Červený seznam pavouků České republiky

Díky druhovému bohatství a ekologické rozmanitosti jsou pavouci hojně využívanou bioindikační skupinou ve studiích posuzujících vliv zemědělských či ochranářských zásahů na kvalitu ekosystémů. Významnou roli hrají i v praktické ochraně přírody. Jsou nápadní a některé druhy spolehlivě indikují zachovalé, ochranářsky hodnotné biotopy. Proto byly vybrané taxony navrženy k zákonné ochraně. V kategorii kriticky ohrožených Eresus spp., Arctosa spp. (bez A. leopardus) a Dolomedes plantarius, v kategorii silně ohrožených Atypus spp., Acantholycosa spp., Hygrolycosa rubrofasciata a Philaeus chrysops, a v kategorii ohrožených Araneus alsine, Gibbaranea spp. (bez G. bituberculata), Hypsosinga heri, Alopecosa spp. (bez A. pulverulenta, A. cuneata, A. accentuata a A. taeniata), Dolomedes fimbriatus, Argyroneta aquatica, Gnaphosa spp. (bez G. montana), Thanatus spp. (bez T. formicinus), Heriaeus spp., Thomisus onustus a Marpissa spp. (bez M. muscosa). Na rozdíl od druhové ochrany obratlovců není účelem chránit jedince pavouků před zašlápnutím či sběrem pro vědecké účely, ale výhradně mít zákonný nástroj pro ochranu jejich stanovišť, konkrétně proti jejich zničení a pro odůvodnění nezbytnosti péče o ně.

Červené seznamy sice nejsou zakotveny v české legislativě jako seznamy chráněných druhů, ale často se podle nich v rozhodovacích řízeních posuzuje kvalita území nebo nastavuje management chráněných území. Vzhledem k tomu, že u pavouků nemáme znalosti o vývoji populací a data o rozšíření nejsou dostatečná, vycházeli jsme při zařazování druhů do kategorií především z vazby na biotopy. Znalosti o ohrožení biotopu jsme extrapolovali na druhy, které jsou na něj vázané. Například z naší krajiny téměř úplně vymizela slaniska, písčiny či štěrkopískové břehy řek, druhy striktně vázané na tyto biotopy tedy můžeme považovat za kriticky ohrožené. Tento přístup hodnocení má samozřejmě svoje limity. Biotopy mají různou kvalitu, jinak ohrožený je druh vázaný pouze na zachovalé rákosiny, jinak druh, který se spokojí s jakoukoli rákosinou. Navíc je řada druhů, které silnou vazbu na konkrétní biotopy nevykazují. Níže uvádíme kategorie, které jsme použili.

NZ - nezvěstné – déle než 30 let v ČR nenalezené.
KO - kriticky ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, vyskytují se na posledních lokalitách, bez aktivní péče o lokality brzy vyhynou.
SO - silně ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, lokalit není mnoho a ubývají.
O - ohrožené – vázané na ohrožené boiotopy, lokalit je více, ale zjevně ubývají.
TO - téměř ohrožené – dnes u nás stále ještě poměrně hojné druhy, jejichž vazba na ubývající přírodní biot=opy je však odsuzuje k postupnému mizení.
NO - nejsou ohrožené – hojné druhy vázané na nemizející přírodní biotopy nebo druhy schopné obývat i nově vznikající biotopy.

Aktuální seznam našich pavouků včetně stupně ohrožení je možné stáhnout zde: cerveny_seznam_web.xlsx.


Criticaly endangered Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Criticaly endangered
Czech name: cedivka Erberova
First record: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005

Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Criticaly endangered
Czech name: křižák Nordmannův
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2018 , MUDr. Kryštof Rückl

Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Criticaly endangered
Czech name: křižák Thorellův
First record: 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Clubiona juvenis Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zápředník rybniční
First record: 1988, J. Křen, Řezáč 2001
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Clubiona norvegica Strand, 1900 Criticaly endangered
Czech name: zápředník severský
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Criticaly endangered
Czech name: zápředník trávový
First record: 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Clubiona similis L. Koch, 1867 Criticaly endangered
Czech name: zápředník štěrkový
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: zápředník stepní
First record: 1955, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 1996 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka stepní
First record: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964
Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka nejmenší
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Last record: 2002

Argenna patula (Simon, 1874) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka pobřežní
First record: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Brigittea vicina (Simon, 1873) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka sousedská
First record: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005

Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Criticaly endangered
Czech name: cedivečka Szabova
First record: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Last record: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka krátkozubá
First record: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Criticaly endangered
First record: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a
Last record: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Eresus hermani Kovács, Prazsák, Eichardt, Vári & Gyurkovics, 2015 Criticaly endangered
Czech name: stepník pálavský
First record: 0, ,
Last record: 2018 , Radek Šich

Eresus moravicus Řezáč, 2008 Criticaly endangered
Czech name: stepník moravský
First record: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008
Last record: 2018 , Radek Šich

Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Criticaly endangered
Czech name: stepník černonohý
First record: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt.
Last record: 2017

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: skálovka kavkazská
First record: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1998 , Mgr. Aleš Jelínek

Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Criticaly endangered
Czech name: skálovka uherská
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record: 1999

Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: skálovka trávostepní
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967
Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: skálovka doubravní
First record: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a
Last record: 2009

Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
Czech name: skálovka panonská
First record: In the database of records: 2018 , Radek Šich
Last record: 2018 , Radek Šich

Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Criticaly endangered
Czech name: skálovka česká
First record: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Criticaly endangered
Czech name: mikarie Lenzova
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record: 1993 , Josef Chytil

Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
Czech name: mikarie pospolitá
First record: In the database of records: 1996 , Pavel Bezděčka
Last record: 2019 , Radek Šich

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: skálovka šestitečná
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2001

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skálovka zoubkovaná
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zelotes segrex (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skálovka vydělená
First record: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 1996 , Josef Chytil

Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: příčnatka pestrá
First record: 1961, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record: 2012 , Mgr. Ondřej Machač

Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka suchopárová
First record: 1965, V. Bukva, Bukva 1969
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka břehová
First record: 1967, F. Miller, Miller 1971
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka trpasličí
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 1941

Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka slatinná
First record: 1967, J. Martínek, Buchar 1989b
Last record: 1981 , RNDr. Antonín Kůrka

Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka štětinozubá
First record: 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35)
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka písečná
First record: 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b
Last record: 1998

Cinetata gradata (Simon, 1881) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka stupínkatá
First record: 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka krátkočelá
First record: 1999, M. Holec, Růžička 2000a
Last record: 1999 , Michal Holec

Erigone jaegeri Baehr, 1984 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka Jägerova
First record: 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1973 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka foveatus
First record: 1996, V. Růžička, Růžička 1998c
Last record: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka čtyřskvrnná
First record: 1957, F. Miller, Miller & Žitňanská 1976b
Last record: 2005

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka teplomilná
First record: 2002, P. Špryňar & J. Dolanský, Růžička & Buchar 2008
Last record: 1985

Maso gallicus Simon, 1894 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka galská
First record: 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b
Last record: 1973 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka okrajová
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record: 1995 , Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.

Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka borovicová
First record: 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33)
Last record: 2012 , Mgr. Antonín Roušar

Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka Rosenhauerova
First record: 1994, V. Růžička & P. Antuš, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2000 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka trnohřbetá
First record: 1952, F. Miller, Miller 1971
Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Sisicus apertus (Holm, 1939) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka srdíčková
First record: 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994
Last record: 2007 , Roman Mlejnek

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka dvoubarvá
First record: 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Czech name: slíďák vřesovištní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2000 , Luboš Beran

Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Criticaly endangered
Czech name: slíďák pískomilný
First record: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000
Last record: 1999 , Pavel Bezděčka

Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Criticaly endangered
Czech name: slíďák suchopárový
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Criticaly endangered
Czech name: slíďák břehový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2016 , Mgr. Ondřej Machač

Pardosa agricola (Thorell, 1856) Criticaly endangered
Czech name: slíďák příbřežní
First record: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Last record: 2011

Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Criticaly endangered
Czech name: slíďák slaništní
First record: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Last record: 1998 , Michal Holec

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Criticaly endangered
Czech name: slíďák kouřový
First record: 2010, S. Macík, viz Pavouk 2010 (č. 29)
Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Criticaly endangered
Czech name: slíďák Waglerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Zora armillata Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zora náramková
First record: 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005
Last record: 2003

Zora pardalis Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zora pardálí
First record: 1956, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record: 1956 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Criticaly endangered
Czech name: listovník záhadný
First record: 1976, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record: 1976 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Thanatus pictus L. Koch, 1881 Criticaly endangered
Czech name: listovník vřesovištní
First record: 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1976 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Criticaly endangered
Czech name: listovník lesostepní
First record: 1971, J. Buchar, Buchar 1979
Last record: 2009

Tibellus macellus Simon, 1875 Criticaly endangered
Czech name: listovník trávový
First record: 1961, F. Miller, Miller 1966
Last record: 2017 , Radek Šich

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Czech name: lovčík mokřadní
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record: 2019 , Pavel Chytra

Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Criticaly endangered
Czech name: skákavka dubová
First record: 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001
Last record: 2017 , Radek Šich

Attulus atricapillus (Simon, 1882) Criticaly endangered
Czech name: skákavka černovlasá
First record: 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003
Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač

Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Criticaly endangered
Czech name: skákavka Zimmermannova
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Last record: 2015 , Radek Šich

Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka linková
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958c
Last record: 2006 , Mgr. Ondřej Machač

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Criticaly endangered
Czech name: skákavka kovová
First record: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c
Last record: 2015

Heliophanus pouzdranensis Miller, 1958 Criticaly endangered
Czech name: skákavka pouzdřanská

Heliophanus simplex Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka prostá
First record: 2013, A. Jelínek, viz Pavouk 2014 (č. 36)

Neon levis (Simon, 1871) Criticaly endangered
Czech name: skákavka hladká
First record: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skákavka útlá
First record: 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Criticaly endangered
Czech name: skákavka Thorellova
First record: 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Yllenus arenarius Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka písečná
First record: 2010, A. Pokorný & R. Macek, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Criticaly endangered
Czech name: snovačka kuželová
First record: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e
Last record: 2020 , Mgr. Jan Dolanský

Dipoena erythropus (Simon, 1881) Criticaly endangered
Czech name: snovačka červenonohá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Criticaly endangered
Czech name: snovačka ostřicová
First record: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998
Last record: 2018 , Radek Šich

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Criticaly endangered
Czech name: snovačka přímořská
First record: 1973, P. Kasal, Kasal 1981
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Criticaly endangered
Czech name: snovačka pilovitá
First record: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Last record: 1999 , Pavel Bezděčka

Euryopis saukea Levi, 1951 Criticaly endangered
Czech name: snovačka kroužkonohá
First record: 1963, F. Miller, Miller 1963
Last record: 2009 , Mgr. Ondřej Machač

Lasaeola prona (Menge, 1868) Criticaly endangered
Czech name: snovačka sehnutá
First record: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Criticaly endangered
Czech name: snovačka nezdobená
First record: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b
Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Theridion boesenbergi Strand, 1904 Criticaly endangered
Czech name: snovačka Bösenbergova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Ozyptila rauda Simon, 1875 Criticaly endangered
Czech name: běžník drnový
First record: 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a
Last record: 1988

Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Criticaly endangered
Czech name: běžník Kempelenův
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record: 2008

Xysticus lineatus (Westring, 1851) Criticaly endangered
Czech name: běžník bylinný
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record: 2005 , Lukáš Spitzer

Xysticus obscurus Collett, 1877 Criticaly endangered
Czech name: běžník horský
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record: 1990 , Jan Vaněk

Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993 Criticaly endangered
Czech name: teplomil písečný
First record: 1996, J. Svatoň, Růžička 1998c
Last record: 2013 , Radek Šich

Strongly endangered Comaroma simoni Bertkau, 1889 Strongly endangered
Czech name: anapa buková
First record: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998
Last record: 2008 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Anyphaena furva Miller, 1967 Strongly endangered
Czech name: šplhalka tmavá
First record: 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985
Last record: 1998 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Strongly endangered
Czech name: křižák rašelinný
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2017 , MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Atypus muralis Bertkau, 1890 Strongly endangered
Czech name: sklípkánek pontický
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record: 2017 , Radek Šich

Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: zápřednice ozdobná
First record: 1952, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 2011

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Strongly endangered
Czech name: zápřednice karmínová
First record: 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a
Last record: 1996 , Eva Svatoňová

Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Strongly endangered
Czech name: zápřednice Pennyova
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Strongly endangered
Czech name: zápředník korový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Strongly endangered
Czech name: zápředník skalní
First record: 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947
Last record: 2006

Altella biuncata (Miller, 1949) Strongly endangered
Czech name: cedivečka Millerova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2009 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Brommella falcigera (Balogh, 1935) Strongly endangered
Czech name: cedivečka mečovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Strongly endangered
Czech name: šestiočka karpatská
First record: 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka opásaná
First record: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000
Last record: 1998 , Pavel Bezděčka

Berlandina cinerea (Menge, 1872) Strongly endangered
Czech name: skálovka popelavá
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record: 2019 , MUDr. Kryštof Rückl

Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Strongly endangered
Czech name: skálovka štíhlá
First record: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered
Czech name: skálovka brýlová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka horská
First record: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Gnaphosa microps Holm, 1939 Strongly endangered
Czech name: skálovka bažinná
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record: 1995 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Strongly endangered
Czech name: skálovka mokřadní
First record: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record: 1997 , O. Tonnerová

Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Strongly endangered
Czech name: skálovka drobná
First record: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Strongly endangered
Czech name: skálovka močálová
First record: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990
Last record: 2000 , Mgr. Jan Dolanský

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka úhledná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2015 , RNDr. Petr Bílek, CSc.

Micaria aenea Thorell, 1871 Strongly endangered
Czech name: mikarie kovová
First record: 1951, J. Buchar, Miller 1967
Last record: 1999 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Micaria dives (Lucas, 1846) Strongly endangered
Czech name: mikarie duhová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered
Czech name: mikarie berlovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Strongly endangered
Czech name: skálovka pustinná
First record: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record: 2015

Iberina candida (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: příčnatka světlá
First record: 2011, A. Tenčík, viz Pavouk 2011 (č. 31)
Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač

Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka borůvková
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record: 2004

Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka trávní
First record: 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka zoubkatá
First record: 1930, J. Baum, Baum 1930a
Last record: 1974 , Hana Potužáková

Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka rybniční
First record: 1935, F. Miller, Miller 1937
Last record: 2008

Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka kořenová
First record: 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d
Last record: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Centromerus capucinus (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka mateřídoušková
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 1997 , pm

Centromerus leruthi Fage, 1933 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka Leruthova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record: 1995 , Antonín Reiter

Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka záhadná
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967
Last record: 1995 , Mgr. Aleš Jelínek

Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka bahenní
First record: 1942, F. Miller, Miller 1958b
Last record: 2016 , Filip Trnka

Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Widerova
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Collinsia distincta (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: pavučenka lužní
First record: 1962, B. Novák, Miller 1974b
Last record: 2003

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Strongly endangered
Czech name: pavučenka vrbová
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Strongly endangered
Czech name: pavučenka kulonohá
First record: 1966, J. Buchar, Buchar 1983b
Last record: 2011 , Mgr. Antonín Roušar

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka křovinná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Glyphesis servulus (Simon, 1881) Strongly endangered
Czech name: pavučenka noscovitá
First record: 1978, M. Antuš, Buchar 1979
Last record: 1995 , Petr Antuš, RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Gonatium hilare (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: pavučenka dýkovitá
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Hypsocephalus pusillus (Menge, 1869) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Dahlova
First record: 1963, F. Miller, Miller 1966
Last record: 2004

Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka stepní
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record: 2005

Maro lepidus Casemir, 1961 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka malá
First record: 1953, F. Miller, Miller 1966
Last record: 1999

Maro sublestus Falconer, 1915 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka nepatrná
First record: 1962, F. Miller, Miller 1966
Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka severská
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record: 1990 , Jan Vaněk

Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka kroužkovaná
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Strongly endangered
Czech name: pavučenka ostroostná
First record: 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005
Last record: 2019 , Pavel Krásenský

Midia midas (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka dutinová
First record: 1987, V. Růžička, Růžička et al. 1991
Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač

Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka pochvatá
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record: 2010 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka vřesová
First record: 2014, A. Roušar, viz Pavouk 2014 (č. 36)
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Strongly endangered
Czech name: pavučenka nenápadná
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record: 2012 , Mgr. Antonín Roušar

Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Mengeho
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record: 2017 , Filip Trnka

Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Strongly endangered
Czech name: pavučenka kruhová
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Peponocranium praeceps Miller, 1943 Strongly endangered
Czech name: pavučenka vztyčnohlavá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record: 1999

Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka dutinková
First record: 2000, L. Beran, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka hlubinná
First record: 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a
Last record: 2009 , Roman Mlejnek

Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka pětiúhlá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2000 , Štěpánka Táborská

Savignia frontata Blackwall, 1833 Strongly endangered
Czech name: pavučenka lachtaní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 1985 , František Zbytek

Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Strongly endangered
Czech name: pavučenka vrchovištní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2000 , Mgr. Jan Dolanský

Sintula spiniger (Balogh, 1935) Strongly endangered
Czech name: pavučenka ostnitá
First record: 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31)

Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka římská
First record: 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka mravenčí
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka detritová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2010 , Mgr. Antonín Roušar

Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka bažinná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2011

Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Strongly endangered
Czech name: pavučenka Hackmanova
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record: 2004

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Strongly endangered
Czech name: pavučenka chocholkovitá
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962
Last record: 2000

Sagana rutilans Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: zápředka hnědá
First record: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Strongly endangered
Czech name: slíďák dřevomilný
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2009 , Mgr. Ondřej Machač

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Strongly endangered
Czech name: slíďák slunomilný
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b
Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Strongly endangered
Czech name: slíďák tmavý
First record: 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b
Last record: 2010

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Strongly endangered
Czech name: slíďák Schmidtův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2018 , Ondřej Zicha

Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Strongly endangered
Czech name: slíďák bradavčitý
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2017 , Radek Šich

Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Strongly endangered
Czech name: slíďák vrchovištní
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Arctosa maculata (Hahn, 1822) Strongly endangered
Czech name: slíďák skvrnitý
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record: 2018 , Radek Šich

Arctosa perita (Latreille, 1799) Strongly endangered
Czech name: slíďák písečný
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2019 , Radek Šich

Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: slíďák smrčinový
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 1996 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: slíďák severský
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record: 1993 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: slíďák potoční
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2015 , Radek Šich

Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: slíďák bezpruhý
First record: 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Ero tuberculata (De Geer, 1778) Strongly endangered
Czech name: ostník hrbolkový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2017 , Radek Šich

Zora parallela Simon, 1878 Strongly endangered
Czech name: zora severská
First record: 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005
Last record: 2013 , Radek Šich

Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Strongly endangered
Czech name: mysmena Jobova
First record: 1973, P. Kasal, Kasal 1982
Last record: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Strongly endangered
Czech name: listovník mramorovaný
First record: 1959, E. Žďárková & J. Žďárek, Bryja, Řezáč et al. 2005
Last record: 2007

Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Strongly endangered
Czech name: listovník rezavý
First record: 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Strongly endangered
Czech name: listovník strakatý
First record: 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005
Last record: 2020

Attulus distinguendus (Simon, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka šedá
First record: 1956, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: skákavka písčinná
First record: 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001
Last record: 2014 , Radek Šich

Attulus penicillatus (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: skákavka dvoutečná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Strongly endangered
Czech name: skákavka sličná
First record: 1932, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record: 2009 , RNDr. Petr Bílek, CSc.

Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka Canestriniho
First record: 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2019 , Radek Šich

Neon rayi (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: skákavka nepatrná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka šedopruhá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2018 , Radek Šich

Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Strongly endangered
Czech name: skákavka protáhlá
First record: 1958, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record: 2004

Talavera milleri (Brignoli, 1983) Strongly endangered
Czech name: skákavka Millerova
First record: 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002
Last record: 2005

Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Strongly endangered
Czech name: skákavka vrchovištní
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971
Last record: 2013 , Mgr. Antonín Roušar

Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Strongly endangered
Czech name: čelistnatka rákosová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2020 , Michal Šich

Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Strongly endangered
Czech name: snovačka černoskvrnná
First record: 1958, F. Miller, Miller 1967
Last record: 2006 , Štěpán Vodka

Dipoena torva (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: snovačka vysokohlavá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967
Last record: 2009

Euryopis laeta (Westring, 1861) Strongly endangered
Czech name: snovačka světlá
First record: 1963, F. Miller, Miller 1963
Last record: 2009

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: snovačka pětitečná
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 2017 , Martin Kincl

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Strongly endangered
Czech name: snovačka srdčitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2004

Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Strongly endangered
Czech name: snovačka rašeliništní
First record: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record: 2000 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Diaea livens Simon, 1876 Strongly endangered
Czech name: běžník dubový
First record: 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984
Last record: 2009 , Mgr. Ondřej Machač

Heriaeus oblongus Simon, 1918 Strongly endangered
Czech name: běžník smaragdový
First record: 1894, E. Nový, Nosek 1895
Last record: 2018 , Radek Šich

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Strongly endangered
Czech name: běžník bažinný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: běžník lesostepní
First record: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Tmarus stellio Simon, 1875 Strongly endangered
Czech name: běžník člunkový
First record: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Strongly endangered
Czech name: běžník dlouhoostný
First record: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Last record: 1996 , Antonín Reiter

Xysticus gallicus Simon, 1875 Strongly endangered
Czech name: běžník smrkový
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2006 , Mgr. Ondřej Machač

Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Strongly endangered
First record: 0, ,
Last record: 2004

Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Strongly endangered
Czech name: hlavoun širohlavý
First record: 1932, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 2016 , Mgr. Antonín Roušar

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Strongly endangered
Czech name: pakřižák Walckenaerův
First record: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002
Last record: 2019 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

Endangered Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Endangered
Czech name: cedivka hajní
First record: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák načervenalý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Araniella displicata (Hentz, 1847) Endangered
Czech name: křižák borový
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Last record: 2018 , MUDr. Kryštof Rückl

Araniella inconspicua (Simon, 1874) Endangered
Czech name: křižák nenápadný
First record: 1979, Z. Majkus, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák trojlaločný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2019 , Eva Legátová

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák hrbatý
First record: 1894, V. Vávra, Nosek 1895
Last record: 2020 , Eva Legátová

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Endangered
Czech name: křižák smrkový
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Endangered
Czech name: křižák Herův
First record: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Endangered
Czech name: křižák Strömův
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Atypus piceus (Sulzer, 1776) Endangered
Czech name: sklípkánek černý
First record: 1934, J. Baum, Baum 1938b
Last record: 2018 , Radek Šich

Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Endangered
Czech name: zápřednice ostruhová
First record: 1929, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Endangered
Czech name: zápřednice křovinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered
Czech name: zápředník německý
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 1999 , Jitka Štropová

Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Endangered
Czech name: zápředník Kulczyńského
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2003

Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Endangered
Czech name: zápředník mramorovaný
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2008

Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Endangered
Czech name: zápředník západní
First record: 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28)
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: vodouch stříbřitý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2019

Brigittea latens (Fabricius, 1775) Endangered
Czech name: cedivečka černá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Emblyna mitis (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: cedivečka jemná
First record: In the database of records: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Last record: 1999 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Lathys humilis (Blackwall, 1855) Endangered
Czech name: cedivečka kroužkovaná
First record: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Endangered
Czech name: cedivečka hnědá
First record: 1929, J. Mařan, Baum 1929
Last record: 2012 , Mgr. Ondřej Machač

Eresus kollari Rossi, 1846 Endangered
Czech name: stepník rudý
First record: 1870, A. Slavík, Bárta 1869
Last record: 2020

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Endangered
Czech name: skálovka mravencožravá
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Endangered
Czech name: skálovka Schuszterova
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record: 2014 , Pavel Marhoul

Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Endangered
Czech name: skálovka trpasličí
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: skálovka vidlicová
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record: 2011

Echemus angustifrons (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skálovka suťová
First record: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 2005

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Endangered
Czech name: skálovka žlutonohá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka laponská
First record: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997
Last record: 1990 , Jan Vaněk

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka podkorní
First record: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record: 2012 , Jiří Řehounek

Gnaphosa opaca Herman, 1879 Endangered
Czech name: skálovka suchomilná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skálovka hvozdní
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2015

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka dalmatská
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2018 , Zdeňka Šichová, dipl. um.

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Endangered
Czech name: skálovka ozubená
First record: 1949, F. Miller, Miller 1949
Last record: 2015 , Filip Trnka

Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Endangered
Czech name: mikarie mravencovitá
First record: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961
Last record: 2017 , Martin Kincl

Micaria nivosa L. Koch, 1866 Endangered
Czech name: mikarie záhadná
First record: 1942, F. Miller, Miller 1967
Last record: 1990

Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Endangered
Czech name: mikarie slezská
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Micaria subopaca Westring, 1861 Endangered
Czech name: mikarie kmenová
First record: In the database of records: 1873 , A. Palliardi
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Endangered
Czech name: skálovka řemínková
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Endangered
Czech name: skálovka malá
First record: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977
Last record: 2009

Iberina difficilis (Harm, 1966) Endangered
Czech name: příčnatka tmavá
First record: 1946, F. Miller, Kůrka 2000a
Last record: 2011 , Mgr. Antonín Roušar

Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Endangered
Czech name: papříčnatka mravencomilná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2014 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka malooká
First record: 1903, J. Roubal, Roubal 1905
Last record: 2017 , Pavel Krásenský

Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka kmenová
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Endangered
Czech name: plachetnatka Millerova
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997
Last record: 1999 , Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.

Agyneta ramosa Jackson, 1912 Endangered
Czech name: plachetnatka větvitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record: 2010

Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka mokřadní
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record: 2007 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka rašeliništní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Endangered
Czech name: plachetnatka žlutavá
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record: 2004

Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka suchomilná
First record: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b
Last record: 2015

Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Endangered
Czech name: plachetnatka řemínková
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b
Last record: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka dvojzubá
First record: 1971, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record: 2011 , Mgr. Antonín Roušar

Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: pavučenka bažinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Endangered
Czech name: pavučenka Jarmilina
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Endangered
Czech name: pavučenka mravenčí
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2016 , Mgr. Antonín Roušar

Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Endangered
Czech name: pavučenka bezzubá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2008

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Endangered
Czech name: pavučenka vlnková
First record: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 2016 , Mgr. Ondřej Machač

Improphantes decolor (Westring, 1861) Endangered
Czech name: plachetnatka zebrovaná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 1997 , prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Improphantes improbulus (Simon, 1929) Endangered
Czech name: plachetnatka podzemní
First record: 1939, J. Kratochvíl & F. Miller, Kratochvíl & Miller 1940a
Last record: 2012 , Gabriela Blažková

Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Endangered
Czech name: plachetnatka borová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2000

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Endangered
Czech name: plachetnatka Keyserlingova
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2020 , Anna Moravcová

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka pobřežní
First record: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Endangered
Czech name: plachetnatka potoční
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record: 1999 , doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Endangered
Czech name: pavučenka Kratochvílova
First record: 1934, F. Miller, Miller 1938a
Last record: 2008 , Roman Mlejnek

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka srstnatá
First record: 1970, J. Buchar, Buchar 1983b
Last record: 2004

Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Endangered
Czech name: plachetnatka Carpenterova
First record: 1958, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record: 1997 , Antonín Reiter

Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Endangered
Czech name: plachetnatka drobná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka výčnělková
First record: 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: plachetnatka hbitá
First record: 1970, F. Miller, Miller 1971
Last record: 2011

Minicia marginella (Wider, 1834) Endangered
Czech name: pavučenka vroubená
First record: 1938, J. Mařan, Baum 1938b
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Endangered
Czech name: pavučenka krvavá
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka potoční
First record: 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978
Last record: 2000 , Mgr. Jan Dolanský

Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka rašeliništní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2004

Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Czech name: pavučenka lesostepní
First record: 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Last record: 2012 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Czech name: pavučenka Fageova
First record: 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Endangered
Czech name: pavučenka růžkatá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 1997 , prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.

Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Endangered
Czech name: pavučenka kulohlavá
First record: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990
Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Endangered
Czech name: pavučenka karpatská
First record: 1981, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record: 1997 , Jiří Spíšek

Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Endangered
Czech name: plachetnatka Cambridgeova
First record: 1999, L. Kubcová, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2020 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Endangered
Czech name: plachetnatka Campbellova
First record: 1960, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 2012 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Porrhomma montanum Jackson, 1913 Endangered
Czech name: plachetnatka tavolníková
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959
Last record: 2004 , Lukáš Šimek

Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Endangered
Czech name: pavučenka Thalerova
First record: 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990
Last record: 1999 , Petr Hůla

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka mechová
First record: 1958, J. Buchar, Buchar 1963a
Last record: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Styloctetor compar (Westring, 1861) Endangered
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2011

Syedra gracilis (Menge, 1869) Endangered
Czech name: plachetnatka útlá
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1989b
Last record: 2000 , Pavel Veselý

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka nejmenší
First record: 1949, F. Miller, Miller 1949
Last record: 2011

Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Endangered
Czech name: plachetnatka Zimmermannova
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1989b; Růžička et al. 1989
Last record: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Theonina cornix (Simon, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka vraní
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Endangered
Czech name: plachetnatka Kratochvílova
First record: 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979
Last record: 2005

Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Endangered
Czech name: pavučenka dvouhlavá
First record: 1974, P. Werner, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2011

Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Endangered
Czech name: pavučenka suchomilná
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1973
Last record: 2005 , Lukáš Spitzer

Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka ušatá
First record: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Last record: 2009

Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Endangered
Czech name: pavučenka Simonova
First record: 1975, Z. Mráček, Mráček 1978
Last record: 1998 , Petr Hůla

Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka sfingová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Endangered
Czech name: pavučenka sukovitá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2000 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D.

Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Endangered
Czech name: pavučenka dubová
First record: 1956, F. Miller, Miller 1959
Last record: 2007 , Mgr. Antonín Roušar

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Endangered
Czech name: zápředka teplomilná
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record: 2007

Scotina celans (Blackwall, 1841) Endangered
Czech name: zápředka dvoupruhá
First record: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 2017 , Filip Trnka

Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Endangered
Czech name: zápředka Palliardiho
First record: 1941, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2007

Acantholycosa norvegica (Thorell, 1872) Endangered
Czech name: slíďák ostnonohý
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák borový
First record: 1957, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 2010

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered
Czech name: slíďák Sulzerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2017 , Radek Šich

Arctosa figurata (Simon, 1876) Endangered
Czech name: slíďák suchomilný
First record: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Czech name: slíďák levhartí
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Endangered
Czech name: slíďák lesostepní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Endangered
Czech name: slíďák tečkovaný
First record: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 2014 , Pavel Marhoul

Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Endangered
Czech name: slíďák dvoupruhý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Endangered
Czech name: slíďák vřesový
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák mokřinný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2015 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Endangered
Czech name: slíďák chladnomilný
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Endangered
Czech name: slíďák rašelinný
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947
Last record: 2017 , Radek Šich

Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák potápivý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered
Czech name: slíďák pobřežní
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Endangered
Czech name: slíďák rašeliništní
First record: 0, ,
Last record: 2004

Zora manicata Simon, 1878 Endangered
Czech name: zora pustinná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2017 , Radek Šich

Trogloneta granulum Simon, 1922 Endangered
Czech name: mysmena horská
First record: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Endangered
Czech name: listovník podkorní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: listovník plochý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2014 , Radek Šich

Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Endangered
Czech name: listovník písečný
First record: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Thanatus atratus Simon, 1875 Endangered
Czech name: listovník stepní
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record: 2012 , Mgr. Ondřej Machač

Tibellus maritimus (Menge, 1875) Endangered
Czech name: listovník bažinný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Endangered
Czech name: brabenčík lesní
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Endangered
Czech name: brabenčík stepní
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: lovčík vodní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2018 , Radek Šich

Attulus caricis (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skákavka bažinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2015 , Filip Trnka

Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Endangered
Czech name: skákavka pozemní
First record: 1930, F. Miller, Kůrka v tisku
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Attulus terebratus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: skákavka plotní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2018 , Radek Šich

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Endangered
Czech name: skákavka dvoubarevná
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Endangered
Czech name: skákavka tmavá
First record: 1920, F. Miller, Kůrka 2001
Last record: 2017 , Radek Šich

Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka člunková
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record: 2018 , Radek Šich

Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Endangered
Czech name: skákavka rašelinná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2011

Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka mravencovitá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2017 , Zdeněk Mačát

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Endangered
Czech name: skákavka úzká
First record: 1945, F. Miller, Miller 1949
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Marpissa radiata (Grube, 1859) Endangered
Czech name: skákavka rákosní
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Endangered
Czech name: skákavka mravenčí
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Neon valentulus Falconer, 1912 Endangered
Czech name: skákavka mokřadní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Endangered
Czech name: skákavka listová
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2018 , Radek Šich

Philaeus chrysops (Poda, 1761) Endangered
Czech name: skákavka rudopásá
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Endangered
Czech name: skákavka stepní
First record: 1929, F. Miller, Kůrka 2001
Last record: 2017 , Radek Šich

Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka masková
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2015 , Radek Šich

Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Endangered
Czech name: skákavka bělovousá
First record: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Endangered
Czech name: segestra skalní
First record: 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895
Last record: 2018 , Michal Šich

Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Endangered
Czech name: snovačka kalhotkatá
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2000 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Endangered
Czech name: snovačka černostrakatá
First record: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895
Last record: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Endangered
Czech name: snovačka líbezná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2018 , Radek Šich

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: snovačka proměnlivá
First record: 1972, F. Miller, Miller ms.
Last record: 2018 , Radek Šich

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Endangered
Czech name: snovačka vřesová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Endangered
Czech name: běžník velký
First record: 1869, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2011 , Filip Trnka

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Endangered
Czech name: běžník Blackwallův
First record: 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b
Last record: 2011

Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: běžník tmavý
First record: 1930, F. Miller, Kůrka 1997a
Last record: 2008

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Endangered
Czech name: běžník hlínový
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Endangered
Czech name: běžník pestrý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2015 , Filip Trnka

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Endangered
Czech name: běžník vřesovištní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2016 , Radek Šich

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Endangered
Czech name: běžník květomilný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: běžník větvový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Xysticus luctator L. Koch, 1870 Endangered
Czech name: běžník doubravní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2013 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Almost threatened Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Almost threatened
Czech name: punčoškář horský
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record: 2011

Textrix denticulata (Olivier, 1789) Almost threatened
Czech name: pokoutník ocasatý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2012 , Filip Trnka

Araneus angulatus Clerck, 1757 Almost threatened
Czech name: křižák velký
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2020

Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Czech name: křižák Sturmův
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record: 2017 , Radek Šich

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Almost threatened
Czech name: křižák trojtečný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2020 , Viktor Střeštík

Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened
Czech name: křižák horský
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record: 2017 , MUDr. Kryštof Rückl

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: křižák dvouhrbý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: křižák vřesový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2019 , Oto Zimmermann, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened
Czech name: křižák trpasličí
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2016 , MUDr. Kryštof Rückl

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: křižák keřový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Almost threatened
Czech name: křižák lesklý
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2020 , Viktor Střeštík

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: křižák hajní
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Atypus affinis Eichwald, 1830 Almost threatened
Czech name: sklípkánek hnědý
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Almost threatened
Czech name: zápřednice ladní
First record: 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Václav Kroc

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Almost threatened
Czech name: zápřednice zelenavá
First record: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 2014 , Pavel Marhoul

Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Almost threatened
Czech name: zápředník krátkonohý
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Almost threatened
Czech name: zápředník mechový
First record: 1929, J. Baum, Baum 1929
Last record: 2011

Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Almost threatened
Czech name: zápředník větvový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Clubiona subsultans Thorell, 1875 Almost threatened
Czech name: zápředník podkorní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened
Czech name: zápředník drobný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač

Dysdera moravica Řezáč, 2014 Almost threatened
Czech name: šestiočka důlkatá
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1994e
Last record: 2008

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Almost threatened
Czech name: skálovka měděná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2011

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skálovka velká
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2019 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Almost threatened
Czech name: skálovka smuteční
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2018 , Radek Šich

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Almost threatened
Czech name: skálovka Sörensenova
First record: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record: 2012 , Jiří Řehounek

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: mikarie třpytná
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2017 , Radek Šich

Zelotes aeneus (Simon, 1878) Almost threatened
Czech name: skálovka kovová
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Almost threatened
Czech name: skálovka hajní
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record: 2013 , Štěpán Vodka

Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Almost threatened
Czech name: skálovka oranžová
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967
Last record: 2015 , Tomáš Hamřík

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Almost threatened
Czech name: skálovka dvoubarvá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2015 , Pavel Marhoul

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Almost threatened
Czech name: skálovka dlouhonohá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: příčnatka bažinná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2016 , Filip Trnka

Hahnia helveola Simon, 1875 Almost threatened
Czech name: příčnatka žlutavá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1958b
Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač

Hahnia ononidum Simon, 1875 Almost threatened
Czech name: příčnatka hřebínková
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record: 2016 , Mgr. Ondřej Machač

Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Almost threatened
Czech name: příčnatka drobnooká
First record: 2014, V. Růžička & J. Dolanský, Růžička & Dolanský 2016
Last record: 2020 , Jaroslav Blízek

Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Almost threatened
Czech name: plachetnatka makadlová
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Almost threatened
Czech name: plachetnatka luční
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Almost threatened
Czech name: plachetnatka různotrnná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: plachetnatka trnozubá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka bahnomilná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Almost threatened
Czech name: pavučenka dírkatá
First record: 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951
Last record: 2006 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Vratislav Laška

Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Almost threatened
Czech name: plachetnatka trojlaločná
First record: 0, ,
Last record: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Almost threatened
Czech name: plachetnatka pilovitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Ceratinella major Kulczyński, 1894 Almost threatened
Czech name: pavučenka větší
First record: 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record: 2020 , Mgr. Antonín Roušar

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Almost threatened
Czech name: pavučenka tlustonohá
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Almost threatened
Czech name: pavučenka trojtrnná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened
Czech name: pavučenka číškovitá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Almost threatened
Czech name: pavučenka rákosní
First record: 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze)
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka háková
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2010

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Almost threatened
Czech name: pavučenka žlutonohá
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Almost threatened
Czech name: pavučenka podivná
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record: 2005

Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Almost threatened
Czech name: pavučenka rubínová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Almost threatened
Czech name: pavučenka mokřadní
First record: 1936, F. Miller, Miller 1936b
Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Almost threatened
Czech name: pavučenka plachetnatková
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2016

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened
Czech name: pavučenka srnčí
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2017 , Kateřina Kinclová

Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Almost threatened
Czech name: plachetnatka jablková
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b
Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Almost threatened
Czech name: plachetnatka zobákovitá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Almost threatened
Czech name: plachetnatka lopatková
First record: 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938
Last record: 2008

Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Almost threatened
Czech name: pavučenka dlouhonohá
First record: 1959, J. Buchar, Buchar 1962a
Last record: 2005 , Roman Mlejnek, RNDr. Karel Tajovský, CSc.

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: pavučenka tečkovaná
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Almost threatened
Czech name: plachetnatka smrčinová
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka ploskonosá
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Almost threatened
Czech name: plachetnatka Saaristova
First record: 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2005 , Lukáš Spitzer

Mioxena blanda (Simon, 1884) Almost threatened
Czech name: pavučenka půvabná
First record: 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Almost threatened
Czech name: plachetnatka noční
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka štěrbinovitá
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Almost threatened
Czech name: plachetnatka čtyřzubá
First record: 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013
Last record: 2005 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Vratislav Laška

Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Almost threatened
Czech name: plachetnatka krtčí
First record: 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Almost threatened
Czech name: pavučenka zakrojená
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: plachetnatka křížová
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2008 , Jan Havelka

Porrhomma convexum (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: plachetnatka bystřinná
First record: 1899, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a
Last record: 2012 , Gabriela Blažková

Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Almost threatened
Czech name: pavučenka jeskynní
First record: 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008
Last record: 2014 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Almost threatened
Czech name: pavučenka Kulczyńského
First record: 1952, J. Nosek, Nosek 1954
Last record: 2006 , Roman Mlejnek

Sintula corniger (Blackwall, 1856) Almost threatened
Czech name: pavučenka rohatá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2009

Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka vidlicová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2008 , Mgr. Antonín Roušar

Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka Thorellova
First record: 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1996 , RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka štěrbinková
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 2016 , Filip Trnka

Walckenaeria capito (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka hlaváč
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka Kochova
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941
Last record: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Almost threatened
Czech name: pavučenka jednorohá
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record: 2008

Agroeca cuprea Menge, 1873 Almost threatened
Czech name: zápředka měděná
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record: 2017 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Almost threatened
Czech name: zápředka vlhkomilná
First record: In the database of records: 1976 , RNDr. Petr Bílek, CSc.
Last record: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: slíďák pasekový
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record: 2012 , Mgr. Ondřej Machač

Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Almost threatened
Czech name: slíďák tatarský
First record: 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951
Last record: 2020

Pardosa monticola (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: slíďák ladní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened
Czech name: slíďák bahenní
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931
Last record: 2012 , Jiří Řehounek

Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened
Czech name: slíďák dutinkový
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2016 , Mgr. Ondřej Machač

Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Almost threatened
Czech name: slíďák štětinatý
First record: 1929, J. Obenberger, Baum 1929
Last record: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Ero aphana (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: ostník šestiskvrnný
First record: 1866, E. Lokaj, Bárta 1869
Last record: 2020 , Michal Šich

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Almost threatened
Czech name: paslíďák keřový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2012 , Jiří Řehounek

Philodromus buchari Kubcová, 2004 Almost threatened
Czech name: listovník Bucharův
First record: 1966, J. Buchar, Kubcová 2004
Last record: 2012 , Mgr. Ondřej Machač

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Almost threatened
Czech name: listovník větvový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2005 , Lukáš Šimek

Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Almost threatened
Czech name: listovník vrásčitý
First record: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002
Last record: 2017 , Kateřina Kinclová

Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: listovník drnový
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2015 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D.

Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened
Czech name: listovník mokřadní
First record: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940
Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Almost threatened
Czech name: skákavka teplomilná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2016 , Mgr. Ondřej Machač

Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: skákavka pospolná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2018 , Radek Šich

Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: skákavka skalní
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929
Last record: 2016 , Radek Šich

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: skákavka borová
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Almost threatened
Czech name: skákavka bronzová
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Czech name: skákavka zlatavá
First record: 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895
Last record: 2015

Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: skákavka velká
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2019 , Radek Šich

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skákavka křížová
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2017 , Radek Šich

Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skákavka podkorní
First record: 1936, F. Miller, Kůrka 2001
Last record: 2020

Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Almost threatened
Czech name: skákavka stromová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2014 , Štěpán Vodka

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Almost threatened
Czech name: skákavka tlustonohá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač

Talavera aperta (Miller, 1971) Almost threatened
Czech name: skákavka drápkatá
First record: 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b
Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Almost threatened
Czech name: čelistnatka keřová
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898
Last record: 2014 , Zdeněk Hyan

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened
Czech name: čelistnatka tmavá
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2010

Episinus truncatus Latreille, 1809 Almost threatened
Czech name: snovačka uťatá
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Mgr. Jan Dolanský

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Almost threatened
Czech name: snovačka mravencožravá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record: 2014 , Stanislav Rada

Robertus scoticus Jackson, 1914 Almost threatened
Czech name: snovačka skotská
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967
Last record: 2007 , Roman Mlejnek

Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Almost threatened
Czech name: snovačka kmenová
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875
Last record: 2008 , Roman Mlejnek

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Almost threatened
Czech name: snovačka běloskvrnná
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2017

Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Almost threatened
Czech name: snovačka nejmenší
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951
Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Theridion betteni Wiehle, 1960 Almost threatened
Czech name: snovačka skalní
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a
Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač

Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: snovačka malovaná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860
Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač

Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Almost threatened
Czech name: křižáček pobřežní
First record: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002
Last record: 2018 , Radek Šich

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: běžník plochý
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Almost threatened
Czech name: běžník trávový
First record: 1958, F. Miller, Loerbroks 1983
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Almost threatened
Czech name: běžník stepní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2015 , Tomáš Hamřík

Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Almost threatened
Czech name: běžník prostý
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Last record: 2009

Pistius truncatus (Pallas, 1772) Almost threatened
Czech name: běžník lichoběžníkovitý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Synema globosum (Fabricius, 1775) Almost threatened
Czech name: běžník skvostný
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869
Last record: 2020 , Mgr. Antonín Roušar

Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Czech name: běžník poutavý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record: 2017 , Kateřina Kinclová

Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Almost threatened
Czech name: teplomil Schinerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Last record: 2013 , Radek Šich

Missing Araneus saevus (L. Koch, 1872) Missing
Czech name: křižák stromový
First record: 1971, A. Kůrka, Kůrka 1981a
Last record: 2018 , MUDr. Kryštof Rückl

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Missing
Czech name: křižák Ullrichův
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971

Dictyna major Menge, 1869 Missing
Czech name: cedivečka velká
First record: 1975, P. Kasal, Kasal 1981
Last record: 1975 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Micaria albovittata (Lucas, 1846) Missing
Czech name: mikarie bělostuhá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967
Last record: 1973 , Hana Potužáková

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Missing
Czech name: skálovka červená
First record: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961
Last record: 1933 , RNDr. Jiří Baum

Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Missing
Czech name: plachetnatka rašelinná
First record: 1960, J. Buchar, Buchar 1967b
Last record: 1962 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Missing
Czech name: plachetnatka stužkovitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958b
Last record: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Entelecara obscura Miller, 1971 Missing
Czech name: pavučenka Millerova
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971
Last record: 1967 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Missing
Czech name: pavučenka různobrvá
First record: 1951, F. Miller, Miller 1958c
Last record: 1954 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Missing
Czech name: pavučenka vývrtková
First record: 1938, A. Hoffer, Miller 1939
Last record: 1938 , RNDr. Augustin Hoffer

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Missing
Czech name: pavučenka plavá
First record: 1965, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Missing
Czech name: pavučenka Falconerova
First record: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1971 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Maro lehtineni Saaristo, 1971 Missing
Czech name: plachetnatka Lehtinenova
First record: 1983, J. Vaněk, Růžička 2000d
Last record: 1983 , Jan Vaněk

Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Missing
Czech name: plachetnatka trávomilná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947
Last record: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Panamomops latifrons Miller, 1959 Missing
Czech name: pavučenka doubravní
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959
Last record: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Porrhomma omissum Miller, 1971 Missing
Czech name: plachetnatka moravská
First record: 1975, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b
Last record: 1975 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Missing
Czech name: pavučenka Brittenova
First record: 1977, V. Růžička, Růžička 1986a
Last record: 1977 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Missing
Czech name: plachetnatka smrčková
First record: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930
Last record: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Trichoncoides piscator (Simon, 1884) Missing
Czech name: pavučenka dlouhovlasá
First record: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939
Last record: 1970 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zora distincta Kulczyński, 1915 Missing
Czech name: zora pestrá
First record: 1952, F. Miller, Růžička & Buchar 2008

Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Missing
Czech name: brabenčík Szilyho
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a
Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Missing
Czech name: skákavka úzkopásá
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 1941

Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Missing
Czech name: snovačka východní
First record: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996
Last record: 1910

Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Missing
Czech name: snovačka vykrojená
First record: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record: 1941

Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Missing
Czech name: snovačka nádvorní
First record: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002
Last record: 1959 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Missing
Czech name: snovačka drápkatá
First record: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record: 1964 , MUDr. Jiří Martínek

Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Missing
Czech name: teplomil skalní
First record: 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b
Last record: 1932 , prof. RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc.

Czech Arachnological Society © 2008-2020