Červený seznam pavouků České republiky

Díky druhovému bohatství a ekologické rozmanitosti jsou pavouci hojně využívanou bioindikační skupinou ve studiích posuzujících vliv zemědělských či ochranářských zásahů na kvalitu ekosystémů. Významnou roli hrají i v praktické ochraně přírody. Jsou nápadní a některé druhy spolehlivě indikují zachovalé, ochranářsky hodnotné biotopy. Proto byly vybrané taxony navrženy k zákonné ochraně. V kategorii kriticky ohrožených Eresus spp., Arctosa spp. (bez A. leopardus) a Dolomedes plantarius, v kategorii silně ohrožených Atypus spp., Acantholycosa spp., Hygrolycosa rubrofasciata a Philaeus chrysops, a v kategorii ohrožených Araneus alsine, Gibbaranea spp. (bez G. bituberculata), Hypsosinga heri, Alopecosa spp. (bez A. pulverulenta, A. cuneata, A. accentuata a A. taeniata), Dolomedes fimbriatus, Argyroneta aquatica, Gnaphosa spp. (bez G. montana), Thanatus spp. (bez T. formicinus), Heriaeus spp., Thomisus onustus a Marpissa spp. (bez M. muscosa). Na rozdíl od druhové ochrany obratlovců není účelem chránit jedince pavouků před zašlápnutím či sběrem pro vědecké účely, ale výhradně mít zákonný nástroj pro ochranu jejich stanovišť, konkrétně proti jejich zničení a pro odůvodnění nezbytnosti péče o ně.

Červené seznamy sice nejsou zakotveny v české legislativě jako seznamy chráněných druhů, ale často se podle nich v rozhodovacích řízeních posuzuje kvalita území nebo nastavuje management chráněných území. Vzhledem k tomu, že u pavouků nemáme znalosti o vývoji populací a data o rozšíření nejsou dostatečná, vycházeli jsme při zařazování druhů do kategorií především z vazby na biotopy. Znalosti o ohrožení biotopu jsme extrapolovali na druhy, které jsou na něj vázané. Například z naší krajiny téměř úplně vymizela slaniska, písčiny či štěrkopískové břehy řek, druhy striktně vázané na tyto biotopy tedy můžeme považovat za kriticky ohrožené. Tento přístup hodnocení má samozřejmě svoje limity. Biotopy mají různou kvalitu, jinak ohrožený je druh vázaný pouze na zachovalé rákosiny, jinak druh, který se spokojí s jakoukoli rákosinou. Navíc je řada druhů, které silnou vazbu na konkrétní biotopy nevykazují. Níže uvádíme kategorie, které jsme použili.

NZ - nezvěstné – déle než 30 let v ČR nenalezené.
KO - kriticky ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, vyskytují se na posledních lokalitách, bez aktivní péče o lokality brzy vyhynou.
SO - silně ohrožené – vázané na ohrožené biotopy, lokalit není mnoho a ubývají.
O - ohrožené – vázané na ohrožené boiotopy, lokalit je více, ale zjevně ubývají.
TO - téměř ohrožené – dnes u nás stále ještě poměrně hojné druhy, jejichž vazba na ubývající přírodní biot=opy je však odsuzuje k postupnému mizení.
NO - nejsou ohrožené – hojné druhy vázané na nemizející přírodní biotopy nebo druhy schopné obývat i nově vznikající biotopy.

Aktuální seznam našich pavouků včetně stupně ohrožení je možné stáhnout zde: cerveny_seznam_web.xlsx.


Criticaly endangered Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) Criticaly endangered
Czech name: cedivka Erberova
First record: 2003, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005

Araneus nordmanni (Thorell, 1870) Criticaly endangered
Czech name: křižák Nordmannův
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Matouš

Araneus saevus (L. Koch, 1872) Criticaly endangered
Czech name: křižák stromový
First record: 1971, A. Kůrka, Kůrka 1981a . Last record: 2022 , Václav Kroc

Gibbaranea ullrichi (Hahn, 1835) Criticaly endangered
Czech name: křižák Ullrichův
First record: 2023, K. Rückl, Rückl 2023 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Leviellus thorelli (Ausserer, 1871) Criticaly endangered
Czech name: křižák Thorellův
First record: 2003, J. Chytil, Bryja et al. 2005 . Last record: 2023 , Jiří Szekeres

Clubiona juvenis Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zápředník rybniční
First record: 1988, J. Křen, Řezáč 2001 . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Clubiona norvegica Strand, 1900 Criticaly endangered
Czech name: zápředník severský
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1963a . Last record: 1996 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Clubiona pseudoneglecta Wunderlich, 1994 Criticaly endangered
Czech name: zápředník trávový
First record: 1958, F. Miller, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Clubiona similis L. Koch, 1867 Criticaly endangered
Czech name: zápředník štěrkový
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Porrhoclubiona genevensis (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: zápředník stepní
First record: 1955, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2020 , Pavel Vonička

Archaeodictyna consecuta (O. Pickard-Cambridge, 1872) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka stepní
First record: 1960, E. Žďárková, Miller & Valešová 1964 . Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Archaeodictyna minutissima (Miller, 1958) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka nejmenší
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958c . Last record: 2002

Argenna patula (Simon, 1874) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka pobřežní
First record: 1958, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1994e . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Brigittea vicina (Simon, 1873) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka sousedská
First record: 2004, S. Vinkler, Bryja et al. 2005

Dictyna szaboi Chyzer, 1891 Criticaly endangered
Czech name: cedivečka Szabova
First record: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000 . Last record: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Emblyna brevidens (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: cedivečka krátkozubá
First record: 2011, J. Dolanský, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Lathys heterophthalma Kulczyński, 1891 Criticaly endangered
Czech name: cedivečka různooká
First record: 1965, J. Martínek, Buchar 1983a . Last record: 2000

Eresus hermani Kovács, Prazsák, Eichardt, Vári & Gyurkovics, 2015 Criticaly endangered
Czech name: stepník pálavský
First record: 0, , . Last record: 2018 , Radek Šich

Eresus moravicus Řezáč, 2008 Criticaly endangered
Czech name: stepník moravský
First record: 1941, F. Miller, Řezáč et al. 2008 . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Eresus sandaliatus (Martini & Goeze, 1778) Criticaly endangered
Czech name: stepník černonohý
First record: 1959, J. Buchar, Řezáč in litt. . Last record: 2022 , Šimon Petrov

Civizelotes caucasius (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: skálovka kavkazská
First record: 1998, A. Jelínek, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Cryptodrassus hungaricus (Balogh, 1935) Criticaly endangered
Czech name: skálovka uherská
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Last record: 2022 , Petr Veselý, Květoslav Resl

Drassyllus vinealis (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: skálovka trávostepní
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Gnaphosa inconspecta Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: skálovka doubravní
First record: 1973, H. Šinková, Šinková 1973; Buchar 1993a . Last record: 2009

Gnaphosa modestior Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
Czech name: skálovka panonská
First record: In the database of records: 2018 , Filip Trnka . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus bohemicus Miller & Buchar, 1977 Criticaly endangered
Czech name: skálovka česká
First record: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Last record: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Micaria lenzi Bösenberg, 1899 Criticaly endangered
Czech name: mikarie Lenzova
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1989b . Last record: 1993 , Josef Chytil

Micaria sociabilis Kulczyński, 1897 Criticaly endangered
Czech name: mikarie pospolitá
First record: In the database of records: 1996 , Pavel Bezděčka . Last record: 2019 , Radek Šich

Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) Criticaly endangered
Czech name: skálovka šestitečná
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2001

Zelotes atrocaeruleus (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skálovka zoubkovaná
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Last record: 1983 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zelotes segrex (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skálovka vydělená
First record: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 1996 , Josef Chytil

Hahniharmia picta (Kulczyński, 1897) Criticaly endangered
Czech name: příčnatka pestrá
First record: 1961, F. Miller, Kůrka 2000a . Last record: 2012 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Agyneta simplicitarsis (Simon, 1884) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka suchopárová
First record: 1965, V. Bukva, Bukva 1969 . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Baryphyma pratense (Blackwall, 1861) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka břehová
First record: 1967, F. Miller, Miller 1971 . Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Canariphantes nanus (Kulczyński, 1898) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka trpasličí
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Carorita limnaea (Crosby & Bishop, 1927) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka slatinná
First record: 1967, J. Martínek, Buchar 1989b . Last record: 1981 , RNDr. Antonín Kůrka

Caviphantes saxetorum (Hull, 1916) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka štětinozubá
First record: 2013, O. Machač, viz Pavouk 2013 (č. 35) . Last record: 2013 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Centromerus prudens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka písečná
First record: 1972, E. Laštovková, Buchar 1989b . Last record: 1998 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc., doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., RNDr. Antonín Kůrka, Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.

Cinetata gradata (Simon, 1881) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka stupínkatá
First record: 1997, V. Křížová, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Entelecara omissa O. Pickard-Cambridge, 1903 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka krátkočelá
First record: 1999, M. Holec, Růžička 2000a . Last record: 1999 , Michal Holec

Erigone jaegeri Baehr, 1984 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka Jägerova
First record: 1973, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1973 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Erigonoplus foveatus (Dahl, 1912) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka písečná
First record: 1996, V. Růžička, Růžička 1998c . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Ipa terrenus (L. Koch, 1879) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka čtyřskvrnná
First record: 1957, F. Miller, Miller & Žitňanská 1976b . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka teplomilná
First record: 2002, P. Špryňar & J. Dolanský, Růžička & Buchar 2008 . Last record: 1985

Maso gallicus Simon, 1894 Criticaly endangered
Czech name: pavučenka galská
First record: 1973, E. Lašt., J.B. & P.K., Buchar 1975b . Last record: 1973 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Metopobactrus ascitus (Kulczyński, 1894) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka okrajová
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2015 , Ondřej Horňák

Piniphantes pinicola (Simon, 1884) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka borovicová
First record: 2011, A. Roušar, viz Pavouk 2012 (č. 33) . Last record: 2012 , Mgr. Antonín Roušar

Porrhomma rosenhaueri (L. Koch, 1872) Criticaly endangered
Czech name: plachetnatka Rosenhauerova
First record: 1994, V. Růžička & P. Antuš, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2021 , Šárka Otáhalová

Prinerigone vagans (Audouin, 1826) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka trnohřbetá
First record: 1952, F. Miller, Miller 1971 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Sisicus apertus (Holm, 1939) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka srdíčková
First record: 1991, V. Růžička, Růžička & Kopecký 1994 . Last record: 2007 , Roman Mlejnek

Tmeticus affinis (Blackwall, 1855) Criticaly endangered
Czech name: pavučenka dvoubarvá
First record: 1971, F. Miller, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Czech name: slíďák vřesovištní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2017 , Filip Trnka

Alopecosa psammophila Buchar, 2001 Criticaly endangered
Czech name: slíďák pískomilný
First record: 1996, V. Růžička, Růžička & Bezděčka 2000 . Last record: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá

Alopecosa striatipes (C. L. Koch, 1839) Criticaly endangered
Czech name: slíďák suchopárový
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) Criticaly endangered
Czech name: slíďák břehový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa agricola (Thorell, 1856) Criticaly endangered
Czech name: slíďák příbřežní
First record: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c . Last record: 2011

Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 Criticaly endangered
Czech name: slíďák slaništní
First record: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a . Last record: 2022 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík

Pardosa nebulosa (Thorell, 1872) Criticaly endangered
Czech name: slíďák kouřový
First record: 2010, S. Macík, viz Pavouk 2010 (č. 29) . Last record: 2016 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa wagleri (Hahn, 1822) Criticaly endangered
Czech name: slíďák Waglerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2018 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Zora armillata Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zora náramková
First record: 2002, J. Dolanský, Bryja, Svatoň et al. 2005 . Last record: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Zora pardalis Simon, 1878 Criticaly endangered
Czech name: zora pardálí
First record: 1956, F. Miller, Kůrka 2000a . Last record: 1956 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Philodromus poecilus (Thorell, 1872) Criticaly endangered
Czech name: listovník záhadný
First record: 1976, F. Miller, Kůrka 1997a . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Thanatus pictus L. Koch, 1881 Criticaly endangered
Czech name: listovník vřesovištní
First record: 1976, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1976 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Thanatus sabulosus (Menge, 1875) Criticaly endangered
Czech name: listovník lesostepní
First record: 1971, J. Buchar, Buchar 1979 . Last record: 2009

Tibellus macellus Simon, 1875 Criticaly endangered
Czech name: listovník trávový
First record: 1961, F. Miller, Miller 1966 . Last record: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Dolomedes plantarius (Clerck, 1757) Criticaly endangered
Czech name: lovčík mokřadní
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 2000a . Last record: 2023 , Mgr. Adam Bednařík, Ph.D.

Afraflacilla epiblemoides (Chyzer, 1891) Criticaly endangered
Czech name: skákavka dubová
First record: 2000, L. Dobroruka, Dobroruka 2001 . Last record: 2020 , Radek Šich

Attulus atricapillus (Simon, 1882) Criticaly endangered
Czech name: skákavka černovlasá
First record: 1987, V. Růžička, Kronestedt & Logunov 2003 . Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus zimmermanni (Simon, 1877) Criticaly endangered
Czech name: skákavka Zimmermannova
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a . Last record: 2015 , Radek Šich

Heliophanus lineiventris Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka linková
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958c . Last record: 2022 , Filip Trnka

Heliophanus patagiatus Thorell, 1875 Criticaly endangered
Czech name: skákavka kovová
First record: 2002, Z. Majkus, Majkus 2003c . Last record: 2022 , Viktor Střeštík

Heliophanus simplex Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka prostá
First record: 2013, A. Jelínek, viz Pavouk 2014 (č. 36)

Neon levis (Simon, 1871) Criticaly endangered
Czech name: skákavka hladká
First record: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1990 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Synageles subcingulatus (Simon, 1878) Criticaly endangered
Czech name: skákavka útlá
First record: 1993, J. Svatoň, Svatoň et al. 2001 . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Talavera thorelli (Kulczyński, 1891) Criticaly endangered
Czech name: skákavka Thorellova
First record: 1994, J. Rusek, Chvátalová & Buchar 2002 . Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Yllenus arenarius Simon, 1868 Criticaly endangered
Czech name: skákavka písečná
First record: 2010, A. Pokorný & R. Macek, viz Pavouk 2012 (č. 32)

Achaeridion conigerum (Simon, 1914) Criticaly endangered
Czech name: snovačka kuželová
First record: 1993, A. Kůrka, Kůrka 1994e . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Dipoena erythropus (Simon, 1881) Criticaly endangered
Czech name: snovačka červenonohá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Enoplognatha caricis (Fickert, 1876) Criticaly endangered
Czech name: snovačka ostřicová
First record: 1969, F. Miller, Růžička & Holec 1998 . Last record: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Enoplognatha mordax (Thorell, 1875) Criticaly endangered
Czech name: snovačka přímořská
First record: 1973, P. Kasal, Kasal 1981 . Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Enoplognatha serratosignata (L. Koch, 1879) Criticaly endangered
Czech name: snovačka pilovitá
First record: 1999, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000 . Last record: 1999 , Pavel Bezděčka

Euryopis saukea Levi, 1951 Criticaly endangered
Czech name: snovačka kroužkonohá
First record: 1963, F. Miller, Miller 1963 . Last record: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Lasaeola prona (Menge, 1868) Criticaly endangered
Czech name: snovačka sehnutá
First record: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Last record: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Phycosoma inornatum (O. Pickard-Cambridge, 1861) Criticaly endangered
Czech name: snovačka nezdobená
First record: 1993, Z. Vitáček, Kůrka 1995b . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., MUDr. Kryštof Rückl

Theridion boesenbergi Strand, 1904 Criticaly endangered
Czech name: snovačka Bösenbergova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Ozyptila rauda Simon, 1875 Criticaly endangered
Czech name: běžník drnový
First record: 1930, J. Mařan & A. Hoffer, Baum 1930a; Šilhavý 1938a . Last record: 1988

Xysticus kempeleni Thorell, 1872 Criticaly endangered
Czech name: běžník Kempelenův
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 1997a . Last record: 2008

Xysticus lineatus (Westring, 1851) Criticaly endangered
Czech name: běžník bylinný
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Xysticus obscurus Collett, 1877 Criticaly endangered
Czech name: běžník horský
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b . Last record: 1990 , Jan Vaněk

Strongly endangered Comaroma simoni Bertkau, 1889 Strongly endangered
Czech name: anapa buková
First record: 1992, V. Růžička, Růžička & Antuš 1998 . Last record: 2008 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D.

Anyphaena furva Miller, 1967 Strongly endangered
Czech name: šplhalka tmavá
First record: 1982, J. Šmaha, Šmaha 1985 . Last record: 1998 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1835) Strongly endangered
Czech name: křižák rašelinný
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Atypus muralis Bertkau, 1890 Strongly endangered
Czech name: sklípkánek pontický
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Last record: 2017 , Radek Šich

Cheiracanthium elegans Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: zápřednice ozdobná
First record: 1952, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2011

Cheiracanthium montanum L. Koch, 1877 Strongly endangered
Czech name: zápřednice karmínová
First record: 1961, F. Miller, Miller 1971; Kůrka 1996a . Last record: 1996 , Eva Svatoňová

Cheiracanthium pennyi O. Pickard-Cambridge, 1873 Strongly endangered
Czech name: zápřednice Pennyova
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2010 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Clubiona corticalis (Walckenaer, 1802) Strongly endangered
Czech name: zápředník korový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Clubiona saxatilis L. Koch, 1867 Strongly endangered
Czech name: zápředník skalní
First record: 1940, B. Tomšík, Miller 1943, 1947 . Last record: 2006

Altella biuncata (Miller, 1949) Strongly endangered
Czech name: cedivečka Millerova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Brommella falcigera (Balogh, 1935) Strongly endangered
Czech name: cedivečka mečovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Dasumia carpatica (Kulczyński, 1882) Strongly endangered
Czech name: šestiočka karpatská
First record: 1997, J. Král, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2022 , Viktor Střeštík

Aphantaulax cincta (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka opásaná
First record: 1998, P. Bezděčka, Růžička & Bezděčka 2000 . Last record: 1998 , Pavel Bezděčka

Berlandina cinerea (Menge, 1872) Strongly endangered
Czech name: skálovka popelavá
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1970b . Last record: 2023 , Viktor Střeštík

Civizelotes gracilis (Canestrini, 1868) Strongly endangered
Czech name: skálovka štíhlá
First record: 2002, V. Bryja, Bryja & Svatoň 2005 . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Drassyllus pumilus (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered
Czech name: skálovka brýlová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2021 , Jaroslav Blízek, J. Bouchal, R. Kmeco

Gnaphosa badia (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka horská
First record: 1959, J. Buchar, Buchar 1963a . Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Gnaphosa microps Holm, 1939 Strongly endangered
Czech name: skálovka bažinná
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a . Last record: 2015 , RNDr. Antonín Kůrka

Gnaphosa nigerrima L. Koch, 1877 Strongly endangered
Czech name: skálovka mokřadní
First record: 1942, F. Miller, Kůrka 1994e . Last record: 1997 , O. Tonnerová

Haplodrassus minor (O. Pickard-Cambridge, 1879) Strongly endangered
Czech name: skálovka drobná
First record: 1968, F. Miller, Kůrka 1994e . Last record: 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Haplodrassus moderatus (Kulczyński, 1897) Strongly endangered
Czech name: skálovka močálová
First record: 1980, A. Kůrka, Kůrka 1990 . Last record: 2000 , Mgr. Jan Dolanský

Kishidaia conspicua (L. Koch, 1866) Strongly endangered
Czech name: skálovka úhledná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Roman Tocháček

Micaria aenea Thorell, 1871 Strongly endangered
Czech name: mikarie kovová
First record: 1951, J. Buchar, Miller 1967 . Last record: 1999 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Micaria dives (Lucas, 1846) Strongly endangered
Czech name: mikarie duhová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Micaria guttulata (C. L. Koch, 1839) Strongly endangered
Czech name: mikarie berlovitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Zelotes puritanus Chamberlin, 1922 Strongly endangered
Czech name: skálovka pustinná
First record: 1966, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Last record: 2015

Iberina candida (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: příčnatka světlá
First record: 2011, A. Tenčík, viz Pavouk 2011 (č. 31) . Last record: 2019 , Mgr. Jan Dolanský

Agnyphantes expunctus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka borůvková
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b . Last record: 2004

Agyneta equestris (L. Koch, 1881) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka trávní
First record: 1948, F. Miller, Miller & Weiss 1979 . Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta fuscipalpa (C. L. Koch, 1836) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka zoubkatá
First record: 1930, J. Baum, Baum 1930a . Last record: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Bathyphantes setiger F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka rybniční
First record: 1935, F. Miller, Miller 1937 . Last record: 2008

Bolephthyphantes index (Thorell, 1856) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka kořenová
First record: 1985, J. Vaněk, Růžička 2000d . Last record: 1997 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Centromerus capucinus (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka mateřídoušková
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 1997 , pm

Centromerus leruthi Fage, 1933 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka Leruthova
First record: 1940, F. Miller, Miller 1958b . Last record: 2019 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Centromerus persimilis (O. Pickard-Cambridge, 1912) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka záhadná
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 1995 , Mgr. Aleš Jelínek

Centromerus semiater (L. Koch, 1879) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka bahenní
First record: 1942, F. Miller, Miller 1958b . Last record: 2016 , Filip Trnka

Ceratinella wideri (Thorell, 1871) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Widerova
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a . Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Collinsia distincta (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: pavučenka lužní
First record: 1962, B. Novák, Miller 1974b . Last record: 2003

Diplocephalus dentatus Tullgren, 1955 Strongly endangered
Czech name: pavučenka vrbová
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2017 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Erigonoplus globipes (L. Koch, 1872) Strongly endangered
Czech name: pavučenka kulonohá
First record: 1966, J. Buchar, Buchar 1983b . Last record: 2022 , Pavel Krásenský, MUDr. Kryštof Rückl

Frontinellina frutetorum (C. L. Koch, 1835) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka křovinná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Glyphesis servulus (Simon, 1881) Strongly endangered
Czech name: pavučenka noscovitá
First record: 1978, M. Antuš, Buchar 1979 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Gonatium hilare (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: pavučenka dýkovitá
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka stepní
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Last record: 2005

Maro lepidus Casemir, 1961 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka malá
First record: 1953, F. Miller, Miller 1966 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Maro sublestus Falconer, 1915 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka nepatrná
First record: 1962, F. Miller, Miller 1966 . Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Mecynargus morulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka severská
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b . Last record: 1990 , Jan Vaněk

Megalepthyphantes collinus (L. Koch, 1872) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka kroužkovaná
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Last record: 2010 , Mgr. Antonín Roušar

Microctenonyx subitaneus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Strongly endangered
Czech name: pavučenka ostroostná
First record: 2002, V. Růžička, Bryja et al. 2005 . Last record: 2019 , Pavel Krásenský

Midia midas (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka dutinová
First record: 1987, V. Růžička, Růžička et al. 1991 . Last record: 2011 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oreonetides vaginatus (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka pochvatá
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Last record: 2010 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Palliduphantes ericaeus (Blackwall, 1853) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka vřesová
First record: 2014, A. Roušar, viz Pavouk 2014 (č. 36) . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Panamomops inconspicuus (Miller & Valešová, 1964) Strongly endangered
Czech name: pavučenka nenápadná
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Pelecopsis mengei (Simon, 1884) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Mengeho
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2020 , Filip Trnka

Peponocranium orbiculatum (O. Pickard-Cambridge, 1882) Strongly endangered
Czech name: pavučenka kruhová
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2019 , Mgr. Jan Dolanský

Peponocranium praeceps Miller, 1943 Strongly endangered
Czech name: pavučenka vztyčnohlavá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Last record: 1999

Porrhomma microcavense Wunderlich, 1990 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka dutinková
First record: 2000, L. Beran, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2021 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Porrhomma profundum M. Dahl, 1939 Strongly endangered
Czech name: plachetnatka hlubinná
First record: 2006, R. Mlejnek, Růžička 2007a . Last record: 2009 , Roman Mlejnek

Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka pětiúhlá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Savignia frontata Blackwall, 1833 Strongly endangered
Czech name: pavučenka lachtaní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 1985 , František Zbytek

Semljicola faustus (O. Pickard-Cambridge, 1901) Strongly endangered
Czech name: pavučenka vrchovištní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2014 , Mgr. Antonín Roušar

Sintula spiniger (Balogh, 1935) Strongly endangered
Czech name: pavučenka ostnitá
First record: 2008, H. Šefrová, viz Pavouk 2011 (č. 31) . Last record: 2009

Staveleya pusilla (Menge, 1869) Strongly endangered
Czech name: pavučenka Dahlova
First record: 1963, F. Miller, Miller 1966 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Styloctetor romanus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka římská
First record: 1940, F. Miller & V. Šilhavý, Miller 1947 . Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Syedra myrmicarum (Kulczyński, 1882) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka mravenčí
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2022 , Pavel Krásenský

Tapinocyba pallens (O. Pickard-Cambridge, 1873) Strongly endangered
Czech name: pavučenka detritová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Taranucnus setosus (O. Pickard-Cambridge, 1863) Strongly endangered
Czech name: plachetnatka bažinná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2022 , Viktor Střeštík

Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Strongly endangered
Czech name: pavučenka Hackmanova
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a . Last record: 2004

Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) Strongly endangered
Czech name: pavučenka chocholkovitá
First record: 1961, E. Žďárková, Valešová 1962 . Last record: 2011 , Aleš Tenčík

Sagana rutilans Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: zápředka hnědá
First record: 1894, F. Svoboda, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Acantholycosa lignaria (Clerck, 1757) Strongly endangered
Czech name: slíďák dřevomilný
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Matouš

Alopecosa cursor (Hahn, 1831) Strongly endangered
Czech name: slíďák slunomilný
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1933b . Last record: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Zdeňka Šichová, dipl. um.

Alopecosa pinetorum (Thorell, 1856) Strongly endangered
Czech name: slíďák tmavý
First record: 1983, Z. Majkus, Kůrka 1994b . Last record: 2010

Alopecosa schmidti (Hahn, 1835) Strongly endangered
Czech name: slíďák Schmidtův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Alopecosa solitaria (Herman, 1879) Strongly endangered
Czech name: slíďák bradavčitý
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2018

Arctosa alpigena lamperti Dahl, 1908 Strongly endangered
Czech name: slíďák vrchovištní
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1967b . Last record: 2009 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Arctosa maculata (Hahn, 1822) Strongly endangered
Czech name: slíďák skvrnitý
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Last record: 2022 , Viktor Střeštík

Arctosa perita (Latreille, 1799) Strongly endangered
Czech name: slíďák písečný
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Pardosa ferruginea (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: slíďák smrčinový
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 1996 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Pardosa hyperborea (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: slíďák severský
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1963a . Last record: 1993 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa morosa (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: slíďák potoční
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2015 , Radek Šich

Pardosa sordidata (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: slíďák bezpruhý
First record: 1967, J. Martínek, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Ero tuberculata (De Geer, 1778) Strongly endangered
Czech name: ostník hrbolkový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Zora parallela Simon, 1878 Strongly endangered
Czech name: zora severská
First record: 2003, J. Chytil, Bryja, Svatoň et al. 2005 . Last record: 2020 , Filip Trnka

Microdipoena jobi (Kraus, 1967) Strongly endangered
Czech name: mysmena Jobova
First record: 1973, P. Kasal, Kasal 1982 . Last record: 2023 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Philodromus marmoratus Kulczyński, 1891 Strongly endangered
Czech name: listovník mramorovaný
First record: 1959, E. Žďárková & J. Žďárek, Bryja, Řezáč et al. 2005 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Philodromus rufus Walckenaer, 1826 Strongly endangered
Czech name: listovník rezavý
First record: 1992, V. Růžička, Růžička et al. 1996 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Rhysodromus histrio (Latreille, 1819) Strongly endangered
Czech name: listovník strakatý
First record: 2002, P. Kment, Bryja, Řezáč et al. 2005 . Last record: 2022 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Attulus distinguendus (Simon, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka šedá
First record: 1956, F. Miller, Kůrka v tisku . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus dzieduszyckii (L. Koch, 1870) Strongly endangered
Czech name: skákavka písčinná
First record: 1935, A. Hoffer, Kůrka 2001 . Last record: 2014 , Radek Šich

Attulus penicillatus (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: skákavka dvoutečná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2020 , RNDr. Antonín Kůrka

Marpissa pomatia (Walckenaer, 1802) Strongly endangered
Czech name: skákavka sličná
First record: 1932, F. Miller, Kůrka v tisku . Last record: 2009 , RNDr. Petr Bílek, CSc.

Mendoza canestrinii (Ninni, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka Canestriniho
First record: 1993, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Neon rayi (Simon, 1875) Strongly endangered
Czech name: skákavka nepatrná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Last record: 2019 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Strongly endangered
Czech name: skákavka šedopruhá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2021 , Radek Šich

Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Strongly endangered
Czech name: skákavka protáhlá
First record: 1958, F. Miller, Kůrka v tisku . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Talavera milleri (Brignoli, 1983) Strongly endangered
Czech name: skákavka Millerova
First record: 1962, J. Buchar, Chvátalová & Buchar 2002 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Talavera parvistyla Logunov & Kronestedt, 2003 Strongly endangered
Czech name: skákavka vrchovištní
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971 . Last record: 2013 , Mgr. Antonín Roušar

Tetragnatha striata L. Koch, 1862 Strongly endangered
Czech name: čelistnatka rákosová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Dipoena nigroreticulata (Simon, 1880) Strongly endangered
Czech name: snovačka černoskvrnná
First record: 1958, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Dipoena torva (Thorell, 1875) Strongly endangered
Czech name: snovačka vysokohlavá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 2009

Euryopis laeta (Westring, 1861) Strongly endangered
Czech name: snovačka světlá
First record: 1963, F. Miller, Miller 1963 . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Euryopis quinqueguttata Thorell, 1875 Strongly endangered
Czech name: snovačka pětitečná
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Lasaeola coracina (C. L. Koch, 1837) Strongly endangered
Czech name: snovačka srdčitá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2020 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Ohlertidion ohlerti (Thorell, 1870) Strongly endangered
Czech name: snovačka rašeliništní
First record: 1960, J. Buchar, Buchar 1963a . Last record: 2023 , Mgr. Ivana Hradská

Diaea livens Simon, 1876 Strongly endangered
Czech name: běžník dubový
First record: 1961, J. Martínek, Buchar & Thaler 1984 . Last record: 2022 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Heriaeus oblongus Simon, 1918 Strongly endangered
Czech name: běžník smaragdový
First record: 1894, E. Nový, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Viktor Střeštík

Ozyptila brevipes (Hahn, 1826) Strongly endangered
Czech name: běžník bažinný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Psammitis ninnii (Thorell, 1872) Strongly endangered
Czech name: běžník lesostepní
First record: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1940 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tmarus stellio Simon, 1875 Strongly endangered
Czech name: běžník člunkový
First record: 1997, J. Schlaghamerský, Kubcová & Schlaghamerský 2002 . Last record: 2021 , Radek Šich

Xysticus ferrugineus Menge, 1876 Strongly endangered
Czech name: běžník dlouhoostný
First record: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a . Last record: 1996 , Antonín Reiter

Xysticus gallicus Simon, 1875 Strongly endangered
Czech name: běžník smrkový
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2006 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Xysticus marmoratus Thorell, 1875 Strongly endangered
First record: 0, , . Last record: 2004

Cetonana laticeps (Canestrini, 1868) Strongly endangered
Czech name: hlavoun širohlavý
First record: 1932, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2016 , Mgr. Antonín Roušar

Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 Strongly endangered
Czech name: pakřižák Walckenaerův
First record: 1983, K. Absolon jun., Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Endangered Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 Endangered
Czech name: cedivka hajní
First record: 1934, J. Baum, Baum 1938b . Last record: 2023 , Roman Tocháček

Araneus alsine (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák načervenalý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2023 , Anna Knoulichová

Araniella displicata (Hentz, 1847) Endangered
Czech name: křižák borový
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1993a . Last record: 2022 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., MUDr. Kryštof Rückl

Araniella inconspicua (Simon, 1874) Endangered
Czech name: křižák nenápadný
First record: 1979, Z. Majkus, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Last record: 2023 , Svatava Čoupková

Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák trojlaločný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: křižák hrbatý
First record: 1894, V. Vávra, Nosek 1895 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Gibbaranea omoeda (Thorell, 1870) Endangered
Czech name: křižák smrkový
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Hypsosinga heri (Hahn, 1831) Endangered
Czech name: křižák Herův
First record: 1929, J. Obenberger, Baum 1929 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Leviellus stroemi (Thorell, 1870) Endangered
Czech name: křižák Strömův
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl, Filip Matouš

Atypus piceus (Sulzer, 1776) Endangered
Czech name: sklípkánek černý
First record: 1934, J. Baum, Baum 1938b . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Cheiracanthium effossum Herman, 1879 Endangered
Czech name: zápřednice ostruhová
First record: 1929, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Cheiracanthium oncognathum Thorell, 1871 Endangered
Czech name: zápřednice křovinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2021 , Pavel Moravec

Clubiona germanica Thorell, 1871 Endangered
Czech name: zápředník německý
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Clubiona kulczynskii Lessert, 1905 Endangered
Czech name: zápředník Kulczyńského
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Clubiona marmorata L. Koch, 1866 Endangered
Czech name: zápředník mramorovaný
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Porrhoclubiona leucaspis (Simon, 1932) Endangered
Czech name: zápředník západní
First record: 1996, J. Svatoň, viz Pavouk 2009 (č. 28) . Last record: 2024 , Oto Zimmermann

Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: vodouch stříbřitý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2019

Brigittea latens (Fabricius, 1775) Endangered
Czech name: cedivečka černá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Emblyna mitis (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: cedivečka jemná
First record: In the database of records: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc. . Last record: 1999 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Lathys humilis (Blackwall, 1855) Endangered
Czech name: cedivečka kroužkovaná
First record: 1951, F. Miller, Kůrka 1994e . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lathys stigmatisata (Menge, 1869) Endangered
Czech name: cedivečka hnědá
First record: 1929, J. Mařan, Baum 1929 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Eresus kollari Rossi, 1846 Endangered
Czech name: stepník rudý
First record: 1870, A. Slavík, Bárta 1869 . Last record: 2022 , Filip Trnka

Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) Endangered
Czech name: skálovka mravencožravá
First record: 1958, F. Miller, Kůrka 1994e . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Callilepis schuszteri (Herman, 1879) Endangered
Czech name: skálovka Schuszterova
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) Endangered
Czech name: skálovka trpasličí
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1943, 1947 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Drassyllus villicus (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: skálovka vidlicová
First record: 1932, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Echemus angustifrons (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skálovka suťová
First record: 1936, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 2020 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833) Endangered
Czech name: skálovka žlutonohá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2020 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Gnaphosa lapponum (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka laponská
First record: 1982, J. Vaněk, Růžička & Vaněk 1997 . Last record: 1990 , Jan Vaněk

Gnaphosa montana (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka podkorní
First record: 1935, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Gnaphosa opaca Herman, 1879 Endangered
Czech name: skálovka suchomilná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Haplodrassus cognatus (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skálovka hvozdní
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2019 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus dalmatensis (L. Koch, 1866) Endangered
Czech name: skálovka dalmatská
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus kulczynskii Lohmander, 1942 Endangered
Czech name: skálovka ozubená
First record: 1949, F. Miller, Miller 1949 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Micaria formicaria (Sundevall, 1831) Endangered
Czech name: mikarie mravencovitá
First record: 1929, J. Baum, Baum 1929; Buchar 1961 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Micaria nivosa L. Koch, 1866 Endangered
Czech name: mikarie záhadná
First record: 1942, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 1990

Micaria silesiaca L. Koch, 1875 Endangered
Czech name: mikarie slezská
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Micaria subopaca Westring, 1861 Endangered
Czech name: mikarie kmenová
First record: In the database of records: 1873 , A. Palliardi . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Zelotes erebeus (Thorell, 1871) Endangered
Czech name: skálovka řemínková
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 2021 , Pavel Moravec

Zelotes exiguus (Müller & Schenkel, 1895) Endangered
Czech name: skálovka malá
First record: 1962, J. Buchar, Miller & Buchar 1977 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Iberina difficilis (Harm, 1966) Endangered
Czech name: příčnatka tmavá
First record: 1946, F. Miller, Kůrka 2000a . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Mastigusa arietina (Thorell, 1871) Endangered
Czech name: papříčnatka mravencomilná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2021 , Pavel Krásenský

Acartauchenius scurrilis (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka malooká
First record: 1903, J. Roubal, Roubal 1905 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta innotabilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka kmenová
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2018 , Mgr. Antonín Roušar

Agyneta milleri (Thaler, Buchar & Kůrka, 1997) Endangered
Czech name: plachetnatka Millerova
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1967b; Thaler et al. 1997 . Last record: 1999 , Mgr. Iveta Chvátalová, Ph.D.

Agyneta ramosa Jackson, 1912 Endangered
Czech name: plachetnatka větvitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Agyneta subtilis (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka mokřadní
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Last record: 2007 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Aphileta misera (O. Pickard-Cambridge, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka rašeliništní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Bolyphantes luteolus (Blackwall, 1833) Endangered
Czech name: plachetnatka žlutavá
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947 . Last record: 2004

Centromerus incilium (L. Koch, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka suchomilná
First record: 1940, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1940b . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Centromerus levitarsis (Simon, 1884) Endangered
Czech name: plachetnatka řemínková
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1958b . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Diplocentria bidentata (Emerton, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka dvojzubá
First record: 1971, J. Buchar, Buchar 1989b . Last record: 2011 , Mgr. Antonín Roušar

Erigonella ignobilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: pavučenka bažinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Erigonoplus jarmilae (Miller, 1943) Endangered
Czech name: pavučenka Jarmilina
First record: 1940, F. Miller, Miller 1943, 1947 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Evansia merens O. Pickard-Cambridge, 1901 Endangered
Czech name: pavučenka mravenčí
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2019 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Gongylidiellum edentatum Miller, 1951 Endangered
Czech name: pavučenka bezzubá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Gongylidiellum murcidum Simon, 1884 Endangered
Czech name: pavučenka vlnková
First record: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Improphantes decolor (Westring, 1861) Endangered
Czech name: plachetnatka zebrovaná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Improphantes improbulus (Simon, 1929) Endangered
Czech name: plachetnatka podzemní
First record: 1939, J. Kratochvíl & F. Miller, Kratochvíl & Miller 1940a . Last record: 2012 , Gabriela Blažková

Incestophantes crucifer (Menge, 1866) Endangered
Czech name: plachetnatka borová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2000

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Endangered
Czech name: plachetnatka Keyserlingova
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863) Endangered
Czech name: plachetnatka pobřežní
First record: 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975a . Last record: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Kaestneria torrentum (Kulczyński, 1882) Endangered
Czech name: plachetnatka potoční
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947 . Last record: 1999 , doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Kratochviliella bicapitata Miller, 1938 Endangered
Czech name: pavučenka Kratochvílova
First record: 1934, F. Miller, Miller 1938a . Last record: 2019 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lasiargus hirsutus (Menge, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka srstnatá
First record: 1970, J. Buchar, Buchar 1983b . Last record: 2021 , Pavel Moravec

Macrargus carpenteri (O. Pickard-Cambridge, 1895) Endangered
Czech name: plachetnatka Carpenterova
First record: 1958, J. Buchar, Buchar 1989b . Last record: 1997 , Antonín Reiter

Maro minutus O. Pickard-Cambridge, 1907 Endangered
Czech name: plachetnatka drobná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Metopobactrus prominulus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka výčnělková
First record: 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Microlinyphia impigra (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: plachetnatka hbitá
First record: 1970, F. Miller, Miller 1971 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Minicia marginella (Wider, 1834) Endangered
Czech name: pavučenka vroubená
First record: 1938, J. Mařan, Baum 1938b . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Nematogmus sanguinolentus (Walckenaer, 1841) Endangered
Czech name: pavučenka krvavá
First record: 1886, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oedothorax gibbifer (Kulczyński, 1882) Endangered
Czech name: pavučenka potoční
First record: 1973, J. Buchar, Růžička 1976, 1978 . Last record: 2022 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš, Viktor Střeštík

Oryphantes angulatus (O. Pickard-Cambridge, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka rašeliništní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2018 , Pavel Krásenský

Panamomops affinis Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Czech name: pavučenka lesostepní
First record: 1939, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939 . Last record: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Panamomops fagei Miller & Kratochvíl, 1939 Endangered
Czech name: pavučenka Fageova
First record: 1934, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1939 . Last record: 2018 , Filip Trnka

Panamomops sulcifrons (Wider, 1834) Endangered
Czech name: pavučenka růžkatá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) Endangered
Czech name: pavučenka kulohlavá
First record: 1985, J. Šmaha, Šmaha 1987, 1990 . Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Pocadicnemis carpatica (Chyzer, 1894) Endangered
Czech name: pavučenka karpatská
First record: 1981, J. Buchar, Buchar 1989b . Last record: 1997 , Jiří Spíšek

Porrhomma cambridgei Merrett, 1994 Endangered
Czech name: plachetnatka Cambridgeova
First record: 1999, L. Kubcová, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2023 , Eduard Ezer

Porrhomma campbelli F. O. Pickard-Cambridge, 1894 Endangered
Czech name: plachetnatka Campbellova
First record: 1960, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 2012 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Porrhomma montanum Jackson, 1913 Endangered
Czech name: plachetnatka tavolníková
First record: 1959, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Pseudocarorita thaleri (Saaristo, 1971) Endangered
Czech name: pavučenka Thalerova
First record: 1988, J. Šmaha, Šmaha 1990 . Last record: 1999 , Petr Hůla

Silometopus elegans (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka mechová
First record: 1958, J. Buchar, Buchar 1963a . Last record: 2016 , Mgr. Aleš Jelínek

Styloctetor compar (Westring, 1861) Endangered
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2019 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Syedra gracilis (Menge, 1869) Endangered
Czech name: plachetnatka útlá
First record: 1961, J. Buchar, Buchar 1989b . Last record: 2017 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka nejmenší
First record: 1949, F. Miller, Miller 1949 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tenuiphantes zimmermanni (Bertkau, 1890) Endangered
Czech name: plachetnatka Zimmermannova
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1989b; Růžička et al. 1989 . Last record: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Theonina cornix (Simon, 1881) Endangered
Czech name: plachetnatka vraní
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Theonina kratochvili Miller & Weiss, 1979 Endangered
Czech name: plachetnatka Kratochvílova
First record: 1958, F. Miller, Miller & Weiss 1979 . Last record: 2005

Thyreosthenius biovatus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Endangered
Czech name: pavučenka dvouhlavá
First record: 1974, P. Werner, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2023 , Pavel Krásenský

Trichoncus affinis Kulczyński, 1894 Endangered
Czech name: pavučenka suchomilná
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1973 . Last record: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Trichoncus auritus (L. Koch, 1869) Endangered
Czech name: pavučenka ušatá
First record: 1938, A. Hoffer, Miller 1939 . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Trichoncyboides simoni (Lessert, 1904) Endangered
Czech name: pavučenka Simonova
First record: 1975, Z. Mráček, Mráček 1978 . Last record: 1998 , Petr Hůla

Trichopterna cito (O. Pickard-Cambridge, 1873) Endangered
Czech name: pavučenka sfingová
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Walckenaeria nodosa O. Pickard-Cambridge, 1873 Endangered
Czech name: pavučenka sukovitá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2010 , Mgr. Antonín Roušar

Walckenaeria simplex Chyzer, 1894 Endangered
Czech name: pavučenka dubová
First record: 1956, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Agroeca lusatica (L. Koch, 1875) Endangered
Czech name: zápředka teplomilná
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b . Last record: 2020 , Pavel Moravec

Scotina celans (Blackwall, 1841) Endangered
Czech name: zápředka dvoupruhá
First record: 1968, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Scotina palliardii (L. Koch, 1881) Endangered
Czech name: zápředka Palliardiho
First record: 1941, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Acantholycosa norvegica sudetica (L. Koch, 1875) Endangered
Czech name: slíďák ostnonohý
First record: In the database of records: 1875 . Last record: 2012 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Alopecosa aculeata (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák borový
First record: 1957, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 2021 , Pavel Moravec

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873) Endangered
Czech name: slíďák Sulzerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Arctosa figurata (Simon, 1876) Endangered
Czech name: slíďák suchomilný
First record: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) Endangered
Czech name: slíďák levhartí
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Arctosa lutetiana (Simon, 1876) Endangered
Czech name: slíďák lesostepní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2020 , Filip Trnka

Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) Endangered
Czech name: slíďák tečkovaný
First record: 1961, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa bifasciata (C. L. Koch, 1834) Endangered
Czech name: slíďák dvoupruhý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) Endangered
Czech name: slíďák vřesový
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Last record: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Pardosa paludicola (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák mokřinný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pardosa saltuaria (L. Koch, 1870) Endangered
Czech name: slíďák chladnomilný
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Last record: 1999 , RNDr. Antonín Kůrka

Pardosa sphagnicola (Dahl, 1908) Endangered
Czech name: slíďák rašelinný
First record: 1946, J. Kratochvíl, Kratochvíl & Miller 1947 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Pirata piscatorius (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: slíďák potápivý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Piratula knorri (Scopoli, 1763) Endangered
Czech name: slíďák pobřežní
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Piratula uliginosa (Thorell, 1856) Endangered
Czech name: slíďák rašeliništní
First record: 0, , . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Zora manicata Simon, 1878 Endangered
Czech name: zora pustinná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Trogloneta granulum Simon, 1922 Endangered
Czech name: mysmena horská
First record: 1986, V. Růžička, Růžička 1988c . Last record: 2017 , Mgr. Antonín Roušar

Philodromus fuscomarginatus (De Geer, 1778) Endangered
Czech name: listovník podkorní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Philodromus margaritatus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: listovník plochý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Thanatus arenarius L. Koch, 1872 Endangered
Czech name: listovník písečný
First record: 1937, V. Šilhavý, Šilhavý 1938a . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Thanatus atratus Simon, 1875 Endangered
Czech name: listovník stepní
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Last record: 2020 , RNDr. Milan Řezáč, Ph.D., Radek Šich, Veronika Řezáčová, Klára Řezáčová

Tibellus maritimus (Menge, 1875) Endangered
Czech name: listovník bažinný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 Endangered
Czech name: brabenčík lesní
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Phrurolithus pullatus Kulczyński, 1897 Endangered
Czech name: brabenčík stepní
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: lovčík vodní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Attulus caricis (Westring, 1861) Endangered
Czech name: skákavka bažinná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2015 , Filip Trnka

Attulus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868) Endangered
Czech name: skákavka pozemní
First record: 1930, F. Miller, Kůrka v tisku . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Attulus terebratus (Clerck, 1757) Endangered
Czech name: skákavka plotní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2021 , MUDr. Kryštof Rückl

Carrhotus xanthogramma (Latreille, 1819) Endangered
Czech name: skákavka dvoubarevná
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Chalcoscirtus brevicymbialis Wunderlich, 1980 Endangered
Czech name: skákavka tmavá
First record: 1920, F. Miller, Kůrka 2001 . Last record: 2017 , Radek Šich

Evarcha laetabunda (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka člunková
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Heliophanus dampfi Schenkel, 1923 Endangered
Czech name: skákavka rašelinná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Leptorchestes berolinensis (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka mravencovitá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Filip Trnka

Marpissa nivoyi (Lucas, 1846) Endangered
Czech name: skákavka úzká
First record: 1945, F. Miller, Miller 1949 . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Marpissa radiata (Grube, 1859) Endangered
Czech name: skákavka rákosní
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Mgr. Karolína Čejková

Myrmarachne formicaria (De Geer, 1778) Endangered
Czech name: skákavka mravenčí
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Neon valentulus Falconer, 1912 Endangered
Czech name: skákavka mokřadní
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Pellenes nigrociliatus (Simon, 1875) Endangered
Czech name: skákavka listová
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Philaeus chrysops (Poda, 1761) Endangered
Czech name: skákavka rudopásá
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Viktor Střeštík

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Endangered
Czech name: skákavka stepní
First record: 1929, F. Miller, Kůrka 2001 . Last record: 2021 , Radek Šich

Sittisax saxicola (C. L. Koch, 1846) Endangered
Czech name: skákavka masková
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Talavera petrensis (C. L. Koch, 1837) Endangered
Czech name: skákavka bělovousá
First record: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930 . Last record: 2022 , Mgr. Antonín Roušar

Segestria bavarica C. L. Koch, 1843 Endangered
Czech name: segestra skalní
First record: 1894, A. Nosek & F. Pavlis, Nosek 1895 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) Endangered
Czech name: snovačka kalhotkatá
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2019 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Heterotheridion nigrovariegatum (Simon, 1873) Endangered
Czech name: snovačka černostrakatá
First record: 1894, A. Nosek & K. Písařovič, Nosek 1895 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Neottiura suaveolens (Simon, 1880) Endangered
Czech name: snovačka líbezná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2021 , Martin Vašíček

Rugathodes instabilis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Endangered
Czech name: snovačka proměnlivá
First record: 1972, F. Miller, Miller ms. . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Simitidion simile (C. L. Koch, 1836) Endangered
Czech name: snovačka vřesová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Bassaniodes robustus (Hahn, 1832) Endangered
Czech name: běžník velký
First record: 1869, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Cozyptila blackwalli (Simon, 1875) Endangered
Czech name: běžník Blackwallův
First record: 1934, L. Heyrov. & A. Hoffer, Baum 1934b . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Ozyptila pullata (Thorell, 1875) Endangered
Czech name: běžník tmavý
First record: 1930, F. Miller, Kůrka 1997a . Last record: 2020 , Filip Trnka

Ozyptila scabricula (Westring, 1851) Endangered
Czech name: běžník hlínový
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Pavel Moravec, Petr Veselý

Psammitis sabulosus (Hahn, 1832) Endangered
Czech name: běžník pestrý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2020 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl, Aneta Hlavatá

Spiracme striatipes (L. Koch, 1870) Endangered
Czech name: běžník vřesovištní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Oto Zimmermann, MUDr. Kryštof Rückl

Thomisus onustus Walckenaer, 1805 Endangered
Czech name: běžník květomilný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tmarus piger (Walckenaer, 1802) Endangered
Czech name: běžník větvový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Xysticus luctator L. Koch, 1870 Endangered
Czech name: běžník doubravní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Almost threatened Coelotes atropos (Walckenaer, 1830) Almost threatened
Czech name: punčoškář horský
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Textrix denticulata (Olivier, 1789) Almost threatened
Czech name: pokoutník ocasatý
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022

Araneus angulatus Clerck, 1757 Almost threatened
Czech name: křižák velký
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araneus sturmi (Hahn, 1831) Almost threatened
Czech name: křižák Sturmův
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araneus triguttatus (Fabricius, 1775) Almost threatened
Czech name: křižák trojtečný
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Araniella alpica (L. Koch, 1869) Almost threatened
Czech name: křižák horský
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Last record: 2023 , Filip Matouš

Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: křižák dvouhrbý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2024 , Oto Zimmermann

Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: křižák vřesový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , RNDr. Antonín Kůrka, MUDr. Kryštof Rückl

Hypsosinga pygmaea (Sundevall, 1831) Almost threatened
Czech name: křižák trpasličí
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2023 , Mgr. Ivana Hradská

Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: křižák keřový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Singa nitidula C. L. Koch, 1844 Almost threatened
Czech name: křižák lesklý
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Zilla diodia (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: křižák hajní
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Atypus affinis Eichwald, 1830 Almost threatened
Czech name: sklípkánek hnědý
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Cheiracanthium campestre Lohmander, 1944 Almost threatened
Czech name: zápřednice ladní
First record: 1997, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Cheiracanthium virescens (Sundevall, 1833) Almost threatened
Czech name: zápřednice zelenavá
First record: 1959, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Clubiona brevipes Blackwall, 1841 Almost threatened
Czech name: zápředník krátkonohý
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022

Clubiona diversa O. Pickard-Cambridge, 1862 Almost threatened
Czech name: zápředník mechový
First record: 1929, J. Baum, Baum 1929 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Clubiona frutetorum L. Koch, 1867 Almost threatened
Czech name: zápředník větvový
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2013 , RNDr. Robert Tropek, Ph.D.

Clubiona subsultans Thorell, 1875 Almost threatened
Czech name: zápředník podkorní
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Clubiona subtilis L. Koch, 1867 Almost threatened
Czech name: zápředník drobný
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Dysdera moravica Řezáč, 2014 Almost threatened
Czech name: šestiočka důlkatá
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1994e . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) Almost threatened
Czech name: skálovka měděná
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Gnaphosa lucifuga (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skálovka velká
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839) Almost threatened
Czech name: skálovka smuteční
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) Almost threatened
Czech name: skálovka Sörensenova
First record: 1972, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: mikarie třpytná
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Zelotes aeneus (Simon, 1878) Almost threatened
Czech name: skálovka kovová
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1978 . Last record: 2021 , Pavel Moravec

Zelotes apricorum (L. Koch, 1876) Almost threatened
Czech name: skálovka hajní
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Last record: 2020 , RNDr. Petr Dolejš, Ph.D., MUDr. Kryštof Rückl

Zelotes aurantiacus Miller, 1967 Almost threatened
Czech name: skálovka oranžová
First record: 1961, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Zelotes electus (C. L. Koch, 1839) Almost threatened
Czech name: skálovka dvoubarvá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Zelotes longipes (L. Koch, 1866) Almost threatened
Czech name: skálovka dlouhonohá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Antistea elegans (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: příčnatka bažinná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2022

Hahnia helveola Simon, 1875 Almost threatened
Czech name: příčnatka žlutavá
First record: 1940, F. Miller, Miller 1958b . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Hahnia ononidum Simon, 1875 Almost threatened
Czech name: příčnatka hřebínková
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Last record: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Iberina microphthalma (Snazell & Duffey, 1980) Almost threatened
Czech name: příčnatka drobnooká
First record: 2014, V. Růžička & J. Dolanský, Růžička & Dolanský 2016 . Last record: 2024 , Pavel Krásenský

Agyneta cauta (O. Pickard-Cambridge, 1903) Almost threatened
Czech name: plachetnatka makadlová
First record: 1947, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Agyneta mollis (O. Pickard-Cambridge, 1871) Almost threatened
Czech name: plachetnatka luční
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Last record: 2017 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Allomengea vidua (L. Koch, 1879) Almost threatened
Czech name: plachetnatka různotrnná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: plachetnatka trnozubá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Araeoncus crassiceps (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka bahnomilná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2016 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Asthenargus perforatus Schenkel, 1929 Almost threatened
Czech name: pavučenka dírkatá
First record: 1949, J. Kratochvíl, Miller 1951 . Last record: 2006 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Vratislav Laška

Centromerus brevipalpus (Menge, 1866) Almost threatened
Czech name: plachetnatka trojlaločná
First record: 0, , . Last record: 2000 , Ing. Vladimír Hula, Ph.D., Veronika Holá

Centromerus serratus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Almost threatened
Czech name: plachetnatka pilovitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958b . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Ceratinella major Kulczyński, 1894 Almost threatened
Czech name: pavučenka větší
First record: 1968, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Last record: 2021 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Dicymbium tibiale (Blackwall, 1836) Almost threatened
Czech name: pavučenka tlustonohá
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Diplocephalus permixtus (O. Pickard-Cambridge, 1871) Almost threatened
Czech name: pavučenka trojtrnná
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Dismodicus elevatus (C. L. Koch, 1838) Almost threatened
Czech name: pavučenka číškovitá
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Donacochara speciosa (Thorell, 1875) Almost threatened
Czech name: pavučenka rákosní
First record: 1955, H. Hiršová, Buchar & Růžička 2002 (databáze) . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Drepanotylus uncatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka háková
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) Almost threatened
Czech name: pavučenka žlutonohá
First record: 1971, P. Bílek, Bílek 1975, 1978 . Last record: 2021 , Pavel Moravec

Gonatium paradoxum (L. Koch, 1869) Almost threatened
Czech name: pavučenka podivná
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Last record: 2018 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Gonatium rubens (Blackwall, 1833) Almost threatened
Czech name: pavučenka rubínová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2019 , Mgr. Antonín Roušar

Gongylidiellum vivum (O. Pickard-Cambridge, 1875) Almost threatened
Czech name: pavučenka mokřadní
First record: 1936, F. Miller, Miller 1936b . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830) Almost threatened
Czech name: pavučenka plachetnatková
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2018 , Bohumil Mocek

Hypomma cornutum (Blackwall, 1833) Almost threatened
Czech name: pavučenka srnčí
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2018 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Almost threatened
Czech name: plachetnatka jablková
First record: 1934, F. Miller, Miller 1935b . Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Almost threatened
Czech name: plachetnatka zobákovitá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lepthyphantes nodifer Simon, 1884 Almost threatened
Czech name: plachetnatka lopatková
First record: 1938, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1938 . Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Lessertia dentichelis (Simon, 1884) Almost threatened
Czech name: pavučenka dlouhonohá
First record: 1959, J. Buchar, Buchar 1962a . Last record: 2022 , Šárka Otáhalová

Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: pavučenka tečkovaná
First record: 1935, F. Miller, Miller 1936a . Last record: 2020 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Mansuphantes arciger (Kulczyński, 1882) Almost threatened
Czech name: plachetnatka smrčinová
First record: 1892, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2008 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc., Roman Mlejnek

Mecopisthes silus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka ploskonosá
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Megalepthyphantes pseudocollinus Saaristo, 1997 Almost threatened
Czech name: plachetnatka Saaristova
First record: 1994, J. Chytil, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2017 , Filip Trnka

Mioxena blanda (Simon, 1884) Almost threatened
Czech name: pavučenka půvabná
First record: 1974, H. Potužáková, Potužáková 1975 . Last record: 2021 , Petr Veselý, M. Linhart

Mughiphantes pulcher (Kulczyński, 1881) Almost threatened
Czech name: plachetnatka noční
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Notioscopus sarcinatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka štěrbinovitá
First record: 1930, K. Schubert, Schubert 1933 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oreonetides quadridentatus (Wunderlich, 1972) Almost threatened
Czech name: plachetnatka čtyřzubá
First record: 2005, V. Laška & I. H. Tuf, Kopecký & Tuf 2013 . Last record: 2005 , RNDr. et Mgr. Ivan Hadrián Tuf, Ph.D., Vratislav Laška

Palliduphantes insignis (O. Pickard-Cambridge, 1913) Almost threatened
Czech name: plachetnatka krtčí
First record: 1945, F. Miller, Miller & Kratochvíl 1948 . Last record: 2023 , Eduard Ezer

Pelecopsis elongata (Wider, 1834) Almost threatened
Czech name: pavučenka zakrojená
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Poeciloneta variegata (Blackwall, 1841) Almost threatened
Czech name: plachetnatka křížová
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2020 , Martin Šafra

Porrhomma convexum (Westring, 1851) Almost threatened
Czech name: plachetnatka bystřinná
First record: 1899, K. Absolon sen., Kratochvíl 1933a . Last record: 2022 , Šárka Otáhalová

Pseudomaro aenigmaticus Denis, 1966 Almost threatened
Czech name: pavučenka jeskynní
First record: 2002, O. Jäger & M. Řezáč, Růžička & Buchar 2008 . Last record: 2021 , Jaroslav Blízek

Saloca kulczynskii Miller & Kratochvíl, 1939 Almost threatened
Czech name: pavučenka Kulczyńského
First record: 1952, J. Nosek, Nosek 1954 . Last record: 2006 , Roman Mlejnek

Sintula corniger (Blackwall, 1856) Almost threatened
Czech name: pavučenka rohatá
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Tapinocyba biscissa (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka vidlicová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2020 , Mgr. Antonín Roušar

Trichopternoides thorelli (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka Thorellova
First record: 1960, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1996 , RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.

Typhochrestus digitatus (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka štěrbinková
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Walckenaeria capito (Westring, 1861) Almost threatened
Czech name: pavučenka hlaváč
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Eduard Ezer

Walckenaeria kochi (O. Pickard-Cambridge, 1873) Almost threatened
Czech name: pavučenka Kochova
First record: 1941, F. Miller, Miller 1941 . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Walckenaeria unicornis O. Pickard-Cambridge, 1861 Almost threatened
Czech name: pavučenka jednorohá
First record: 1933, F. Miller, Miller 1934a . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Agroeca cuprea Menge, 1873 Almost threatened
Czech name: zápředka měděná
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Last record: 2024 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Almost threatened
Czech name: zápředka vlhkomilná
First record: In the database of records: 1976 , RNDr. Petr Bílek, CSc. . Last record: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Alopecosa inquilina (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: slíďák pasekový
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Last record: 2020 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Lycosa singoriensis (Laxmann, 1770) Almost threatened
Czech name: slíďák tatarský
First record: 1924, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1951 . Last record: 2024 , Pavel Dedek

Pardosa monticola (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: slíďák ladní
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2015 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Pirata tenuitarsis Simon, 1876 Almost threatened
Czech name: slíďák bahenní
First record: 1929, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1931 . Last record: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Trochosa robusta (Simon, 1876) Almost threatened
Czech name: slíďák dutinkový
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Pavel Krásenský, MUDr. Kryštof Rückl

Trochosa spinipalpis (F. O. Pickard-Cambridge, 1895) Almost threatened
Czech name: slíďák štětinatý
First record: 1929, J. Obenberger, Baum 1929 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Ero aphana (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: ostník šestiskvrnný
First record: 1866, E. Lokaj, Bárta 1869 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Oxyopes ramosus (Martini & Goeze, 1778) Almost threatened
Czech name: paslíďák keřový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , MUDr. Kryštof Rückl

Philodromus buchari Kubcová, 2004 Almost threatened
Czech name: listovník Bucharův
First record: 1966, J. Buchar, Kubcová 2004 . Last record: 2022 , Filip Trnka

Philodromus emarginatus (Schrank, 1803) Almost threatened
Czech name: listovník větvový
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2020 , MUDr. Kryštof Rückl

Philodromus praedatus O. Pickard-Cambridge, 1871 Almost threatened
Czech name: listovník vrásčitý
First record: 1958, J. Martínek, Kubcová & Schlaghamerský 2002 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Viktor Střeštík

Thanatus formicinus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: listovník drnový
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2023

Thanatus striatus C. L. Koch, 1845 Almost threatened
Czech name: listovník mokřadní
First record: 1936, V. Šilhavý, Šilhavý 1940 . Last record: 2021 , Mgr. Eva Líznarová, Ph.D.

Asianellus festivus (C. L. Koch, 1834) Almost threatened
Czech name: skákavka teplomilná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Attulus floricola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: skákavka pospolná
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2021 , RNDr. Antonín Kůrka

Attulus rupicola (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: skákavka skalní
First record: 1929, E. Nielsen, Schenkel 1929 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl, Petr Beneš

Dendryphantes hastatus (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: skákavka borová
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2000 , RNDr. Antonín Kůrka

Heliophanus aeneus (Hahn, 1832) Almost threatened
Czech name: skákavka bronzová
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Czech name: skákavka zlatavá
First record: 1894, Dr. Fleischer, Nosek 1895 . Last record: 2021 , Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Marpissa muscosa (Clerck, 1757) Almost threatened
Czech name: skákavka velká
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2024 , Stanislav Rada

Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skákavka křížová
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023

Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: skákavka podkorní
First record: 1936, F. Miller, Kůrka 2001 . Last record: 2022 , Filip Trnka

Salticus cingulatus (Panzer, 1797) Almost threatened
Czech name: skákavka stromová
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Sibianor aurocinctus (Ohlert, 1865) Almost threatened
Czech name: skákavka tlustonohá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Pavel Krásenský, MUDr. Kryštof Rückl

Talavera aperta (Miller, 1971) Almost threatened
Czech name: skákavka drápkatá
First record: 1975, Z. Majkus, Majkus 1988b . Last record: 2021 , Mgr. Antonín Roušar

Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 Almost threatened
Czech name: čelistnatka keřová
First record: 1898, A. Nosek, Nosek 1898 . Last record: 2018 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Tetragnatha nigrita Lendl, 1886 Almost threatened
Czech name: čelistnatka tmavá
First record: 1889, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Episinus truncatus Latreille, 1809 Almost threatened
Czech name: snovačka uťatá
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2022 , MUDr. Kryštof Rückl

Lasaeola tristis (Hahn, 1833) Almost threatened
Czech name: snovačka mravencožravá
First record: 1873, A. Palliardi, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Robertus scoticus Jackson, 1914 Almost threatened
Czech name: snovačka skotská
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951, 1967 . Last record: 2021 , Pavel Vonička

Robertus truncorum (L. Koch, 1872) Almost threatened
Czech name: snovačka kmenová
First record: 1875, C. Fickert, Fickert 1875 . Last record: 2008 , Roman Mlejnek

Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) Almost threatened
Czech name: snovačka běloskvrnná
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2022 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Theonoe minutissima (O. Pickard-Cambridge, 1879) Almost threatened
Czech name: snovačka nejmenší
First record: 1949, F. Miller, Miller 1951 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Theridion betteni Wiehle, 1960 Almost threatened
Czech name: snovačka skalní
First record: 1962, J. Buchar, Buchar 1975a . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Theridion pictum (Walckenaer, 1802) Almost threatened
Czech name: snovačka malovaná
First record: 1860, F. Prach, Prach 1860 . Last record: 2014 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Theridiosoma gemmosum (L. Koch, 1877) Almost threatened
Czech name: křižáček pobřežní
First record: 1996, M. Holec, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 2021 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Coriarachne depressa (C. L. Koch, 1837) Almost threatened
Czech name: běžník plochý
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Last record: 2023 , Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

Heriaeus graminicola (Doleschall, 1852) Almost threatened
Czech name: běžník trávový
First record: 1958, F. Miller, Loerbroks 1983 . Last record: 2020 , Oto Zimmermann, Radek Šich, MUDr. Kryštof Rückl

Ozyptila claveata (Walckenaer, 1837) Almost threatened
Czech name: běžník stepní
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2023 , Filip Trnka

Ozyptila simplex (O. Pickard-Cambridge, 1862) Almost threatened
Czech name: běžník prostý
First record: 1968, J. Buchar, Buchar 1970b . Last record: 2020 , Pavel Vonička

Pistius truncatus (Pallas, 1772) Almost threatened
Czech name: běžník lichoběžníkovitý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2022

Synema globosum (Fabricius, 1775) Almost threatened
Czech name: běžník skvostný
First record: 1866, E. Bárta, Bárta 1869 . Last record: 2023

Xysticus lanio C. L. Koch, 1835 Almost threatened
Czech name: běžník poutavý
First record: 1859, F. Prach, Prach 1866 . Last record: 2023 , Mgr. Antonín Roušar

Titanoeca schineri L. Koch, 1872 Almost threatened
Czech name: teplomil Schinerův
First record: 1894, A. Nosek, Nosek 1895 . Last record: 2022 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Missing Dictyna major Menge, 1869 Missing
Czech name: cedivečka velká
First record: 1975, P. Kasal, Kasal 1981 . Last record: 1975 , doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

Micaria albovittata (Lucas, 1846) Missing
Czech name: mikarie bělostuhá
First record: 1967, F. Miller, Miller 1967 . Last record: 1973 , Hana Potužáková

Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) Missing
Czech name: skálovka červená
First record: 1933, J. Baum, Baum 1938b; Buchar 1961 . Last record: 1933 , RNDr. Jiří Baum

Agyneta decora (O. Pickard-Cambridge, 1871) Missing
Czech name: plachetnatka rašelinná
First record: 1960, J. Buchar, Buchar 1967b . Last record: 1962 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Centromerus dilutus (O. Pickard-Cambridge, 1875) Missing
Czech name: plachetnatka stužkovitá
First record: 1958, F. Miller, Miller 1958b . Last record: 1958 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Entelecara obscura Miller, 1971 Missing
Czech name: pavučenka Millerova
First record: 1971, F. Miller, Miller 1971 . Last record: 1967 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Heterotrichoncus pusillus (Miller, 1958) Missing
Czech name: pavučenka různobrvá
First record: 1951, F. Miller, Miller 1958c . Last record: 1954 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Hylyphantes nigritus (Simon, 1881) Missing
Czech name: pavučenka vývrtková
First record: 1938, A. Hoffer, Miller 1939 . Last record: 1938 , RNDr. Augustin Hoffer

Hypomma fulvum (Bösenberg, 1902) Missing
Czech name: pavučenka plavá
First record: 1965, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Jacksonella falconeri (Jackson, 1908) Missing
Czech name: pavučenka Falconerova
First record: 1971, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1971 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Maro lehtineni Saaristo, 1971 Missing
Czech name: plachetnatka Lehtinenova
First record: 1983, J. Vaněk, Růžička 2000d . Last record: 1983 , Jan Vaněk

Neriene furtiva (O. Pickard-Cambridge, 1871) Missing
Czech name: plachetnatka trávomilná
First record: 1940, F. Miller, Miller 1947 . Last record: 1971 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Panamomops latifrons Miller, 1959 Missing
Czech name: pavučenka doubravní
First record: 1958, F. Miller, Miller 1959 . Last record: 1974 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Porrhomma omissum Miller, 1971 Missing
Czech name: plachetnatka moravská
First record: 1975, F. Miller, Miller & Obrtel 1975b . Last record: 1975 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Satilatlas britteni (Jackson, 1913) Missing
Czech name: pavučenka Brittenova
First record: 1977, V. Růžička, Růžička 1986a . Last record: 1977 , RNDr. Vlastimil Růžička, CSc.

Stemonyphantes conspersus (L. Koch, 1879) Missing
Czech name: plachetnatka smrčková
First record: 1930, E. Nielsen, Schenkel 1930 . Last record: 1966 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Trichoncoides piscator (Simon, 1884) Missing
Czech name: pavučenka dlouhovlasá
First record: 1938, J. Kratochvíl, Miller 1939 . Last record: 1970 , prof. RNDr. František Miller, DrSc.

Zora distincta Kulczyński, 1915 Missing
Czech name: zora pestrá
First record: 1952, F. Miller, Růžička & Buchar 2008

Phrurolithus szilyi Herman, 1879 Missing
Czech name: brabenčík Szilyho
First record: 1983, F. Miller, Kůrka 1996a . Last record: 2019 , Ing. Tomáš Krejčí, Ph.D.

Phlegra bresnieri (Lucas, 1846) Missing
Czech name: skákavka úzkopásá
First record: 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 1941

Asagena meridionalis Kulczyński, 1894 Missing
Czech name: snovačka východní
First record: 1910, E. Reimoser, Knoflach 1996 . Last record: 1910

Euryopis episinoides (Walckenaer, 1847) Missing
Czech name: snovačka vykrojená
First record: 1941, J. Kratochvíl, Miller 1947 . Last record: 1941

Kochiura aulica (C. L. Koch, 1838) Missing
Czech name: snovačka nádvorní
First record: 1959, J. Buchar, Buchar & Růžička 2002 . Last record: 1959 , prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.

Robertus ungulatus Vogelsanger, 1944 Missing
Czech name: snovačka drápkatá
First record: 1964, J. Martínek, Buchar 1981a . Last record: 1964 , Jaroslav Martínek

Titanoeca tristis L. Koch, 1872 Missing
Czech name: teplomil skalní
First record: 1932, J. Kratochvíl, Kratochvíl 1932b . Last record: 1932 , prof. RNDr. Josef Kratochvíl, DrSc.