): 60-61. (in Czech)
Kovařík F. (2003): Anomaly in scorpions. Akvárium terárium 46(11): 60-61. (in Czech)
Parabuthus cimrmani sp. nov. from Somalia (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 68: 15-19.
Kovařík F. (2004): Parabuthus cimrmani sp. nov. from Somalia (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 68: 15-19.
A review of the genus Heterometrus Ehrenberg, 1828, with descriptions of seven new species (Scorpiones, Scorpionidae). Euscorpius 15: 1-60.
Kovařík F. (2004): A review of the genus Heterometrus Ehrenberg, 1828, with descriptions of seven new species (Scorpiones, Scorpionidae). Euscorpius 15: 1-60.
Revision and taxonomic position of genera Afghanorthochirus Lourenço & Vachon, Baloorthochirus Kovařík, Butheolus Simon, Nanobuthus Pocock, Orthochiroides Kovařík, Pakistanorthochirus Lourenço, and
Kovařík F. (2004): Revision and taxonomic position of genera Afghanorthochirus Lourenço & Vachon, Baloorthochirus Kovařík, Butheolus Simon, Nanobuthus Pocock, Orthochiroides Kovařík, Pakistanorthochirus Lourenço, and Asian Orthochirus Karsch, with descriptions of twelve new species (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 16: 1-33.
Euscorpiops kubani sp. nov. from Laos (Scorpiones, Euscorpiidae, Scorpiopinae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 89: 13-18.
Kovařík F. (2004): Euscorpiops kubani sp. nov. from Laos (Scorpiones, Euscorpiidae, Scorpiopinae). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno) 89: 13-18.
Uroplectes chubbi Hirst, 1911. Akvárium terárium 47(1): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Uroplectes chubbi Hirst, 1911. Akvárium terárium 47(1): 44. (in Czech)
Štíři rodu Isometrus . (Scorpions of the genus Isometrus). Akvárium terárium 47(1): 56-61. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Štíři rodu Isometrus. (Scorpions of the genus Isometrus). Akvárium terárium 47(1): 56-61. (in Czech)
Pandinus magrettii Borelli, 1901. Akvárium terárium 47(3): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Pandinus magrettii Borelli, 1901. Akvárium terárium 47(3): 43. (in Czech)
Co nového u štírů v roce 2002. Akvárium terárium 47(4): 57-62. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Co nového u štírů v roce 2002. Akvárium terárium 47(4): 57-62. (in Czech)
Odontobuthus doriae (Thorell, 1876). Akvárium terárium 47(5): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Odontobuthus doriae (Thorell, 1876). Akvárium terárium 47(5): 44. (in Czech)
Lychas obsti Kraepelin, 1913. Akvárium terárium 47(7): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Lychas obsti Kraepelin, 1913. Akvárium terárium 47(7): 44. (in Czech)
Štíři rodu Parabuthus . Akvárium terárium 47(7): 56-59. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Štíři rodu Parabuthus. Akvárium terárium 47(7): 56-59. (in Czech)
Štíři Jižní Ameriky. Akvárium terárium 47(8): 56-60. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Štíři Jižní Ameriky. Akvárium terárium 47(8): 56-60. (in Czech)
Opistophthalmus wahlbergii (Thorell, 1876). Akvárium terárium 47(9): 44. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Opistophthalmus wahlbergii (Thorell, 1876). Akvárium terárium 47(9): 44. (in Czech)
Uroplectes flavoviridis Peters, 1862. Akvárium terárium 47(11): 43. (in Czech)
Kovařík F. (2004): Uroplectes flavoviridis Peters, 1862. Akvárium terárium 47(11): 43. (in Czech)
Chaerilus pictus (Pocock, 1890). Akva Tera Fórum 1(1): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Chaerilus pictus (Pocock, 1890). Akva Tera Fórum 1(1): 55. (in Czech)
Odchov štíra Babycurus jacksoni . Akva Tera Fórum 1(2): 58-62. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Odchov štíra Babycurus jacksoni. Akva Tera Fórum 1(2): 58-62. (in Czech)
Co nového u štírù v roce 2003. Akva Tera Fórum 1(3): 62-66. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Co nového u štírù v roce 2003. Akva Tera Fórum 1(3): 62-66. (in Czech)
Heterometrus cimrmani Kovařík, 2004. Akva Tera Fórum 1(3): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Heterometrus cimrmani Kovařík, 2004. Akva Tera Fórum 1(3): 55. (in Czech)
Arachnolog Lodovico Di Caporiacco. Akva Tera Fórum 1(4): 9. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Arachnolog Lodovico Di Caporiacco. Akva Tera Fórum 1(4): 9. (in Czech)
Nebo hierichonticus (Simon, 1872). Akva Tera Fórum 1(5): 56. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Nebo hierichonticus (Simon, 1872). Akva Tera Fórum 1(5): 56. (in Czech)
Odchov štíra Vaejovis variegatus . Akva Tera Fórum 1(6): 58-61. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Odchov štíra Vaejovis variegatus. Akva Tera Fórum 1(6): 58-61. (in Czech)
Brotheas granulatus Simon, 1877. Akva Tera Fórum 1(7): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Brotheas granulatus Simon, 1877. Akva Tera Fórum 1(7): 55. (in Czech)
Iurus dufoureius (Brullé, 1832). Akva Tera Fórum 1(9): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Iurus dufoureius (Brullé, 1832). Akva Tera Fórum 1(9): 55. (in Czech)
Two new species of the genus Chaerilus Simon, 1877 from Malaysia (Scorpiones: Chaerilidae). Euscorpius 26: 1-7.
Kovařík F. (2005): Two new species of the genus Chaerilus Simon, 1877 from Malaysia (Scorpiones: Chaerilidae). Euscorpius 26: 1-7.
Three new species of the genera Euscorpiops Vachon, 1980 and Scorpiops Peters, 1861 from Asia (Scorpiones: Euscorpiidae, Scorpiopinae). Euscorpius 27: 1-10.
Kovařík F. (2005): Three new species of the genera Euscorpiops Vachon, 1980 and Scorpiops Peters, 1861 from Asia (Scorpiones: Euscorpiidae, Scorpiopinae). Euscorpius 27: 1-10.
Taxonomic position of species of the genus Buthacus Birula, 1908 described by Ehrenberg and Lourenço, and description of a new species (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 28: 1-13.
Kovařík F. (2005): Taxonomic position of species of the genus Buthacus Birula, 1908 described by Ehrenberg and Lourenço, and description of a new species (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 28: 1-13.
Hormiops davidovi Fage, 1933. Akva Tera Fórum 1(10): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Hormiops davidovi Fage, 1933. Akva Tera Fórum 1(10): 55. (in Czech)
Nový druh štíra Tityus kaderkai sp. n. v teráriu. Akva Tera Fórum 1(11): 58-61. (in Czech)
Kovařík F. (2005): Nový druh štíra Tityus kaderkai sp. n. v teráriu. Akva Tera Fórum 1(11): 58-61. (in Czech)
Review of Tunisian species of the genus Buthus with descriptions of two new species and a discussion of Ehrenberg´s types (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 34: 1-16.
Kovařík F. (2006): Review of Tunisian species of the genus Buthus with descriptions of two new species and a discussion of Ehrenberg´s types (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 34: 1-16.
Heterometrus fulvipes (C.L. Koch, 1837). Akva Tera Fórum 2(1): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Heterometrus fulvipes (C.L. Koch, 1837). Akva Tera Fórum 2(1): 55. (in Czech)
Opakovaný odchov štíra Lychas mucronatus.
Kovařík F. (2006): Opakovaný odchov štíra Lychas mucronatus. Akva Tera Fórum 2(1): 58-59. (in Czech)
Isometrus maculatus (De Geer, 1778). Akva Tera Fórum 2(3): 56. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Isometrus maculatus (De Geer, 1778). Akva Tera Fórum 2(3): 56. (in Czech)
Co nového u štírů v roce 2004. Akva Tera Fórum 2(3): 58-62. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Co nového u štírů v roce 2004. Akva Tera Fórum 2(3): 58-62. (in Czech)
Odontobuthus odonturus (Pocock, 1897). Akva Tera Fórum 2(5): 56. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Odontobuthus odonturus (Pocock, 1897). Akva Tera Fórum 2(5): 56. (in Czech)
Dasyscorpiops grandjeani Vachon, 1974. Akva Tera Fórum 2(7): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Dasyscorpiops grandjeani Vachon, 1974. Akva Tera Fórum 2(7): 55. (in Czech)
Vzácný štír Hormiops davidovi v teráriu. Akva Tera Fórum 2(7): 59-61. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Vzácný štír Hormiops davidovi v teráriu. Akva Tera Fórum 2(7): 59-61. (in Czech)
Euscorpius candiota (Birula, 1903). Akva Tera Fórum 2(9): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Euscorpius candiota (Birula, 1903). Akva Tera Fórum 2(9): 55. (in Czech)
Babycurus gigas (Kraepelin, 1896). Akva Tera Fórum 2(10): 55. (in Czech)
Kovařík F. (2006): Babycurus gigas (Kraepelin, 1896). Akva Tera Fórum 2(10): 55. (in Czech)
Nový druh štíra Ananteris terueli sp. n. v teráriu [ Ananteris terueli sp. n. from Bolivia (Scorpiones: Buthidae).]. Akva Tera Fórum 2(10): 60-63. (in Czech and English)
Kovařík F. (2006): Nový druh štíra Ananteris terueli sp. n. v teráriu [Ananteris terueli sp. n. from Bolivia (Scorpiones: Buthidae).]. Akva Tera Fórum 2(10): 60-63. (in Czech and English)
Štír Opisthacanthus validus. Tera Forum 3(1): 38-42. (in Czech)
Kovařík F. (2007): Štír Opisthacanthus validus. Tera Forum 3(1): 38-42. (in Czech)
Chov štíra Odonturus dentatus . Tera Forum 3(3): 20-23. (in Czech)
Kovařík F. (2007): Chov štíra Odonturus dentatus. Tera Forum 3(3): 20-23. (in Czech)
Štíři rodu Rhopalurus v teráriu. Akvárium-Terárium 50(2): 64-65. (in Czech)
Kovařík F. (2007): Štíři rodu Rhopalurus v teráriu. Akvárium-Terárium 50(2): 64-65. (in Czech)
Description of Tityus mraceki sp. n. from Colombia and synonymization of T. meridanus González-Sponga, 1981 with T. nematochirus Mello-Leitão, 1941 (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 54: 1-7.
Kovařík F. (2007): Description of Tityus mraceki sp. n. from Colombia and synonymization of T. meridanus González-Sponga, 1981 with T. nematochirus Mello-Leitão, 1941 (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 54: 1-7.
A revision of the genus Hottentotta Birula, 1908, with descriptions of four new species (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 58: 1-107.
Kovařík F. (2007): A revision of the genus Hottentotta Birula, 1908, with descriptions of four new species (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 58: 1-107.
Leiurus nasheri sp. nov. from Yemen (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 71: 137-141.
Kovařík F. (2007): Leiurus nasheri sp. nov. from Yemen (Scorpiones: Buthidae). Acta Soc. Zool. Bohem. 71: 137-141.
The presence of Chaerilus chapmani Vachon & Lourenço, 1985 (Scorpiones: Chaerilidae) on the Palawan Island (Philippines). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa , 43: 495-496.
Kovařík F. (2008): The presence of Chaerilus chapmani Vachon & Lourenço, 1985 (Scorpiones: Chaerilidae) on the Palawan Island (Philippines). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 43: 495-496.
Breeding of scorpions of the genus Lychas C. L. Koch, 1845. Akvárium Terárium 52(1): 67-69. (in Czech)
Kovařík F. (2009): Breeding of scorpions of the genus Lychas C. L. Koch, 1845. Akvárium Terárium 52(1): 67-69. (in Czech)
Illustrated catalog of scorpions. Part I. Introductory remarks; keys to families and genera; subfamily Scorpioninae with keys to Heterometrus and Pandinus species. Clairon Production, Prague, 170 pp.
Kovařík F. (2009): Illustrated catalog of scorpions. Part I. Introductory remarks; keys to families and genera; subfamily Scorpioninae with keys to Heterometrus and Pandinus species. Clairon Production, Prague, 170 pp.
Buthus awashensis sp. n. from Ethiopia (Scorpiones, Buthidae).
Kovařík F. (2011a): Buthus awashensis sp. n. from Ethiopia (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 128: 1–6.
A review of the subgenus Pandinus Thorell, 1876 with descriptions of two new species from Uganda and Ethiopia (Scorpiones, Scorpionidae).
Kovařík F. (2011b): A review of the subgenus Pandinus Thorell, 1876 with descriptions of two new species from Uganda and Ethiopia (Scorpiones, Scorpionidae). Euscorpius 129: 1–18.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida, Scorpiones). Part XIV. Hottentotta somalicus sp. n. (Buthidae) from Somalia. Euscorpius 256: 1–8.
Kovařík F. (2018): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida, Scorpiones). Part XIV. Hottentotta somalicus sp. n. (Buthidae) from Somalia. Euscorpius 256: 1–8.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida, Scorpiones). Part XVI. Compsobuthus maidensis sp. n. (Buthidae) from Somaliland. Euscorpius 260: 1–11.
Kovařík F. (2018): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida, Scorpiones). Part XVI. Compsobuthus maidensis sp. n. (Buthidae) from Somaliland. Euscorpius 260: 1–11.
A new scorpion species from Kenya, Gint childsi sp. n. (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 266: 1–9.
Kovařík F. (2018): A new scorpion species from Kenya, Gint childsi sp. n. (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 266: 1–9.
Notes on the genera Buthacus, Compsobuthus, and Lanzatus with several synonymies and corrections of published characters (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 269: 1–12.
Kovařík F. (2018): Notes on the genera Buthacus, Compsobuthus, and Lanzatus with several synonymies and corrections of published characters (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 269: 1–12.
Compsobuthus sindicus sp. n. from Pakistan (Scorpiones: Buthidae).
Kovařík F. & Ahmed Z. (2011): Compsobuthus sindicus sp. n. from Pakistan (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 108: 1–3.
Hemiscorpius novaki sp. n. from Somaliland (Scorpiones: Hemiscorpiidae).
Kovařík F. & Mazuch T. (2011): Hemiscorpius novaki sp. n. from Somaliland (Scorpiones: Hemiscorpiidae). Euscorpius 126: 1–9.
First report of Amblypygi (Charinidae: Charinus ioanniticus) from Turkey. První zpráva o bičovci Charinus ioanniticus (Amblypygi: Charinidae) z Turecka.
Kovařík F. & Vlasta D. (1996): First report of Amblypygi (Charinidae: Charinus ioanniticus) from Turkey. První zpráva o bičovci Charinus ioanniticus (Amblypygi: Charinidae) z Turecka. Klapalekiana 32: 57–58.
Two new species of the genus Compsobuthus Vachon, 1949 from Afghanistan and Pakistan (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 53 : 1-6.
Kovařík F. & Ahmed Z. (2007): Two new species of the genus Compsobuthus Vachon, 1949 from Afghanistan and Pakistan (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 53 : 1-6.
Three new species of the genus Scorpiops Peters, 1861 (Scorpiones: Euscorpiidae: Scorpiopinae) from Pakistan. Euscorpius 88: 1-11.
Kovařík F. & Ahmed Z. (2009): Three new species of the genus Scorpiops Peters, 1861 (Scorpiones: Euscorpiidae: Scorpiopinae) from Pakistan. Euscorpius 88: 1-11.
Scorpion Euscorpius (Euscorpius) tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae) in central Bohemia. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 189-192.
Kovařík F. & Fet V. (2003): Scorpion Euscorpius (Euscorpius) tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae) in central Bohemia. Acta Soc. Zool. Bohem. 67: 189-192.
Taxonomic position of the genus Simonoides Vachon et Farzanpay, 1987, and description of a new species of Orthochirus Karsch from Iran (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 38: 1-10.
Kovařík F. & Fet V. (2006): Taxonomic position of the genus Simonoides Vachon et Farzanpay, 1987, and description of a new species of Orthochirus Karsch from Iran (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 38: 1-10.
Taxonomic position of the genus Sassanidotus Farzanpay, 1987 (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 39: 1-9.
Kovařík F. & Fet V. (2006): Taxonomic position of the genus Sassanidotus Farzanpay, 1987 (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 39: 1-9.
Štíři – obyvatelé dávných moří. Vesmír 72(1): 38-44.
Kovařík F. & Král J. (1993): Štíři – obyvatelé dávných moří. Vesmír 72(1): 38-44.
Cataloghi del Museo di Storia Naturale dell´Università di Firenze – sezione di zoologia «La Specola» XXII. Arachnida Scorpiones. Tipi. Addenda (1998-2004) e checklist della collezione (Euscorpiinae esclusi). Atti della Società Toscana di
Kovařík F. & Whitman S. (2005): Cataloghi del Museo di Storia Naturale dell´Università di Firenze – sezione di zoologia «La Specola» XXII. Arachnida Scorpiones. Tipi. Addenda (1998-2004) e checklist della collezione (Euscorpiinae esclusi). Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, serie B, 111 (2004): 103-119.
Etudes on Iurids, III. Revision of the genus Iurus Thorell, 1876 (Scorpiones: Iuridae), with a description of two new species from Turkey.
Kovařík F., Fet V., Soleglad M. E. & Yağmur E. A. (2010): Etudes on Iurids, III. Revision of the genus Iurus Thorell, 1876 (Scorpiones: Iuridae), with a description of two new species from Turkey. Euscorpius 95: 1-212.
Do Tuniska nejen za štíry. Akva Tera Fórum 1(1): 76-80. (in Czech)
Kovařík F., Kabátek P., & Mazuch T. (2005): Do Tuniska nejen za štíry. Akva Tera Fórum 1(1): 76-80. (in Czech)
Review of the genus Babycurus Karsch, 1886 (Arachnida, Scorpiones, Buthidae), with descriptions of Barbaracurus gen. n. and two new species from Oman and Yemen. Euscorpius 267: 1–41.
Kovařík F., Lowe G. & Šťáhlavský F. (2018): Review of the genus Babycurus Karsch, 1886 (Arachnida, Scorpiones, Buthidae), with descriptions of Barbaracurus gen. n. and two new species from Oman and Yemen. Euscorpius 267: 1–41.
Three new Chaerilus from Malaysia (Tioman Island) and Thailand (Scorpiones: Chaerilidae), with a review of C. cimrmani, C. sejnai, and C. tichyi. Euscorpius 268: 1–27.
Kovařík F., Lowe G. & Šťáhlavský F. (2018): Three new Chaerilus from Malaysia (Tioman Island) and Thailand (Scorpiones: Chaerilidae), with a review of C. cimrmani, C. sejnai, and C. tichyi. Euscorpius 268: 1–27.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida, Scorpiones). Part XVII. Revision of Neobuthus, with description of seven new species from Ethiopia, Kenya and Somaliland (Buthidae). Euscorpius 271: 1–82.
Kovařík F., Lowe G., Awale A. I., Elmi H. Sh A. & Hurre A. A. (2018): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida, Scorpiones). Part XVII. Revision of Neobuthus, with description of seven new species from Ethiopia, Kenya and Somaliland (Buthidae). Euscorpius 271: 1–82.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XV. Review of the genus Gint Kovařík et al., 2013, with description of three new species from Somaliland (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 258: 1–41.
Kovařík F., Lowe G., Just P., Awale A. I., Elmi H. S. A. & Šťáhlavský F. (2018): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XV. Review of the genus Gint Kovařík et al., 2013, with description of three new species from Somaliland (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 258: 1–41.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XII. Pandinurus hangarale sp. n. (Scorpionidae) from Somaliland and a review of type locality and true distribution of Pandinurus smithi (Pocock, 1897). Euscorpius 253: 1–18.
Kovařík F., Lowe G., Mazuch T., Awale A. I., Štundlová J. & Šťáhlavský F. (2017): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XII. Pandinurus hangarale sp. n. (Scorpionidae) from Somaliland and a review of type locality and true distribution of Pandinurus smithi (Pocock, 1897). Euscorpius 253: 1–18.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XIII. Review of Pandinops hawkeri, P. peeli, P. platycheles, and P. pugilator (Scorpionidae). Euscorpius 254: 1–20.
Kovařík F., Lowe G., Mazuch T., Awale A. I., Štundlová J. & Šťáhlavský F. (2017): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XIII. Review of Pandinops hawkeri, P. peeli, P. platycheles, and P. pugilator (Scorpionidae). Euscorpius 254: 1–20.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XI. Pandinurus kmoniceki sp. n. (Scorpionidae) from Somaliland. Euscorpius 243: 1–14.
Kovařík F., Lowe G., Mazuch T., Plíšková J. & Šťáhlavský F. (2017): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part XI. Pandinurus kmoniceki sp. n. (Scorpionidae) from Somaliland. Euscorpius 243: 1–14.
Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part X. Pandiborellius comb. n. and Pandinurus (Scorpionidae) with description of four new species from Eritrea and Ethiopia, and review of Pandinus sensu lato taxonomy. Euscorpius 238: 1–103.
Kovařík F., Lowe G., Soleglad M. E. & Plíšková P. (2017): Scorpions of the Horn of Africa (Arachnida: Scorpiones). Part X. Pandiborellius comb. n. and Pandinurus (Scorpionidae) with description of four new species from Eritrea and Ethiopia, and review of Pandinus sensu lato taxonomy. Euscorpius 238: 1–103.
Hemiscorpius shahii sp. n. from Iran (Scorpiones, Hemiscorpiidae). Euscorpius 249: 1–9.
Kovařík F., Navidpour S. & Soleglad M. E. (2017): Hemiscorpius shahii sp. n. from Iran (Scorpiones, Hemiscorpiidae). Euscorpius 249: 1–9.
Scorpions of Sri Lanka (Arachnida, Scorpiones). Part II. Family Hormuridae. Euscorpius 258: 1–5.
Kovařík F., Ranawana K. B., Jayarathne V. A. S., Karunarathna S. & Ullrich A. (2018): Scorpions of Sri Lanka (Arachnida, Scorpiones). Part II. Family Hormuridae. Euscorpius 258: 1–5.
A new species of scorpion in the Charmus group from India (Scorpiones: Buthidae).
Kovařík F., Soleglad M. E. & Fet V. (2007): A new species of scorpion in the "Charmus" group from India (Scorpiones: Buthidae). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa 40 : 201-209.
Tityus ythieri Lourenço, 2007 is a synonym of Tityus magnimanus Pocock , 1897 (Scorpiones: Buthidae): a combined approach using morphology, hybridization experiments, chromosomes, and mitochondrial DNA. Euscorpius 77: 1-12.
Kovařík F., Šťáhlavský F., Kořínková T., Král J. & Ende T. van der (2009): Tityus ythieri Lourenço, 2007 is a synonym of Tityus magnimanus Pocock, 1897 (Scorpiones: Buthidae): a combined approach using morphology, hybridization experiments, chromosomes, and mitochondrial DNA. Euscorpius 77: 1-12.
Microananteroides mariachiarae Rossi et Lourenço, 2015 is a junior synonym of Akentrobuthus atakora Vignoli et Prendini, 2008 (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 246: 1–7.
Kovařík F., Teruel R. & Lowe G. (2017): Microananteroides mariachiarae Rossi et Lourenço, 2015 is a junior synonym of Akentrobuthus atakora Vignoli et Prendini, 2008 (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 246: 1–7.
Two new Hottentotta species from Iran, with a review of Hottentotta saulcyi (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 265: 1–14.
Kovařík F., Yağmur E. A. & Moradi M. (2018): Two new Hottentotta species from Iran, with a review of Hottentotta saulcyi (Scorpiones, Buthidae). Euscorpius 265: 1–14.
On two subspecies of Mesobuthus eupeus (C. L. Koch, 1839) in Turkey (Scorpiones: Buthidae).
Kovařík F., Yağmur E. A., Fet V. & Navidpour S. (2011): On two subspecies of Mesobuthus eupeus (C. L. Koch, 1839) in Turkey (Scorpiones: Buthidae). Euscorpius 109: 1–15.
The food of young house martins ( Delichon urbica ) in the Krkonoše Mountains. Zoologické listy 24: 149–162.
Kožená I. (1975): The food of young house martins ( Delichon urbica) in the Krkonoše Mountains. Zoologické listy24: 149–162.
The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Euro
Krajča A. & Svatoň J. (1999): The epigeic spider fauna (Araneae) in meadow, forest-steppe and forest ecosystems of the National Nature Reserve Rozsutec in Malá Fatra Mts. (Slovakia) in comparison 1972–73 and 1996–98. In Tajovský K. & Pižl V. (eds), Soil Zoology in Central Europe. Institute of Soil Biology, České Budějovice, pp. 169–176.
Výskyt druhu Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) v Českom krase (Česká republika).
Krajčovičová K (2012): Výskyt druhu Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) v Českom krase (Česká republika) [Occurrence of Allochernes peregrinus Lohmander, 1939 (Pseudoscorpiones: Chernetidae) in Bohemian Karst (Czech Republic)]. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 109–110 (in Slovak).
First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania.
Krajčovičová K., Tamutis V., Ivinskis P., Machač O. & Christophoryová J. (2018): First records of pseudoscorpions (Arachnida: Pseudoscorpiones) from Lithuania. Entomol. Fenn. 29: 49–53.
Přehled cytogenetiky pavoukovců. Biologické listy 59 (4): 282–306.
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců. Biologické listy 59 (4): 282–306.
Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy 59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců [Review of arachnid cytogenetics]. Biologické listy59: 282–306 (in Czech, Englishsummary).
The karyotype of Argyroneta aquatica and basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology . Muséum d’histoire naturelle, Genè
Král J. (1995a): The karyotype of Argyroneta aquaticaand basic scheme of the karyotype evolution in the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea. In Abstracts of the XIIIth International Congress of Arachnology. Muséum d’histoire naturelle, Genève, p. 27.
The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Král J. (1995b): The karyotype studies in central Europe’s species of the superfamilies Amaurobioidea and Dictynoidea (Araneida). In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 224.
Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems.
Král J. (2007): Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica (Araneae: Agelenidae) indicates unique structureof the spider sex chromosome systems. Chromosome Research 15: 863–879.
Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Král J., Dulíková L., Kořínková T., Musilová J., Vítková M., Hedin M., Henriques S. S. & Haddad C. R. (2010): Evolution of the karyotype and sex chromosome systems in mesothelid and mygolomorph spiders. In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 227–229.
Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of t
Král J., Kořínková T. & Forman M. (2011): Origin of spider sex chromosomes: lessons from meiosis of entelegynes and mygalomorphs. In: Lubin et al. (eds), 26th European Congress of Arachnology, Israel 2011, Program and Abstract Book, 4–8 September 2011. Ben-Gurion University of the Negev, Israel, p. 37.
Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Král J., Kořínková T., Forman M. & Krkavcová L. (2011): Insights into the meiotic behavior and evolution of multiple sex chromosome system in spiders. Cytogenet. Genome Res. 133 (1): 43–66.
Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae).
Král J., Kořínková T., Krkavcová L., Musilová J., Forman M., Ávila Herrera I. M., Haddad C. R., Vítková M., Henriques S., Palacios Vargas J. G. & Hedin M. (2013): Evolution of karyotype, sex chromosomes, and meiosis in mygalomorph spiders (Araneae: Mygalomorphae). Biol. J. Linn. Soc. 109: 377–408. DOI: 10.1111/bij.12056.
The first karyotype study in palpigrades, a primitive order of arachnids (Arachnida: Palpigradi).
Král J., Kováč Ľ., Šťáhlavský F., Lonský P., Ľuptáčik P (2008): The first karyotype study in palpigrades, a primitive order of arachnids (Arachnida: Palpigradi). Genetica 134: 79–87.
Evolution of the karyotypeand sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Král J., Musilová J., Šťáhlavský F., Řezáč M., Akan Z., Edwards R. L., Coyle F. A. & Ribera C. A. (2006): Evolution of the karyotypeand sex chromosome systems in basal clades of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). Chromosome Research 14: 859–880.
Evolution of holocentric chromosomes and X 1 X 2 Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congres
Král J., Pastuchová M., Musilová J., Kořínková T., Řezáč M., Vítková M., Huber B. A. & Haddad C. R. (2010): Evolution of holocentric chromosomes and X1X2Y system: two karyotype traits found in basal cladses of araneomorph spiders (Araneae: Araneomorphae). In Żabka M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 230–232.
Fundamental trends in the karyotype evolution of Pedipalpi: comparison with spiders, solifuges, and palpigrades.
Král J., Šťáhlavský F., Musilová J., Sember A., Dulíková L., Pekár S., Weygoldt P., Haupt J., Gromov A., Huber S. & Prendini L. (2008): Fundamental trends in the karyotype evolution of Pedipalpi: comparison with spiders, solifuges, and palpigrades. In: Abstracts of the 24th European Congess of Arachnology, 25 – 29 August 2008, Bern, pp. 59.
Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders.
Kralj-Fišer S., Sanguino Mostajo G. A., Preik O., Pekár S., Schneider J. M. (2013): Assortative mating by aggressiveness type in orb weaving spiders. Behav. Ecol. 24 (4): 824–831. DOI: 10.1093/beheco/art030.
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Kralj-Fišer S., Schneider J. M., Justinek Ž., Kalin S., Gregorič M., Pekár S. & Kuntner M. (2012): Mate quality, not aggressive spillover, explains sexual cannibalism in a size dimorphic spider. Behav. Ecol. Sociobiol. 66 (1): 145–151.
Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M., Šich R. 2018: Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy).
Štírci dolního Povltaví a Podřipska.
Krásný L. (1993): Štírci dolního Povltaví a Podřipska. Diploma thesis. Department of Systematic Zoology, Faculty of Science, Charles University, Praha. 69 pp.
Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír. 15: 13–17 (in Czech).
Kratochvíl J . (1934b): Proč studujeme jeskynní zvířenu pavoukovitých v Jugoslavii [Why we study the cave spiders in Yugoslavia]. Věda přír.15: 13–17 (in Czech).
Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).
Kratochvíl J. (1931): Příspěvek k znalosti západomoravských Salticid a Lycosid [Beitrag zur Kenntnis der westmährischen Salticiden und Lycosiden]. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně13 [1930]: 68–73 (in Czech, German summary).
Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie.
Kratochvíl J. (1932a): Příspěvek k poznání Araneid střední Slavonie [Sur quelques Araignées de Slavonie centrale avec la déscription d’une nouvelle Salticide fissidentatée ( Roeweriella balcanican. g., n. sp.) et de la nouvelle espèce Troglohyphantes diurnusn. sp.]. Sborník Vysoké školy zemědělské, S. C23: 1–16 (in Czech, French summary).
Rod pavouků Titanoeca Thor. v Československé republice.
Kratochvíl J. (1932b): Rod pavouků TitanoecaThor. v Československé republice [Les espèces du genre TitanoecaThor. en Tchécoslovaquie]. Sborník Přírodovědecké společnosti v Mor. Ostravě7: 11–24 (in Czech, French summary).
Trochosa (Hogna) singoriensis (Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě.
Kratochvíl J. (1932c): Trochosa( Hogna) singoriensis(Laxm.) na Moravě a její rozšíření ve střední Evropě [Trochosa (Hogna) singoriensis(Laxm.) in Moravia and its distribution in Central Europe]. Příroda25: 1–6 (in Czech).
Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní 14: 219–220.
Kratochvíl J. (1933): Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní 14: 219–220.
Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. (1933a): Evropské druhy čeledi Nesticidae Dahl [Les espèces européennes de la famille Nesticidae Dahl]. Práce Moravské přírodovědecké společnosti8(10): 1–69 (in Czech, French summary).
Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea 28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Kratochvíl J. (1933b): Studie o západomoravských Lycosidách [West-Moravian lycosids]. Čas. mor. zem. musea28–29 [1931–1932]: 533–545 (in Czech, German summary).
Sekáči (Opiliones) Československé republiky. Les Opilions de Tchécoslovaquie. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 9/5: 1–35.
Kratochvíl J. (1934): Sekáči (Opiliones) Československé republiky. Les Opilions de Tchécoslovaquie. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 9/5: 1–35.
Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave 2 (4): 165–226 (in French).
Kratochvíl J. (1934a): Liste générale des Araignées cavernicoles en Yougoslavie. Prirodoslovne razprave2 (4): 165–226 (in French).
Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda přírodní XVI: 5–12.
Kratochvíl J. (1935): Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda přírodní XVI: 5–12.
Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti 9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1935a): Araignées cavernicoles de Krivošije. (Deuxième notice complémentaire de la « Liste générale des Araignéescavernicoles en Yougoslavie ».) Práce Moravské přírodovědecké společnosti9 [1934–1935] (12): 1–25 (in French and Czech).
Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica 8: 10–25.
Kratochvíl J. (1935b): Araignées nouvelles ou non encore signalées en Yougoslavie. Folia Zoologica et Hydrobiologica8: 10–25.
Ein neuer Vertreter der Gruppe Rhodeae ( Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen . Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. B
Kratochvíl J. (1935c): Ein neuer Vertreter der GruppeRhodeae (Typhlorhode subterranea n. gen. n. sp.) aus den balkanischen Höhlen. Studien aus dem Gebiete der allgemeinen Karstforschung, der wissenschaftlichen Höhlenkunde und den Nachbargebieten. B. Biologische Serie. Nr. 1. Brno, 10 pp.
Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda 29: 45–50 (in Czech).
Kratochvíl J. (1936a): Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda29: 45–50 (in Czech).
Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoseri n. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ. 3 [1935]: 69–79 (in French).
Kratochvíl J. (1936b): Nouveau genre d’Araignées cavernicoles en Yougoslavie, Typhlonyphia reimoserin. gen. n. sp. Věst. Čsl. zool. společ.3 [1935]: 69–79 (in French).
Un Harpactocrates nouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2 . Latvija, Riga, pp. 560–562.
Kratochvíl J. (1937): Un Harpactocratesnouveau de Crète (Araneae – Dysderidae). In Festschrift zum 60. Geburtstage von Professor Dr. Embrik Strand 2. Latvija, Riga, pp. 560–562.
Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcia nov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 11[1938–1939] (3): 1–28.
Kratochvíl J. (1938a): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Šulcianov. gen. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11[1938–1939] (3): 1–28.
Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites . Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites . Práce Moravské přírodovědecké společnosti 11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1938b): Studie o jeskynních pavoucích rodu Hadites. Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Hadites. Práce Moravské přírodovědecké společnosti11 [1938–1939] (1): 1–28 (in French and Czech).
Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. [Les especes du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions noveaux pour ČSR.] Sb. Přírodověd. kl. v Třebíči za rok 1938, 3: 73–81.
Kratochvíl J. (1939): Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. [Les especes du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions noveaux pour ČSR.] Sb. Přírodověd. kl. v Třebíči za rok 1938, 3: 73–81.
A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ. 6–7 [1938–1939]: 279–289.
Kratochvíl J. (1939): A propos des deux Araignées cavernicoles de Yougoslavie. Věst. Čsl. zool. společ.6–7 [1938–1939]: 279–289.
Etude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygopholcus Kratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti 12 (5): 1–26.
Kratochvíl J. (1940): Etude sur les Araignées cavernicoles du genre StygopholcusKratochvíl. Práce Moravské přírodovědecké společnosti12 (5): 1–26.
Meta milleri n. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta milleri n. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent. 39: 111–116 (in French and Czech).
Kratochvíl J. (1942): Meta millerin. sp. (Aran.) z jeskyň střední Dalmacie. Meta millerin. sp. (Aran.) des Grottes de la Dalmatie centrale. Čas. Čs. Spol. ent.39: 111–116 (in French and Czech).
Nový horský sekáč pro Československo. Entomol. Listy (Folia entom.) 10: 100–101.
Kratochvíl J. (1947): Nový horský sekáč pro Československo. Entomol. Listy (Folia entom.) 10: 100–101.
Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantes gen. nov. Věst. Čsl. zool. společ. 12: 3–24.
Kratochvíl J. (1948a): Étude sur les Araignées cavernicoles du genre Stygohyphantesgen. nov. Věst. Čsl. zool. společ.12: 3–24.
Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras 1: 123–128 (in Czech, English summary).
Kratochvíl J. (1948b): Unfair činy v naší speleologii [The unfair deeds in the biospeleology]. Československý kras1: 123–128 (in Czech, English summary).
Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda 44: 19–22 (in Czech).
Kratochvíl J. (1951): Jsme svědky rozšiřování zvířat [Are we witnesses of animals spreading]? Příroda44: 19–22 (in Czech).
Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy 6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)
Kratochvíl J. (1957): Pohled na dosavadní pracovní výsledky prof. Dr. Frant. Millera [A review of the results of the work of Prof. Dr Frant.Miller]. Zoologické listy6: 189–191 (in Czech). (Note: The mano the photograph is not Prof. Miller.)
Cavernicole Dysderae.
Kratochvíl J. (1970): Cavernicole Dysderae. Acta Sc. Nat. Brno4 (4): 1–62.
Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno 12 (4): 1–59.
Kratochvíl J. (1978): Araignées cavernicoles des iles dalmates. Acta Sc. Nat. Brno12 (4): 1–59.
Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
Kratochvíl J. & Miller F. (1938b): Sur le problème des araignées cavernicoles du genre Centromerus de la Péninsule balkanique. Mitteilungen aus den Königlichen Naturwissenschaftlichen Instituten 11: 107–113.
K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy 1: 5–13 (in Czech, French summary).
Kratochvíl J. & Miller F. (1938a): K poznání myrmekofilních pavouků Československa [Contribution a la connaissance des araignées myrmécophiles en Tchécoslovaguie]. Ent. Listy1: 5–13 (in Czech, French summary).
Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta (Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale , Notes et Revue 80: 96–115.
Kratochvíl J. & Miller F. (1939): Espèces nouvelles cavernicoles du genre Paraleptoneta(Aranéides) découvertes en Yougoslavie. Archives de Zoologie expérimentale et générale, Notes et Revue80: 96–115.
Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicus n. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 22 [1939]: 60–66 (in C
Kratochvíl J. & Miller F. (1940a): Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) z jeskyně „Býčí skála“ na Moravě. Lepthyphantes spelaeomoravicusn. sp. (Aran.) de la grotte » Býčí skála « en Moravie. Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně22 [1939]: 60–66 (in Czech and French).
Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenaria aus Jugoslawien. Zool. Anz. 131: 188–201.
Kratochvíl J. & Miller F. (1940b): Neue Höhlenspinnen der Gattung Tegenariaaus Jugoslawien. Zool. Anz.131: 188–201.
Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ. 8: 91–96 (in German and Czech).
Kratochvíl J. & Miller F. (1940c): Nový rod pavouků čeledi Eresidae z Evropy. Eine neue Spinnengattung der Fam. Eresidae aus Europa. Věst. Čsl. zool. společ.8: 91–96 (in German and Czech).
Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy 10: 112–116 (in Czech).
Kratochvíl J. & Miller F. (1947): Poznámka k znalosti zvířeny pavouků rašelinišť u Rejvízu [Notice a là connaissance des Araignées dela toubière près de Rejvíz]. Ent. Listy10: 112–116 (in Czech).
An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider.
Krehenwinkel H. & Pekar S. (2015): An analysis of factors affecting genotyping success from museum specimens reveals an increase of genetic and morphological variation during a historical range expansion of a European spider. PLoS ONE 10 (8): e0136337. DOI:10.1371/journal.pone.0136337
A cost efficient and simple protocol to enrich prey DNA from extractions of predatory arthropods for large scale gut content analysis by Illumina sequencing.
Krehenwinkel H., Kennedy S., Pekár S. & Gillespie R. (2017): A cost efficient and simple protocol to enrich prey DNA from extractions of predatory arthropods for large scale gut content analysis by Illumina sequencing. Methods Ecol. Evol. 8 (1): 126–134. DOI: 10.1111/2041-210X.12647.
Morfologické a histologické adaptace reprodukčních a snovacích orgánů araneomorfních pavouků.
Krejčí T. (2017): Morfologické a histologické adaptace reprodukčních a snovacích orgánů araneomorfních pavouků. Morphological and histological adaptations of the reproductive and silk organs of araneomorph spiders. PhD thesis, Czech University of Life Sciencec, Prague, 111 pp. (in Czech, English abstract)
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017.
Krejčí T. (2018): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017 (The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017). Thayensia 15: 77–95 (in Czech, English summary).
Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017.
Krejčí T. (2018): Výsledky faunistického průzkumu pavouků a sekáčů na vybraných lokalitách na území NP Podyjí v roce 2017 (The results of the faunistic research of spiders and harvestmen of selected sites in Podyjí National Park in 2017). Thayensia 15: 77–95 (in Czech, English summary).
Zodarion ohridense (Araneae: Zodariidae) – a new record for Central Europe.
Krejčí T., Řezáč M. & Kadlec T. (2017): Zodarion ohridense (Araneae: Zodariidae) – a new record for Central Europe. Arachnol. Mitt. 54: 5–7. DOI: 10.5431/aramit5402.
Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae).
Krejčí T., Řezáč M. & Michalik P. (2015): Female genital morphology and sperm storage in the velvet spider Eresus kollari (Araneae: Eresidae). J. Arachnol. 43 (2): 182–187. DOI: 10.1636/B14-53.
Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Kreuels M. & Řezáč M. (2006): Europäische Spinne des Jahres 2007. Die Flussufer-Riesenwolfspinne – Arctosa cinerea (Fabricisus, 1777). Arachnol. Mitt. 32: 47–48.
Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the tengmalm’s owl (Aegolius funereus).
Krištofík J., Mašán P., Šustek Z. & Kloubec B. (2003): Arthropods (Pseudoscorpionida, Acari, Coleoptera, Siphonaptera) in nests of the tengmalm’s owl (Aegolius funereus). Biológia, 58(2): 231–240.
Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae).
Krištofová L. (2015): Znaky používané pro determinaci pavouků (Araneae) (Characters used for determining of spiders (Araneae)). Bachelor thesis, University of South Bohemia in České Budějovice, 51 pp. (in Czech, English abstract).
Subletální vliv agrochemikálií na pavouky rodu Pardosa.
Krištofová L. (2017): Subletální vliv agrochemikálií na pavouky rodu Pardosa [Sublethal effect of agrochemicals on Pardosa sp.]. MSc. thesis, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, 87 pp. (In Czech, English abstract).
Príspevok k poznaniu šťúrikov čeľade Chthoniidae v ČSSR (Pseudoscorpionidea).
Krumpál M. & Kiefer M. (1981): Príspevok k poznaniu šťúrikov čeľade Chthoniidae v ČSSR (Pseudoscorpionidea). Zprávy Československé společnosti entomologické při ČSAV, 17: 127–130.
Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size.
Krumpálová Z. & Tuf I. H. (2013): Circadian rhythms of ground living spiders: Mechanisms of coexistence strategy based on the body size. Pol. J. Ecol. 61 (3): 575–586.
Classification of ground living spiders (Araneae) into flooded areas of the Central Europe. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds) , Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 201
Krumpálová Z. & Énekesová E. (2012): Classification of ground living spiders (Araneae) into flooded areas of the Central Europe. In Bryja J., Albrechtová J. & Tkadlec E. (eds), Zoologické dny Olomouc 2012. Sborník abstraktů z konference 9.–10. února 2012. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, p. 114.
Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18 th International Congress of Arachnology . Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Krumpálová Z., Krumpál M. & Tuf I. H. (2010): Biological hours tick for everyone – time chart of diel activity of epigeic spiders. In Żabka  M. (ed.), Book of abstracts of the 18th International Congress of Arachnology. Akademia Podlaska, Siedlce, pp. 237–239.
Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. Pp. 327–356. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds) , Floodplain forest ecosystem. I. Before water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam
Křístek J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. Pp. 327–356. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. I. Before water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 468 pp.
Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. In Penka M., Vyskot M., Klimo E. & Vašíček  F.(eds), Floodplain forest ecosystem . Academia, Praha, pp. 327–356.
Křístek J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. In Penka M., Vyskot M., Klimo E. & Vašíček  F.(eds), Floodplain forest ecosystem. Academia, Praha, pp. 327–356.
Selected groups of insects and harvestmen. Pp. 451–468. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds) , Floodplain forest ecosystem. II. After water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 632 pp.
Křístek J. (1991): Selected groups of insects and harvestmen. Pp. 451–468. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. II. After water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 632 pp.
Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 200
Kubcová L. (2003): Histologická struktura pavoučích orgánů v okolí epigastrické rýhy [Histological structure of organs in the surroundings of epigastric furrow]. In Bryja J. & Zukal J. (eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 39–40 (in Czech).
A new spider species from the group Philodromus aureolus (Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren. Denisia 12. Biologiezentrum/Oberöst
Kubcová L. (2004a): A new spider species from the group Philodromus aureolus(Araneae, Philodromidae) in Central Europe. In Thaler  K.(ed.), Diversität und Biologie von Webspinnen, Skorpionen und anderen Spinnentieren.Denisia 12. Biologiezentrum/Oberösterrei-chisches Landesmuseum, Linz, pp. 291–304.
Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002 . Plant Protection Institute &
Kubcová L. (2004b): Separation of the females of Philodromus praedatus O. P.-Cambridge and Philodromus aureolus (Clerck) (Philodromidae, Araneae). In Samu F. & Szinetár C. (eds), European Arachnology 2002. Plant Protection Institute & Berzsenyi College, Budapest, pp. 57–62.
In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015).
Kubcová L. & Dolejš P. (2016): In memoriam Prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. (1932–2015). Arachnol. Mitt. 51: iv–xi.
Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Kubcová L. & Buchar J. (2005): Biologische Beobachtungen an Spinnen der Waldsteppe. Linzer biol. Beitr. 37: 1325–1352.
Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Kubcová L. & Schlaghamerský J. (2002): Zur Spinnenfauna der Stammregion stehenden Totholzes in südmährischen Auenwäldern. Arachnol. Mitt. 24: 35–61.
Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Kulich L. (2006): Výskyt lepovky jižní na Kolínsku [The occurrence of the spitting spider in the Kolín region]. Živa 54: 220 (in Czech, English summary).
Amaurobius terrestris , vývoj a růst snovacích bradavek [Amaurobius terrestris , the development and growth of the spinnerets ]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 91 pp. (in Czech).
Kuncová M. (1966): Amaurobius terrestris , vývoj a růst snovacích bradavek[Amaurobius terrestris , the development and growth of the spinnerets]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 91 pp. (in Czech).
Dálnice – zelená páteř krajiny?
Kuras T., Hejduk S., Hula V., Niedobová J., Šikula T., Těšitel J. & Mládek J. (2015): Dálnice – zelená páteř krajiny? (Are highways a green backbone of the landscape?) Ochr. přír. 70 (5): 32–35 (in Czech, English summary).
České názvy živočichů, VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones) zoologické oddělení PM NM, Praha, 146 pp.
Kůrka A (2006): České názvy živočichů, VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones) zoologické oddělení PM NM, Praha, 146 pp.
Theridion conigerum Simon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 28 (in English).
Kůrka A . (1994g): Theridion conigerumSimon, 1914 (Araneida: Theridiidae) – a new spider species for Bohemia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 28 (in English).
Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří [Spiders (Araneida) of the Stříbrník hill in the České Středohoří Mts.]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 148 [1979]: 216–222 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1980): Pavouci (Araneida) vrchu Stříbrník v Českém středohoří [Spiders (Araneida) of the Stříbrník hill in the České Středohoří Mts.]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.148 [1979]: 216–222 (in Czech, English summary).
Nález křižáka Araneus saevus (L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae) [The discovery of Araneus saevus (L. Koch, 1872) in Bohemia (Araneida: Araneidae)].
Kůrka A. (1981a): Nález křižáka Araneus saevus(L. Koch, 1872) v Čechách (Araneida: Araneidae) [The discovery of Araneus saevus(L. Koch, 1872) in Bohemia (Araneida: (Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 55–57 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Státní přírodní rezervace Baba v Praze [Spiders (Araneida) of the Baba State Natural Reserve in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 150: 70–88 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1981b): Pavouci (Araneida) Státní přírodní rezervace Baba v Praze [Spiders (Araneida) of the Baba State Natural Reserve in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.150: 70–88 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě [Spinnen (Araneida) auf dem Stožec im Böhmerwald]. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 38: 47–78 (in Czech, German summary).
Kůrka A. (1982): Pavouci (Araneida) vrchu Stožec na Šumavě [Spinnen (Araneida) auf dem Stožec im Böhmerwald]. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B38: 47–78 (in Czech, German summary).
Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj oc
Kůrka A. (1987): Rozbor arachnofauny SPR Mrtvý luh na základě klasifikace reliktnosti pavoučí zvířeny Čech [An analysis of spidercommunities of the Mrtvý Luh State Nature Reserve based on the classification of the relictness of the Bohemian spider fauna]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 71–76 (in Czech).
Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 175–176.
Kůrka A. (1988): Analysis of the spider fauna of the natural reserve Mrtvý Luh according to Buchar’s classification (1983). Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E18: 175–176.
The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 46: 37–77.
Kůrka A. (1990): The arachnofauna of Bohemian peat bogs. Spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Mrtvý Luh, Šumava Mts. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B46: 37–77.
Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd. 159 [1990]: 12 (in Czech).
Kůrka A. (1992a): Historie arachnologického výzkumu Šumavy [History of the arachnological research in the Šumava Mts. (Bohemia)]. Čas.Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 12 (in Czech).
K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa 40: 140 (in Czech).
Kůrka A. (1992b): K šedesátinám docenta RNDr. Jana Buchara, DrSc. [For the sixtieth birthday of docent RNDr. Jan Buchar, DrSc.]. Živa40: 140 (in Czech).
Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [ Argiope bruennichi – a new spider species for Bohemia]. Živa 40: 129 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992c): Křižák pruhovaný – nový druh pro arachnofaunu Čech [Argiope bruennichi– a new spider species for Bohemia]. Živa40: 129 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992d): Pavouci (Araneida) chráněného naleziště Pitkovická stráň v Praze [The spiders (Araneida) of the protected area Pitkovická Stráň in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.159 [1990]: 1–11 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1992e): Pavouci (Araneida) státní přírodní rezervace Tiché údolí v Praze [The spiders (Araneida) of the State Nature Reserve Tiché Údolí in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.160 [1991]: 11–28 (in Czech, English summary).
Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on itsdistribution]. Živa 42: 169–170 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994a): Akce křižák pruhovaný (nové poznatky o rozšíření v ČR) [The banded garden spider campaign – new knowledge on itsdistribution]. Živa42: 169–170 (in Czech, English summary).
Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 77–78 (in English).
Kůrka A. (1994b): Alopecosa pinetorum(Thorell, 1856) – a new spider species for Bohemia (Araneida, Lycosidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 77–78 (in English).
Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994c): Pavouci (Araneida) chráněného území Sedlecké skály v Praze [Spiders (Araneida) of the protected area Sedlecké Skály in Prague]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.162 [1993]: 101–115 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Prácemuz. v Kolíně – ser. natur. 1: 59–67 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1994d): Pavouci (Araneida) lokality Benátecký vrch u Milovic [Spiders (Araneida) of the Benátecký vrch near Milovice]. Prácemuz. v Kolíně – ser. natur.1: 59–67 (in Czech, English summary).
Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Mu
Kůrka A. (1994e): Přehled druhů pavouků (Araneida) ve sbírce Prof. F. Millera (Zoologické sbírky přírodovědeckého muzea – Národníhomuzea), část I [A survey of spiders (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History – National Museum), Part I]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.163: 43–54 (in Czech, English summary).
První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne ( Argiope bruennichi ) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in C
Kůrka A. (1994f): První nález křižáka pruhovaného (Argiope bruennichi) v Čechách (Araneida, Araneidae) [Über den ersten Fund der Zebraspinne (Argiope bruennichi) in Böhmen (Araneida: Araneidae)]. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 163: 25–27 (in Czech, English and German summary).
Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 19: 99–112 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1995a): Arachnofauna rašelinišť Jizerských hor (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the peat bogs in the Jizera Mountains(Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy19: 99–112 (in Czech, English summary).
Dipoena inornata – a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 164: 38 (in English).
Kůrka A. (1995b): Dipoena inornata– a new spider species for the Czech Republic (Araneida: Theridiidae). Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 38 (in English).
Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 164: 77–86 (in English).
Kůrka A. (1995c): Some rare and remarkable spider species (Araneida) from peatbogs of the Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.164: 77–86 (in English).
Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava 1995 (8): 10, 15 (in Czech).
Kůrka A. (1995d): Sto let výzkumů zoologického oddělení národního muzea na Šumavě: Pavouci [Hundred years of research done byZoological Department of National Museum in Šumava Mts.: Spiders]. Šumava1995 (8): 10, 15 (in Czech).
The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B 50 [1994]: 93–106.
Kůrka A. (1995e): The arachnofauna of Bohemian peatbogs [Spiders (Araneida) of two peatbogs in the Šumava Mountains]. Acta Mus. Nat.Pragae, Ser. B50 [1994]: 93–106.
Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology . Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
Kůrka A. (1995f): Wolf spiders (Lycosidae) in the peatbogs of the Czech Republic. In Růžička V. (ed.), Proceedings of the 15th European Colloquium of Arachnology. Institute of Entomology, České Budějovice, p. 226.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 165: 133–138.
Kůrka A. (1996a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History, National Museum), Part II. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.165: 133–138.
Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta 1: 195–196.
Kůrka A. (1996b): Remarks on the peatbog spider fauna in the Šumava Mts. (Araneida). Silva Gabreta1: 195–196.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 166: 47–54.
Kůrka A. (1997a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part III: Thomisidae and Philodromidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.166: 47–54.
Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 20: 31–38 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1997b): Arachnofauna nivy řeky Smědé (Pavouci – Araneida) [The spider fauna of the mead of the Smědá River (Araneida)]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy20: 31–38 (in Czech, English summary).
Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz 5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
Kůrka A. (1997c): Arachnofauna vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Pavouci – Araneida) [The spider fauna (Araneida) of the military area Ralsko]. Bezděz5: 237–268 (in Czech, English and German summary).
The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B 53: 11–35.
Kůrka A. (1997d): The spider fauna of Bohemian peatbogs. Check-list of spider species found in the peatbogs of the Šumava Mts. region. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B53: 11–35.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 167: 35–42.
Kůrka A. (1998a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part IV: Lycosidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.167: 35–42.
Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichi Scop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichi Scop.)]. Ochrana přírody 53: 112–113 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1998b): Křižák pruhovaný ( Argiope bruennichiScop.) [The Striped Diadem Spider ( Argiope bruennichiScop.)]. Ochrana přírody53: 112–113 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 21: 119–136 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (1999a): Pavouci (Araneida) Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory [Spiders (Araneida) of the Jizerské hory Mts. Protected Landscape Area]. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy21: 119–136 (in Czech, English summary).
Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 168: 133–134.
Kůrka A. (1999b): Remarkable faunistic records of four spider species (Araneae) from Bohemia and Moravia. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.168: 133–134.
A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 169: 35–40.
Kůrka A. (2000a): A survey of spider species (Araneae) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part V. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 35–40.
Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 169: 118.
Kůrka A. (2000b): Some new or remarkable faunistic records of the spider species (Araneae) from Czech Republic. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd.169: 118.
Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras 26: 22–27 (in Czech, English summary).
Kůrka A. (2000c): Sukcese arachnocenóz v povrchových vápencových lomech v Českém krasu (pavouci – Araneae) [The succession of the spider fauna in limestone quarries of the Bohemian Karst (spiders – Araneae)]. Český kras26: 22–27 (in Czech, English summary).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae.
Kůrka A. (2001): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VI: Salticidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 170: 81–89.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
Kůrka A. (2003a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), part VII: Theridiidae. Čas. Nár. Muz., Řada přírodověd. 172: 133–140.
Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [ Šumava Mountains – nature, history, life ]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
Kůrka A. (2003b): Pavouci [Spiders]. In Šumava – příroda, historie, život [Šumava Mountains – nature, history, life]. Baset, Praha, pp.235–242 (in Czech).
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Kůrka A. (2004a): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part VIII: Araneidae. J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Kůrka A. (2004b): A survey of spider species (Araneida) in Prof. F. Miller’s collection (Department of Zoology, Museum of Natural History– National Museum), Part IX: Nesticidae, Tetragnathidae and Dictynidae (part). J. Nat. Mus., Nat. Hist. Ser. 173: 29–34.
Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [ Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic ]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
Kůrka A. (2006): Arachnida – pavoukovci. In Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds), Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky [Alien species of the fauna and flora of the Czech Republic]. ČSOP, Praha, pp. 224–226 (in Czech).
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi).
Kůrka A. (2007): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi).
Kůrka A. (2007):  České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi).
Kůrka A. (2007):  České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
České názvy živočichů VI.
Kůrka A. (2007): České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi).
Kůrka A. (2007):  České názvy živočichů VI. Pavoukovci (Arachnida) IV, bičovci (Amblypygi), štírenky (Palpigradi), štírci (Pseudoscropiones), roztočovci (Ricinulei), krátkochvosti (Schizomida), solifugy (Solifugae), bičnatci (Uropygi). Národní muzeum, Praha, 126 pp. (in Czech).
Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
Kůrka A. (2011a): Pavouci. In Novotný T. & Klementová J. (eds), Roztoky očima staletí I. díl. Město Roztoky, 132 pp. (in Czech, English and German summary).
RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011
Kůrka A. (2011b): RNDr. Jiří Baum – významný český arachnolog, cestovatel a spisovatel [RNDr. Jiří Baum – an important Czech arachnologist, traveller, and writer]. In Krumpálová Z. (ed.), 9. Arachnologická konferencia, Zborník abstraktov, Východná, 14.–18. 9. 2011, Katedra ekológie a environmentalistiky, Fakulta Prír. vied, Universita Konštantína Filozofa v Nitre, pp. 30–31 (in Czech).
Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Kůrka A. (2013): Pajaki. In Knapik R. & Raj A. (eds), Przyroda Karkonoskiego Parku Narodowego. Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra, pp. 365–371.
Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy).
Kůrka A. (2014): Příspěvek k fauně pavouků Frýdlantské pahorkatiny (severní Čechy). Contribution to the spider fauna of the Frýdlantská pahorkatina Hills (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 32: 97–122 (in Czech, English abstract and summary).
Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy).
Kůrka A. (2015): Pavouci (Araneae) národní přírodní památky Kozákov (severní Čechy). Spiders (Araneae) of the Kozákov National Natural Monument (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 33: 161–180.
K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara.
Kůrka A. (2016): K nedožitým čtyřiaosmdesátinám profesora Jana Buchara [Remembering Professor Jan Buchar on his 84th birth anniversary]. Živa 64 (1): VII (in Czech).
Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106
Kůrka A. & Buchar J. (2010): Pavouci (Araneae) vrchu Oblík v Českém středohoří (severozápadní Čechy). Spiders (Araneae) of the Oblík Hill in the České středohoří Highlands (northwestern Bohemia, Czech Republic). Sborník Severočeského Muzea, Přírodní Vědy, Liberec 28: 71–106 (in Czech, English summary).
Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Kůrka A. & Buchar J. (2011): Pavouci (Araneae) údolí Jizery v okolí Semil. Spiders (Araneae) of the Jizera valley near Semily. Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 107–135.
Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy).
Kůrka A. & Dolejš P. (2011): Pavouci kavylové stepi u Brozan v dolním Poohří (severní Čechy). Spiders of the feather-grass steppe near Brozany in the lower Ohře river basin (northern Bohemia). Sborn. Severočes. Muz. – Přír. Vědy 29: 137–148.
Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Kůrka A. & Dolejš P. (2018): Farewell to RNDr. Zdeněk Majkus, CSc. Arachnol. Mitt. 56: i–iv.
Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Kůrka A. & Růžička V. (2002): Sedmdesát let Jana Buchara [Seventy years of Jan Buchar]. Živa 50: XXXVII (in Czech).
Spiders (Araneae) of shaded and non-shaded sites in the tundra of the west